lördag 30 januari 2021

Konferens om simulering inom professionsutbildningar


Många professionsutbildningar, från vård till sjöfart, använder datorsimuleringar som en viktig del av utbildningen. 7 april arrangerar Göteborgs universitet en konferens om simulering, International Conference on Analyzing and advancing simulations for professional learning (SimPro2021), som fokuserar på hur simulering leder till reflektion och främjar lärande. Huvudtalarna är Ericka Johnson (professor vid Linköpings universitet) och Sissel Eikeland Husebø (professor Stavanger universitet).
The conference keynotes will discuss the theoretical underpinnings of professional learning in simulated environments, putting focus on embodied actions with different artefacts during simulation as well as the importance of language and social interaction for reflecting on simulation in post-simulation debriefings. The invited presenters report detailed studies on practices of training and assessment in simulated environments and critically discuss their empirical findings in regards to the development of skills and competencies needed in different professions.

Mer information och anmälan

fredag 29 januari 2021

Wooclap - interaktivitet i klassrummet

Wooclap hjälper dig skapa omröstningar, quizzar och frågor som studenter kan svara på direkt via sina mobiler eller datorer,. Det liknar till viss del Mentimeter som används ganska brett inom utbildning idag. Fördelarna med Wooclap är ett stort urval frågetyper, möjligheten för studenterna att svara anonymt eller med namn, enkel integrering med PowerPoint, tillgång till andra användarnas frågor som mallar samt enkel integrering med lärplattformar (Moodle, Canvas, Blackboard) och även med Zoom. Wooclap kan självklart också användas i distansutbildning.

Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 28 januari 2021

Virbela - virtuell värld för det digitala campuset

Virtuella världar med avatarer som kan utforska olika miljöer, delta i möten, utbildningar och mässor är inget nytt; allt fanns för cirka 12 år sedan i Second Life. Men nu kommer flera lösningar för företag, utbildningsorganisationer och konferensarrangörer och alla handlar om att skapa en mer levande och realistisk digital miljö än de tvådimensionella e-mötesplattformar som Zoom or Teams.

Ett bra exempel på en ny virtuell värld är Virbela. Här kan du skapa ett eget campus med klassrum, mötesplatser och parker. Studenter och anställda kan utforska området, umgås och delta i seminarier eller föreläsningar. Du kan dessutom skapa virtuella konferensanläggningar, mässor eller bara kontor för möten. Avatarerna kan prata eller chatta med varandra, visa bildspel och filmer och skapa breakoutgrupper. För att prata med någon måste avatarerna stå nära varandra så man kan enkelt simulera ett mingelevenemang till exempel. Kan framtidens digitala campus se ut så här?

Här ser du en kort introduktionsfilm till plattformen.

onsdag 27 januari 2021

Högskolan Väst öppnar Virtual Campus

Pressbild, Högskolan Väst

Högskolan Väst har skapat ett virtuellt campus för att bland annat kunna ta emot skolbesök under den kommande utbildningsmässan. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan Väst:

Från och med idag kan man alltså virtuellt vandra omkring och upptäcka hur det är att plugga på Högskolan Väst och se hurdet är att vara student och vilka utbildningar som erbjuds. Det går till exempel att digitalt träffa några av högskolans studenter och i den stora föreläsningssalen Albertsalen går det att ta del av informationsfilmer om allt från att studera utomlands till högskolans profil som är Arbetsintegrerat lärande, AIL. AIL innebär bland annat att studenter utöver en akademisk examen får arbetslivserfarenhet och värdefulla kontakter innan de kommer ut i arbetslivet.

Ny teknik skapar nya möjligheter
Helt nytt är också att man kan göra ett digitalt test för att se vilken högskoleutbildning som passar den specifika besökaren bäst. Allt för att förenkla och inspirera i valet av utbildning. Fördelarna med ett virtuellt campus är många, enligt Helena Irvestam Wassenius, ansvarig för marknadskommunikation och studentrekrytering på Högskolan Väst:

–Bland annat kan vi nå betydligt fler människor när vi inte begränsas av en fysisk plats som människor måste ta sig till. Vem som helst kan ta sig en titt när som helst på dygnet. Vi ser även en stor utvecklingspotential och i framtiden hoppas vi kunna ha anpassat innehåll för fler målgrupper, till exempel intresserade internationella studenter.

Besök Virtual Campus

tisdag 26 januari 2021

Digitalisering inom europeisk högre utbildning - ny rapport

CC BY-NC Some rights reserved by EUA

Hur långt har europeiska universitet och högskolor kommit i användningen av digitala plattformar och verktyg i sin undervisning och hur har de anpassat sin verksamhet under pandemikrisen? EUA (European Universities Association) har publicerat en ny rapport, Digitally enhanced learning and teaching in European higher education institutions, som en del av det pågående projektet DIGI-HE. Rapporten undersöker hur europeiska universitet har digitaliserat sin undervisning jämfört med en tidigare studie 2014, samt hur de anpassade verksamheten till den digitala omstälningen i spår av covid-19 ifjol. Undersökningen fick svar från 368 lärosäten i 48 länder (8 svar från Sverige).

This report maps the situation regarding digitally enhanced learning and teaching at European higher education institutions over the past seven years and is mainly based on data from a survey conducted between April and June 2020 via an online questionnaire to institutional leadership. Needless to say, this topic is extremely timely, and has become even more so in light of the Covid-19 pandemic, which sparked unprecedented uptake of digitally enhanced learning and teaching across the European Higher Education Area. This report aims to give readers insight into the strategic uptake of digitalisation, its impact and challenges in various areas of institutional life, expectations for the future, as well as changes accelerated by the current pandemic.

En tydlig trend är att allt fler lärosäten inser att digitalisering är en nyckelfråga för hela organisationen och ska integreras i den övergripande strategin. Behovet av samordning kring kompetensutveckling och kursdesign lyfts också fram. Även om de flesta lärosäten har klarat den digitala omställningen under 2020 har många upptäckt brister som behöver åtgärdas.

Rapporten presenteras och diskuteras i ett webbinarium 5 februari, 14:00-15:00. Results of the survey report “Digitally enhanced learning and teaching in European higher education institutions".

Ladda ner rapporten som pdf-fil

måndag 25 januari 2021

EDEN-konferens 2021 - call for contributions

EDEN (European Distance and E-learning Network) håller sin årliga konferens 22-25 juni vid UNED i Madrid, Spanien. Precis som ifjol kommer konferensen att vara helt digital och temat för konferensen är Gripped or freed by the pandemic? Lessons for the future of education. Call for contributions har nu publicerats och om du vill skriva ett bidrag om forskning, projekt eller intressanta initiativ inom området IKT och lärande så har du fram till 31 mars. Se konferensens huvudteman.

This year’s conference is, therefore, intended as a continuation of the efforts of EDEN to support educators by providing a space to explore the issues and insights that have emerged during the COVID-19 pandemic. It is intended to enable educators to share their experiences and best practices related to a range of topics relevant to this situation. These topics are explicitly listed below but include issues such as: learner-centeredness in education; the continued evolution of online and distance learning; transitioning from emergency remote teaching to online learning; digital preparedness, digital literacy, and digital citizenship; the continued adoption of Artificial Intelligence; methodological advances; potentiating health and wellness in online education; and non-traditional assessment solutions.

Programmet är inte fastställt än men jag återkommer med detaljerna kring anmälan och deltagande när allt är bekräftat. Här kommer en kort film om UNED, Spaniens största statliga universitet.

Bra kommunikation hänger inte på fysisk närvaro.

Photo by Marvin Meyer on Unsplash

Att vara på plats betyder inte att kommunikation eller undervisning har automatiskt högre kvalitet. Så tänker professor Elisabeth Stokoe i en artikel, A short piece on the 'quality'​ of 'face-to-face'​ versus online communication. Hon menar att vi inte ska fokusera på skillnaderna mellan fysiska och digitala möten men inse att en bra kommunikatör eller lärare i den ena miljön blir också en bra sådan i den andra miljön.
(In)effective communicators are (in)effective communicators regardless of modality.

Det finns alltså många gemensamma närmare: en duktig ordförande/moderator/lärare, regler för fördelning av ordet, möjligheter för diskussion osv. Ett särskilt problemområde är hybridmöten där man blandar in distansdeltagare till ett fysikt möte i sal. Då skapar man en ojämlik miljö där distansdeltagarna har svårt att komma till tals.

Upshot: before asserting things about remote interaction, we need to understand much more about what counts as ‘quality’ in *any* interaction in order to make evidence-based comparisons and claims.

fredag 22 januari 2021

Distansundervisning i praktiska ämnen

Photo by Steshka Willems from Pexels
Under det senaste året har vi sett hur lärare har lyckats undervisa i praktiska och konstnärliga ämnen på distans, trots att uppgiften hade säkert betraktats som omöjlig för bara ett år sedan. Nu finns det en omfattande samling praktiska tips för lärare inom musik, idrott, bild, slöjd, hem- och konsumentkunskap, dans och drama i nättidningen ÄmneslärarenTips för praktisk-estetisk undervisning på distans. Materialet har samlats från många specialistgrupper i Facebook och andra sociala medier och det finns för varje ämnesområde även länkar till flera resurser. Guiden riktar sig främst mot skollärare men det mesta gäller även för lärare inom vuxenutbildning eller högskolan.

torsdag 21 januari 2021

Kommande webbinarier och digitala konferenser

Photo by Andrew Neel on Unsplash

Några intressanta digitala evenemang under de kommande veckorna.

EUA (European Universities Association) arrangerar två webinarier inom projektet DIGI-HE som utvecklar strategier och metoder som utvecklar digitalisering inom högre utbildning. 

Dessutom arrangerar EUA ett webbinarium om valideringsfrågor, Ensuring fair and transparent recognition procedures through Bologna Process tools, 28 januari 14:00-15:00.

Här i Sverige arrangerar SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) en digital konferens om hur seniorernas digitala kompetens kan utvecklas, How seniors learn digital skills in the Nordics and Baltic –The Swedish Perspectives, 27-28 januari.

ENCELL (Nationellt kompetenscentrum för livslångt lärande) har publicerat en bra lista över konferenser och seminarier om livslångt lärande och vuxnas lärande under året.

onsdag 20 januari 2021

Hybridundervisning kräver rätt utrustning och metoder

Photo by lucas law on Unsplash

Många tror att hybridundervisning, med studenter både på plats i klassrummet och på distans, kommer att bli ganska vanlig framöver. För att skapa en jämlik lärmiljö behöver man utrusta salen med flera skärmar så att distansstudenterna syns och hörs, enligt en artikel i nättidningen eSchool NewsWhy a multiscreen classroom is the next big thing. Artikeln menar att alla studenter behöver känna delaktighet i lektionen; att de känner sig sedda av sina kollegor och framför allt av läraren. Att ha flera skärmar längst bak i salen så att läraren ser distanstudenterna samtidigt som de ser klassrumsstudenterna skapar större närhetskänsla. Flera kameror betyder att läraren och även klassrummet syns så att distansstudenterna får en helhetsbild av vad som sker i klassrummet.

En djupare analys av hybridundervisning finns i en ny artikel i tidskriften Computers & Education (Elsevier), Learning and instruction in the hybrid virtual classroom: An investigation of students’ engagement and the effect of quizzes. Artikeln har studerat studenter i hybridundervisning och hittat lägre motivation och engagemang bland dem som deltar på distans. Studien visar att man kan höja känslan av tillhörighet genom t ex gemensamma quizzar och andra aktiviteter under en hybridlektion.

The results show that although the hybrid virtual classroom is promising regarding flexibility in education as it gives students the choice where to attend the course, it is also the most challenging one to teach in and to learn in as a remote participant. It has been found that both the relatedness to peers and the intrinsic motivation is the lowest in the hybrid-virtual setting. Yet, our results show that launching quizzes is positively related to all students’ motivation. Further research that implements different kinds of quizzes and at different time intervals is necessary to validate this finding in the context of the hybrid virtual classroom. Future research should also investigate how relatedness between the remote students and their on-campus counterparts can be improved by means of instructional interventions.

tisdag 19 januari 2021

Zoombaserad miljö för virtuella grupper

En mycket intressant lösning för att synliggöra virtuellt grupparbete har utvecklats vid amerikanska Thayer School of Engineering med en egenutvecklad lösning som bygger på Zoom. På campus jobbar deras studenter i en öppen labbmiljö där grupperna jobbar med sina projekt och de ville skapa samma känsla även på distans under pandemitiden. De har tagit fram en grafisk representation av labbmiljön med olika bord för gruppdiskussioner. Studenterna syns i rummer genom sina profilbilder vid respektiva bord och alla vid samma bord har möte via Zoom. 

Titta på filmen så förstår du vad jag menar. Observera att denna lösning är inte en produkt på marknaden men en egen utveckling. Men den visar kanske vägen framåt för virtuell kollaboration.

Läs mer om projektet

måndag 18 januari 2021

Relationen mellan lärosäten och de stora teknikbolagen behöver ses över

Photo by imgix on Unsplash

Enorma mängder data om studenter och anställda inom högre utbildning lagras hos de stora teknikbolagen och det kan hota lärosätenas oberoende. Rektorn för Amsterdam universitet, Professor Karen Maex, har föreslagit EU-lagstiftning, Digital University Act, som skyddar lärosätenas data från exploatering, enligt en artikel i nättidningen World University NewsNew EU law needed to protect universities from big tech. Hon varnar för risken att vad som händer med lärosätenas data inklusive viktig forskningsdata beslutas bakom låsta dörrar hos globala teknikbolagen. 

... what applies to the future of democracy applies equally to the future of universities and of independent education and research as vital building blocks for the organisation of knowledge. We cannot simply leave [decisions on] the future of knowledge to the closed corporate boardrooms.

Maex kräver större transparens kring teknikbolagens algoritmer och ber nu EU-kommissionen ta tag i frågan. Vi använder deras tjänster och plattformer men är inte full medvetna om hur de utnyttjar oss.

She said that the added value that large platforms and data companies provide must not result in them gaining so much power in universities’ public space that it fundamentally restricts university operations. And to fulfil universities’ teaching and research missions and secure independence is the argument for a separate digital act for universities, she said.

fredag 15 januari 2021

Öppna lärresurser - implementering av UNESCOs rekommendationer

CC BY Some rights reserved by ICDE
Förra året lanserade UNESCO sina OER rekommendationer om hur medlemsländer bör arbeta strategiskt med användning av öppna lärresurser (OER, Open Educational Resources) inom utbildning. ICDE (International Council for Open and Distance Education) har genomfört en undersökning om hur olika länder arbetar med dessa frågor och har publicerat resultaten i en rapport, Implementation of the UNESCO recommendation on Open Education Resources (OER). Under pandemitiden har öppna lärresurser uppmärksammats och fördelarna med en delningskultur inom utbildningsområdet har blivit tydligare. Det finns dock mycket kvar att göra för att öppenhet och delning ska bli ordinarie verksamhet men man kan påstå att samhällets nedstängning har bidragit till större öppenhet!

COVID-19 has radically changed the way education institutions do everything: research, teaching, social responsiveness and internationalization. Ironically, the lockdown has resulted in the opening of the connections. While the possibility of experiencing the location in a tangible way has disappeared, there have been many positive aspects of these changes that universities have embraced and want to take with them into the future. The great hope is that as new technologies are used and proven reliable during the pandemic there will be more opportunities for international cooperation and creativity with OER.

torsdag 14 januari 2021

Regeringen satsar 30 miljoner för att stärka verksamhetsförlagd utbildning på distans 2021

Regeringen delar ut 30 miljoner kronor till 6 lärosäten (Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet, Linnéuniversitetet, Högskolan i Gävle) under 2021 främst för att stärka verksamhetsförlagd utbildning på distans enligt ett Pressmeddelande från Regeringskansliet:

God tillgång till högre utbildning av hög kvalitet i hela landet är en förutsättning för att utbildad personal till välfärd och näringsliv ska finnas även utanför storstadsregionerna. Regeringen satsar därför på att stärka distansutbildningen, öka möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning på distans och utveckla goda samverkansformer för verksamhetsförlagd utbildning. Nu presenteras hur medel för ändamålet fördelas bland lärosäten i landet.

Totalt fördelas 30 miljoner kronor 2021 för att stärka förutsättningarna för distansutbildning genom att bland annat få fram modeller för verksamhetsförlagd utbildning på distans, men även för att stärka samarbeten med lokala aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier såsom lärcentrum. Syftet med satsningen är att ge ökad tillgång till högskoleutbildning runt om i landet. Medlen ska användas till att genomföra utvecklingsåtgärder som syftar till att öka kvalitet och genomströmning i studier på distans.

Medlen ska också användas för att förbättra möjligheterna till verksamhetsförlagd utbildning vid studier på distans och för att hitta goda samverkansformer för verksamhetsförlagd utbildning.

– Det behöver finnas goda möjligheter för människor i hela landet att studera vid universitet och högskola. Vi förbättrar med denna satsning möjligheterna till distansutbildning och stärker även möjligheterna att studera verksamhetsförlagd utbildning på distans. Det är viktigt för att säkra tillgången på utbildad personal till välfärd och näringsliv, säger Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning.

onsdag 13 januari 2021

Glip - videomöten och meddelanden

Om du behöver ett gratis verktyg för videomöten och meddelanden kan du prova Glip. Glip ger dig obegränsade videomöten för upp till 100 deltagare och deltagarna behöver inte ladda ner någon klient för att ansluta sig till mötet. Dessutom kan du kan dela din skärm och chatta. Glip har också en meddelandetjänst där du kan skapa grupper för till exempel projektarbete. Tjänsten fungerar på datorer, mobiler och plattor och fungerar ihop med både Microsoft 365 och Google Workspace.

Det finns så klart även en betalversion med bl a upp till 200 deltagare per möte och molnbaserade inspelningar. Här ser du en introduktionsfilm.

'

måndag 11 januari 2021

Högre utbildning kan bidra till landsbygdsutveckling - ny rapport

Trenden med ökad centralisering inom högre utbildning som har skett i Norge och till viss del i Sverige under de senaste åren har bidragit till en ökad avfolkning i glesbygdkommuner. Så menar Jan Petter Myklebust i en debattartikel i University World NewsHE has a role in stemming rural depopulation, deprivation. Myklebust menar att lärosäten bör uppmuntras erbjuda flera utbildningsmöjligheter i kommuner som ligger långt ifrån en högskoleort. Förslagen baserar sig på en norsk statlig utredning, Det handler om Norge - Utredning om konsekvenser av demografiutfordringer i distriktene (NOU 2020:15), från december i fjol, som rapporterar om demografiska utmaningar i glesbygden, i synnerhet avfolkning. Rapporten pekar ut högre utbildning som en viktig motvikt och ger förslag till hur flera utbildningsmöjligheter kan stimulera näringslivet och tillväxten. 

Enligt Victor Norman, professor vid Norska Handelshögskolan (NHH) och tidigare norsk arbetsmarknadsminister:
We have to make it possible for those who want to take higher education in the districts to do so. The potential to secure people with higher education in the districts is possibly greater if funds are invested in educating those who already are living there, instead of trying to attract highly educated people living elsewhere.

It is therefore important to have a decentralised and flexible supply of higher education available for those already living there.

Läs rapporten: Det handler om NorgeBærekraft i hele landetUtredning om konsekvenser av demografiutfordringeri distriktene (NOU 2020:15)

fredag 8 januari 2021

Öppna kurser i Moodle


Lärplattformen Moodle erbjuder kostnadsfria öppna kurser om hur man undervisar och administrerar i Moodle. Det finns fyra kurser som du kan läsa i egen takt.


torsdag 7 januari 2021

Innovativ pedagogik - ny rapport

CC BY-NC Some rights reserved by Open University
Varje år publicerar brittiska Open University en rapport om pedagogisk utveckling och nu har årets rapport kommit, Innovating pedagogy 2021. Rapporten speglar erfarenheter från pandemiåret 2020 och mycket handlar om metoder som främjar kollaboration, samskapande, inkludering och tillgänglighet.

What was learnt highlighted issues of social justice and equity, such as uneven access to teaching materials and suitable spaces, support and technology. Just as knowledge-generating communities within science, medicine, healthcare and other disciplines were called upon to provide reliable evidence to inform important decisions relating to managing the pandemic, similar requests were made to various communities in the field of education.
Rapporten tar upp tio övergripande teman som förtydligas och exemplifieras.
 • Best learning moments - förutsättningar för engagemang och aktivt lärande.
 • Enriched realities - tekniker som virtuell verklighet.
 • Gratitude as a pedagogy - sociala relationer som förutsättning för lärande
 • Using chatbots in learning - automatiska chattjänster.
 • Equity-oriented pedagogy - fokus på ökad tillgänglighet och inkluderande.
 • Hip-hop based education - integrering av ungdomskultur i utbildning.
 • Student co-created teaching and learning - studenter och lärare skapar lärresurser tillsammans.
 • Telecollaboration for language learning - virtuellt utbyt ino språkutbildning.
 • Evidence-based teaching - evidensbaserad pedagogik.
 • Corpus-based pedagogy - hur man nyttjar autentisk språkmaterial för att stödja undervisning och lärande.
Referens
Kukulska-Hulme, A., Bossu, C., Coughlan, T., Ferguson, R., FitzGerald, E., Gaved, M., Herodotou, C., Rienties, B., Sargent, J., Scanlon, E., Tang, J., Wang, Q., Whitelock, D., Zhang, S. (2021). Innovating Pedagogy 2021: Open University Innovation Report 9. Milton Keynes: The Open University.

tisdag 5 januari 2021

Skapa engagemang i synkrona diskussioner

Photo by cottonbro from Pexels

Synkrona diskussioner, såväl i digitala möten som i klassrummet, tenderar att domineras av läraren och ett fåtal orädda studenter. En artikel av Catlin Tucker7 Strategies Designed to Increase Student Engagement in Synchronous Online Discussions Using Video Conferencing, föreslår sju strategier för att inkludera hela klassen i diskussionen.

 • Ge studenterna en lista över diskussionsämnen i förväg så att de kan förbereda sig.
 • Kommunicera dina förväntningar om hur de bör delta i diskussionen.
 • Be studenterna förbereda egna frågor kring ämnet.
 • Starta varje möte med en uppmjukningsövning som alla kan delta i. Många studenter saknar sociala kontakter när de studerar på distans och behöver tid att bara snacka med kollegor.
 • Använd chatten eller externa verktyg (t ex Mentimeter) för att brainstorma idéer innan du ber dem bidra muntligt.
 • Dela upp klassen i kortare möten med färre deltagare hellre än ett långt möte med hela klassen.
 • Be studenterna att reflektera över mötet och sina bidrag i en bloggpost eller i diskussionsforum.