måndag 30 november 2015

MoocNote - samla föreläsningar och anteckningar

elearn_2006_12 by wgreller, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by wgreller

MoocNote är ett bra verktyg om du vill samla alla bra föreläsningar från olika kurser på ett ställe och dessutom kunna lägga till dina anteckningar. När du har skapat ett konto får du sedan lägga in föreläsningar från YouTube, Google Drive eller Dropbox i din egna samling för lättare åtkomst. Verktyget låter dig skriva anteckningar till varje video och anteckningarna synkroniseras med filmen så att du kan gå direkt till rätt del av filmen. Du kan dessutom dela din samling med kollegor och se varandras anteckningar och det finns ett forumverktyg där du kan diskutera en föreläsning med andra. Ett intressant verktyg att prova vare sig du läser MOOCs eller vanliga kurser.

fredag 27 november 2015

Webinar: Rättssäker examination med URKUND - mer än bara plagiatkontroll?

How I write an academic paper by Raul P, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Raul P

Umeå universitet arrangerar tisdagen den 8 december kl 13:00-16:00 ett webbinarium inom området plagiatkontroll. Webbinariet heter Rättssäker examination med Urkund - mer än bara plagiatkontroll? och handlar om plagiatkontrollverktyget URKUND, ett hjälpmedel för lärare att snabbt och enkelt kunna identifiera eventuellt plagiat i studenternas arbete. Webbinariet kommer att fokusera på erfarenheter från Umeå universitet men verktyget används vid de flesta lärosäten i landet och därför kan vara intressant för många. Du kommer att höra erfarenheter från lärare, studenter samt få insikter i de juridiska frågorna.

Deltagande sker via Adobe Connect och egen dator vilket innebär att du har chans att ställa frågor till presentatörer via chatt. Har du aldrig deltagit i ett webbinarium tidigare kan du läsa mer på följande sidor: http://oersverige.se/delta/ och http://www.meetings.sunet.se/guider/att-delta-i-ett-mote-/delta-i-webbinar.html

Anmäl dig till webbinariet (senast måndag 7 dec). Länken till webbinarierummet skickas under förmiddagen den 8 december till alla anmälda.

torsdag 26 november 2015

Ny app underlättar kontakt mellan nyanlända och svenskar

Många nyanlända vill lära sig svenska och skafa sig kontakter så fort som möjligt men bor ofta ganska isolerat utan möjlighet att delta i samhället. De har många frågor som inte kan besvaras av myndigheterna. Hur kan teknik underlättar kommunikation mellan nyanlända och svenskar? En intressant ny app heter Welcome! Enligt en artikel i Dagens Industri, Welcome! Webbappen som ska minska utanförskapet, kan appen bygga broar mellan människor. Det finns många som behöver hjälp och kontakt samtidigt som det finns många svenska som vill gärna hjälpa till. Genom att gå med i Welcome! kan nyanlända ställa frågor och få svar av frivilliga vänner.

- Tjänsten, som lanseras i början på december, kommer delvis att fungera som ett forum där nyanlända kan ställa frågor som privatpersoner sedan kan svara på. Det kan röra allt från var närmaste apotek finns till hur det fungerar med förskolor i Sverige. Till det kommer en funktion för sociala aktiviteter, där privatpersoner kan bjuda in nyanlända till exempelvis att spela fotboll eller gå på bio.

Ett praktiskt exempel på begreppet crowdsourcing där man skapar en plattform för en folkrörelse. Tjänsten utvecklas i samarbete med Telenor och kommer att lanseras i början av december.

onsdag 25 november 2015

tisdag 24 november 2015

Flipped classroom gav bättre betyg


Studenter i programutveckling vid norska NTNU har förbättrat sina betyg tack vare metoden flipped classroom (ung. omvänd undervisning), enligt en artikel i nättidningen Universitetsavisa.no, Studentene fikk bedre karakterer da faglærer endret undervisninga. Lektor Carl-Fredrik Sørensen slutade helt med salsföreläsningar och istället spelade in alla genomgånger som studenterna fick titta på innan de kom till klassrummet. I klassrummet fick de jobba med problemlösning, övningar och laborationer med läraren som handledare och inspiratör. Resultaten var nästan bara positiva. Färre studenter hoppade av och den genomsnittliga betygsnivån höjdes. Cirka 50% av studenterna var positiva till den nya undervisningsformen, 20% tyckte att det var lika bra som förr och resten ville hellre ha föreläsningar som förr.

- Studentene er konservative. Endringer er alltid vanskelige og dette er jo ei stor endring. Men denne måten å jobbe på, med gruppearbeid og presentasjoner – likner mye mer på hva som møter dem i arbeidslivet.

De flesta uppskattade grupparbetet och det kollaborativa arbetssättet. Ett problem med metoden var att många salar på campuset i Trondheim är inte byggda för grupparbete och det ledde till en del svårigheter. Nya metoder kräver nya lokaler.

- Vi trenger en campus som støtter opp om slike undervisningsformer.

måndag 23 november 2015

Skapa effektiva enkäter på nätet

Google Formulär är ett enkelt nätbaserat verktyg för att skapa enkäter, utvärderingar och anmälningsblanketter. Det ingår i Google Drive och har du bara ett Googlekonto kan du skapa nätbaserade enkäter på bara några minuter.

Åsa Kronkvist på LärandeResursCentrum, Högskolan Kristianstad, har skapat en kort introduktionsfilm som visar hur du kommer igång med Google Formulär.


lördag 21 november 2015

Nationell delegation ska föreslå strategi för validering

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic tillsätter nu en kommitté med uppdrag att verka för ett bättre fungerande och mer effektivt system för validering på nationell och regional nivå. Den nationella valideringsdelegationen ska även sprida goda exempel och arbeta för att enskilda får tillgång till den information de behöver om validering.

Validering sker idag inom både utbildningsväsendet och i arbetslivet och en person kan behöva gå igenom flera olika system för att få sin reella kompetens kompletterad, bedömd och godkänd. Valideringen behöver samordnas och därför är en av delegationens uppgifter att lämna förslag på en nationell strategi för validering. Strategin ska bidra till ett effektivt, långsiktigt och överblickbart system för validering, liksom en förbättrad samordning mellan aktörer och intressenter inom utbildningsväsendet, arbetsmarknaden, branscher och organisationer inom arbetslivet samt organ som ansvarar för utfärdandet av olika kvalifikationer.

Aktörer som berörs är bland andra gymnasieskolan, kommunal vuxenutbildning, yrkeshögskolan, högskolan, övriga eftergymnasiala utbildningar, folkbildning samt verksamhet inom arbetsmarknad och arbetsliv som syftar till validering av reell kompetens.

Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 december 2019.

fredag 20 november 2015

Effektiv vetenskaplig kommunikation

Study Spaces on Level 5 by UTS Library, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by UTS Library

Svensk Biblioteksförening har just publicerat en ny rapport, Effektiv vetenskaplig kommunikation – för forskning, utbildning och nyttiggörande. Bibliotekets roll har förändrats mycket under de senaste åren främst på grund av digitalisering. Rapporten föreslår fyra huvuduppgifter för forskningsbiblioteken framöver:
 • Effektivisera hantering av fysiska samlingar
 • Samordna myndigheternas digitala informationsförsörjning
 • Se över upphovsrättslagstiftningen på europeisk nivå
 • Ta ställning för öppen tillgång på nationell nivå
- Biblioteken utgör en avgörande nod i det framväxande ekosystemet för forskningsinformation, bl.a. genom hantering och kvalitetssäkring av information och metadata nödvändig i andra delar av systemet. Den vetenskapliga kommunikationen har också kommit att spela en allt viktigare roll för biblioteken. Genom arbetet med att brett tillgängliggöra forskningsinformation har biblioteken kommit att agera för ett effektivt nyttiggörande av forskningsresultat. Biblioteken spelar också en allt viktigare roll som pedagogisk resurs på olika nivåer, från att utveckla studenternas akademiska litteracitet till publikationsstrategier för forskare och doktorander.

torsdag 19 november 2015

Kostnadsfri e-bok om forskningetik

Nätverket OpenSNH har publicerat en öppen och kostnadsfri e-bok om Forskningsetik. Boken riktas mot forskare, bibliotekarier och lärare som till exempel kompletterande kursmaterial i metodkurser. E-boken hittas även via Libris.

E-boken är fri att ladda ned och använda till akademisk undervisning på alla landets lärosäten inom t ex vetenskapsteori och metod både för studenter och lärare samt bibliotekarier. I boken finns fördjupning med webblänkar till internetresurser och till TV-program från Utbildningsradion (UR).

- Här ger vi en introduktion i vad forskningsetik är. Vi berättar om de händelser, synsätt och riktlinjer som format och fortsätter påverka dagens forskningsetik. Vi fokuserar särskilt på de etiska dilemman som dyker upp när man forskar på människor eller på personuppgifter. Vi tar också upp forskning på djur och frågan om hur forskningsresultat ska publiceras.

Produktionen är gjord i samverkan inom SNH.se (som består av Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle och UR tillsammans med sciwrite.se/Forskning.se).


Det finns även undervisningsmaterial kopplat till området, Frågvis om forskningsetik - problembaserade studieuppgifter.

onsdag 18 november 2015

Kommunikation i distanskurser - ny avhandling


I nätbaserade utbildningar kommunicerar studenter och lärare på andra sätt jämfört med klassrumsutbildningar. En ny avhandling från Örebro universitet av Giulia Messina Dahlberg beskriver hur studenter i en nätbaserad kurs i italienska använde olika digitala kommunikationskanaler för att skapa grupptillhörighet. Enligt en artikel på nättidningen SkolportenSå fungerar kommunikation i virtuella miljöer, har hon analyserat studenternas kommunikationsmönster, hur de kombinerar muntliga bidrag med skriftliga kommentarer i samma e-möte. Det betyder att alla kan komma till tals men på olika sätt och denna flexibilitet uppskattas ofta. Ju större grupp som samlas i ett e-möte desto tystare blir studenterna, precis som i klassrummet, medan diskussionen kommer lättare igång i mindre gruppe.


- I sin avhandling har Giulia Messina Dahlberg ställt frågan hur man kan studera språk på distans när kommunikationen sker via digital teknik, och hur språk och andra resurser används för att föra samtal i det virtuella rummet. I sitt arbete har hon följt studenter som läser italienska på distans där lektioner och samtal spelats in och analyserats. Studenterna har alla svensk bakgrund men bor i olika länder. Dessa har inte blivit intervjuade utan fokus har istället legat på vad som faktiskt sägs och görs i de virtuella klassrummen. Det är inte själva språket som varit det intressanta utan språkanvändningen.


tisdag 17 november 2015

Korta nätkurser för yrkesverksammaDet finns ett växande behov av flexibla korta fortbildningskurser för yrkesverksamma och nu lanserar Högskolan Väst ett nytt koncept inom området, Kortkurser. Det handlar om nätbaserade uppdragsutbildning i form av kurser på 1,5 högskolepoäng som vänder sig till arbetsgivare som vill köpa kursplatser till sin personal. Varje kurs motsvarar en veckas studier och man får stor flexibilitet i hur man studerar. Enligt ett pressmeddelande från Högskolan VästNytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst, består utbudet just nu av följande kurser:
 • Hälsa på arbetsplatsen - Organisationshälsa 1,5 hp
 • Personalekonomi - ett sätt att tänka 1,5 hp
 • Personalekonomi - något att räkna med 1,5 hp
 • Konflikter i arbetslivet 1, 5 hp
- Ytterligare en handfull blir klara under hösten. Vår första kurs ”Hälsa på arbetsplatsen” har testats av en grupp, bestående av både interna och externa deltagare, med positiv feedback både på innehåll och form. Kortkurserna är individanpassade och är därför ett bra komplement till våra ordinarie uppdragsutbildningar som upphandlas för grupper, säger Ingrid Elison, som sedan några månader tillbaka är verksamhetsledare för kortkursverksamheten på Högskolan Väst.

Högskolan har arbetat fram konceptet utifrån företag och andra verksamheters behov och innebär en hel del nytänkande vad det gäller antagningsrutiner och pedagogik.

-Högskolan har en ambition att i än högre grad bli en aktör som medverkar till att säkra arbetslivets kompetensbehov. Då räcker det inte att bara göra mer av det vi redan gör utan man måste hitta nya former. Vi tror att kortare insatser som du själv kan påverka start- och sluttid för passar en yrkesverksam, säger Ingrid Elison.

Mer om Kortkurser

Källa: Pressmeddelande från Högskolan Väst, Nytt utbildningskoncept lanseras på Högskolan Väst.

måndag 16 november 2015

Hur aktiverar man de tysta deltagarna?


I alla kurser, möten och diskussionsforum finns det flera som aldrig kommer till tals. Vissa är blygga och osäkra om sin roll i gruppen, andra är inte särskilt engagerade och en del behöver fundera längre innan de säger eller skriver något. En artikel på sajten GoToMeeting, It’s important to get introverts to speak up in meetings – here’s how, ger några praktiska tips om hur du kan aktivera dessa tystare deltagare, vare sig det handlar om ett fysiskt eller ett digitalt möte.
 • Se till att alla får underlag i god tid inför mötet
 • Visa tydligt att alla ska komma till tals
 • Se till att alla får en roll i mötet, t. ex. fördela ansvaret att inleda varje diskussionsämne
 • Dra in de tystare deltagarna i diskussionen genom att ställa direkta frågor
 • Be de som brukar säga mest att lyssna mer aktivt i stället (t ex genom att ta minnesanteckningar)
Det viktigaste är att se till att alla kommer till tals och att skapa aktiv kommunikation i gruppen. Vissa behöver bli bättre på att bidra och andra behöver träna på att lyssna effektivare. 

- It doesn’t matter why people tend to be quiet. Part of being an effective group is that everyone participates. Most people have something to add. Each individual is the only person with that perspective, experience, or viewpoint. As a leader, you owe it to both the introverts and the group to get them talking. Nothing is more powerful than the ability to take those on the outside and invite them to participate. Try it. You’ll enjoy the dramatic impact it can have.

fredag 13 november 2015

Projektplattform - Gantter

Om du behöver ett avancerat projektplaneringsverktyg med kollaborationsmöjligheter kan projektplattformen Gantter vara intressant för dig. Allt sparas i molnet via Google Drive och webbläsaren Google Chrome och du loggar in via ditt Google-konto. Högskolan i Gävle har skrivit en bra guide till Gantter som bland annat beskriver fördelarna med verktyget:
 • Det enda du behöver är använda ditt Googlekonto med Gantter tillsammans med Google Drive.
 • Kostnadsfritt att använda om du har Googlekonto.
 • Du kan samarbeta i projektdokumentet i realtid med andra via via Google Hangouts.
 • Webblänka till dokumentfiler i Ganttschemat till Google Drive och till vanliga webbsidor, eller dokumentfiler som har webblänk.
 • Importera och exportera MS Project-filer.
 • Allt sparas och uppdateras enkelt/snabbt i molnet (Google Drive).
 • Finns på 20 språk (dock ej svenska, använd engelska om du skall arbeta internationellt).
Är du van vid programmet Microsoft Project kommer du snabbt igång med Gantter. Skillnaden är att du kan även kommunicera synkront och asynkront med hjälp av Google Drive och e-mötesverktyget Google Hangouts.

Här ser du en kort introduktionsfilm.

torsdag 12 november 2015

Svenskarna och internet 2015


Svenskarna och internet är en årlig rapport som sammanställs av Internetstiftelsen i Sverige (IIS). Årets rapport släpptes idag (12 november) med presskonferens och mycket medieintresse. Här finns det mycket statistik och analys över hur vi använder internet idag, utveckling och trender. Enligt pressmeddelandet ser man följande tendenser:
 • Svenskarna använder i genomsnitt internet tre timmar om dagen, i en genomsnittlig barnfamilj finns det 1,9 surfplattor, fildelningen fortsätter att minska och 28 procent av internetanvändarna betalar för strömmade filmtjänster, till exempel Netflix. 
 • 93 procent av alla svenskar har internet, en ökning med 1 procentenhet sedan förra året. Fyra av fem använder internet dagligen, en ökning med 4 procentenheter sedan 2014.
 • 92 procent har en dator, 77 procent en smartmobil och 59 procent en surfplatta. I genomsnitt använder vi internet 21 timmar i veckan. Drygt 8 av dessa timmar är via mobilen, en ökning med en halvtimme sedan förra året.
 • Den mobila boomen har avstannat men däremot har pensionärerna hoppat på tåget och börjat använda smart mobil och surfplatta. Nära hälften (48%) av de i åldersgruppen 66-75 år har nu en smart mobil och en dryg tredjedel (35%) har en surfplatta, i båda fallen en ökning med 10 procentenheter sedan förra året.
Dessutom ser man att filmtittandet verkligen exploderar, sociala medier fortsätter att växa, e-handeln minskar lite och fildelning minskar markant. Samtidigt konstaterar rapporten att 840 000 personer inte använder internet alls, främst därför att de inte är intresserade.


Källa: Pressmeddelande (Cision), Svenskarnas internetvanor under lupp i rapporten ”Svenskarna och internet 2015”.

Här kommer en inspelning som presenterar hela rapporten.


App som hjälper synskadade att se

Mobilappen Be My Eyes är en tjänst som ger dig möjlighet att hjälpa synskadade att "se" vad som sker i sin omgivning. Tjänsten bygger på tusentals frivilliga från hela världen som registrerar sig som assistenter på olika språk. När en blind person loggar in i appen ber hon/han om hjälp och första frivilliga som svarar får en länk till en videosändning från den blindes mobil. Sedan kan du tala om för mottagaren vad du ser via mobilen.

En genial lösning helt enkelt och du kan hjälpa till genom att registrera dig idag. Titta på introduktionsfilmen.

onsdag 11 november 2015

Webinar om open badges - validering av mjuka färdigheter

Det är inte viktigt att ha betyg på allt man kan, men ibland kan det vara nyttigt, och ibland kan det vara roligt att kunna bevisa att man har en viss förmåga eller kunskap. Det finns många olika sätt att göra detta på. Ett sätt är Open Badges, ett öppet system för validering. Inom Nordplus-projektet Open Badges for Adult Educators har systemet testats och utvärderats.

Projektet arrangerar ett öppet webbseminarium (webinar), Is there a future for open badges?26 november 10.00 - 11.00, där du får lära dig om vad Open Badges är och hur det kan användas inom utbildning. Gästtalaren är Ilona Buchem, professor i digitala medier vid Beuth University of Applied Sciences i Berlin och expert inom området med erfarenheter från bland annat EU-projektet Badge Europe.

Deltagarna i webinaret kommer även att få en badge som intyg!

tisdag 10 november 2015

Skapa interaktiva filmer med HiHaHo

Videoverktyget HiHaHo gör det möjligt för dig att skapa interaktiva inspelningar för dina studenter/elever. Du kan välja vilken film du vill från de vanligaste källorna (YouTube, Vimeo eller egna filer) och i HiHaHos redigeringsverktyg kan du sedan lägga in frågor under filmen som studenten måste svara på för att filmen ska fortsätta. Dessutom kan du lägga in s. k. hotspots på skärmen som är klickbara och leder till en ny webbsida eller förklarande texter.

Du hittar en bra introduktionsfilm till verktyget på HiHaHos hemsida.

måndag 9 november 2015

Hur man känner igen troll på Twitter

Troll by Doug Wildman, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Doug Wildman

Twitter är ett utmärkt verktyg för att skapa nätverk och för omvärldsbevakning. Men det finns förstås många oseriösa typer (troll eller spammare) där som du bör se upp för och inte acceptera som följare. Ytterligare en bra artikel av Viralgranskaren, Så hittar du Twittertrollen – fyra enkla steg, ger praktiska råd om hur du känner igen tveksamma Twitterkonton.

Ett första tips är att titta på profilbilden och profiltexten. Om en sådan bild saknas så ser du bara en symbol som liknar ett ägg. Spammare brukar sakna profilbild och information om sig själv.

- Personer med ägg som profilbilder på Twitter är alltså människor som inte ens lagt ned tiden på att välja en profilbild. Att en twitterkonto har ett ägg som profilbild behöver inte per definition betyda att kontot är oseriöst, men är ofta ett tecken på det. Så är även fallet om kontot inte har någon form av beskrivning av sig själv i sin profil.

Vill du närmare granska ett Twitterkonto kan du använda tjänsten Fakers App.

lördag 7 november 2015

Programmering i skolan - Sverige halkar efter

#21 :: 01/21/10 :: I program in my sleep by racheocity, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by racheocity

I flera länder (Finland, Estland, Storbritannien m fl) får elever redan i grundskolan grundläggande färdigheter i programmering och det finns många möjligheter att fördjupa sig på gymnasienivå. I Sverige är det bara obligatoriskt på en inriktning av teknikområdet på gymnasiet. En artikel i Skolvärlden, Svensk skola halkar efter i it-utvecklingen, lyfter frågan om flera svenska elever bör också få prova programmering. Många menar att programmering bör få vara ett gymnasiegemensamt ämne och att alla borde få prova på under grundskolan. Det handlar om att få en känsla för hur man skapar digitala resurser, appar, webbsidor och spel. Enligt Björn Regnell, professor i programvarusystem vid Lunds tekniska högskola:

Att elever får grundläggande kunskaper om hur datorer och andra maskiner styrs borde vara lika självklart som att de lär sig hur en glödlampa tänds.

Samtidigt skriver Stefan PålssonSkolverkets Omvärldsblogg om hur programmering och speldesign främjas i brittiska och norska skolor med flera goda exempel, Ämnesövergripande och skapande programmering.

... det handlar om att hjälpa barn att bli kreativa med datorer och programmering så att de kan bli delaktiga i skapandet av sin egen framtid. Tanken är dock inte att alla ska bli programmerare ... Det är egentligen samma sak som när barn lär sig att skriva: de ska inte bli författare utan de ska utveckla kunskaper och förmågor som de behöver i många olika praktiska sammanhang.

fredag 6 november 2015

Film om studieteknik

Linnéuniversitetet har producerat en bra introduktionsfilm om studieteknik för alla som tänker plugga på högskolenivå. Filmen ingår i en serie för nya studenter och tanken är att filmerna ska gälla vilket universitet som helst och riktas inte specifikt åt studenter vid Linnéuniversitetet. Tidigare har jag tipsat om den första filmen i serien, Att studera vid universitet. Flera är på gång!

torsdag 5 november 2015

Webinar om man-maskin interaktion

Robot Joe by FlySi, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by FlySi

Dagens robotar blir allt smartare och frågan är vad som händer när de kan lära sig. Kommer de till slut att ersätta oss helt? Dessa frågor kommer att tas upp av Ville Venäläinen från finska Otava Opisto i ett webinar (webbseminarium) om hur människor och maskiner kommer att samarbeta framöver och hur det påverkar utbildning. Seminariet sänds via Adobe Connect 24 november 14.30-15.30 och arrangören är NVL Distans (Nordiska Nätverket för Vuxnas Lärande).

This webinar will give us a glimpse of the long-term future of machine intelligence and its impact on society and learning. Our future is closely connected to technology whether we want it or not. But will there be a union of technology and man, will technology help us humans to develop further or will it overtake us? What is happening already now? How do machines support our learning today?

Mer information och anmälan.

onsdag 4 november 2015

Flippa klassrummet med Scalable learning

Flipped classroom handlar om aktivt lärande i klassrummet där studentern löser problem och fördjupar sig i ämnet efter att ha tagit del av inspelade lektioner och föreläsningar hemma. Ett nytt svenskt verktyg för det flippade klassrummet, Scalable Learning, gör det möjligt att skapa interaktiva inspelade lektioner med inbyggda quizzar. Scalable Learning har tagits fram av lärare vid Uppsala universitet (med David Black-Schafer i spetsen) och företaget Novelari och nu lanseras för fullt. Du kan ladda upp dina inspelningar i verktyget och sedan lägga in interaktiva övningar med till exempel frågor som studenten måste svara på för att kunna fortsätta med filmen. Läraren får mycket information om hur studenterna klarade frågorna och det, tillsammans med annan statistik om hur studenterna har tagit del av inspelningarna, ger läraren ett mycket detaljerat underlag inför själva lektionen. På detta sätt kan läraren koncentrear sig på det som studenterna har haft problem med.

- ScalableLearning provides interactive online lectures to free in-class time for active teaching. ScalableLearning turns passive online videos into active learning experiences through in-video quizzes and discussions. ScalableLearning shows teachers where students are struggling and enables them to easily bring online material for in-class review. With interactive online preparation, student analytics, and in-class review support, ScalableLearning is the ideal tool for flipped classroom teaching.

Titta på den här introduktionsfilmen.

tisdag 3 november 2015

Adobe lanserar ny lärplattform

Adobe ger sig in i lärplattformsmarknaden med lösningen Adobe Captivate Prime. Målgruppen, åtminstone i början, verkar vara företagsutbildningar men konceptet, layouten och funktionaliteten visar hur moderna lärplattformar kan se ut. Plattformen är helt molnbaserad och ska vara väldigt enkel att konfigurera och komma igång med. Det är enkelt att lägga in innehåll i alla vanliga format och plattform har samma funktionalitet oavsett dator/platta/mobil.

Här kommer en kort introduktionsfilm:

måndag 2 november 2015

Svenskt Näringsliv och TCO kräver bättre samverkan mellan högskolan och näringslivet

PC Tables, Saltire Centre, Glasgow Caled by jisc_infonet, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by jisc_infonet

Svenska lärosäten måste bli bättre på samverkan med näringslivet och erbjuda flera utbildningar för yrkesverksamma. Det menar Tobias Krantz, Svenskt Näringsliv och Samuel Engblom, TCO, i en debattartikel i GöteborgspostenFler får jobb om högskola–näringsliv samverkar bättre. De konstaterar att det finns en dålig matchning på den svenska arbetsmarknaden; kvalificerade jobb finns men samtidigt råder det en brist på folk med rätt kompetens. Ett närmare samarbete mellan svenska lärosäten och näringslivet behövs för att skapa bättre balans mellan efterfrågan och tillgång när det gäller yrkeskompetens. Dessutom kräver de en satsning på deltidskurser på distans så att yrkesverksamma kan fortbilda sig eller sadla om.

- Högskolan bör ta ett större ansvar när det gäller att bidra till omställningen på arbetsmarknaden. De yrkesverksammas behov måste speglas tydligare i högskolans utbud. Vid sidan av kurser på deltid och kvällstid bör det också ske genom att lärosätena erbjuder högkvalitativ online-/distansutbildning. Även privata aktörer har en viktig roll att spela i fråga om kompetensutveckling och omställning på arbetsmarknaden.

Bägge parter vill se en ändring i högskolans resurstilldelningssystemet för att stimulera utvecklingen ino denna viktiga sektor.

Det är hög tid för en reform, i syfte att stärka drivkrafterna för ökad samverkan och förbättrad matchning. Regeringen bör därför, enligt vår uppfattning, genomföra en bred översyn av resurstilldelningssystemet för den högre utbildningen där ett viktigt syfte är att stimulera samverkan mellan akademi och näringsliv och öka utbudet av kurser för yrkesverksamma.