onsdag 27 april 2011

Snart kan du söka och jämföra utbildningar

Högskoleverkets webbplats Studera.nu är vägen in till högre utbildning i Sverige. Här söker du kurser och program och sajten innehåller mycket information för den blivande studenten. Nu utvecklas en ny tjänst som kommer att göra det möjligt att både söka och jämföra olika utbildningar för att bättre kunna hitta rätt. Företaget Studentum AB har fått uppdraget att ta fram tjänsten som, enligt ett pressmeddelande, kommer att kunna presentera jämförelser som arbetsmarknadsprognoser och Högskoleverkets kvalitetsutvärderingar.

Webbseminarium om forskning inom personliga lärmiljöer

Det kanadensiska nätverket, CIDER (Canadian Institute for Distance and E-learning Research) ordnar regelbundna webbseminarier som lyfter fram aktuell forskning inom nätbaserat lärande. Onsdag 4 maj kommer Dr. Rita Kop och Dr. Helene Fournier att berätta om sin forskning i hur personliga lärmiljöer (Personal Learning Environments, PLE) kan ge bra förutsättningar för lärande (Facilitating Quality Learning in a Personal Learning Environment through Educational Research). Deras forskning finansieras av National Research Council of Canada.

- This presentation will highlight important components, applications and tools in a PLE as identified through surveys of potential end users. The learner experience and the minimum set of components required to facilitate quality learning will be placed at the forefront.

Datum: Onsdag 4 maj, 19.00 - 20.00
Seminariet sänds via e-mötesverktyget Elluminate som inte kräver särskild programvara.
Läs mer om seminariet (länken till mötesrummet kommer på denna sida närmare datumet)

tisdag 26 april 2011

Spökstudenter som skriver åt andra

typing by aless&ro, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  aless&ro 

Det finns tydligen en växande marknad för byråer som kan skriva en uppsats eller artikel på beställning. En fascinerande artikel i amerikanska The Chronicle of Higher Education (The shadow scholar) är ett öppet brev till de styrande inom högre utbildning om problemet med studenter som betalar andra att skriva. Författaren är en av dessa skumma figurer som tjäner bra med pengar genom att skriva uppsatser och artiklar åt studenter som är villiga att betala. Han skriver inom alla ämnesområden och även om kvaliteten varierar blir det alltid bättre än studenten skulle kunna skriva själv.

Byrån han jobbar på har upp till 50 personer som arbetar ständigt med uppsatser och efterfrågan ökar. De ser till att inte plagiera eller skriva för avancerat och deras arbete har nästan aldrig avslöjats. Det här är ett område som har hittills glömts bort av universiteten som oftast letar efter plagiering och är tämligen maktlösa när det gäller spökskribenter. Hur ofta detta förekommer i Sverige vet man inte.

måndag 25 april 2011

Onlineseminarium om nytt grepp för att träna studenternas generella förmågor

Blekinge Tekniska Högskola erbjuder ytterligare ett lunchseminarium med webbsändning nu på onsdag 27 april (12.00 - 13.00). Lena Kransberg, sektionen för hälsa vid BTH, fick BTHs pedagogiska pris 2010 för sitt arbete med teknikstöd i utbildningen. Sedan 2009 har hon introducerat ett helt nytt grepp för att träna studenternas generella förmågor. Hennes idé är att använda ett webbverktyg i form av en webbtidning (www.salutis.se) där studenterna tränar sitt skrivande, men också att redan initialt i utbildningen bli van vid att få sitt skrivande kommenterat av andra studenter.

Du får delta antingen på plats i Karlskrona (IT-verkstan i Biblioteket, Campus Gräsvik) eller på webben via Adobe Connect (länk till sändningen). Den som önskar delta på plats behöver anmäla sig till Christina Hansson (christina.hansson@bth.se) senast den 25/4 för beräknande av lättare lunch.

Läs en artikel om Salutis från LearningNet.

Källa: LearningNet

onsdag 20 april 2011

Lärarstudenter är svenskacoacher på nätet


Sju lärarstudenter vid Stockholms Universitet ingår i ett innovativt pilotprojekt för att hjälpa ensamma ungdomsflyktingar med läxorna och utveckla deras kunskaper i svenska. Studenterna agerar som svenskacoacher och är tillgängliga via nätet två kvällar i veckan. Kommunikationen sker via programmet Windows Live Messenger och ungdomarna kan välja mellan att chatta med sina coacher eller prata direkt via webbkamera.

Svenskacoacher är ett pilotprojekt som Stockholms stad har drivit sedan 2010 i samarbete med KTH, Microsoft och Stockholms universitet. Just nu finns det cirka 50 ensamkommande barn/ungdomar som får stöd genom projektet men redan nu har det fått ganska stor uppmärksamhet med bland annat ett möte med migrationsminister Tobias Billström.

Det verkar vara en fördel att arbeta på nätet för att då vågar ungdomarna diskutera lite öppnare än i ett klassrum och de kan vara anonyma om de vill. Det har också varit viktig att ha en tydlig roll som just coach och inte som lärare eller myndighetsperson. Enligt en av coacherna, Sofie Flemström:

– Nej, alla har förstått syftet med coachningen och det blir inte så personligt när man jobbar internetbaserat. Det vi pratar om är kopplat till studierna. De vet att vi läser på universitetet och det vill de gärna prata om, eftersom många vill läsa vidare så småningom.

Läs artikeln Lärarstudenter är svenskacoacher på nätet (Stockholms Universitet)

måndag 18 april 2011

Ny rapport om benchmarking av e-lärande

Det finns fortfarande en akut brist på forskning kring kvalitet inom nätbaserat lärande. En ny rapport från Lunds Universitet fokuserar på benchmarking inom e-lärande; dvs utifrån fastställda benchmarks (riktmärken med indikatorer) värderas och jämförs den egna verksamheten med andras.

Rapporten Benchmarking av e-lärande vid Lunds Universitet - projekterfarenheter och kritiska framgångsområden för kvalitetsarbete (pdf-fil), har skrivits av Ebba Ossiannilsson och Lena Landgren och behandlar tre internationella benchmarkingprojekt kring e-lärande som Lunds universitet har deltagit i under perioden 2008-2010.

- Syftet med föreliggande rapport är att delge ett antal projektresultat som kan anses vara av generellt intresse för högre utbildning. Eftersom resultat från benchmarking av e-lärande inom högre utbildningar inte är dokumenterade i någon större utsträckning hitintills syftar rapporten även till att bidra till kunskapsutvecklingen inom området, dock utan ambitionen att vara heltäckande.

Rapporten drar bland annat slutsatsen att kvalitetsfaktorerna tillgänglighet, flexibilitet, interaktivitet och individualisering måste genomsyra alla nätbaserade utbildningar och betonar vikten av pedagogiskt utvecklingsarbete vid lärosätet. Högskoleverkets rapport från 2008,  E-learning quality: Aspects and criteria (Högskoleverkets rapportserie 2008:11R) lyfts fram som en viktig inspirationskälla för kvalitetsarbetet framöver.

UR Smart - interaktiv läxhjälp

UR håller på att utveckla en spännande ny webbtjänst, UR Smart, som ska erbjuda interaktiv läxhjälp inom grundskolans kärnämnen. En pilotversion finns redan på plats i form av övningar inom geometri där du kan välja svårighetsgrad och sedan arbeta genom övningar och självtest.

Flera ämnen är på väg och tjänsten är väl värt att bevaka framöver.

Källa: KTH Learning Labs blogg Digital kompetens och lärande

söndag 17 april 2011

Specialpedagogik och IT - Skoldatatek

Skoldatatek.se är en omfattande sajt som riktar sig mot lärare och annan personal som arbetar med elever med behov av särskilt stöd, främst med koncentrationssvårigheter och lär- och skrivsvårigheter. Sajten har många resurser i form av filmer, artiklar och guider till hur man integrerar IT i undervisningen. Det ingår i en större nationell satsning för att använda IT inom specialpedagogiken där kommunen ska se till att det finns övergripande verksamhet som ansvarar för just detta.

- Skoldatatek är en pedagogisk verksamhet där specialpedagogik tillsammans med kompetens kring IT sätts i centrum. I verksamheten bör finnas både specialpedagogisk och teknisk kompetens. Personalen ska vara väl förtrogen med skolans mål och uppdrag. Verksamheten bör dessutom vara förankrad i skolans förvaltningsledning och i kommunens skolplan.

Kan sociala medier väcka intresse för lärande?

Alla länder har problem med ungdomar som slutar skolan utan betyg och med en väldigt negativ inställning till utbildning i stort. Kan man förändra deras inställning till utbildning genom att använda nya medier; till exempel via mobilen och sociala medier som de redan använder? Det här är utgångspunkten för ett EU-projekt LinksUp.

Projektets hemsida presenterar initiativ i flera länder som använder sociala medier eller öppna programvaror för att engagera olika grupper som har hamnat utanför den traditionella utbildningsstrukturen (se alla initiativ i alfabetisk ordning). Här finns det projekt som är riktade mot diverse målgrupper: arbetslösa, flyktingar, unga brottslingar, ungdomar med missbruksproblem, folk med fysiska och psykiska svårigheter mm. Alla projekt ska bidra till att målgruppen får tillgång till utveckling och stöd.

Enligt projektbeskrivningen:
- Links-up is research project about how ‘Web 2.0’ technologies – e.g. social networking software – are changing the face of education and training for disadvantaged people.
The project puts together a picture of the ‘landscape’ of ‘Learning 2.0 for Inclusion’ by reviewing what has been done in the academic and research field, and reviews what has been done by practitioners working on the ground in projects that have been using Web 2.0 to work with disadvantaged groups.
It uses a series of ‘action research’ experiments, collaborating with ‘host’ projects working in the field, to evaluate the added contribution Web 2.0 can make to practices that use learning to support social inclusion.

Norsk öppen nätkurs i studieteknik


Universitetet i Agder, Norge, har utvecklat en nätbaserad kurs i studieteknik som nu ligger öppet för alla. Kursen heter Studiestrategi og studieteknikk och utvecklades först för ingenjörsstudenter men har nu blivit tillgänglig för alla. Kursen består av självstudiematerial och länkar till mer information. Det ingår även en e-bok om uppsatsskrivning (How to write academic essays) som har tagits fram i samarbete med Birmingham City University.

För dem som läser vid universitetet kombineras nätkursen med fysiska föreläsningar men de planerar att lägga in filmmaterial även på nätkursen. Efter att ha lagt kursen på en öppen sajt har de märkt ett intresse från studenter från andra håll i Norge men även utomlands.

Satsningen handlar om att ge studenterna bättre förutsättningar till att lyckas med sina studier. Enligt de ansvariga lärarna:
- Vårt syn er at vi, ved å legge vekt på å lære studentene å lage en god studiestrategi for seg selv, vil gjøre dem til bedre studenter, samtidig som det kan gi UiA et fortrinn når nye studenter skal rekrutteres. Bare få andre universiteter tilbyr dette til sine studenter i stort omfang i dag.

Läs en artikel från Universitetet i Agder om kursen.

tisdag 12 april 2011

Dela lärresurser inom lärarutbildningen med Share.TEC

Det kommer nya webbseminarier varje vecka och det tyder på att flera upptäcker fördelarna med att träffas på nätet.

EU-projektet Share.TEC erbjuder lärarutbildare, lärare och lärarstudenter möjlighet att söka bland öppna lärresurser (ca 25.000 idag) i en portal som heter Share.TEC. Nu ordnar projektet ett webbseminarium onsdag den 4 maj 15.00 - 16.00 som riktar sig till alla lärare, lärarutbildare och lärarstudenter som är intresserade av att använda eller skapa öppna lärresurser.
 
Efter webbseminariet kommer du att veta mer om hur man söker, hur man återanvänder och hur man bidrar med lärarresurser i Share.TEC-portalen. Seminariets program ser ut så här:
  • Kort presentation av projektet Share.TEC och portalen
  • Övning i hur man söker
  • Kort diskussion om hittade resurser
  • Paneldiskussion där lärarutbildare och en representant för projektet ”OER en resurs för lärande” delar mig sig av sina erfarenheter av att använda lärresurser
  • Utvärdering och inbjudan att fortsätta diskussionen I Share.TEC –portalen
Eeva Koroma, IT-pedagog, Stockholms Universitet håller i webbseminariet. Katarina Bergman SU, Ulla Widmark SU och en representant för projektet ”OER en resurs för lärande” deltar i paneldiskussionen.

Skicka din anmälan till eeva.koroma@edu.su.se. Länken till seminariet skickas till alla anmälda.
Läs mer om seminariet.

Här ser du en introduktionsfilm om projektet:

Lärarnas TV

Teachers TV är en omfattande resurs för lärarfortbildning. Här finns filmer om best practice i klassrummet, intervjuer med lärare och lärarutbildare om de senaste metoderna och teorierna, hjälp med kursplanering och möjlighet att delta i diskussionen. Projektet har gått in i klassrum och filmat bra exempel på undervisning och meningen är att nya lärare kan få inspiration och nya idéer. Teachers TV finansieras av det brittiska utbildningsdepartementet och ses som en integrerad del av lärarnas professionella utveckling.

Du kan anpassa Teachers TV efter ditt ämne, skolnivå eller roll (lärare, rektor, assistent mm) och det finns gott om material för alla.

Följande film från Euronews Learning World har ett reportage om Teachers TV (första inslaget):PS 22 april: Teachers TV kommer att läggas ner på grund av departementets stora besparingar. Läs mer, Coalition cuts knock Teachers TV offline

måndag 11 april 2011

Förändra Skolsverige - se inspelningen


Webbseminariet Förändra Skolsverige (11 april) blev som väntat en intensiv och livlig diskussion. 115 personer från skola, högskola och folkbildning hade anmält sig för att lyssna på en paneldiskussion om skolans framtid samt delta i diskussionen via en chattsession. Cirka 65 var med i direktsändningen men många flera kommer att se inspelningen.

Seminariet var ett samarbete mellan gruppen Förändra Skolsverige, CELA, lärarnätverket Dela! och SUNET.

Se inspelningen.

lördag 9 april 2011

Samarbeta online

Idag är det enklare än någonsin att samarbeta på distans med hjälp av smarta webbtjänster. Du kan dela dokument med kollegor runt om i landet, skriva tillsammans, diskutera, presentera och träffas; oftast utan att det kostar något. Åsa Kronkvist, Högskolan i Kristianstad, har tagit fram en ny webbguide om hur du kan samarbeta på nätet fylld med filmer och instruktioner.

Bland annat finns det instruktioner om hur du kommer igång med Google Docs, Wordle, Twitter, Wordpress, Google Sites och Adobe Connect. Allt material på sajten har en Creative Commons licens och kan fritt kopieras och användas så länge man anger källan.

Prova själv - Samarbeta Online.

Här kommer ett smakprov, en brainstorming tjänst för alla som gillar Post-it-lappar, Corkboard.Film: Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige License by Åsa Kronkvist

fredag 8 april 2011

Lär dig vad du vill


Den sociala webben ger enorma möjligheter för informellt lärande. Det finns filmer och guider om nästan allt man kan tänka sig men det är inte alltid så lätt att lära sig på egen hand. Ett intressant initiativ är Skillshare.

Om du har en kompetens som du tror kan vara intressant för andra kan du lägga ut en kursidé på Skillshare och se hur många medlemmar är intresserade. När kursen har tillräckligt många studenter startar den. Det finns flörstås inga akademiska poäng eller diplomer för dessa kurser men det fungerar som en informell marknad för kompetensutbyte. En del kurser har blygsamma avgifter men många är gratis. Just nu är tjänsten baserad i New York men det är säkert bara en tidsfråga innan liknande community-lösningar dyker upp här i Sverige.

En ny form av folkbildning?


Let's Start a Learning Revolution from Skillshare on Vimeo.

torsdag 7 april 2011

Simuleringsverktyg väcker intresse för naturvetenskap

Forskare från Umeå Universitet vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att utveckla stimulerande och interaktiva verktyg och metoder. Flera rapporter visar ett allt svagare intresse för naturvetenskap och teknik och detta projekt i Umeå visar tydliga tecken på att det går att vända den negativa trenden, bara man hittar mer interaktiva metoder i klassrummet.

– Vi vill lyfta fram naturvetenskap i skolan genom att jobba med interaktiva miljöer och dra nytta av elevers egen kreativitet och förmåga att skapa kunskap, säger Annika Kjellsson Lind, lektor vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Filmen nedan visar hur projektet använder simuleringsverktyget Algodoo i klassrummet och på interaktiva skrivtavlor. Med Algadoo kan eleverna aktivt skapa egna experiment och simuleringar inom fysik och därmed utvecklar de en djupare förståelse för fysiska fenomen. Projektet drivs i samverkan med Umevatoriet, Linköpings universitet, Visualiseringscenter C, samt skolor i Umeå och Norrköping.

Läs mer om projektet i artikeln Vill få elever att upptäcka naturvetenskap (InfoTech Umeå)


onsdag 6 april 2011

Ny amerikansk rapport om elevernas perspektiv på IT och skolan

Glappet mellan skolelevers IT användning och skolans IT mognad växer och kan leda till stora problem framöver. Eleverna har datorer och mobiler och använder dem för att diskutera, nätverka, skriva och skapa medan skolan i vissa fall förbjuder mobiler och blockerar många webbtjänster. Dagens 12-åringar är oftast väldigt skickliga användare av digitala tjänster och blir frustrerade att de inte får användning för dessa kunskaper i skolan. En ny amerikansk rapport fokuserar på just ungdomarnas IT-vanor och skolans digitalisering, The new 3 e's of education: enabled, engaged, empowered.

Rapporten har frågat elever, lärare och föräldrar om hur de ser på flera viktiga trender inom IT och lärande. Eleverna var väldigt positiva till en ökad användning av mobila lösningar i skolan som t ex att skriva anteckningar, söka information på webben eller delta i chatt/diskussion. Elevernas erfarenheter av nätbaserad utbildning var också mycket positiv mest på grund av flexibiliteten och möjligheten att arbeta i egen takt. E-böcker fick också bra kritik och många menade att man kommer åt uppdaterad och aktuell information på nätet i kontrast mot kursböcker.

Föräldrarnas inställning till en ökad användning av IT i skolan var väldigt positiv, oftast på grund av att de själva är vana IT-användare i synnerhet i arbetet och er hur viktigt digital kompetens är i arbetslivet. Det mest oroväckande i rapporten är att även om en del skolor arbetar hårt med att integrera IT i utbildningen ligger majoriteten långt efter i utvecklingen. Elevernas förväntningar på en modern och framåtriktad skola blir inte uppfyllda och glappet växer på ett alarmerande sätt.

- Very clearly we see that the digital disconnect between the perceptions of students and adults on the value of their technology experiences in school today is no longer a gap, but a chasm.

Läs en längre artikel om rapporten av Stefan Pålsson på Skolverkets Omvärldsblogg, Dra nytta av de digitala möjligheterna i skolan

Gratis musik och ljud

Podcast Bear by blogefl, on Flickr
När du gör en film eller ljudinspelnng i din undervisning eller som resurs på webben är det frestande att använda en låt av din favoritartist som bakgrundsmusik. Men sådan användning bryter klart med upphovsrättslagen och kan leda till tråkiga konsekvenser för dig och din arbetsgivare.

En artikel på The Whiteboard Blog, 7 sources of Creative Commons audio for podcasts, ger tips om bra källor för musik och ljudeffekter som får kopieras enligt Creative Commons licens. Det finns faktiskt massor av musik i alla stilar som du får fritt använda så länge du anger källan på rätt sätt.

Se hela sortimentet i blogposten men här kommer de viktigaste:

Bild:  Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  blogefl 

Frånkopplad: Att förstå och hantera digitalt utanförskap


Den 12 april hålls ett intressant seminarium hos .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) i Stockholm där Ellen J. Helsper (London School of Economics) presenterar sin forskning och visar hur det digitala utanförskapet ser ut i England. Efter hennes presentation hålls en diskussion kring digital delaktighet här i Sverige med Olle Findahl (World Internet Institute) som moderator. Seminariet är ett samarbete mellan .SE och World Internet Institute. Seminariet hålls på engelska.

Tid: tisdagen den 12 april, 15:00-16.30
Plats: .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur), Ringvägen 100A plan 9. (T-bana Skanstull)
Webbsändning: Seminariet kommer att webbsändas på www.iis.se/live
Anmälan: Senast 11 april via http://12april.axaco.se. Seminariet är kostnadsfritt, men det debiteras en avgift på 300 kr för den som uteblir utan att avboka.

Läs mer om seminariet.(World Internet Institute)

tisdag 5 april 2011

Lärarfortbildning via video


Teacher Training Videos är en mycket intressant resursbank med länkar till en stor mängd filmer om hur du som lärare kan använda webbverktyg i din undervisning. Den drivs av Russell Stannard från Warwick University i England som är en känd förespråkare av video inom undervisning, i synnerhet inom språkutbildning. Sajten har filmer om hur du kommer igång med olika verktyg för inspelning och publicering av video men har dessutom gott om resurser om sociala medier inom utbildning. Väl värt att undersöka.

lördag 2 april 2011

Brittisk rapport om plagiat inom högre utbildning

Plagiering är ett ständigt problem inom högre utbildning men mer samarbete mellan lärosätena och gemensamma policies skulle kunna skapa mer tydlighet och en mer proaktiv inställning. En ny rapport från brittiska Academic Integrity Service (AIS) i samarbete med myndigheten JISC ger en sammanfattning av befintliga riktlinjer och policies samt ger rekommendationer kring hur lärosäten borde utveckla sina policies mot plagiering. Rapporten heter Policy works: recommendations for reviewing policy to manage unacceptable academic practice in higher education och den fokuserar på 12 rekommendationersom kan användas av ansvariga på lärosäten.

Bland rekommendationerna finns följande:
  • Skapa nätverk mellan lärosäten 
  • Tydiggöra vilket ansvar som ligger hos parterna (lärosätet, lärare, studenter)
  • Ta fram en gemensam terminologi och definitioner
  • Ta fram detaljerade rutiner för att rapportera och hantera fall av plagiering
  • Ta fram åtgärder, straff och riktlinjer för att skapa konsekvent hantering
Läs rapporten.

Dataprojektorn snart ett minne blott

Många klassrum och föreläsningssalar har idag takmonterade projektorer för att visa bildspel och filmer från en dator. Många av oss har haft stor nytta av dessa apparater under åren men oftast lika mycket irritation när projektorn och datorn inte kommer överens. Men nu finns det alternativ som verkar enklare och smidigare.

En ny produkt som heter Veebeam skapar en trådlös förbindelse mellan din dator och en TV skärm och du kan spela upp allt du gör på skrivbordet på en storbilds-TV. Allt du behöver i din dator är en trådlös sändare som du stoppar in i USB-uttaget. Produkten riktas främst mot privatpersoner som vill visa filmer och bilder på sin egen TV men Veebeam kan också användas i klassrummet och är betydligt billigare än en projektor.-

Läs mer om produkten i en artikel på MJO, Day of reckoning for data projectors?
Här ser du en reklamfilm från Veebeam: Har någon läsare redan provat detta?Veebeam Overview from Veebeam on Vimeo.

fredag 1 april 2011

Skype för lärare

Skype lanserar nu tjänsten Skype in the classroom, en plattform för samarbete mellan lärare och skolklasser. En betaversion har varit igång sedan 2010 men nu blir tjänsten fullvuxen. Redan nu har nästan 7500 lärare runt om i världen registrerat sig med information om klassens ålder, intresseområde, land osv.  Lärare kan söka efter andra i världen med liknande intressen och sedan kan de börja samarbete genom videomöten via Skype och Skypes egen projektplats. Alla aktiva projekt är sökbara och om du hittar något som du vill delta i får du bara ta kontakt med de inblandade.

Titta på denna film av en lärare i USA som beskriver hur hon har använt Skype i klassrummet.


Kara from Missouri, speaks about finding teachers to connect with on Skype in the classroom from Skype in the classroom on Vimeo.

För en bra guide till hur du kommer igång med Skype och flera tips om användning i klassrummet läs gärna Sue Waters The Complete Educator’s Guide to Using Skype effectively in the classroom.

Utvecklingskoll.se

Utvecklingskoll är en ny webbplats som presenterar utveckling och ny teknik inom sjukvård och tandvård. Idén är att presentera på ett enkelt och inspirerande sätt hur nätbaserade tjänster kan underlätta och förenkla arbetet med fokus på sociala medier, effektivare kommunikation och verksamhetsutveckling.

Sajten har precis kommit igång men kan väl vara värt att följa framöver om du arbetar inom vårdsektorn. De finns förstås även på Facebook och Twitter.

Kvalitet i distansutbildning


Nätbaserad utbildning är väletablerad nu och antalet distansstudenter växer ständigt. Ett problem just nu är hur vi mäter kvaliteten på sådana utbildningar och hur vi kan på ett rättvist sätt jämföra dem. Problemet är lika bekant i USA som här i Sverige men nu kommer rapporter från den andra sidan Atlanten om en modell för standardiserade jämförelser av kvalitet i utbildning som ges på nätet. Kay Shelton, i samarbete med Sloan Consortium (Sloan-C) hr tagit fram en checklista (scorecard) som omfattar 70 nyckeltal fördelade på nio områden. Antalet nyckeltal varierar mellan områdena, men vart och ett kan ge tre poäng. Exempel på områden som ska täckas in är stöd till studenter, stöd till lärare samt kursutveckling och pedagogisk uppläggning.

Läs rapporten: A quality scorecard for the administration of online education programs
Artikel i Inside Higher Education: Comparing online programs

Källa: Högskoleverket, Internationellt om högskolan nr 12, 2011