tisdag 30 november 2010

Uppfinner du hjulet? Nytt seminarium om öppna lärresurser

Projektet OER - en resurs för lärande fortsätter med sina regionala seminarier och turen kommer nu till sydost och ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola. Seminariet, som är gratis, heter Uppfinner du hjulet? och äger rum den 8 december, 11.00 till 16.00 i Kalmar, Växjö, Karlskrona, Ronneby och via webben. Anmäl dig via länken nedan.

Syftet med projektet är att sprida kunskap om möjligheterna med öppna lärresurser, visa goda exempel och uppmuntra lärare att börja använda öppna lärobjekt i sin undervisning.

Mer information och anmälan.

Webbseminarium om lärarens framtida roll


I torsdags hölls ett webbseminarium om hur lärarens roll håller på att förändras från kunskapsförmedling till mentorskap och vägledning. Seminariet bestod av en paneldiskussion med representanter från högskolan, skolan och folkbildningen och nästan 400 personer hade anmält sig. Seminariet var ett samarbete mellan lärarnätverket Dela! projekt CELA Blekinge, Nätverket för IT inom Högre Utbildning och SUNET.

Hela seminariet spelades in och kan ses på följande länkar: del 1 och del 2.

Det som är mest intressant med stora webbseminarier som detta är att det skapas två parallella diskussioner. Panelen diskuterar i bild och ljud medan chatten kommenterar, utvecklar och ibland tar upp helt andra frågor. Kanske borde vi prova att satsa mer på chatten och ett par tre moderatorer som kommenterar chatten och gör ett antal korta inlägg för att stimulera diskussionen. Flera seminarier kommer att ordnas under 2011 och annonseras främst via nätverket Dela!

Niklas Karlsson skrev ett blogginlägg om seminariet, Fler webbseminarer om likheter och skillnader i lärarens roll – i framtiden, med funderingar och länkar till andra blogginlägg.

söndag 28 november 2010

43% av 2-åringar ser Bolibompa på nätet

Enligt en artikel i söndagens DN (bara peppersversionen) har SVTs populära barnprogram Bolibompa blivit en stor succé på nätet. Otroliga 43% av alla 2-åringar tittar på sajten och cirka hälften av alla 5-åringar går dit regelbundet. Artikeln har en intervju med Monica Åhlén, projektledare på SVT och ansvarig för webbsatsningen. Hon berättar att eftersom målgruppen inte kan läsa var de tvungna att använda mest bildspråk på webbplatsen. De yngsta barnen använder sajten mest för att titta på tidigare avsnitt (kanske med lite hjälp i början) men senare kan de navigera och hitta själva.

Nätbaserat lärande för de yngsta?

Hur man skapar moderna miljöer för lärande?

Lecture Time by kitsu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  kitsu 

Trots att många utbildningar utgår ifrån grupparbete, projekt och problembaserat lärande fortsätter vi att bygga lokaler som är anpassade för traditionella föreläsningar. En del skolor och lärosäten skapar innovativa lärmiljöer men de är oftast bara undantag. En artikel på bloggen Metanoia, Rethinking learning spaces for the 21st century, föreslår en mycket praktisk lösning för alla skolor som planerar att bygga om eller bygga nytt.

Förslaget är att man väljer 3 administratörer, 3 lärare och 3 studenter och ger dem uppdraget att göra en rejäl inventering av skolans lokaler. De ska bilda tre grupper med en representant från varje kategori och de ska se över alla utrymmen och gör en brainstorming kring hur utrymmen används och hur man kunde göra om dem. de bör jämföra skolans visioner kring undervisning och lärande med de fysiska miljöerna och se om lokalerna stödjer visionerna. Om inte, hur kan vi förändra dem för att bli mer inspirerande/flexibla?

- The question is how will you change the school from a collection of classrooms to a robust multidimensional learning space capable of fostering well-educated, 21st Century citizens?

Sociala medier inom högre utbildning


Stefan Hrastinski, KTH, är en välkänd forskare och författare inom nätbaserat lärande i Sverige. Han är delansvarig för nästa upplaga av tidskriften The Internet and Higher Education som kommer att fokusera på studier om hur sociala medier används inom högre utbildning. Tidskriften vill gärna ha artiklar från svenska studier om hur man kan praktiskt använda sociala medier för att främja lärande.

- We seek articles that present the outcome of rigorous studies of social media use in higher education as well as articles that help provide strong theoretical guidance for the directions future research might take.

Artiklar ska lämnas in senast den 15 mars 2011. Mer information.

fredag 26 november 2010

Facebook som lärmiljö

Det går definitivt att använda Facebook inom utbildning men det kräver en del förarbete för att se till att man har de rätta inställningarna och att man väljer rätt säkerhetsnivå.  

Jane Harts webbplats Centre for Learning and Performance Technologies har skapat en bra och enkel guide, How to use Facebook for social learning, för alla lärare som vill prova Facebook som lärmiljö. Här kan du lära dig om hur du skapar grupper och aktiviteter, samlar resurser och samarbetar i Facebook.

onsdag 24 november 2010

Studenter med läs- och skrivsvårigheter i högre utbildning – ny avhandling från Linnéuniversitetet

Ännu en intressant avhandling från Linnéuniversitetet denna vecka och denna gång är det Marianne Björn Milrad som har skrivit om hur studenter med läs- och skrivsvårigheter anpassar sig till högre utbildning.

- Idag går allt fler vidare till högre utbildning. En funktionsnedsättning som dyslexi ska inte innebära några hinder för högskole- och universitetsstudier och antalet studenter med dyslexi har ökat med flera hundra procent de sista två decennierna. Men hur går det för dessa studenter som kommer till en verksamhet som till stor del består av att konsumera och producera ord? Det motsägelsefulla mötet mellan högskolan och studenter med dyslexi analyserar pedagogen Marianne Björn Milrad i en ny avhandling.

Studien ser att även om universiteten har lyckats till viss del med insatser för att ge stöd till studenter med sådana svårigheter, finns det flera brister kvar som kan betyda att studenter hoppar av sina studier.

Läs mer i Linnéuniversitetets pressrelease.

Ny dansk rapport om öppna lärresurser

En ny rapport har kommit ut som sammanfattar läget i Danmark kring öppna digitala lärresurser. Rapporten, Open Educational Resources in Denmark, Status Report 2010, har skrivits av Asger Harlung, Center for It og Læring, vid Aarhus Universitet.

Rapporten undersöker hur man arbetar med OER inom skolan, vuxenutbildning, högre utbildning och andra delar av den offentliga sektorn som muséer, vården mm. Läget liknar det vi har i Sverige: det finns en hel del öppna resurser men de är splittrade och svåra att hitta. Det finns en brist på strategier och få lärosäten har tydliga resurssamlingar som verkligen är öppna, i kontrast mot till exempel USA.

Den långsamma utvecklingen beror enligt rapporten en hel del på oklarheter kring upphovsrättsliga frågor som måste lösas. Dessutom finns det oftast en ganska traditionell syn på läromedel och hur nätet påverkar utbildning.

Läs rapporten (som pdf-fil)

Apples iPad säpps snart i SverigeApples iPad släpps snart i Sverige och SVTs Gomorron Sverige har en intressant diskussion kring hur sådana medieläsare kommer att slå genom och hur tidningsbranschen kommer att hanterar den ökande digitaliseringen. Tillgången till sådana medieläsare kommer säkert att förändra utbildning när studenten kan ha all sin kurslitteratur elektroniskt och ha alla böcker och tidskrifter med sig överallt.

måndag 22 november 2010

Mobila applikationer för lärande – ny avhandling från Linnéuniversitetet

BlackBerry Storm Smartphone by liewcf, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  liewcf 

En ny avhandling av Daniel Spikol, Linnéuniversitetet, undersöker hur mobila verktyg och applikationer kan användas inom utbildning.

- Vi använder mobila tjänster i allt större utsträckning. Integrationen av mobila tjänster i våra dagliga aktiviteter förändrar vårt sätt att kommunicera och utbyta tjänster. Många av oss är ständigt uppkopplade och har tillgång till en konstant ström av digital information. Vårt vardagliga informationslandskap omformas och våra kommunikations- och samarbetsmönster förändras. Ett område dock, där den nya tekniken inte är helt utnyttjad är utbildningsområdet. I en ny avhandling från Linnéuniversitetet undersöker Daniel Spikol möjligheter att utnyttja den nya tekniken i större utsträckning även på utbildningsområdet.

Läs mer - pressmeddelande från Linnéuniversitetet.

lördag 20 november 2010

Skype för lärare

E-mötesverktyget Skype gör det möjligt för lärare att koppla upp sin klass mot klasser i andra delar av landet eller andra länder. Möjligheterna inom till exempel språkundervisning är enorma. Problemet för många lärare är att hitta lämpliga lärare/klasser/skolor att samarbeta med.

Nu lanserar Skype en tjänst Skype Education, där du kan söka lärare inom samma ämne/åldersgrupp/nivå. Tjänsten kommer igång i december men redan nu kan du anmäla dig. Sedan kan du söka efter lämpliga partners.

Encyclopedia.com

Wikipedia har blivit världens största referensverk någonsin och används av alla men trots det finns det fortfarande en del misstänksamhet mot verket. Ett alternativ kan vara Encyclopedia.com, ett gratis uppslagsverk som tar sin information från ett flertal etablerade encyklopedier och ordböcker. Allt är förstås på engelska.

fredag 19 november 2010

Filmindustrin möter biologi

Filmindustrins fantastiska animeringstekniker används nu inom forskning och utbildning för att visa biologins mikroskopiska hemligheter. En artikel i New York Times (Where cinema and biology meet) beskriver hur ett nytt område, molecular animation, håller på att utvecklas. Biologer använder nya animeringstekniker för att visa exakt hur molekyler är uppbyggda. Själva processen att ta fram en bra animering baserad på vetenskaplig information har hjälpt forskare att förstå processerna på en djupare nivå.

Enligt Dr Janet Iwasa, Harvard Medical School:
- For me, the animations are a way to glue all this information together in some logical way. By doing animation I can see what makes sense, what doesn’t make sense. They force us to confront whether what we are doing is realistic or not.

Titta på följande film som exempel på konsten:

Hur ska man låna e-böcker?


Bibliotekets framtida roll diskuteras ganska flitigt. När böckerna försvinner från hyllorna kan biblioteket bli bland annat ett informationscentrum som ger kvalificerad hjälp med informationssökning, källkritik, mediestöd mm. Men vad händer med en av de mest grundläggande idéerna - att se till att alla i samhället har fritt tillgång till kunskap och kultur?

Detta tas upp i en artikel, Digital underclass: what happens when the libraries die? Idag kan alla låna böcker gratis men hur gör vi när allt är elektroniskt? För att läsa e-böcker behöver man en läsplatta eller dator och de kostar pengar (plus avgifter för att koppla upp mot nätet mm). Att låna ut e-böcker i dagens läge är inte alls enkelt och hur ska vi se till att alla invånare har råd med den nödvändiga utrustningen?

- It means that we need to guarantee that citizens have access, even if they are poor. It means each citizen needs access to free bandwidth to get books and they need devices to read the material on. We can assume that everyone in 10 years will be able to afford a smartphone or a super-inexpensive tablet device with inexpensive Internet connectivity, but that’s an awful big assumption.

Ska biblioteket låna ut gratis läsplattor för att kunderna ska kunna läsa e-böcker? Hur ser vi till att vi inte skapar en ännu större digital klyfta? Läs artikeln och kommentera gärna.

Australien satsar på digital kompetens i skolan

Stefan Pålssons fina Omvärldsbloggen fokuserar denna vecka på den australiensiska satsningen Digital Education Revolution. Satsningen är uppdelad i flera stora projekt men omfattar totalt cirka $AUS 2,4 miljarder (cirka 16 miljarder kronor) över 7 år. Syftet är att se till att utveckla undervisning och lärande i landet så att studenterna får rätt kompetens för morgondagens digitala samhälle.

Artikeln tar fram flera exempel på nya satsningar inom lärarutbildning för att se till att alla lärare har bra digital kompetens och se till att det finns bra digitala lärresurser som de kan använda. En ny läroplan tas fram nu och detta arbete kan följas på Australian Curriculum Consultation Portal där det finns till exempel en bra informationsfilm (hela portalen har en Creative Commons licens).

torsdag 18 november 2010

Att skapa en kursblogg

Det finns många fördelar med kursbloggar. Studenternas arbete blir synligt, de kan skapa sin egen profil på nätet, möjligheten att få kommentarer utifrån som kan leda till ett större nätverk och nya impulser. Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, har gjort en ny film som introducerar bloggar och hur man kommer igång. En bra praktisk introduktion till bloggverktyget WordPress (även om jag gillar den enklare och mer begränsade konkurrenten Blogger).

Den papperslösa studenten


Universitetet i Oslo, som många andra lärosäten, satsar på miljövänligare lösningar och ett projekt har fått en hel del uppmärksamhet; att förse alla studenter på en kurs med bara digital kurslitteratur via läsplattor och iPads. Projektet körs av Universitetsbiblioteket i Oslo och uppmärksamades bland annat av en artikel i Aftenposten, Hele pensum på én plate.

Universitetsbibliotek har stora samlingar e-litteratur men studenterna är fortfarande inte vana vid att använda dem fullt ut. Projektet ville se om studenterna kunde hantera all sin kurslitteratur digitalt via en läsplatta.

Projektet tittade på flera olika läsplattor men fastnade för Apples iPad av flera anledningar: den är lätt att använda, har färgskärm, bra skärmupplösning, stora möjligheter att anteckna och markera i texterna samt har många intressanta och praktiska applikationer. Det finns förstås en del begränsningar: svår filhantering, kort batteritid, låst till Apples lösningar och faktum att tillgången till så många roliga applikationer kan störa djupläsning. Studenter på en kurs i geologi har fått låna antingen en iPad eller läsplattan Boox. Dessutom fick en dyslektiker låna en iPad.

Studenterna har skrivit rapporter om sina upplevelser och de har också arrangerat en workshop. Erfarenheterna har varit mest positiva men flera menar att det kräver att lärarna tänker om sina kurser för att passa in i den nya miljön. Lärarens material och referenser måste finnas tillgängliga för studenterna via nätet och måste vara kompatibla med läsplattorna.

Vad betyder fusk? Det beror på vem man frågar

final exams by sashamd, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  sashamd 

Många lärosäten ser en ökning av anmälningar mot studenter som har på något sätt fuskat i sina tentamensuppgifter. En artikel i Inside Higher Ed, Cheating and the generational divide, lyfter fram ett kontroversiellt fall från University of Central Florida där en klass på hela 600 studenter har tvingats tenta om.

Det handlar om en kurs i ledarskap där en student hade hittat tentamensfrågor på nätet och spridit dem till resten av klassen. Kursbokens förlag erbjuder ett frågebatteri kring boken och en student hade hittat detta. När studenterna satt i tentamenssalen och såg tentan kände de igen frågorna direkt och var förberedda. Läraren och universitetet tolkade detta som fusk men studenterna protesterade. Tolkningar varierar och en del ser det som en generationsfråga. Läs artikeln och döm själv.

Kanske borde läraren ha tagit helt egna frågor som inte låg ute på nätet eller tagit fram andra sätt att bedöma studenternas kunskaper. Artikeln diskuterar i slutet om vikten av utbildning i plagieringsfrågor för att proaktivt ta tag i problemet.

tisdag 16 november 2010

Konferensguide 2011


Det finns ingen brist på intressanta konferenser inom nätbaserad utbildning men ibland är det svårt att välja. Det blir säkert ännu svårare när du ser den imponerande listan över nästa års konferensutbud som finns samlad på Tony Karrers blogg eLearning Technology, eLearning conferences 2011.Allt finns, månad för månad med länkar och datum. Det är bara att välja!

Universiteten använder sociala medier för att nå nya studenter

Välinformerade studenter hoppar inte av. Så kan man summera en ny brittisk rapport om hur universitet informerar nya studenter om sina kommande studier. Myndigheten JISC står bakom rapporten, Managing students' expectations of university, som tar fram goda exempel på hur lärosäten använder sociala medier som Facebook, YouTube, bloggar och diskussionsforum för att ge nya studenter en tydlig bild av campuslivet innan de anländer. Denna öppenhet börjar bli en viktig konkurrensmedel mellan lärosäten och studenterna lägger ner allt mer tid på att lära känna sin utbildning och universitet i förväg. Viktiga faktorer är att kunna "prova på" utbildningen i förväg, diskutera med befintliga studenter, se filmer om livet på campus, gå på virtuella guidningar mm.

Malcolm Read, Executive Secretary, JISC, summerar så här:
- Within universities and colleges there are many excellent ideas for managing students' expectations that others could usefully learn from.  In many places, new technologies play a crucial role in communicating with tech-savvy freshers.  By highlighting these examples we want to help the whole sector become more competitive in attracting and retaining students of the highest calibre from the UK and beyond.

Sociala medier i undervisning

Nätverket SNH lanserar nu en guide till sociala media i undervisningen. Guiden består av 9 korta avsnitt som kan fritt bäddas in på annan webbsida, länkas till eller om man bara vill använda sig av filmen. Allt enligt Creative Commons licens. Dessutom går de att att ladda ner till mobilen.

Guiden Sociala media i undervisningen - en introduktion är producerat specifikt för högskolor och universitet, men passar lika bra på grundskola/gymnasium eller för andra utbildande organisationer. Lärobjektet introducerar sociala media, ger en översikt över de vanligaste samt visar hur rollerna förändras när sociala media används. Lärobjektens olika delar diskuterar användning, definition och hur sociala media kan förändra vår undervisning.

För tillfället finns 4 olika lärobjekt klara, samtliga med många korta avsnitt. De handlar om ljud, rörliga media, sociala media samt verktyg för lärande i mobilen. Det finns även en intervju i 2 delar med mig.

SNH (samverkan för nätbaserad högskoleutbildning) är en samverkansorganisation mellan Mittuniversitetet, Högskolan Gävle, Luleå Tekniska Universitet, Blekinge Tekniska Högskola och UR.

Här kommer introduktionsfilmen till serien om sociala medier.Läs även på LearningNet.

Ekonomisk kompetens

Jag skriver ofta om hur viktigt det är att digital kompetens lyfts fram som en nyckelkompetens i dagens utbildningssystem men det finns andra kompetenser som behöver uppmärksamhet, till exempel ekonomisk kompetens.

En artikel i Open Education, Financial literacy - a topic every parent must teach their child lyfter fram en ny tjänst, FoolProofMe.com, som hjälper ungdomar förstå hur man sköter sin ekonomi. Tjänsten är väldigt interaktiv och tar upp frågor kring kreditkort, snabblån och andra fällor som många ungdomar frestas med idag. Kursmoduler ger bra tips om hur du upptäcker de värsta fällorna och vilka frågor du bör ställa innan du lånar pengar. Ungdomar från flera länder intervjuas och detta ger ett bra underlag för diskussioner i klassrummet, hemma eller med vänner.

Här finns en introduktionsfilm till modulen om kreditkort.

onsdag 10 november 2010

Skulle du låta ditt barn köra bil?

Många vuxna verkar tro att barn och ungdomar lär sig hantera nätet helt intuitivt och behöver därför inte vår hjälp. En del skolor blockerar sociala medier och tar inte upp digital kompetens i undervisningen. Många föräldrar förstår inte vad barnen gör på nätet för att de kan alldeles för lite själva. Om vi inte visar dem goda exempel och diskuterar hur man använder nätet på ett positivt sätt är det ingen överraskning att en del råkar illa ut på nätet. I stället för att förbjuda, begränsa och varna borde vuxna vara aktiva på nätet och visa intresse för barnens nätmiljö. Man skulle kunna jämföra det med initiativ som vuxna på stan

Denna amerikanska film spetsar till frågan genom en bra liknelse.

lördag 6 november 2010

Resurser för undervisning i digital kompetens


Digital kompetens är en av EUs grundkompetenser (Digital literacy: skills for the information society) och en allt viktigare del av skolans och högskolans verksamhet. Många lärare har dock svårt att ta tag i området på grund av brister i den egna erfarenheten och bra material att använda.

En ny amerikansk webbtjänst 21stCenturyLit.org har skapat en resursbank med lektionsplaner, länkar, filmer och tips om hur du som lärare kan hjälpa dina elever/studenter med frågor kring källkritik, informationssökning, "nätikett", upphovsrätt, integritet, identitet och nätsäkerhet. Materialet är i första hand riktat mot högstadium och gymnasium men en hel del kan även anpassas för högre utbildning. Materialet har en Creative Commons licens och kan kopieras och anpassas (t ex översättas till svenska) så länge man anger källan.

fredag 5 november 2010

Diskussion om framtidens lärande

Jag deltog i en intressant diskussion om framtidens lärande vid NetPort i Karlshamn (se nedanstående inspelning som gjordes via tjänsten Bambuser.com). Mötet ingick i ett projekt, X-Ovation, som skapar nya vägar till dialog i kommunen via nätet, mobiler och olika sociala medier. Efter att ha tittat på en TED-föreläsning av Sir Ken Robinson (Schools kill creativity) började en paneldiskussion som sedan blev öppen för alla deltagare.

Många väljer idag att direktsända liknande evenemang och lägga ut inspelningen på nätet. Det kan handla om exkursioner, studiebesök, intervjuer eller diskussioner och de kan sändas med väldigt enkla medel: en bärbar dator (eller mobil), mikrofon och webbkamera. Bildkvaliteten beror förstås på utrustningen men det finns egentligen inga hinder för lärare som vill prova.

Webbseminarium om sociala medier i undervisning

My social Network on Flickr, Facebook, T by luc legay, on Flickr
Hur kan vi använda sociala medier i undervisningen? Denna fråga diskuteras i ett öppet webbseminarium från Blekinge Tekniska Högskola den 11 november (12.00 - 13.00). Föreläsaren är Peter Giger som forskar kring sociala medier vid BTH.  

Du kan delta antingen på plats i  IT-verkstan, Bibliotek Gräsvik, Karlskrona (H313) eller via e-mötesverktyget Adobe Connect: https://connect.sunet.se/pedagogisktcafe/ Du behöver inte ladda ner något program för att delta via nätet.

Anmäl dig senast den 9 november till jenny.gunnarsson@bth.se för beräkning av lunch. Det är viktigt att även du som ska delta via nätet anmäler dig. Ange om du kommer att delta på plats eller planerar att delta via Adobe Connect.

Se inspelningen på seminariet.

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by  luc legay 

torsdag 4 november 2010

Allt fler campusstudenter läser på nätet

Finals End Tomorrow by corydalus, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  corydalus 

Det är inte bara distansstudenter som läser nätbaserade kurser. Många campusstudenter väljer nätbaserade varianter för flexibiliteten och för att de trivs bättre med nätstudier. En artikel i The Chronicle of Higher Eductaion, Tomorrow's college, visar flera exempel på amerikanska lärosäten där allt fler studenter väljer att blanda traditionella classrumsbaserade kiurser med nätbaserade kurser.

Många lärosäten uppmuntrar detta och menar att studenterna bör prova flera olika undervisningsmetoder eftersom det speglar bättre hur arbetslivet kommer att fungera framöver. University of Maryland och University of Texas kräver att studenter läser en viss mängd nätbaserade kurser och flera planerar liknande åtgärder.

Men det finns andra tankar bakom denna trend. Artikeln menar att lärosätena räknar med att spara pengar på lokaler och gör det möjligt för studenter att ta sig snabbare genom en utbildning. Det finns också oro att nätbaserade kurser betyder lägre krav på studenterna och lägre kvalitet på utbildningen. Men artikeln visar genom flera konkreta exempel att studenterna har mycket att vinna på mer "blended learning" även på campus.

Läs även en artikel i New York Times, Learning in the Dorm because class is on the web.

onsdag 3 november 2010

MBA via Facebook - läs nu, betala senare

London School of Business and Finance erbjuder en hel MBA-utbildning (LSBF Global MBA™) helt öppet på webben med Facebook som bas. Alla föreläsningar, uppgifter och diskussioner sker via Facebook och de siktar mot ett väldigt stort intresse - upp till en halv miljon studenter! Själva kursen är gratis men studenten betalar för bedömning och examination. Meningen är att studenter kan arbeta sig genom kursen och under tiden spara ihop pengar till examinationsavgiften.

- This revolutionary "try before you buy" approach offers two unique advantages: Firstly it means that those that are interested in learning business skills can now do so from some of the best business lecturers, through an innovative and familiar delivery channel at no cost; and secondly those that are considering going for formal MBA qualification can test both the quality of the product and their aptitude and interest before any financial commitment.

Kursen består av över 100 timmars studiematerial. Anledningen att de väljer Facebook är att det är en plattform som alla är vana vid och som är integrerad i så många andra webbverktyg.

Se en kort video om programmet.

måndag 1 november 2010

Verktyg för grupparbete

Om du har ett projekt eller grupparbete med kollegor från olika organisationer kan det vara svårt att samla allt arbete på ett ställe. Allt för ofta kommunicerar man mest via e-post och dokument skickas fram och tillbaka som bifogade filer. En lösning kan vara ett verktyg som Wiggio. Här kan du samordna gruppens internkommunikation, skapa gemensamma dokument och ha en gemensam kalender. Verktyget är inte unik men kanske värt att prova om du vill ha en enkel lösning för grupparbete som inte är stort nog för mer sofistikerade projektverktyg.

Titta på Wiggios reklamfilm och skriv en kommentar om du har erfarenheter att dela med dig.