söndag 29 juli 2012

Lärarens guide till sociala medier

Lärare använder sociala medier som bloggar och sociala nätverk som Facebook, Twitter och Pinterest för att underlätta samarbete och skapa nya kommunikationsmöjligheter i klassen. Här kommer en snygg sammanfattning av hur man kan jobba med sociala medier, både inom skola och högskola.

Dessutom kan du läsa ytterligare en praktisk guide i den brittiska tidningen The Guardian:Social media for schools: a guide to Facebook, Twitter and Pinterest.

A Teacher’s Guide to Social Media
From: OnlineColleges.net

torsdag 26 juli 2012

Periodiska systemet i videoformat

University of Nottingham i England har producerat en serie filmer som förklarar alla grundämnen i det periodiska systemet. Alla filmer har samlats på en sida som heter The periodic table of videos och varje ämne har en egen film som visar information om ämnet samt ett experiment. Tjänsten riktas mot studenter och lärare och meningen är att utöka filmutbudet kontinuerligt med nya experiment och inslag. Det finns även filmer om viktiga molekuler som också kommer att utökas under året.

Som provsmak kan du titta här på den första filmen - om väte förstås.

onsdag 25 juli 2012

Filma stort med smått

Det har aldrig varit enklare att skapa egna filmer och många lärare spelar in egna föreläsningar, reportage och intervjuer med små kameror och mobiler. Två av våra mest produktiva IT-pedagoger, Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk (Högskolan i Kristianstad) har nu tagit fram en snygg och enkel guide till hur du kan skapa bra utbildningsfilmer med små kameror, Filma stort med smått.

Guiden handlar om hur du använder den lilla filmkameran Zoom Q3 HD men de flesta tips gäller lika mycket oavsett vilken sorts kamera du har. Guiden består av 3 delar: Filma andra (intervjuer och fältstudier), Filma dig (föreläsning), Berätta (när du vill berätta en dramatisk historia).

Här ser du en introduktionsfilm:

måndag 23 juli 2012

Bättre presentationer

Här kommer en kort film med fem bra tips för bättre föreläsningar. Filmen har gjorts av Susan Weinschenk som har skrivit en bok om ämnet, 100 things every presenter needs to know about people. Effektiva presentationer brukar komma i paket på max 20 minuter och bildspelet ska bara bestå av bilder eller stödord som förstärker ditt budskap, inte som dina anteckningar eller löpande text.
Snygg grafik i filmen också!


5 Things Every Presenter Needs To Know About People from Weinschenk on Vimeo.

söndag 22 juli 2012

YouTube - ny guide för lärare och studenter

Google satsar på att ta fram utbildningsmaterial för att hjälpa lärare med frågor kring digital kompetens, digitala rättigheter, nätsäkerhet och källkritik. Det senaste bidraget är en guide till YouTube, YouTube Digital Citizenship Curriculum. Guiden riktas mest till lärare och innehåller filmer, lektionsplaner och extra material för en hel kurs kring digital delaktighet.

Guiden består av 10 avsnitt med följande titlar:
 • What Makes YouTube Unique
 • Detecting Lies
 • Safety mode
 • Online reputation and cyberbullying
 • Policy
 • Reporting content
 • Privacy 1
 • Privacy 2
 • Copyright
 • Additional resources
Här kommer en kort introduktionsfilm:

fredag 20 juli 2012

Openaccess-tidskrifter lika ofta citerade som prenumerationstidskrifter

En ny studie från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors visar att det inte finns någon skillnad mellan att publicera i gratis öppna tidskrifter (open access) än i de traditionella prenumerationsbundna vetenskapliga tidskrifter. En artikel hos Sveriges Radio, Lika hög kvalité i gratis vetenskapliga tidskrifter, skriver att forskare som publicerar i öppna tidskrifter blir citerade lika ofta som kollegor som publicerar i traditionella betaltidskrifter. enligt en av forskarna, Bo-Christer Björk:

- Det betyder alltså att om forskare ska välja om de vill publicera sig i open access-journaler eller prenumerations-journaler så spelar det ingen roll för hur mycket citeringar de kan förvänta sig att få.

Nyligen har den brittiska regeringen bestämt att all forskning som bedrivs med offentlig finansiering måste publiceras öppet och anrika Harvard Universitet har uppmuntrat sina lärare och forskare att också publicera i openaccess-tidskrifter.

Lyssna på reportaget från Sveriges Radio här.

Lyssna: Open access


Läs artikeln:
Bo-Christer Björk och David Solomon: "Open access versus subscription journals: a comparison of scientific impact". BMC Medicine 2012

torsdag 19 juli 2012

Coursera erbjuder öppna kurser från 16 universitet

Allt fler universitet i världen erbjuder idag öppna gratis kurser i stor skala (s. k. MOOC - Massive Open Online Course) via olika plattformar. En sådan plattform heter Coursera som grundades av två forskare vid Stanford University. Från början fanns det fyra universitet med i samarbetet: Princeton University, Stanford University, and the University of Michigan and University of Pennsylvania.

Nyligen har hela 12 nya medlemsuniversitet anslutit sig. Enligt en artikel i Inside Higher Education (Into the fray) har följande 12 universitet gått med i Coursera för att kunna erbjuda öppna kurser: California Institute of Technology, Duke University, École Polytechnique Fédérale de Lausanne (Schweiz), Georgia Institute of Technology, Johns Hopkins University, Rice University, University of California at San Francisco, Edinburgh University (Skottland), Illinois University, Toronto University and Washington University.

Idag finns det 150 öppna kurser hos Coursera som du kan välja mellan. Kurserna är nätbaserade och bygger på inspelade föreläsningar, forumdiskussion, självgående studiegrupper och tester. Du får inga högskolepoäng men det finns intyg och förutom nya kunskaper kan du skaffa dig ett stort internationellt nätverk av kurskollegor.

Andra plattformar för öppna kurser som jag har tidigare nämnt här är EdX (Harvard och MIT) och Udacity.

Läs mer om hela fenomenet i en artikel på Spotlight: Universities Move Quickly to Embrace MOOCs, Course Credit is More Complicated.

onsdag 11 juli 2012

Dags för kvalitetssäkring i nätutbildning

we’re quality by Shira Golding, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  Shira Golding

När cirka 25% av Sveriges studenter läser via nätet är det märkligt att det inte finns riktlinjer för kvalitetssäkring inom distansutbildning. En artikel i DT,Högskolan vill ha säker kvalitet på nätstudierna, lyfter fram ett utspel av rektorerna för Mittuniversitetet, Högskolan i Dalarna och Högskolan på Gotland under Almedalsveckan.

Nätstudier växer ständigt men pedagogiken och administrationen är fortfarande baserade på traditionell campusundevisning och har inte anpassats efter nya studentgrupper och nya sätt att kommunicera och samarbeta på nätet. Få lärare får hjälp att anpassa sig till de nya medierna. Enligt Jörgen Tholin, rektor för Högskolan på Gotland:

- Distansutbildningar behöver en egen pedagogik, i dag krävs ingen direkt kompetens av en adjunkt eller professor för att hålla en nätkurs. Den pedagogik som finns lär ut hur en föreläsning läggs upp för de studenter som finns framför näsan. Så lärarna är också en del av detta.

Rektorerna vill diskutera frågan om kvalitetssäkring med andra lärosäten i landet. Man behöver inte starta från början eftersom det redan finns flera etablerade certifieringar och kvalitetsmärken för nätbaserad högre utbildning i Europa. Exempel på sådana finns hos EFQUEL (Certifieringar UNIQUe och ECBCheck), EADTU (E-xcellence) och Epprobate.

måndag 9 juli 2012

Google World Wonders

En ny Google tjänst gör det möjligt för dig att vandra runt 132 av världens främsta kulturminnesmärken. Google World Wonders använder samma bildteknik som Google Street View och Google art Project och du kan till exempel ta en tur runt världsarv som Versailles, Pompeii, Prag, Jerusalem, Yellowstone nationalpark och många flera. Projektet sker i samarbete med bland andra UNESCO och flera världsarv kommer att läggas till framöver. Sverige representeras av Gammelstads kyrkstad i Luleå.

För att uppmuntra lärare att använda tjänsten i klassrummet finns det en utbildningsguide med lektionsplaner som är anpassade till olika åldersgrupper och olika ämnesinriktningar. Titta på denna introduktionsfilm och sedan ta en egen tur.

fredag 6 juli 2012

EDEN workshop om studenternas krav på utbildning

EDEN organiserar ett intressant seminarium/workshop 22-23 oktober i Leuven, Belgien med titeln Learners in the driving seat (7th EDEN research workshop). Idag är det studenterna som driver utvecklingen av nätbaserat lärande och workshopen ska lyfta fram forskning inom ny pedagogik som främjar kollaborativt lärande.

- The main focal point of this year's Research Workshop is how does instruction work, where borders between physical and virtual learning environments disappear, where roles of students and teachers have changed, where new pedagogical paradigms and didactic approaches are introduced.

Call for papers har just kommit och forskare och lärare uppmuntras bidra med studier kring hur undervisning ska anpassas till nya medier och kommunikationsmöjligheter. Bidragen kan vara presentationer, workshopsessioner, posters eller praktiska demonstrationer.

torsdag 5 juli 2012

UNESCO-deklaration om öppna lärresurser

Ett stort steg togs nyligen i Paris där ett internationell konferens i UNESCOs regi tog fram en deklaration om hur länder ska främja användningen av öppna digitala lärresurser (OER). Parisdeklarationen skrevs under av cirka 400 delegater vid 2012 World Open Educational Resources (OER) Congress som hölls 20-22 juni. Deltagarna var representanter från UNESCO-ländernas regeringar, myndigheter, universitet och andra intressenter.

Stefan Pålsson har skrivit en utmärkt summering av deklarationens betydelse på Skolverkets Omvärldsblogg, Parisdeklarationen om öppna digitala lärresurser. Han summerar de viktigaste punkterna i deklarationen så här:

 • Främja medvetenhet om och användning av öppna digitala lärresurser på alla nivåer och i såväl formell som icke-formell utbildning, med fokus på livslångt lärande och allas medverkan.På det här viset kan både högre kostnadseffektivitet och en bättre kvalitet uppnås.
 • Underlätta för medborgarna att använda it och digitala medier genom att bygga en fungerande infrastruktur och genom att främja allas delaktighet och kunskapsutveckling. Här spelar utveckling och användning av öppna digitala lärresurser baserade på öppna standarder en stor och viktig roll.
 • Stärk utvecklingen av nationella strategier och riktlinjer för utveckling och användning av öppna digitala lärresurser.
 • Främja förståelse och användning av öppna licenser för det material som produceras. 
 • Ge stöd åt en långsiktig och kvalitativ utveckling av öppna digitala lärresurser. Uppmuntra även utveckling av funktioner och mekanismer som kan validera utbildningar som genomförts med sådant material.
 • Främja strategiska partnerskap inom och mellan utbildnings-, näringslivs-, media- och telekomsektorerna för att främja spridning och delning av de lärresurser som tas fram.
 • Uppmuntra utveckling och anpassning av öppna digitala lärresurser på olika språk och i olika kulturella och sociala sammanhang.
 • Uppmuntra forskning kring öppna digitala lärresurser. Här handlar det både om att undersöka hur de kan utvecklas, användas och återanvändas i undervisningen, vilka möjligheter och utmaningar som skapas och hur de kan främja kostnadseffektivitet och kunskapsutveckling.
 • Gör det enklare att hitta, att få tillgång till och att dela öppna digitala lärresurser. Användarvänlighet och öppna standarder är viktiga faktorer i det här sammanhanget.
 • Uppmuntra användningen av öppna licenser för lärresurser som utvecklats med hjälp av offentliga medel.
Nu är det upp till alla medlemsländer att agera i dessa frågor. Vad gör vi i Sverige?


onsdag 4 juli 2012

IT i skolan - verktygsguide

Tools by André Hofmeister, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  André Hofmeister

Det finns ju tusentals verktyg på nätet men vilka ska jag välja? Många lärare vill gärna experimentera med nya verktyg men ibland är det svårt att se skogen för alla träd. Nu finns det en bra länksamling till verktyg som kan användas i skolan (eller högskolan, vuxenutbildning och folkbildning för den del).

Webbplatsen IT i skolan sköts av IT-pedagogen Danne Johansson och här hittar du länkar till de lämpligaste verktygen för skolarbetet. Verktygen har delats upp under kategorier som skriva, presentera, dela, filma, fria bilder och ämnesresurser. På varje sida finns korta beskrivningar av varje verktyg plus förstås länken dit.

- Många efterfrågar en smidig länksamling, en sammanställning över de verktyg som är användbara i skolan. Eftersom jag själv vill ha ett system för att katalogisera mina egna länkar så kan jag lika gärna göra det som en hemsida så att fler kan få tillgång till dem.

måndag 2 juli 2012

Webbseminarium om MOOC

Årets begrepp inom IT och lärande är förmodligen MOOC (Massive Open Online Course) och jag har skrivit många gånger om fenomenet. Brittiska JISC ordnar 11 juli ett öppet webbseminarium som definierar begreppet MOOC och lyfter fram exempel på goda exempel.

Seminariets panel består av David Kernohan (Programme Manager, e-Learning, JISC), Martin Weller, (Professor, Open University), Jonathan Worth (Course Leader, Coventry University), David White, (Researcher, University of Oxford), Lou McGill (Consultant).

När: 11 juli, 13.00 - 14.00
Anmäl dig till seminariet. Seminariet är kostnadsfritt.

Mer information.