lördag 2 november 2013

OER university utmanar MOOC-vågen

OER University lanserades 1 november som ett partnerskap av 37 universitet och organisationer från hela världen under ledningen av UNESCO och Commonwealth of Learning som erbjuder gratis, öppna kurser och program som kan leda till poäng och examen. OERu är inte en MOOC-lösning och många tror att denna lösning är mer attraktiv och trovärdig än de senaste årens MOOC-satsningar.

Principen med OERu är att alla deltagande universitet bidrar med öppna kurser som alla bygger på öppna lärresurser (OER), i stark kontrast till de flesta MOOCs som har upphovsrättsskyddade resurser. All kursmaterial finns på nätet och är tillgängligt för alla. Studenter kan läsa dessa kurser och får intyg efter att ha tagit sig genom kursen (precis som MOOCs). Men sedan kan man lämna in sitt arbete för validering av ett av medlemsuniversiteten (mot avgift) och få högskolepoäng om arbetet uppfyller kraven på lärandemål. Målet är att erbjuda alternativa vägar till akademiska examen utan att formellt studera vid ett universitet.

Enligt Wayne Mackintosh, direktör av OER Foundation, i en artikel från University World News:

- The OERu makes affordable education accessible to everyone. All you need is an internet connection and you can study independently from home, with access to world-class courses from recognised institutions around the globe. We are first and foremost a philanthropic collaboration. What we want to do is to widen educational opportunity through the agendas of social inclusion or the missions of community service of our individual partners, and that is central to what we are doing.

Läs mer

Inga kommentarer: