tisdag 23 december 2014

Skapa snygga animerade presentationer

Ytterligare ett presentationsverktyg heter PowToon. Det fungerar ihop med Google Drive och gör det enkelt att skapa snygga animerade presentationer med hjälp av mallar och färdiggjorda animeringar som du enkelt kan lägga in i ditt bildspel. Du kan omvandla en vanlig presentation till en film och sedan lägga ut den på YouTube och Facebook. PowToon fungerar lika bra i Windows, Mac och Linux. Här ser du en introduktionsfilm.

måndag 22 december 2014

Skandinaviskt Moodlemöte i Malmö

Den första skandinaviska Moodlekonferensen hålls 2-3 mars i Malmö. Konferensen innehåller mest praktiska workshops kring t. ex. kursutveckling, grupparbete i Moodle, Moodle plug-ins och kompetensutveckling. Huvudtalarna är Martin Dougiamas, Laszlo Lukacs och Alf Martin Johnsen.

Läs mer om konferensen inkl registrering.

onsdag 17 december 2014

Wikipediaprojekt vid Linnéuniversitetet

CC BY-SA Some rights reserved by Wikimedia Foundation
Studenter som läser biologi och biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet har skrivit artiklar i Wikipedia som ett obligatoriskt poänggivande examinationsmoment. Projektet beskrivs i en artikel hos Wikimedia Sverige, Linnéuniversitetet skapar meningsfull och motiverande utbildning med hjälp av Wikipedia. Studenterna ska skriva en artikel i svenska Wikipedia inom sitt ämnesområde och se till att det som skrivs är verifierbart genom referenser . Uppgiften kräver att studenterna har en djupare förståelse för ämnet och har gjort nogranna studier inom flera källor. I stället för att skriva endast för läraren kommer deras texter att ingå i ett vetenskapligt sammanhang och kommer att läses av såväl andra studenter som sakkunniga.

- Utbildningens mål är att studenterna utvecklar sin förmåga att söka, systematisera och presentera sina ämneskunskaper och parallellen till vad det innebär att bidra med högkvalitativt innehåll på Wikipedia är många. Det som studenterna får av att utföra sina studier på Wikipedia, i stället för exempelvis ett paper, är alltså träning i samma centrala vetenskapliga process, men med fördelen att en långt mycket större publik får tillgång till arbetet. Även interaktion med en intresserad och kunnig krets av Wikipedias användare som ger återkoppling och kritiskt granskar texternas innehållsmässiga och kommunikativa kvalitet är värdefullt. Både den meningsfulla kontexten av att ha så många läsare och av att få snabb återkoppling gör att “Wikipediaprojektet” upplevs stimulerande och utvecklande av studenterna, och det är en bidragande orsak till att uppgiften är återkommande på programmet.

Ansvariga för Linnéuniversitetets Wikipediaprojekt är Pia Palm, IKT-pedagog, Börje Ekstam, lektor, samt Jonas Waldenström, docent, på institutionen för biologi och miljö. Pia har nyligen fått utmärkelsen Wikipediapedagog för detta arbete.

Läs två av de artiklar som studenterna har skrivit: Flavobacterium columnare och Ancylostoma duodenale.

tisdag 16 december 2014

Skype testar röstöversättningstjänst

Skype och Microsoft (Skypes ägare) lanserar nu en testversion av Skype Translator som översätter tal mellan engelska och spanska. Tekniken har redan testats med några skolor i USA och Mexiko och filmen visar hur det fungerar. Du pratar på antingen engelska eller spanska och bägge parter hör direkt en automatisk översättning. Skype Translator Preview finns nu tillgängligt för betatestning men fungerar endast på Windows 8.1 och bara mellan engelska och spanska. I senare versioner kommer andra språk att läggas till.

Läs mer: Skype's newest app will translate your speech in real time (The Verge)

lördag 13 december 2014

Facebook äger inte dina bilder


Det sprids många vandringshistorier på nätet om hur Facebook vill äga alla bilder du lägger där. Men sanningen är att du alltid har upphovsrätten till dina bilder och det kan inte Facebook påverka. När du lägger dina bilder i ett socialt nätverk som Facebook kommer bilderna att delas vidare av dina vänner och Facebook behöver rätten att kunna återpublicera dem. En artikel på bloggen TkJ.se förklarar detta ganska tydligt:

- Om du inte vill att dina bilder ska spridas på Facebook, ska du inte lägga upp dem. För hela grejen med ett socialt nätverk är att man ska sprida texter, bilder, videoklipp och annat. Det sociala nätverket återpublicerar ditt verk varje gång en webbsida med det laddas (din sida, dina vänners flöden och så vidare).

Det handlar om att tänka lite innan du lägger ut bilder i sociala medier. Se över dina säkerhetsinställningar i Facebook där du kan begränsa vem som kan se dina bilder och poster i Facebook och ta mer kontroll över din digital identitet.

Läs mer: 
Lär dig nya Facebook-reglerna (Norrköpings Tidning)

fredag 12 december 2014

Videomöten med appear.in

Bild: Appear.in pressbild
Appear.in är ett nytt verktyg för enkla gratis videomöten för upp till 8 personer via dator, platta eller mobil. Tjänsten kan ses som ett alternativ till Googles kända Hangout-verktyg och du kan snabbt och enkelt bjuda in kollegor till ett möte utan att behöva ladda ner något program.

Appear.in fungerar just nu via Chrome, Opera och Firefox och fungerar på de senaste versionerna av iPhone, iPad och Android. Du kan även dela dokument under en sändning. Du behöver bara skapa och döpa ett eget rum och sedan skicka länken till dina kollegor som sedan behöver bara klicka på länken när mötet ska börja. Perfekt för diskussioner, projektarbete, kortare gruppmöten mm.

Läs mer i appear.ins blogg.

torsdag 11 december 2014

Digitalt bibliotek i Bukarests metro

Ett bibliotek i en tunnelbanestation? I Rumäniens huvudstad, Bukarest, finns virtuella bokhyllor fyllda med bilder av böcker. På varje "bok" finns en QR-kod som betyder att när du skannar in koden i din platta eller mobil kan du ladda ner boken för veckans pendling. Det finns även ljudböcker att ladda ner. Visst saknas all hjälp och råd man får på ett riktigt bibliotek men detta visar ett nytt sätt att nå ut till folk som verkligen behöver något att läsa. Filmen är ganska lång men du ser poängen ganska snabbt. Projektets syfte är att uppmuntra fler ungdomar att läsa mer och sker i samarbete med mobiloperatören Vodafone.

Läs mer: Bucharest Subway Station Turned into Digital Library.

onsdag 10 december 2014

Microsoft erbjuder gratis molntjänster till studenter

Clouds by theaucitron, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by theaucitron on Flickr

Många studerande och lärare använder Google Drive för att skapa och spara dokument på nätet (s. k. molnet) och för kollaborativt skrivande vid grupparbete och inom projekt. Nu erbjuder Microsoft sin motsvarande molntjänst Office 365 gratis till elever, studenter, lärare och anställda på skolor och universitet. Enligt ett pressmeddelande, Kostnadsfritt Office 365 för studenter, elever och lärare, har redan Stockholms universitet och Örebro universitet nappat på erbjudandet för sina studenter. Det betyder att de har fritt tillgång till Word, PowerPoint och OneNote samt 1 TB lagringsutrymme i OneDrive for Business. De kan komma åt sina dokument lika enkelt via dator, platta eller mobil och allt lagras automatiskt.

tisdag 9 december 2014

EDEN 2015

EDENs (European Distance and E-learning Network) årliga konferens, en av de största i Europa inom området, äger rum i Barcelona 9-12 juni 2015. Årets tema heter Expanding learning scenarios; nya perspektiv på lärande i ett digitalt samhälle som präglas av mobilitet, flexibilitet och nätverkande. Efterfrågan på framför allt högre utbildning ökar explosionsartat och de traditionella strukturerna kan inte tillgodose alla behov. Hur ska universitet och andra utbildningsinstitutioner anpassa sig till det nya landskapet?

Vill du bidra till konferens med en presentation, workshop eller poster är det dags att börja skriva. Sista datum för bidrag är 31 januari 2015, se Call for contributions.

Här kommer en kort film som aptitretare.

måndag 8 december 2014

Sveriges internetmuseum

Sveriges första internetmuseum har just öppnats, på nätet förstås! Stiftelsen för internetinfrastruktur (.SE) står för samlingen som innehåller milstolpar i nätets utveckling både i Sverige och internationellt med många intressanta filmer och radioreportage, enligt ett pressmeddelande. Muséet består av en interaktiv tidslinje med filmer, radioreportage, bildspel och information. Meningen är att samlingen ska växa med hjälp av bidrag från allmänheten som får skicka in objekt, minnen och tips om utvecklingen under de senaste 30 åren. På så sätt byggs ett collaborativt museum om internet via internet.

Enligt Elisabeth Nilsson, projektledare för Internetmuseum:

- Vi vill ge besökarna både nostalgi, aha-upplevelser och ny kunskap. I vårt Internetmuseum ryms allt från den tidiga virala succén ”Ansiktsburk” till historien bakom KOM-systemet, med vars hjälp svenskar kunde koppla upp sig och skriva till varandra digitalt redan i slutet på 70-talet, 

söndag 7 december 2014

Digital examination på frammarsch i Norge

Project 365 #147: 270509 Testing Times A by comedy_nose, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by comedy_nose on Flickr

Digital examination är ett allt viktigare ämne för skolor och universitet. Den enda gången dagens elever och studenter skriver för hand är i salstentamen och resultatet är allt flera nästan oläsliga svar och en tung administration av alla papper. Just nu tar Norge stora steg mot digitala examinationsformer. En artikel i tidningen Avisa Nordland, Nå slipper sensor å tyde Marets (21) «kråketær» beskriver hur studenter vid Universitetet i Nordland skriver sina tentor med egna datorer.

- Digitalisering av vurdering og skriftlig skoleeksamen er på full fart inn i universitetets- og høgskolesektoren i Norge. Studentene er vant til å bruke datamaskin som verktøy i sin studiesituasjon. Å skulle bytte til penn og papir til eksamen føles gammeldags og tungvint.

Att använda datorer i tentasalen ger stora fördelar för studenten, läraren och administratören. Studenten kan skriva snabbare och kan redigera sin text, läraren slipper ha med sig stora mängder papper och kan rätta var som helst och administratören får en enklare hantering av resultat och sammanställningar. 

Nationellt samlas alla initiativ inom digital examination under UNINETTs eCampus initiativ.
I Sverige finns liknande prov på digital examination vid flera lärosäten, t ex Göteborgs universitet och Lunds universitet.

fredag 5 december 2014

Interaktivt stöd för svenskinlärning

Bild. Komvux Malmö Södervärn (med tillstånd)
Att träna grundläggande färdigheter i svenska via nätet ger nya möjligheter för flyktingar och andra nyanlända att komma igång snabbare med språket. Ett nytt verktyg för svenskinlärning har utvecklats i Malmö och heter hejsvenska.se med målgruppen analfabeter och lågutbildade. Här får man träna vardagsfraser genom bild, text och ljud och hela kursen motsvarar den första grundläggande kursen på SFI. Enligt en artikel i Pedagog Malmö kan verktyget erbjuda extraträning utanför klassrummet för dem som läser SFI eller ett första steg för nyanlända som väntar på SFI-plats.

- Även där man har en riktad undervisning för gruppen är det väldigt svårt för eleverna att arbeta med sitt språk efter lektionstid. De saknar verktyg. Många läs- och skrivträningsprogram som erbjuds idag är begränsade till användning i skolan. Det är bakgrunden till att vi gör en gratis webbplats som ska kunna nås av alla, när som helst, var som helst. Dessutom ger vår plattform stor hjälp till individualisering även i klassrummet.

Läs mer i Sydsvenskan, Hej till svenskan genom övningar på skärmen.

torsdag 4 december 2014

Ny bok om öppenhet i utbildning

CC BY Some rights reserved by Ubiquity Press
En ny bok av Martin Weller (Open University, UK), The battle of open, beskriver olika aspekter av öppenhet inom högre utbildning och peka på kommande utmaningar. Open access publicering är nu accepterad och MOOCs har fått väldigt mycket uppmärksamhet men användningen av öppna lärresurser och öppna kursböcker möter fortfarande hinder.

- Martin Weller examines four key areas that have been central to the developments within open education: open access, MOOCs, open education resources and open scholarship. Exploring the tensions within these key arenas, he argues that ownership over the future direction of openness is significant to all those with an interest in education.

Weller menar att MOOC-rörelsen inte har gynnat ökad öppenhet eftersom de representerar en begränsad tolkning av begreppet öppen. De flesta MOOCs är öppna i termer av tillgänglighet men kursmaterialet har mycket sällan öppna Creative Commons licenser. Öppenhet har kommit till en vägskäl där kommersiella krafter har tagit över vissa grenar och högre utbildning får välja mellan den kommersiella vägen och vägen mot verklig öppenhet.

Boken kan laddas ner gratis (Creative Commons erkännande licens) men det går även att köpa en inbunden pappersversion också.

tisdag 2 december 2014

Sajter som avslöjar vandringssägner

Gossip / Pettegolezzi (racconto) by aldoaldoz, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by aldoaldoz

Dagens sociala medier är fyllda med en rörig blandning av riktiga nyheter, rykten, vandringshistorier och rena lögner. Var och en av oss behöver lära sig kritiskt granska det vi läser och inte bidra till ytterligare ryktesspridning. En artikel på Skolverkets sajt Kolla Källan, Lektionsresurser för källkritisk granskning, hjälper dig att hitta åtminstone en del av alla bluffhistorier som sprider sig så snabbt via Facebook, Twitter och andra nätverk. I Sverige finns till exempel sajten Viralgranskaren som avslöjar veckans mest spridda vandringssägner och amerikanska Snopes och Washington Posts What was fake on the internet.

- Viralgranskaren är en mediekritisk satsning från Metro som drog igång tidigt i våras. Det samlade syftet är att korrigera felaktigheter, punktera vandringssägner och att arbeta folkbildande. I artiklarna beskrivs hur journalisten arbetat, hur källorna har granskats, hur det källkritiska resonemanget ser ut, och så vidare.

Kolla Källans artikel innehåller en mängd bra artiklar och lektionsidéer som kan användas i klassrummet. I dagens ständigt ökande informationsflöde gäller det att vara rustad och påläst!

måndag 1 december 2014

Hur motverkar man digital okoncentration i klassen?

Oavsett klassrumsaktivitet är det alltid frestande att bara kolla de senaste meddelanden och uppdateringar i Facebook, e-post, sms eller Twitter. Hur kan man hantera dessa störningsmoment på ett positivt sätt och går det att träna uppmärksamhet och fokus? En artikel på Edudemic, 7 Ways to Deal With Digital Distractions in the Classroom, ger praktiska råd till lärare. När klassrummet har blivit digital hur använder vi våra datorer och mobiler på bästa sätt?
Bland förslagen finns följande:
  • Ifrågasätt myten om multitasking. Många tror att de kan hantera flera saker samtidigt men det är bra att diskutera detta med klassen. Ett förslag är att visa följande film som visar tydligt hur svårt det är att koncentrera på mer än en sak i taget. Prova själv!


  • Förbud löser inte problemet. Ett bättre sätt är att komma överens med klassen om kanske en dag i veckan utan mobiler och datorer. Se till att dessa dagar är fyllda med grupparbete, projekt och diskussion.
  • Utnyttja klassens digitala vanor. Be de skriva en berättelse via textmeddelanden, designa ett eget spel, skapa en film osv.
  • Lägg inte allt på nätet. Det är förstås bra att läraren lägger ut sina föreläsningar eller lektioner på nätet men ibland kan det vara bättre att be klassen skapa en egen version av lektionen och sammanmfatta den kollaborativt.