onsdag 15 september 2010

Studenter hjälper varandra på nätet

När du kör fast med ett problem brukar du fråga dina närmaste kollegor. Men ibland kan de inte heller svaret och då sitter man fast. En ny tjänst, OpenStudy, ger studenter möjlighet att be om hjälp med en studiefråga och få svar från studenter från hela världen. OpenStudy länkar ihop studenter i studiegrupper som läser samma ämnen på ungefär samma nivå och tjänsten bygger på att alla vill hjälpa varandra.

Titta på denna film för en enkel introduktion.OpenStudy är ett projekt som har fått stöd av bland andra amerikanska National Science Foundation, National Institutes of Health och Georgia Research Alliance.

Inga kommentarer: