torsdag 28 november 2013

Konferens - Nätbaserat lärande i högre utbildning


Konferensen Nätbaserat lärande i högre utbildning äger rum i Stockholm 18-19 februari. Temat är att nätbaserad undervisning skapar både nya möjligheter men ställer också nya krav på läraren, studenten och universitetet. Lärare från flera svenska lärosäten kommer att berätta om konkreta lösningar till följande frågor:
 • Hur startar man ett nätbaserat utbildningsprogram?
 • Hur läggs samarbetet med IKT-avdelningen upp på bästa sätt?
 • Hur uppmuntrar man till studentaktivitet och interaktion på en kurs där lärare och studenter aldrig kommer att träffa varandra i verkliga livet?
 • Hur guidar man studenterna så att de kommer igång med kursen på ett effektivt sätt och inte går vilse i lärplattformens labyrinter?
 • Vilka resurser och metoder finns det för att ge återkoppling för examination och kursuppgifter?
Konferensen fokuserar på praktik hellre än teori och många sessioner blir interaktiva med många praktiska tips och "prova på" möjligheter. Konferensen arrangeras av Informa ABC Sweden.

Se konferensprogrammet.
Till anmälan och prisinformation
Ladda ner broschyr i PDF-format

onsdag 27 november 2013

Öppna lärresurser i Polen

Det finns många projekt och initiativ för att främja användningen av öppna lärresurser (OER) i skolor och universitet och vi kan säkert lära oss en del av våra grannländer som till exempel Polen. UNESCOs Institute for Information Technologies in Education (IITE) har tagit fram en ny rapport Open Educational Resources in Poland: Challenges and Opportunities som ger en bra överblick av de viktigaste initiativen i landet från skolan till högre utbildning.

Just nu bygger ett flertal partners en nationell portal för öppna lärresurser inom skola och gymnasium med namn epodreczniki.pl. Sajten innehåller resurser för alla ämnesområden och liknar till stor del den norska portalen NDLA. Meningen är att alla resurser ska ha Creative Commons licenser och ska vara anpassade till både datorer och mobiler.

Läs Stefan Pålssons mer detaljerad analys av rapportenl i Omvärldsbloggen (Skolverket), Digitala skolan – öppna lärresurser i Polen,

tisdag 26 november 2013

Bra presentationer i PowerPoint

En ny film av Åsa Kronkvist och Dan Wirdefalk, Högskolan i Kristianstad, ger en kort sammanfattning av hur du planerar en bra presentation i PowerPoint. Bland annat varnar de för vanliga fallgropar som för mycket text, önödig animering, bildspel som manus och användning av flera teckensnitt på samma sida. Receptet för en effektiv presentation är att satsa på bra nyckelord, mycket luft och gärna bilder som symboliserar ditt budskap.Se presentationen på YouTube.

måndag 25 november 2013

Ny studie om distansstudenter

En ny norsk studie, Nettskolestudenter - motiver, mestring og ambisjoner, av Wenche M. Rønning, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) har undersökt distanstudenternas motivationsfaktorer, studievanor och behov av support. Studien bygger på svar från cirka 1200 distansstudenter från hela Norge och visar att de är oftast ambitiösa, trivs med nätbaserade studier och är nöjda med sina utbildningar.

- Utgangspunktet for denne undersøkelsen var et ønske om å gi en situasjonsbeskrivelse av nettskoleaktiviteten, sett med studentenes øyne. Det fokuseres på hvem som velger nettstudier, hvorfor de gjør det, hvordan de håndterer denne typen studiesituasjon, blant annet i forhold til utfordringer de kan møte, og hva de tenker å bruke sin nye kunnskap til.

Distansstudenter studerar inte bara för att få betyg och nya jobbmöjligheter. De vanligaste anledningar till att studera på distans handlar mest om personlig utveckling:
 • Bli mer självständig
 • Få bättre självförtroende
 • Bli mer trovärdig på jobbet
 • Få erkännande från familj och vänner
Distansstudenter skiljer sig markant från traditionella campusstudenter; de är äldre och mindre än 10% har studier som huvudsysselsättning. Studien undersöker hur de kombinerar arbete och familj med sina studier och tittar på faktorer som stöd från familjen och arbetsgivaren. En stor del studerar hemma men har ibland svårt att koncentrera sig men en stor andel har ingen tydlig studieplats och studerar när och var de kan. Denna grupp skulle vara intressant att undersöka mer.

Kanske den viktigaste faktorn i varför man väljer en distansutbildning är möjligheten till självständigt arbete när och var det passar. Studien visar att relativt få studenter arbetar i grupper via diskussionsforum eller sociala medier och vill helst studera på egen hand. Men bra och regelbunden kontakt med lärarna och teknisk support är oerhört viktig och man kan säga att lärarens engagemang är avgörande.

Studien har skrivits på uppdrag av Fleksibel Utdanning Norge.
Ladda ner rapporten som pdf-fil.

söndag 24 november 2013

Webinar om digital delaktighet

Vad betyder digital delaktighet? Kan sociala medier leda till att flera engagerar sig i demokratifrågor? Vad betyder aktiv medborgarskap?

Dessa frågor diskuteras i ett webbseminarium onsdag 4 december 14.00-15.00 Social and digital media, democracy and learning. Seminariet ordnas av NVL Distans och gästtalaren är Antti Poikola från nätverket Open Knowledge Finland. Han kommer att berätta om konkreta exempel på projekt i Finland kring digital delaktighet.

Läs mer och anmäl dig (NVL Distans).

lördag 23 november 2013

Förstärkt verklighet

Förstärkt verklighet (augmented reality AR) betyder att när du ser omgivningen genom en mobil eller surfplatta du ser inte bara den fysiska omgivningen men även text och bildinformation om det du ser, t ex information om byggnader, restauranger, information om bussen som närmar sig mm. Idag finns det flera AR appar och tjänsterna utvecklas hela tiden.

Här ser du en ny film som visar hur världen ser ut idag genom mobilens kameralins, The Future of Augmented Reality. Vad kan vi göra med detta inom utbildning?

fredag 22 november 2013

HEInnovate - självbedömningsverktyg för innovativa universitet

HEInnovate är ett nytt verktyg för universitet som vill bedöma sin egna innovationsklimat. Verktyget lanserades vid EU-kommissionens konferens Innovation in Higher Education i Bryssel 18 november. HEInnovate är ingen certifiering eller benchmarkingverktyg men ger universitet och högskolor möjlighet till självbedömning kring sju nyckelområden för innovation:
 • Leadership and Governance
 • Organisational Capacity, People and Incentives
 • Entrepreneurship development in teaching and learning
 • Pathways for entrepreneurs
 • University – business/external relationships for knowledge exchange
 • The Entrepreneurial University as an internationalised institution
 • Measuring the impact of the Entrepreneurial University
Verktget är gratis att använda men kräver att man skapar ett konto. Informationen som läggs in i verktyget ägs av lärosätet själv och är inte tillgänglig för andra. Det finns flera fallstudier från bland annat danska Aalborg universitet men de är bara tillgängliga för registrerade användare. HEInnovate finansieras av EU-kommissionens DG Education and Culture och OECD LEED forum, och stöds av en panel med sex oberoende experter. 

torsdag 21 november 2013

Svenskarna och internet 2013

CC BY .SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur)
Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) har släppt sin årliga rapport om vår relation till internet och hur landets befolkning använder nättjänster: Svenskarna och internet 2013

- Rap­porten är baserad på .SE:s egen primärdatainsamling som under­söker svenskarnas användning av internet och visar hur informa­tions-­ och kommunikationsteknik används och påverkar enskilda in­divider, familjer och samhället. Totalt intervjuas 3 000 personer från 12 år och uppåt.

Årets rapport visar att cirka 40% av befolkningen inte känner sig delaktiga i den digitala utvecklingen, framför allt de äldre. 14,2% av befolkningen använder inte internet och även om siffran har sjunkit med cirka 100 000 det senaste året ser man att minskningen går allt långsammare. I en artikel om rapporten på SVT Nyheter, Äldre halkar efter – trots internetboom, säger Åsa Linderborg, kulturchef på Aftonbladet:

- Det är en bild av hur hela samhället dras i sär. Det finns en medelklass som har självförtroendet och språket att strida för sina intressen och för det krävs i dag internet. Människor som redan känner sig maktlösa är lika maktlösa på nätet som i politiken eller på sina arbetsplatser. Det är en klassfråga helt enkelt.

Användningen av surfplattor och mobiler fortsätter att öka men de flesta kurvor börjar stabilisera sig. I skolan har det skett en markant ökning i internetanvändning under de senaste 2 åren men bara 14% av barn mellan 10-15 använder internet dagligen i sitt skolarbete.

onsdag 20 november 2013

NU2014 i Umeå

NU2012 konferensmingel (Bild: L-G Hedström)
Konferensen NU2014, Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning, äger rum 8-10 oktober 2014 i Umeå. Konferensens webbplats är nu uppe med ett ramprogram och viktiga hålltider. Bland konferensens huvudtalare finns Sven-Eric Liedman (Prof. emeritus Idéhistoria, Göteborgs universitet), Christina Segerholm (Prof. Pedagogik, Mittuniversitetet) och Sanna Järvelä (Prof. Educational Sciences, University of Oulu, Finland).

Konferensens huvudteman är pedagogisk ledarskap, utbildning 2.014, lärares kompetens, den lärande organisationen, akademiska kulturer samt kvalitet och utvärdering. Bidrag kan skickas in fram till 1 mars 2014.

NU2014 arrangeras av Umeå universitet i samarbete med Mittuniversitetet, Luleå Tekniska universitet, SLU och SUHF. Umeå är förresten europeisk kulturhuvudstad 2014 så valet av staden som ort för NU2014 är väldigt lämplig.

tisdag 19 november 2013

Skolsnack - Sveriges populäraste utbildningspodcast

CC BY Some rights reserved by blogefl
Skolsnack är nu Sveriges mest populära podcast om det professionella lärandet i skolan med program som alla lyfter skolan på ett positivt sätt genom att "granska skolan ur ett lättsamt men seriöst perspektiv". Programmet har helt utan budget laddats ned totalt 40 000 gånger och lyssnarna växer lavinartat.

- En stor del av förklaringen ligger förmodligen i att folk är dödligt trötta på att medierna hela tiden snackar skit om skolan och att våra program känns fräscha i vår ton i programmen och att man faktiskt får skratta i skola emellanåt. Allt behöver inte vara "rynkapannan-perspektiv", säger programledare Fredrik Svensson på Skolsnack.

Många gäster hör numera av sig självmant till redaktionen och vill vara med i Skolsnack. Sedan starten har Skolsnack besökts av Lars Arrhenius (Friends), Mikael Damberg (s), Tomas Tobé (m), Christian Lundahl (forskare), Inger Lindberg (språkforskare), Patrik Hernwall (forskare), Gudrun Schyman (Fi), Ibrahim Baylan (s), Mikaela Valtersson (Friskolornas RF), Elza Dunkels (forskare), Tomas Hammarberg (FN), Gustav Fridolin (Mp), David Lega (Kd), Vibeke Pålhaugen (fd VD Tidningen Chef) m.fl.

- Vi har en haft en stående inbjudan till Jan Björklund i 2 år nu men han har tyvärr aldrig lyckats hitta en tom plats i sin agenda, avslutar Fredrik Svensson.

I senaste avsnittet, som är nummer 58 i ordningen, analyserar panelen "avhoppen från lärarutbildningen", "genusperspektivet på Toy´s are Us", "hur man gör för att bli en bättre lärare", "varför mindre orter som Storuman skapar bättre skola" och "hur man lär sig att bli "good enough" på 20h". I slutet delas det ut "glittriga dödskallar" till några som utmärkt sig på inte så klädsamt sätt i skoldebatten.

Lyssna på det senaste avsnittet.

Källa: Pressmeddelande på Newsdesk: Podcasten Skolsnack växer lavinartat.

måndag 18 november 2013

Att läsa e-böcker

Bild: Specialpedagogiska skolmyndigheten
E-böcker ger nya dimensioner till läsandet som kan vara av stor betydelse för många som kanske har svårt för ren text. Att få texten uppläst, kunna förstora texten, slå upp svåra ord, klicka för att få mer information och även ha tillgång till flera bilder, filmer eller ljud kan hjälpa barn och vuxna med lässvårigheter. Specialpedagogiska skolmyndigheten har tagit fram en gratis skrift, Läsa e-böcker, som beskriver hur e-böcker kan användas i utbildning.


Möjligheten att läsa en bok både med ögon och öron, i datorn, på telefonen eller på pekplattan
innebär ett helt nytt perspektiv på både böcker och läsande. Den digitala tekniken har öppnat för att infoga ljudillustrationer, musik, filmsekvenser och interaktivitet i texten.

Vi är alla olika och har olika sätt att lära. Många tycker att det går bra att läsa den tryckta texten i läroboken, medan andra vill få den uppläst. Att samtidigt kunna både se och höra texten kan fungera för elever i läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Då kan de lägga kraften på själva inlärningen istället för på avkodningen av text.

Skriften ger grundläggande information om e-böcker, till exempel var pedagogen hittar dem och olika varianter av e-böcker. Den ger också råd om hur pedagogen kan använda e-böcker i undervisningen och vad som kan vara med i skolans strategi för e-böcker.

Här kan du ladda ner skriften "Läsa e-böcker".

söndag 17 november 2013

E-post - organisationens mörka materia

Enligt studier ägnar vi 28% av vår arbetstid åt att läsa och svara på e-post. Mycket värdefull kommunikation sker via e-post men allt ligger inlåst på varje medarbetarens epostkonto. Många diskussioner eller information kunde vara intressant för många inom organisationen och ett alternativ är att använda sociala medier i stället för e-post.

En ny bok från Media Evolution, Mervetande – kunskapsdelning och sociala medier i organisationer,  innehåller exempel på hur organisationer kan arbeta smartare med hjälp av interna sociala medier i stället för mer inlåsta verktyg. Det handlar om att synliggöra den tysta kunskapen och bokens redaktör Lennart Helmbold reflekterar om detta i en bloggpost, E-post: en mörk materia:

- Ett internt socialt nätverk fångar den samlade kunskapen och gör den tillgänglig för alla. Företagets strukturkapital blir sökbart för alla. Både innovationskompetensen och produktiviteten i organisationen ökar markant.

Boken är gratis att ladda ner som pdf-fil och innehåller exempel på bra användninga av sociala medier från såväl företag som IKEA och Volvo. som offentliga organisationer so kommuner och landsting.

fredag 15 november 2013

Nytt forum ska öka användningen av IT i skolan


SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) samlar myndigheter och organisationer i ett forum som ska driva frågan om ökad användning av IT i skolan enligt ett pressmeddelande från SKLNationellt forum för digitaliseringen av skolan är en strategisk grupp av beslutsfattare från en lång rad myndigheter som ska ta helhetsgrepp på IT och skolan. Enligt Maria Stockhaus, ordförande i SKL:s utbildningsberedning:

- Digitala verktyg kan stödja elevers lärande. Men alla skolor har inte kommit lika långt. Det vill vi ändra på genom ett brett samarbete i Nationellt forum för digitaliseringen av skolan.

Gruppen ska ta fram en plan för att se till att lärare får nödvändig kompetensutveckling och att pedagogiken ligger i fokus. De betonar vikten av att det finns nationella initiativ som stödjer de lokala och att inga skolor lämnas utanför.

Som underlag till denna satsning togs fram en rapport av Jan HylénLägesrapport om IT i skolan. Rapporten beskriver nuläget och beskriver utmaningarna som skolan står inför.

torsdag 14 november 2013

Nytt nummer av Synkron

Ett nytt nummer av norska FUN:s (Fleksibel Utdanning Norge) tidskrift Synkron är ute nu. I detta nummer finns bland annat:
 • San Francisco: grundaren av UniversityNow, Gene Wade vill skapa ett universitet där alla genomför sina studier.
 • MOOC-konsortiet Coursera berättar om sina planer.
 • Digital examination och bedömning - exempel från Diakonhjemmet Høgskole och Universitetet i Stavanger.
 • Høgskolen i Molde lägger ut sina föreläsningar på YouTube med bra resultat.
 • Resultat från en nationell undersökning av nätstudenter 2013.
Läs Synkron.

onsdag 13 november 2013

Få har riktig digital kompetens menar norsk professor

Literacy Rainbow (6/6) by justgrimes, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License by justgrimes

Att ha digital kompetens betyder mycket mer än att bara veta hur man använder teknik, det betyder att du kan utnyttja tekniken för att skapa nytt. Det menar professor Kai Olsen, Högskolen i Molde, som har just skrivit en bok med titeln How Information Technology Is Conquering the World: Workplace, Private Life, and Society.

En artikel i Forskning.no, Nesten ingen har digital kompetanse, intervjuar Kai Olsen om sin syn på användningen av IT i samhället. Vi pratar mycket om digital kompetens men Olsen menar att riktig digital kompetens innebär färdigheter som få behärskar. De flesta kan skriva dokument och använda t ex Facebook men digital kompetens är så mycket mer; konsten att skapa nytt och tänka om. Han menar att vi använder helst IT för att fortsätta arbeta på traditionella sätt i stället för att hitta nya tillämpningar och innovativa lösningar

- I dag bruker vi IT på en altfor konservativ måte. Det holder ikke å gjøre de samme oppgavene med et nytt verktøy, vi må finne smartere måter å gjøre de på.

Han inser att förändring tar tid och att det alltid finns motstånd mot nya tekniker, som under den industriella revolutionen på 1800-talet. Vi har inte sett effekten av IT-revolutionen än.

tisdag 12 november 2013

Verktygslåda för IKT-pedagoger och lärare


Danmarks Tekniske Universitet (DTU) har en mycket omfattande sajt med praktiska filmer, råd och information om verktyg som kan användas inom utbildning: E-learning Toolbox. I verktygslådan hittar du guider, recensioner och filmer om ett stort antal verktyg, plattformar och prylar som används inom utbildning idag. Du kan prenumerera på de senaste videopodcasts via iTunes och det finns en lista över aktuella projekt de arbetar med samt artiklar om trender och utveckling. Varje verktyg recenseras och du får en bra bild över dess prisklass, lämplighet, fördelar och nackdelar.

Se ävenLearningLab DTUs YouTubekanal.

måndag 11 november 2013

Ännu en MOOC-modell

University of Oklahoma lanserar nu ännu en variant på öppna utbildningar via plattformen Janux enligt en artikel på Checkpoint e-learning, University of Oklahoma Opens Its Doors to the World. Just nu erbjuder de 6 öppna kurser, grundläggande kurser inom områden som juridik, kemi och filosofi, men till våren kommer ett utökat utbud. Kurserna fungerar på två nivåer: som gratis öppna MOOCs för alla utan poäng eller som poänggivande kurser för registrerade betalande studenter vid University of Oklahoma. Plattformen Janux har inbyggda funktioner för studenter att diskutera och samarbeta, till exempel kollaborativt skrivande och interaktiva anteckningar.

- Janux allows students to connect, collaborate, and discuss the courses in which they are enrolled - all online. Courses on Janux feature short, high-quality video lectures to help students master difficult concepts and online quizzes allow them to test their progress. Interactive whiteboards allow students to communicate and understand concepts in a more visual and convenient way. Janux goes beyond other platforms by allowing students to share notes, form groups, chat live, and interact with other students and professors throughout the entirety of the course.

Intressant nog så nämns inte förkortningen MOOC även om det handlar om en variant av den form. Kanske börjar vi tröttna på begreppet ;-)

lördag 9 november 2013

Kollaborativt skrivande med Microsoft Office

Writing together by Opedagogen, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Opedagogen

Nu erbjuder Microsoft möjlighet att dela och samarbeta via Word-dokument, PowerPoint-presentationer och Excelblad, ungefär som man redan gör i Google Drive. Office365 är en molntjänst som ger dig nätbaserade versioner av Officepaketet. Du kan arbeta på olika datorer och alltid komma åt dina dokument. Nu kan flera personer samarbeta kring samma dokument och ser varandras bidrag i realtid. Du kan också arbeta utan tillgång till nätet och så fort du kommer åt nätet igen synkroniseras dina dokument.

Lösningen fungerar nästan precis som Google Drive men skillnaden är att du får hela funktionaliteten som finns i Officepaketet i stället för Googles förenklade ordbehandlings-, kalkyl- och presentationsprogram. Office 365 kostar 90 kr per månad medan Google Drive är gratis men det finns förstås fördelar och nackdelar med bägge modeller och de passar olika behov.

Läs mer hos Engadget: Microsoft Office Web Apps get real-time co-editing, similar to Google Drive.

fredag 8 november 2013

Norska erfarenheter om kvalitet i e-lärande

CC BY-SA Norgesuniversitet
Norgesuniversitet har just publicerat en artikelsamling med namn Ulike forståelser av kvalitet i norsk, fleksibel høyere utdanning - eksempler fra teknologi og læring på og utenfor campus. Publikationen är resultatet av arbetet i en expertgrupp om kvalitet inom e-lärande 2011-2013. Här finns det 23 artiklar från ledande experter, lärare och ledare från landets lärosäten och myndigheter. Ladda ner artikelsamlingen som pdf-fil.

Dessutom har expertgruppen skrivit en bok om ämnet, Kvalitet i fleksibel høyere utdanning – nordiske perspektiver som kan också laddas ner som pdf-fil.
Författarna beskriver kvalitet på 3 nivåer:
 • Makroperspektiv: Hvordan kan kvalitet defineres og operasjonaliseres hos beslutningstakere, departement og administratorer
 • Mesoperspektiv: Ledelsens tilrettelegging og føringer for bruk av IKT i utdanninger internt i organisasjoner. 
 • Mikroperspektiv: Her står undervisningen i fokus, kvalitet i vurdering og læring
Boken menar att alla tre nivåer är nödvändiga för att höja utbildningskvalitet.

torsdag 7 november 2013

IT i skolan utmanar mönster och traditioner - ny avhandling


En ny studie av Anneli Hansson, doktorand i pedagogik vid Mittuniversitetet, har undersökt förändringsprocessen när en skola satsar på IT och lärande och hur ledningsperspektivet skiljer sig från lärarnas. Avhandlingen heter Arbete med skolutveckling – en potentiell gränszon mellan verksamheter?

- Skolledning och lärare utgår från skilda motiv när skolövergripande projekt som IT i skolan ska integreras i verksamheten. Skolledningen ser främst till organisatoriska och materiella förutsättningar medan lärare utgår från behov kopplade till undervisning och elevernas lärande. De skilda motiven bidrar till att utrymmet för skolutveckling minskar.

Fokus stannar oftast på den enskilda lärarens kompetensutveckling och det finns sällan utrymme för mer gränsöverskridande diskussioner och samarbete som kan lyfta satsningen till en mer strategisk nivå. Om man ska utveckla hela skolan behövs tid för dessa övergripande pedagogiska diskussioner.

- När lärares undervisningsrelaterade behov blir utgångspunkt för ett gemensamt utforskande så ökar sannolikt möjligheterna för lärare att upptäcka teknikens potentiella pedagogiska mervärde. Kombinationen av ämnes- och undervisnings­orientering och en kollegial diskussion, mellan kritiska ”professionella vänner”, har potential att bidra till utveckling och till ett expansivt lärande för hela verksamheten, säger Anneli Hansson.

Läs pressmeddelandet från Mittuniversitetet, Mönster och traditioner utmanas när IT verksamhetsintegreras i skolan.


onsdag 6 november 2013

Digital Public Library of America

Digital Public Library of America är ett gigantiskt projekt med målet att tillgängliggöra de samlade resurserna av landets bibliotek och muséer för hela världen. Samlingar från både folkbibliotek och stora forskningsbibliotek som Smithsonian och Harvard skannas in, katalogiseras och taggas. Här finns det över 5 miljoner filmer, bilder, ljudinspelningar, böcker, broschyrer, tidskrifter och mycket mer och samlingen utökas varje dag. Mindre bibliotek och muséer som inte har egna resurser att digitalisera sitt material får hjälp av specialister från DPLA som åker ut och hämtar materialet.

DPLA är inte bara en portal eller sökverktyg. Eftersom gränssnittet (s. k. API) är öppet kan vem som helst bygga nya applikationer som använder materialet i databasen för att skapa nya tjänster. Det finns redan ett antal appar som har skapats - se App Library.
En förebild för Sverige?

tisdag 5 november 2013

Fler nätbaserade yrkesutbildningar behövs

How I spent my week by churl, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License by churl

Trots att Sverige är ett av världens mest uppkopplade länder drar vi ner antalet distansutbildningar, även när efterfrågan ökar år för år. En debattartikel av Martin Wallström i Computer Sweden, "Starta fler yrkesutbildningar på nätet" föreslår en storsatsning på distansutbildning, i synnerhet inom yrkesutbildning, av flera skäl:

 • Studenterna får ökad valfrihet
 • Låt studenterna studera i sina hemkommuner
 • Större möjligheter att kombinera arbete och studier
 • Minska trycket på studentbostäder i högskolestäder
 • Sverige utvecklas i linje med andra länder när det gäller distansutbildning
- Självklart ska det finnas kvar utbildningar på plats, men det måste till fler alternativ. Det gynnar hela Sverige, då vi kommer ikapp många andra länder, exempelvis USA och Storbritannien, där man redan i dag satsar stort på distansutbildningar. Det som krävs är centrala visioner som omsätts i praktisk handling, där makthavarna går ihop och bestämmer sig för att tillsammans ta tag i frågan. Det som krävs är visioner, från Jan Björklund och andra ansvariga politiker och nedåt. Och det krävs medel för att rikta kraften mot att göra fler yrkesutbildningar på nätet till verklighet.

måndag 4 november 2013

Dags för ett svenskt nätuniversitet?

studying up by presta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License by presta

Den globala utvecklingen med öppna nätkurser (MOOCs) och den kraftigt ökande efterfrågan på högre utbildning i världen utmanar det svenska utbildningssystemet, menar en debattartikel i DN av Emil Källström (C), Fredrik Lagergren, KTH och Per Ödling, Lunds universitet, ”Starta University of Sweden – ett svenskt nätuniversitet”

De föreslår etableringen av ett nytt lärosätet, University of Sweden, som kan erbjuda nätutbildningar i samarbete med befintliga lärosäten inte bara till studenter i hela landet men även internationellt.

- University of Sweden vore inte bara en tillgång för kunskapstörstiga utanför landet. Det ger även svenska studenter tillgång till de bästa kurserna landet förmår prestera med de bästa lärarna. Det blir möjligt att få en utbildning och examen utan att behöva flytta från hemorten till universitetsstäderna. En av drivkrafterna för flytt från landsbygd till stad skulle därmed minska. University of Sweden skulle också vara ett kraftfullt verktyg för samverkan mellan befintliga lärosäten. Ett nätuniversitet ger en möjlighet att effektivt utnyttja varandras material och därmed både bättre använda resurser och en kvalitetshöjning.

Projektet skulle finansieras inom ramen för dagens budgetar för bistånd och högre utbildning och kan bli ett effektivt sätt att marknadsföra Sverige internationellt genom att ge utländska studenter möjligheten till svenska examen utan att behöva behöva flytta och ta på sig dyra studielån mm.

- Utvecklingen mot en i allt högre grad internetbaserad och global högre utbildning kommer att fortsätta oavsett om Sverige tar täten eller inte. Ett antal svenska lärosäten är redan i dag långt framme när det gäller distansundervisning. Ett nytt, svenskt initiativ på området vore ett naturligt och spännande nästa steg.

lördag 2 november 2013

OER university utmanar MOOC-vågen

OER University lanserades 1 november som ett partnerskap av 37 universitet och organisationer från hela världen under ledningen av UNESCO och Commonwealth of Learning som erbjuder gratis, öppna kurser och program som kan leda till poäng och examen. OERu är inte en MOOC-lösning och många tror att denna lösning är mer attraktiv och trovärdig än de senaste årens MOOC-satsningar.

Principen med OERu är att alla deltagande universitet bidrar med öppna kurser som alla bygger på öppna lärresurser (OER), i stark kontrast till de flesta MOOCs som har upphovsrättsskyddade resurser. All kursmaterial finns på nätet och är tillgängligt för alla. Studenter kan läsa dessa kurser och får intyg efter att ha tagit sig genom kursen (precis som MOOCs). Men sedan kan man lämna in sitt arbete för validering av ett av medlemsuniversiteten (mot avgift) och få högskolepoäng om arbetet uppfyller kraven på lärandemål. Målet är att erbjuda alternativa vägar till akademiska examen utan att formellt studera vid ett universitet.

Enligt Wayne Mackintosh, direktör av OER Foundation, i en artikel från University World News:

- The OERu makes affordable education accessible to everyone. All you need is an internet connection and you can study independently from home, with access to world-class courses from recognised institutions around the globe. We are first and foremost a philanthropic collaboration. What we want to do is to widen educational opportunity through the agendas of social inclusion or the missions of community service of our individual partners, and that is central to what we are doing.

Läs mer

fredag 1 november 2013

Kvalitetssäkrade appar för skolan

Appar för mobiler och surfplattor används redan i många skolor och förskolor men utbudet är så stort att det blir väldigt stressigt för läraren att hitta rätt. Dessutom tar det mycket tid att räkna ut hur appen passar in i läroplanen och om den verkligen är så bra som beskrivningen lovar.

Bild: Kunskapsplattan (med tillstånd)
En ny tjänst, Kunskapsplattan, gör valet enklare enligt ett pressmeddelande på MyNewsdesk, Unik webbtjänst för appar sparar lärares tid. Kunskapsplattan presenterar kvalitetssäkrade appar som är lämpliga för svenska skolor och förskolor. En grupp erfarna lärare granskar apparna, taggar och sorterar dem efter nivå, ämnesområde och åldersgrupp. Dessutom finns det en checklista som kopplar apparna till läroplanen och tjänsten kan även plocka ihop ett paket appar för just din klass.

Enligt Kunskapsplattans grundare Annika Persson:

- Vi tar fram app-paket utifrån olika behov. Det kan vara allt från app-paket för matte åk 2, tema rymden till paket med appar som är till hjälp vid läs- och skrivsvårigheter. Dessa paket gör att lärarna slipper leta, testa och välja själva - de får ett färdigt startpaket att börja med, ett ”recept”, om man så vill! Efterhand som läraren blir varm i kläderna så kan han/hon anpassa app-paketen efter behov.