måndag 28 mars 2011

UR + NE = Sant

Ett nytt samarbete mellan Nationalencyclopedin och UR har annonserats som ger lärare och skolor tillgång till över 11 000 TV och radioprogram från UR kopplat till Nationalencyklopedins nättjänst www.ne.se. URs material integreras med NEs artiklar och webbsidor och ger NE unika kombinationsmöjligheter. Även de som har tillgång till NE SKOLA i hemmet, via skolans abonnemang, kan också ta del av programmen hemifrån.

Enligt URs VD Erik Fichtelius:
- Som jag ser det blir UR:s 11 000 program arm i arm med NE:s 540 000 uppslagsord ett nytt och väldigt spännande sätt att hämta information och lära sig. … Om du söker på ”vulkan” får du i NE upp vad det är för något och hur en sådan fungerar samtidigt som du får upp vilka filmer och andra program som UR har om vulkaner. Det kallar jag förstärkt inlärning! 

Se en introduktionsfilm om samarbetet.
Läs pressmeddelande från UR.

Hur gör sociala medier sociala?

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) erbjuder ytterligare ett webbseminarium 18 april (13.00 - 14.00) som heter Hur gör sociala medier sociala? Hur kan vi genom vårt arbete i sociala medier uppmana folk att bidra, engagera sig och skapa interaktivitet? Hur kan vi hålla debatter, diskussioner, grupper och forum vid liv? Hur undviker vi våra online-tjänster från att dö, och förvandlas till en "enkelriktad" informationsspridning?

Seminariet riktar sig främst till lärare, rektor, organisatör, informatör eller administratör inom vuxenutbildningen. Allt du behöver är en internetuppkoppling och ett headset med mikrofon. Du måste registrera dig i förväg och länken till mötesrummet skickas till alla registrerade deltagare dagen före seminariet. I mötesrummet kan du se och höra föreläsare, se bilderna, se listan av deltagare och chatta med de andra. Du har också möjlighet att sträcka upp en hand genom att klicka på "symbol sträck upp hand" och ställa din fråga eller ställa dina kommentarer när administratören ger dig tillträde att tala. Språket på seminariet är engelska.

Anmäl dig till seminariet

söndag 27 mars 2011

Öppen kurs om mobilt lärande


Det finns ett växande intresse för öppna nätbaserade kurser sm bygger på kollaborativt lärande, så kallade MOOC-kurser (Massive Open Online Course). Om du vill ha en kort förklaring om vad en MOOC är, se Dave Cormiers film. Den senaste kursen handlar om mobilt lärande och heter MobiMOOC. Den börjar 2 april men det går säkert bra att anmäla sig även i sista minut och hela kursen kommer att synas på webben för alla intresserade. Bland annat kommer kursdeltagarna att samla massor av bra länkar om m-learning på kurswikin. Kursen är helt gratis och leds av flera välkända namn inom området (information om kursledarna).

lördag 26 mars 2011

Charter eller backpacking?

Vid Högskolans Dag i Ludvika 22 mars föreläste jag om framtidens lärande med temat Charter eller backpacking - Vi måste lära oss att lära oss. Den traditionella skolmodellen liknar till viss del en charterresa; välplanerad, trygg, bra service och kunniga guider. Problemet är att vi inte utvecklar kompetensen att ta reda på saker själva, att hitta rätt i informationsöverflödet och ta ansvar för vårt eget lärande. Framtiden kräver att vi ser lärande som ett livslångt projekt där nästan allt vi lär oss sker utanför klassrummet och formella strukturer. För att klara det livslånga lärandet behöver vi bli mer backpackers än charterturister.

Läs även Jay Cross tankar kring formellt och informellt lärande i en artikel, Learning through hanging out i The Chronicle of Higher education.

onsdag 23 mars 2011

iPad oumbärlig för amerikanska läkare

En artikel på den amerikanska TV-kanalen CNBCs webbplats (iPad is tops with doctors) visar hur flera amerikanska sjukhus använder surfplattor som Apples iPad som nödvändig redskap för läkarna. Läkaren kan visa patienten diagram, 3D-bilder och röntgenbilder för att förklara till exempel en operation eller behandling och ny information kan skrivas direkt in i patientjournalen. Enligt artikel hade 22% av alla läkare i USA redan börjat använda surfplattor vid årsskiftet. Nu satsar alla systemutvecklare inom vårdsektorn att ta fram mobila lösningar som passar de vanligaste varianterna av handdatorer/surfplattor.

Se mer i detta filmreportage från CNBC:

Webbseminarium - Förändra Skolsverige

Facebookgruppen Förändra Skolsverige startades i höstas och har blivit en storsuccé med cirka 670 medlemmar och en mycket intensiv debatt. Nu kommer gruppen med ett webbseminarium den 11 april, 17.00 - 18.00. Seminariet sker i samarbete mellan gruppen Förändra Skolsverige, CELA, lärarnätverket Dela! och SUNET (Swedish University Computer Network).

 • Webbseminariet utgår från Facebookgruppen Förändra Skolsverige. Vi plockar upp diskussioner som förekommit i gruppen och de svar vi fått i webbenkät.
 • Vi berättar om hur och varför vi startade gruppen och vad den har gett oss.
 • Vi berättar hur vi arbetar för att förändra skolsverige just nu och plockar också upp vad ni gör just nu för att förändra skolsverige.
Vill du påverka innehållet i webbseminariet ytterligare: skriv direkt i Förändra Skolsverige nu och framför allt delta i chatten under webbseminariet.

Seminariet blir en paneldiskussion och deltagare får möjlighet att chatta med panelen och varandra. Panelen består av Camilla Rudevärn (lärare, IT-pedagog, certifierad coach), Kristofer Skogholm, (skolutvecklare, lärare), Tina Tegnér (IT-pedagog, inspiratör), Lennart Axelsson (Linnéuniversitetet, projektledare Ung Kommunikation), Jan Marklund (individ- och grupputveckling).

Seminariet är gratis och sänds via e-mötesverktyget Adobe Connect. Du kan se och höra paneldiskussionen och delta själv via chatten. Länk till rummet skickas till alla anmälda ett par dagar före seminariet.

Anmäl dig här

Enkelt verktyg för att spela in dina presentationer

Screencast-o-matic är ett väldigt enkelt verktyg som gör det möjligt för dig att spela in t ex en PowerPoint presentation, visa tabeller, visa olika programvaror eller webbsidor. Du kan spela in din röst och även bild på dig om du har en webbkamera. Sedan kan du enkelt publicera din presentation på YouTube eller en egen webbsida. Bastjänsten är gratis och presentationen får vara högst 15 minuter. Betalar du så får du förstås flera möjligheter.

Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, har gjort denna film om hur du kommer igång med Screencast-o-matic. Sedan är det bara att prova själv!

måndag 21 mars 2011

Fem argument för att IKT och utbildning hör ihop

Det finns en klyfta mellan dem som tycker att IKT är en självklar del av allt vi gör inom utbildning och dem som håller sig till traditionella metoder. Många är tveksamma på grund av oro kring säkerhets- och integritetsfrågor och andra är bekymrade över hur andra länder som satsar på IKT och lärande får ett försprång framöver.

En bra artikel av Heather Wolpert-Gawron på sajten Edutopia, Five reasons for integrating technology, ger bra motargument för att svara på de vanligaste invändningarna:
 • Studenter kan råka illa ut på nätet eller själv lägga ut olämpligt material. Svar: Vi måste visa goda exempel och diskutera fram hur man bör bete sig på nätet.
 • Hur ska vi utbilda alla lärare? Svar: Låt lärare utbilda varandra och ge lärare som redan har kompetens tid och uppmuntran att sprida sin kompetens vidare.
 • Hur ska vi hinna? Svar: Genom att ta bort en del arbete som inte längre behövs. IKT-implementering är för viktigt att nonchalera idag.
 • En del studenter har inte tillgång till datorer hemma. Svar: Då är det ännu viktigare att de lär sig i skolan. Bra om bibliotek, lärcentra mm lyfts fram där alla får tillgång till teknik och support.
 • Det kommer att kosta. Svar: Men att avstå kommer att kosta ännu mer. Pengar behövs från högre nivå men vi har redan sett att man kan göra mycket med begränsade medel. 

söndag 20 mars 2011

Öppen föreläsning om IT-satsning inom hälsa, vård och omsorg

Tisdag 22 mars ordnar Blekinge Tekniska Högskola en öppen föreläsning om förberedelserna kring Sveriges hittills största IT-satsning inom hälsa, vård och omsorg. Föreläsaren är Per Gillström, projektledare för planering och upphandling av IT-infrastrukturen till specialistsjukhuset Nya Karolinska som ska stå färdigt 2016.  Föreläsningen kommer att ta upp frågor kring IT-säkerhet / patientsäkerhet, kravhantering, upphandlingsstrategi, mobilitet och robusthet.

Tid: Tisdag den 22 mars, kl 9.00 – 10.00. Därefter diskussion samt mingel till kl 12.00.
Plats: Sal C216, Campus Gräsvik, Karlskrona eller via webbsändning.

Välkommen med din anmälan till hela eller delar av förmiddagen,
senast den 21 mars till xml@bth.se eller på telefon 0455-385834.

Läs mer om projektet

fredag 18 mars 2011

Internet från Facebook till Al-Qaida

Vilka är vinnare och förlorare i en värld där internet överskuggar allt? Detta var huvudtemat när författaren och musikern Alexander Bard föreläste om nätets klassamhälle där några kan kontrollera informationen men andra reduceras till passiva mottagare. Föreläsningen ägde rum vid konferensen Securityworld 2010, arrangerat av IDG, och har spelats in av UR Samtiden.


Se föreläsningen på UR Play: Internet från Facebook till Al-Qaida.

Ny lärplattform som inspirerades av Facebook

Studenter vid amerikanska University of Pennsylvania har utvecklat en ny typ av lärplattform. Plattformen heter Coursekit och fungerar ungefär som de flesta lärplattformar men på ett mer intuitivt och enklare sätt, menar verktygets utvecklare. De tyckte att universitetets lärplattform inte var anpassad till studenternas behov och byggde en egen variant som har inspirerats en hel del av Facebook.

Ett intressant initiativ är att de erbjuder studenter vid universitetet upp till $200 i belöning om de kan få hela sin klass att använda Coursekit i stället för den vanliga lärplattformen (Blackboard).

Läs mer i Mashable, College Students Aim to Build a Better Way to Manage Courses

Konferens som utbildningsmodell?


En bra konferens ger dig möjlighet att diskutera, skapa nya kontakter, hitta inspiration och tvingar dig att formulera dina egna tankar på nya sätt. Kan konferensen bli en modell för utbildning? Det är temat i ett kort men mycket relevant blogginlägg av Edna Sackson, Why isn't school like a conference?

Hon skriver att en dag i skolan/högskolan kunde innehåller följande element:
 • En inspirerande temaföreläsning av en framstående expert (t ex inspelad via TED, iTunes U)
 • Flera workshops/diskussionsgrupper som reflekterar över föreläsningens innehåll
 • Studenter/elever i olika åldrar diskuterar och lär av varandra i smågrupper
 • Studenter/elever tar ansvar för egna korta presentationer.
 • Alla kommenterar under dagen via bloggar/Twitter/Facebook/SMS osv
 • Lärarna finns med hela tiden som mentorer, handledare
 • Montrar som visar upp relevant kurslitteratur och hjälp med informationssökning
 • Alla lämnar återkoppling med förslag till förbättring, fördjupning mm.
Kanske inte en modell man kan använda varje dag men varför inte en gång i månaden. Studenterna/eleverna är förstås med och organiserar det hela.

måndag 14 mars 2011

Från öppna lärresurser till öppna undervisningsmetoder

Det finns ju väldigt många öppna lärresurser idag på nätet: föreläsningar, reportage, laboration, simuleringar mm. Nästa steg i utvecklingen är att vi skapar strategier för hur vi ska använda dessa resurser i den dagliga verksamheten inom skolor och högskolor. Det krävs ledning och vision för att vi ska kunna komma vidare med öppenhet i utbildning.

Flera nya studier tar upp sådana frågor och är väl värda att läsa. EU-sajten E-learning Papers ägnar den senaste utgåvan (nr 23) åt ämnet öppen undervisning och har till exempel två studier om öppna undervisningsmetoder:
Ytterligare en viktig rapport kommer från UNESCO, Beyond OER - Shifting focus to open educational practices. Denna rapport undersöker hinder mot användning av öppna lärresurser (rädsla, osäkerhet, otydlig ledning) och rekommenderar en mer strategisk syn uppifrån.

Det finns tydligen ett stort intresse ute i Europa för denna fråga men hur ser den svenska strategin ut?

Lär dig presentera framför kamera med Mr Shrimp

Broadcasting by abeams, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  abeams 

Många lärare spelar in föreläsningar och lektioner som sedan läggs ut på webben. Att uppträda framför kamera är en konst som kräver träning och nu finns det en rolig och interaktiv film som kan hjälpa dig igång. Din guide i filmen är en figur som heter Mr Shrimp som i början inte verkar kunna något när det gäller presentationsteknik. Under filmen får han tips av berättarrösten och till slut uppträder han nästan som ett proffs.

Filmen har gjorts av Institutionen för data- och systemvetenskap vid Stockholms universitet och ingår i distanskursen IT och Video för Lärare.

Se filmen

söndag 13 mars 2011

Gratis som affärsmodell


En sak du måste inse när du utvecklar ditt företag är att datorer kommer inte att bli sämre på att kopiera saker. Så säger författaren, journalist och webbaktivist Cory Doctorow i en ny BBC intervju om digitala rättigheter, How free translates to business survival. Doctorow vill se stora förändringar i upphovsrättslagstiftning för att folk ska kunna utnyttja nätets möjligheter för kreativitet och kollaboration.

Han lever som han lär genom att lägga ut sina böcker gratis på nätet via Creative Commons licenser. Du får gärna kopiera hans material, så länge du anger källan. I intervjun ger Doctorow flera exempel på artister som har blivit framgångsrika genom att lägga ut sina verk gratis på nätet men sedan ta betalt för koncert och andra mer specialiserat innehåll.

- So what we really need is to embrace open technology not just because it's good for the creative arts, but because the alternative is building an information society that has woven into its fabric control technology that turns the promise of technology as liberator, to a real threat of technology as an enslaver.

Nätbaserad högre utbildning

Här kommer en ny film från KTH (Nätbaserat lärande på högskolan) där Stefan Hrastinski, docent i mediateknik, förklarar varför nätbaserat lärande är nyckeln till framtidens universitet. Filmen beskriver förstås hur man arbetar på KTH men det mesta gäller alla lärosäten. Han pekar på behovet av mer kompetensutveckling för lärare för att bättre kunna utnyttja nätets möjligheter men också att utvecklingen ska inte vara den enskilda lärarens ansvar; det krävs grupparbete och flera kompetenser för att ta fram dagens utbildningar.

En annan viktig faktor som nämns är forskning kring hur vi använder nätbaserade verktyg och miljöer för att främja pedagogiken. Idag pågår det alldeles för lite utbildningsvetenskaplig forskning inom området i jämförelse med länder som leder utvecklingen som t ex USA, Storbritannien och Australien.

fredag 11 mars 2011

Kan man låna en e-bok?


När en vanlig bok på biblioteket lånas ut finns den inte på hyllan. Enkelt och lätt att hantera. Men när biblioteket lånar en e-bok får du bara en kopia av den digitala filen. E-böcker kan därför lånas av många eftersom de kan kopieras hur många gånger som helst. Varför i så fall ska man köpa en e-bok när du kan låna den?

Detta problem tas upp av Pelle Snickars i en debattartikel i Svenska Dagbladet, Bibliotekens moment 22. Förlagen försöker begränsa antalet gånger en e-bok kan lånas ut men det leder till absurda situationer menar Snickars. Moment 22 för biblioteken är att ju lättare det blir att låna e-böcker gratis desto mindre marknad det blir för att sälja e-böcker och det leder till färre e-böcker att låna ut.

- Man köper eller lånar ju inte e-böcker – man kopierar dem. Om det är möjligt att gratis och legalt kopiera en e-bok för läsning, varför skulle någon då vilja köpa en kopia? Möjligen därför att man vill äga en egen kopia på sin läsplatta – men det är ju förstås samma e-bokskopia som man kan låna. Om och om igen.

Flexibel utbildning för regional utveckling - VKF 2011

Det västsvenska kontaktnätet för flexibelt lärande (VKF) hade sin årlig konferens i Göteborg 10 mars. Cirka 100 personer deltog från lärcentra, folkbildning och högre utbildning. Temat i år var flexibel utbildning för regional utveckling.

Konferensen hade tre huvudtalare som föreläste på förmiddagen och sedan fick möjlighet att diskutera med deltagarna under parallella sessioner på eftermiddagen. Detta upplägg gav huvudtalarna bättre kontakt med deltagarna och det fanns dessutom gott om tid för mingel och informella möten.
 • Frank Rennie (i bild) från skotska Lews Castle College (UHI) talade  om nya nätbaserade utbildningsformer för att stärka landsbygd och regional utveckling. Se Franks presentation.
 • Anna Söderberg berättade om hur CELA-projektet skapar tillväxt i Blekinge genom lustfyllt lärande via digitala verktyg och kanaler. Se Annas presentation.
 • Johan Lundin (Göteborgs Universitet) vände på perspektiven och uppmärksammade att högre utbildning på distans är en utbildningsform som blir allt vanligare även på campus. Se Johans presentation.
Läs mer i mitt reportage om konferensen på CELA-webben.

onsdag 9 mars 2011

Skapa egna webblektioner


Det finns nu ett flertal bra och gratis applikationer som ger dig möjlighet att spela in dina föreläsningar och lägga ut dem på webben. Fem sådana finns beskrivna i en artikel i webbtidningen Mashable, 5 free tools for creating a screencast. De applikationer som lyfts fram i artikeln är Screenr, Overstream, Jing, GoView och Screencast-o-matic.

Du kan spela in korta demonstrationer, föreläsningar, instruktioner eller varför inte en introduktionshälsning på en distanskurs. Du kan visa allt du gör på din skärm, spela in din röst och även vara med i bild via din webbkamera. Du kan sedan redigera inspelningen innan du publicerar den.

Som alltid med gratisversioner finns det bara en begränsad funktionalitet. Vill du ha större möjligheter får du betala, fast oftast inte särskilt mycket.

SO-rummet

SO-rummet är ett utbildningsmaterial och en länkportal för skolans samhällsorienterade (SO) ämnen: historia, geografi, religion och samhällskunskap. Webbplatsen ger dig snabb och enkel tillgång till material och länkar inom SO-ämnena som kan användas till undervisning, studier och skolarbeten.
Länksamlingen hänvisar endast till granskade artiklar och webbsidor på svenska.

SO-rummet riktar sig främst till elever och lärare på högstadiet och gymnasiet, men även till högskole- och universitetsstuderande samt andra som är intresserade av historia, religion, geografi och samhällskunskap. Det finns massor av artiklar, bilder och länkar till mer infpormation och allt på sajten har en Creative Commons licens som betyder att du som lärare eller elevr får kopiera så länge du anger källan.

Om du skaffar dig ett användarkonto kan du spara dina sökresultat och favoritlänkar i ett eget galleri.

måndag 7 mars 2011

Barn skriver egna sagoböcker på nätet


Tikatok är en snygg kombination av nätbaserade och tryckta medier för barn. Verktyget, som ägs av det amerikanska förlaget Barnes & Noble, ger barn möjlighet att skriva sina egna sagoböcker eller faktaböcker på nätet och sedan kan de få boken tryckt och levererat. Tikatok innehåller ertt stort sortiment mallar, bilder och layoutmöjligheter som barnen får arbeta med. Tjänsten är mest för den amerikanska marknaden (det går förstås att beställa även från utlandet) men idén verkar definitivt lovande.

söndag 6 mars 2011

Skapa egna kurser med öppna lärresurser

En intressant ny tjänst för lärare på alla nivåer heter OER Glue. Du skapar ett konto och tjänsten hjälper dig att hitta relevanta öppna digitala lärresurser från hela världen (universitet som lägger ut material på nätet som MIT, Open University, Harvard m fl) som du sedan kan granska och sätta in i kursens schema. Tjänsten hjälper dig att strukturera alla resurser och bygga in lämpliga verktyg för studenternas diskussioner och samarbete (t ex Twitter, Facebook, Google Docs m fl). Till slut har du skapat en hel kurs som bygger på öppna resurser men som du har anpassat och granskat för att uppfylla kursens mål.

Eftersom de flesta öppna lärresurser i världen är på engelska är denna tjänst anpassat för en engelskspråkig kursmiljö men den visar att vi kommer att se en stor utveckling av tjänster som hjälper läraren att sy ihop sina kurser med öppna resurser och verktyg utan att behöva använda en traditionell lärplattform.

torsdag 3 mars 2011

Lunds Universitet nu på iTunes U


Lunds Universitet blir nu det tredje lärosätet i Sverige som distribuerar sina föreläsningar och informationsfilmer via Apples iTunes U plattform. Förra året gick Högskolan Dalarna, Malmö Högskola och UR med och Dalarna gjorde storsuccé nästan direkt när kursen Arabic for beginners blev en av världens mest nedladdade kurser.

Redan nu har Lund lagt ut många informationsfilmer  men de kommer att fylla på med föreläsningar och annat kursmaterial. Du behöver först ladda ner iTunes till din dator för att komma åt detta material. När du har gjort det kan du se föreläsningarna antingen på datorn eller ladda ner dem till mobilen. All utbildningsmaterial i iTunes är gratis.

Styr datorn med ögat

eyes by robynejay, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  robynejay 

Ännu en nyhet från veckans CEBIT-mässa i Hannover kommer i en artikel i DN, Snart kan du styra din dator med ögat. Inom ett par tre år kommer vi att styra datorer på andra sätt än dagens mus och tangentbord. Redan idag kan vi styra datorer med hjälp av gester (som med dagens Nintendo Wii eller Microsofts Kinnect) och snart kan vi styra med ögonen.

Ett svenskt företag, Tobii, som är specialister på ögonstyrda applikationer, har tagit fram en teknik där datorn följer din blick och fokuserar på det du tittar på:

- Läser du en lång text rullar den nedåt av sig själv. Tittar du inte på skärmen under en viss tid går den ned i viloläge. Ska du flytta musen från en del av skärmen till en annan går det blixtsnabbt när du fäster blicken dit du ska. Om du i stället ska ägna dig åt finlir kan datorn zooma in det område du tittar på.

Förutom att tekniken underlättar för alla finns det stor potentiell för funktionshindrade att lättare kunna navigera på webben utan att använda mus och tangentbord i så stor utsträckning.

onsdag 2 mars 2011

Dela dokument med Google Docs

Här kommer en ny film av Åsa Kronkvist av Högskolan i Kristianstad som visar hur man kommer igång med verktyget Google Docs. Google Docs gör det möjligt för dig att skapa dokument som ligger på nätet och som flera kan redigera varifrån som helst. Om du jobbar till exempel i ett projekt mellan flera organisationer och saknar en gemensam lagringsplats för dokument kan ni samla allt hos Google.

Du bestämmer själv vilka som får se och redigera dokumenten och du bestämmer säkerhetsnivån. Alla kan då logga in och skriva på samma dokument så det finns bara en version som gäller. Alla tidigare versioner lagras och man kan alltid backa till en tidigare version vid behov. Du kan skapa dokument, bildspel eller kalkylblad som kan sedan lätt konverteras till Microsoft Word, PowerPoint och Excel.

tisdag 1 mars 2011

Norsk film om smartare användning av IKT i skolan

Dagens barn och ungdomar använder datorer och mobiler för att umgås och för underhållning men alldeles för lite för utbildning och lärande. Många skolor och även högskolor håller sig kvar i en värld av tryckta böcker och papper medan världen utanför blir allt mer digitaliserad. Detta är tema för en ny norsk film som vill få igång smartare användning av IKT, Fremtiden starter nå. Filmen menar att lärarna måste lära sig mer om hur de kan använda dagens kommunikationsteknik för att främja lärande. Använder man tekniken på ett smartare sätt kan man göra skolan mer relevant och stimulerande.

Filmen har tagits fram av Senter for IKT i utdanningen.

Bort med sladdarna

Tangled technology by stuant63, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  stuant63 

Nu finns det hopp om att vi kan bli av med alla sladdar och kablar vid skrivbordet. Enligt en artikel i Ny Teknik, Sista datorkablarna bort från skrivbordet, lanserar Fujitsu en trådlös PC-skärm vid veckans Cebitmässa i Hannover. Signalerna mellan dator och skärmen går via trådlösa USB, även strömförsörjningen är trådlös. Detta kallas för induktiv strömförsörjning eller Smart Universal Power Access, SUPA.

Snart är ormboet under skrivbordet ett minne blott. Vågar vi nämna det sladdlösa kontoret?