lördag 30 maj 2015

Forskar Grand Prix

Kan forskning vara rolig och fängslande? Svaret är definitivt ja och bevis för detta finns i den årliga tävlingen Forskar Grand Prix som går av stapeln för fjärde året i rad nu. Forskare från hela landet försöker att sammanfatta sin forskning på 3-4 minuter på ett fängslande sätt och bidragen bedöms efter sin effektivitet och engagemang. Syftet med tävlingen är främst att väcka intresse för forskning bland allmänheten men ska även lyfta fram vikten av populärvetenskaplig kommunikation för att forskarnas arbete upmärksammas och kommer till nytta.

- Forskar Grand Prix är en nationell tävling där forskare tävlar om vem som gör den bästa presentationen av sin forskning på mycket kort tid. Presentationen ska vara så fängslande, inspirerande och pedagogisk som möjligt. Sedan bedömer en jury och publiken insatserna och utser tillsammans en vinnare.

Årets tävling består av nio regionala deltävlingar i och en final i Stockholm. Forskar Grand Prix arrangeras i Sverige av Vetenskap & Allmänhet och forskningsråden Formas, Forte, VINNOVA och Vetenskapsrådet.

Här ser du förra årets vinnare, Michael Braian, doktorand vid avdelningen för oral protetik vid Tandvårdshögskolan i Malmö, som berättar om möjligheterna att 3D-printa tänder. Alla filmer från förra årets final finns på UR Samtiden.

fredag 29 maj 2015

Det virtuella tangentbordet

Kinesiska företaget Lenovo har utvecklat en mobil med inbyggd projektor enligt en nyhet i nättidningen Ny Teknik, Tangentbordet projiceras på bordet. Det gör det möjligt för dig att visa webbsidor, bildspel, filmer direkt från mobilen. Kanske den mest intressanta funktionen är att mobilen kan projicera ett virtuellt tangentbord eller pekskärm på bordet eller annan yta. Snart har mobilen allt du behöver!

torsdag 28 maj 2015

Högskolan Dalarna kvalitetssäkrar sina nätbaserade språkutbildningar

Få lärosäten i Sverige har hittills kvalitetssäkrat sina nätbaserade utbildningar. Ett undantag är Högskolan Dalarna som nyligen har certifierat sina språkutbildningar i engelska, franska, japanska, kinesiska, spanska och tyska. Certifieringen heter E-xcellence och ges av EADTU (European Association of Distance Teaching Universities). För att bli certifierad ska man först göra en självvärdering och sedan granskas kurserna av två externa experter.

- Språkämnena vid Högskolan Dalarna har identifierats som en miljö som kontinuerligt arbetar med att förbättra kvaliteten på nätbaserat lärande. Med hjälp av instrumentet E-xcellence har en självgranskningsprocess genomförts som utmynnat i en handlingsplan med förbättringsåtgärder. Granskningen har bedömts av två externa experter på nätbaserat lärande.

Tidigare har Dalarnas sjuksköterskeprogram gått genom samma process och nu är högskolan ett av 12 europeiska lärosäten med titeln E-xcellence Associate in Quality.

Läs mer i ett pressmeddelande från Högskolan DalarnaHögskolan Dalarnas språkämnen får kvalitetsmärkning för nätbaserat lärande.

onsdag 27 maj 2015

GoConqr - personlig lärmiljö för kollaboration

Bild: GoConqr (med tillstånd)
Irländska GoConqr är en ny plattform som erbjuder studenter flera kreativa verktyg för att skapa egna lärresurser. Här hittar du verktyg för att skapa tankekartor, quizzar, självtester, studieplanering mm samt möjligheten att dela allt med dina kollegor. Stor vikt läggs på det sociala lärandet och läraren kan enkelt se hur individer och grupper presterar.

- GoConqr is a cloud based solution that empowers students to create their own personal learning environment. It includes tools such as mind maps, notes, flashcards and quizzes which can all be shared within the platform or published externally to other websites. Teachers and tutors can also track and analyze data and performance against individuals and groups.

Idag finns det över en miljon användare som har sparat  över 2 miljoner resurser i biblioteket. Plattformen är gratis men det finns så klart en betalversion om vill du använda GoConqr för en hel institution. GoConqr är även anpassad för alla mobiler och plattor.

Läs mer i ett pressmeddelande från företaget, Learning Platform GoConqr Signs Up Equivalent of a Small College Each Day.

Här kommer en kort introduktionsfilm.

tisdag 26 maj 2015

Digitala verktyg - ny guide

Sewing box [35mm] by Felipe Neves, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by Felipe Neves

Vi är många som tipsar om bra verktyg för undervisning och lärande. Particia Diaz har en mycket bra och omfattande guide, Digitala verktyg, med länkar till kollaborativa verktyg främst för skolan men som kan självklart användas inom alla utbildningsnivåer. Bland annat finns det verktyg för tidslinjer, ordmoln, serier, animering, spel, infografik mm.

Följ gärna Patricias blogg för flera bra tips och råd.

måndag 25 maj 2015

Öppna lärresurser vid Umeå universitet

Användning och skapande av öppna lärresurser (OER) inom svensk högre utbildning är fortfarande undantag hellre än regel trots flera bra projekt och initiativ. Få lärosäten har strategier inom området och det saknas incitament. Vid Umeå universitet har enheten för universitetspedagogik och lärandestöd (UPL) startat ett initiativ för att sprida kunskap om OER och hjälpa lärare skapa öppna lärresurser. De tänker leva som de lär genom att publicera eget kursmaterial som OER och hjälpa lärare att komma igång.

- Syftet med webbplatsen är visa på ett upplägg som gör det möjligt att skapa och publicera öppna lärresurser som kan komma flera till godo. Webbplats är alltså ett exempel på en öppen lärmiljö och som kommer att användas i UPL:s kurser och projektverksamhet. Här kommer bl.a. kursdeltagare på UPL-kurser kunna skapa öppna lärresurser.

fredag 22 maj 2015

Att studera på universitet

Många förbereder sig nu för att börja studera vid universitet eller högskola till hösten. Mina kollegor vid Linnéuniversitetet har gjort denna introduktionsfilm som förklarar begreppen och ge en bra bild av vad det betyder att börja plugga. Filmen riktas mot alla som har sökt sig till högskoleutbildningar och inte specifikt mot Linnéuniversitetet.

Denna film kommer snart att kompletteras med ytterligare två filmer: om studieteknik och akademisk skrivande.

torsdag 21 maj 2015

Ny rapport om kvalitetssystem för e-lärande

CC BY-SA Some rights reserved by ICDE
Det finns ett ganska stort utbud av kvalitetssystem, certifieringar och benchmarkingverktyg för att utveckla kvaliteten inom nätbaserat lärande. Problemet är att kunna jämföra de olika altyernativ och välja det som bäst passar ditt syfte. Nu har ICDE (International Council for Open and Distance Learning) publicerat en rapport, Quality models in online and openeducation around the globe: State of the art and recommendations, som ger bra överblick och analys på utbudet.

- The report paints with a broad brush the landscape of quality in online and open education – and its challenges. Illustrating that quality in online learning is as complex as the reality of online learning itself, it addresses new needs such as quality in MOOCs and Open Education Resources. It shows that one size does not fit all, that improving quality of student experiences is more than ever extremely important, and it warns against implementation of quality models that restrict innovation and change. 

Rapporten ger flera rekommendationer kring kvalitetssäkring av e-lärande men de viktigaste handlar om att skapa en delningskultur inom alla utbildningssektorer och att fokusera på samarbete både nationellt och internationellt i stället för att alla hittar på egna lösningar. Rapporten betonar vikten av ledning och samarbete mellan myndigheter, regeringar och övergripande organisationer (t ex UNESCO).

Ref: Ossiannilsson E, Williams K, Camilleri A & Brown M (2015) Quality models in online and open education around the globe. State of the art and recommendations. Oslo: International Council for Open and Distance Education (ICDE).

onsdag 20 maj 2015

EUA-rapport om trender inom lärande och undervisning

©European University Association
EUA (European University Association) har publicerat en ny rapport om de främsta utmaningar för europeiska universitet och högskolor. Rapporten, Trends 2015: the changing context of European higher education, bygger på en omfattande undersökning bland 451 lärosäten från 46 länder.

Den ekonomiska krisen har klart påverkat de flesta lärosäten men samtidigt investerar många lärosäten i utbildningskvalitet genom centrala enheter för pedagogisk utveckling samt större fokus på kvalitetssäkring. De flesta har implementerat lärandemål (learning outcomes) men det finns fortfarande brister i kursplaner och examinationsmetoder. De tydligaste nyckelområden i år är internationalisering, kvalitetssäkring och tillämpning av IKT i undervisning.

92% of institutions state that internationalisation has contributed to improving the quality of learning and teaching, notably through mobility of students and staff and international collaboration. The use of information and communication technology has clearly become important and has joined quality assurance and internationalisation as the third top priority of institutions. Institutions are investing in ICT tools, offer blended learning and plan to expand their e-learning offer to increase access and deliver greater flexibility of learning.

Ladda ner rapporten som pdf-fil.

tisdag 19 maj 2015

7 myter om nätbaserad utbildning

50 by bandita, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by bandita

Det finns många seglivade myter och halvsanningar kring nätbaserad utbildning som oftast beseras på 10-15 år gamla erfarenheter och exempel. En artikel i amerikanska Center for digital education, 7 Online Learning Myths that University Administrators Believe, listar några sådana och ber sina läsare att bidra med flera exempel. De sju "myterna" som tas upp i artikeln är:
 • MOOCs och nätutbildningar är samma sak. MOOCs är en variant men vi har haft framgångsrika närutbildningar i många år.
 • Nätutbildning är billigare än campus. Även om man inte behöver samma lokaler och infrastruktur bra nätutbildningar kräver noggran planering, support för studenter och lärare, omfattande produktion mm för att garantera bra kvalitet.
 • Sämre kontakt mellan lärare och studenter. Oftast är det tvärtom - på nätet kan alla komma till tals och diskussionen kan bli djupare.
 • Goda exempel på nätutbildningar hänger på den enskilda lärarens engagemang. Framgångsrika nätutbildningar bygger på välplanerat lagarbete.
 • Läraren måste vara tillgänglig dyngnet runt. Om kursen planeras rätt behöver inte läraren vara tillgänglig mer än normalt.
 • Studenterna behöver ingen support, de är ju digitala infödingar. Studenterna är vana vid det digitala men saknar erfarenhet av att använda nätet i sina studier och behöver hjälp med informationssökning, källkritik mm.
 • Nätutbildning kan enkelt skalas upp. Effektiva nätutbildningar kräver hanterbara studentmängder. Ju fler studenter desto mindre interaktivitet och engagemang, även om många MOOcs experimenterar med detta.
Finns det flera förslag på seglivade myter?


måndag 18 maj 2015

Phree - den digitala pennan

Tänk att kunna skriva med en penna och allt du skriver eller ritar överförs till din mobil eller datorskärm. Phree är en spännande ny utveckling som kan väl revolutionisera vårt sätt att kommunicera digitalt. Det handlar om en digital penna som kan skriva på nästan vilken fast yta som helst. Pennan lämnar inga fysiska spår på ytan men allt du skriver överförs trådlöst till din mobil, platta eller dator. Du kan rita lika detaljerat som med en riktig penna och kan överföra din egen handstil till digitala dokument. Pennan kan också fungera som telefon eller headset.

Phree är fortfarande under utveckling och de försöker hitta finansiering via crowdfundingsajten Kickstarter. Vill du köpa en andel i foretaget kan du göra det via Kickstarter.

fredag 15 maj 2015

Digitalt självförsvar - ny guide från .SE

CC BY-NC-ND Some rights reserved by .SE
.SE (Stiftelsen för internetinfrastruktur) har en fin samling internetguider som hjälper dig att använda nätet och nättjänster på ett säkert och mer genomtänkt sätt. Den senaste guiden heter Digitalt självförsvar och handlar om hur du kan skydda dig när du vill informera allmänheten om känsliga ämnen, till exempel genom att tipsa pressen.

- Reportrar Utan Gränsers Martin Edström och Carl Fridh Kleberg från Expressen ger dig hjälp att med enkla verktyg skydda dig mot de hot som finns mot allas vår kommunikation och information på nätet. Guiden vänder sig i första hand till människor som har information de vill ska komma ut till allmänheten, tipsare och uppgiftslämnare. Här finns också mycket att hämta om du vill börja kommunicera på säkrare sätt eller helt enkelt vill veta lite mer om hur internet fungerar. Författarna tar även upp sådant som massövervakning och de spår du lämnar efter dig på internet.

Guiden tar dig genom risker och hotbilder, övervakningsfrågor samt hur du kan skydda dig och kommunicera säkrare. Till exempel är telefonen oftast mycket säkrare än internet. Guiden är faktiskt väldigt nyttigt för alla för att bli mer medveten om vilka säkerhetshot finns på nätet.

Internetguiderna publiceras med Creative Commons licenser och kan därför enkelt översättas och ges ut i andra länder. Nu har en del guider kommit ut på finska och danska och flera språk kommer inom kort. Läs mer i artikeln Nu går våra guider på export.

torsdag 14 maj 2015

Röstöversättning - nu kan du prova Skypes nya tjänst

Nu lanseras Skype Translator, en uppgradering av Skype som översätter automatiskt ett vanligt samtal. Just nu översätter den endast mellan engelska, italienska, spanska och mandarin men de lovar flera språk framöver. Det du säger översätts med en kort fördröjning till mottagarens språk och syns som text på skärmen. Samma sak händer när någon pratar med dig. Väljer du att chatta kan Skype översätta mellan 45 olika språk. Verktyget finns endast för Windows just nu och du behöver antingen Windows 8 eller 10 för att kunna köra det.

- Skype Translator hjälper dig att kommunicera över språkgränserna, så att ni kommer närmare varandra. Allt du behöver göra är att starta ett video- eller röstsamtal via Skype Translator, eller nästan vilken annan Skype-klient som helst, med någon som talar ett annat språk, och sedan börja prata. Translator är för närvarande tillgängligt på engelska, spanska, italienska och mandarin. Fler språk kommer snart.

onsdag 13 maj 2015

Europeisk resurssamling för naturvetenskap i skolan

Det finns många imponerande europeiska projekt som främjar samarbete mellan lärare i olika länder och ger de möjligheter att dela resurser och erfarenheter. Ett sådant initiativ heter Inspiring Science Education, ett omfattande nätverk som täcker tusentals skolor i 15 länder (tyvärr inte Sverige) med syftet att erbjuda digitala resurser, metoder och möjligheter för att höja elevernas engagemang och intresse inom naturvetenskap.

- Our mission in the Inspiring Science Education team is to provide digital resources and opportunities for teachers to help them make science education more attractive and relevant to students’ lives. Through the Inspiring Science Education website and the activities organised by the partners, teachers can help students make their own scientific discoveries, witness and understand natural and scientific phenomena and access the latest, interactive tools and digital resources from within their classrooms.

Det finns många goda exempel på hur lärare och klasser använder digitala verktyg i samband med fältarbete och laborationer. Dessutom kan du delta i flera workshops, experiment och tävlingar både via nätet eller på plats.

tisdag 12 maj 2015

Firefox lanserar e-mötesverktyg

Det finns ju många e-mötestjänster för videomöten med dina vänner och kollegor och nu lanserar Firefox tjänster Hello. Tjänsten ingår helt enkelt i den senaste versionen av webbläsaren Firefox och fungerar som många andra liknande tjänster; du skapar ett möte och bjuder in dina vänner genom att ge dem länken till mötesplatsen. De behöver inte logga in eller installera något och de behöver inte heller använda Firefox (men du som värd måste förstås använda Firefox!). En bra tjänst för enkla videomöten med kollegor, vänner och släktingar.

Titta på Firefox korta reklamfilm och prova gärna.

lördag 9 maj 2015

Talkabout - gruppdiskussioner i MOOCs

En svårighet med MOOCs är hur man skapar interaktivitet mellan studenterna. Hur skapar vi synkrona mötesplatser för diskussion och nätverksskapande? En möjlig lösning testas nu av Stanford University inom MOOC-konsortiet Coursera, enligt en artikel i Campus TechnologyStanford Video Discussion Group Tool Leads to Improved Outcomes. Tjänsten heter Talkabout och bygger på den populära Google Hangouts. Kursen erbjuder många mötestider varje vecka och studenter får anmäla sig till en lämplig tid. Tjänsten sedan kallar alla som har registrerat sig för en viss tid och de går in i mötesrummet med video, ljud och skärmdelning och får diskutera så länge de vill. Varje gång kan du träffa en ny uppsättning kollegor från alla delar av världen eller om gruppen verkar fungera kan de välja att fixa egna möten i fortsättning.

fredag 8 maj 2015

Webinar - Molntjänster inom högre utbildning

Många universitet flyttar sin datalagring och tjänster till molnet, oftast i samarbete med stora aktörer som Google, Microsoft eller Apple. Många fler, inte minst i Sverige, funderar över saken men är oroliga över att studentdata och kursmaterial lagras hos globala företag. I USA har flera universitet grundat en samarbetsorganisation som heter Unizin för att bygga en gemensam molnstruktur för tjänster och lagring.

ITHU (Nätverk för IT inom högre utbildning), OER Sverige och SUNET ordnar ett webinar onsdag 27 maj 15.00 - 16.00 för att lyfta fram Unizins modell och fråga om det kan vara tillämpbar även i Sverige. I webinaret kommer du att träffa Amin Qazi (VD Unizin), Leif Johansson (SUNET) och Markus Schneider (SUNET) med lite olika perspektiv på molntjänster inom högre utbildning. Jag kommer att vara moderator.

- Many universities are investigating the opportunities of cloud computing for storing learning resources and sharing platforms and tools. However many are reluctant to sign major agreements with global corporations and there are fears of student data being exploited for commercial purposes. In the USA a number of universities have formed Unizin to share a common infrastructure without commercial interests.

Unizin is a University-owned consortium focused on improving teaching and learning outcomes in the evolving world of digital education. Unizin provides a digital teaching and learning platform, as well as software solutions that help Universities take greater control over their content, more effectively manage data and incorporate analytics to quickly identify and respond to educational trends.

Mer information om webinaret och länk till anmälan.

torsdag 7 maj 2015

Det digitala universitetet - ny rapport


Begrepp som distansutbildning, flexibelt lärande och nätbaserat lärande har funnits i över 20 år nu. Hur långt har vi kommit inom högre utbildning och vilka är de viktigaste framgångsfaktorerna? En ny rapport av George SiemensDragan Gašević och Shane DawsonPreparing for the digital university: a review of the history and current state of distance, blended, and online learning, ger en översikt på forskningslitteratur och ger både en tillbakablick på områdets utveckling och en analys på dagens läge och framtida utmaningar.

Rapporten innehåller en serie artiklar som belyser följande områden: distansutbildning, blended learning, nätbaserad utbildning, bedömning och examination, MOOC-forskning och framtidens lärmiljöer.

Based on the analysis of these secondary sources, three main themes emerged: i) comparison of distance education and traditional classroom instruction, ii) identification of important factors of distance education delivery, and iii) factors of institutional adoption of distance education. Our results indicate that distance education, when properly planned, designed, and supported by the appropriate mix of technology and pedagogy, is equivalent to, or in certain scenarios more effective than, traditional face-to-face classroom instruction. This highlights the importance of instructional design and the active role of institutions play in providing support structures for instructors and learners. The implications for future research and practice are discussed.

onsdag 6 maj 2015

Flexikon - ny guide till digitalt lärande

Flexikon är en mycket praktisk guide till pedagogiska metoder och verktyg inom nätbaserat lärande som har tagits fram av Folkbildningsrådet. Här finns inspiration för lärare inom alla ämnen och inte bara inom folkbildning - sajten är högst relevant för lärare inom alla utbildningssektorer. Guiden består av två parallella spår; flexibla metoder (hur du använder nätet och verktyg i din undervisning) och digitala verktyg (inspiration och tips om rätt verktyg för rätt syfte).

Flippat klassrum, cirklar på distans, surfplattor i undervisningen. Nu finns Flexikon, en gratis webbplats för alla som vill lära mer kring digitalt lärande och flexibla former. Digitala verktyg öppnar för nya spännande sätt att både lära och att undervisa. Flexikon vill ge folkbildare enkla vägar för att komma igång och kompetensutvecklas inom området. 

Flexikon är en verktygslåda som innehåller tips kring digitala verktyg såväl som pedagogiska upplägg och arbetsmetoder. Allt sett ur folkbildarens perspektiv där delaktighet och gemensamt lärande är i fokus. Flexikon är en del av Folkbildningsnätet och innehållet riktar sig både till nybörjaren och till den som redan kommit en bit in i den digitala världen. Materialet är tillgängligt för alla och går att använda som studiematerial på egen hand eller som utgångspunkt för arbetslagets gemensamma kompetensutveckling.

måndag 4 maj 2015

OECD efterlyser radikala reformer inom svenska skolan

Världsorganisationen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) riktar kritik mot utvecklingen i den svenska skolan under de senaste åren i en ny rapport, Improving schools in Sweden (se en artikel i DN, OECD: ”Krävs genomgripande förändringar i svenska skolan”). Sveriges allt sämre resultat i PISA-mätningar har skapat mycket diskussion om skolfrågor med ganska stora skillnader mellan de politiska partierna om vad som krävs för att vända den negativa trenden. OECD menar att trots många reformer har resultaten bara blivit sämre och de ser med oro en ökande splittring och ojämn resursfördelning.

Rapporten rekommenderar följande åtgärdar:
 • Höja lärarnas status med högre löner, kompetensutveckling och tydligare fokus på undervisning. 
 • Se över skolans finansiering med en jämnare fördelning av resurser så att man satsar mest på dem som har störst behov. 
 • Bättre stöd för svaga elever, språkstöd, specialpedagogiskt stöd mm.
 • Skapa en förbättringskultur i skolan i stället för att bara möta administrativa krav. Bland annat en nationell organisation med uppdrag att stärka lärarnas och rektorernas kompetens
Enligt Andreas Schleicher, direktör för OECD:s utbildningsdirektorat och ansvarig för Pisa, i DN-artikeln:

- Resurser måste slussas dit de verkligen behövs. Sverige måste bli bättre på att få de bästa lärarna och rektorerna till de skolor där utmaningarna är störst. För ju fler val som föräldrar har i ett skolsystem, desto starkare och robustare måste systemet vara.

Läs mer:

lördag 2 maj 2015

Framgångsfaktorer för distansstudenter, ny rapport

CC BY-SA Some rights reserved by ICDE
Vilka sorters support behöver dagens distansstudenter? Hur skapar vi bättre gemenskap och gruppdynamik på nätet? Dessa frågor tas upp i en ny rapport, Student success in open, distance and e-learning, av Professor Alan Tait (Open University, UK) för ICDE (International Council for Open and Distance Education). Rapporten visar resultat från en forskningsstudie av 53 ICDE-medlemsorganisationer. Rapporten ger riktlinjer och rekommendationer för olika områden som påverkar bra genomsträmning och engagemang: kursinformation, handledning, personligt stöd, bedömningsformer, möta studenternas behov, teknikstöd, vägledning mm.

- Student Success is at one and the same time crucial to the purposes of ODEL programmes and institutions and challenging to achieve, at least as compared with highly selective post-secondary systems. Attention to this proposition underpins the ways in which ‘putting the learner at the heart of the system’ can be made a reality. It is clear from the ICDE survey that this is well understood by member institutions.

Rapporten ska leva vidare och därför finns det även en interaktiv blogg där du får skriva dina reflektioner och synpunkter.

fredag 1 maj 2015

Kvalitet i nätbaserad utbildning - ny norsk guide

Bild: Fleksibel Utdanning Norge
Kvalitetssäkring inom nätbaserad utbildning handlar om att beskriva ett område i ständig utveckling och det betyder att riktlinjerna måste revideras med jämna mellanrum. I Norge har man haft riktlinjer i många år i form av dokumentet Kvalitetsnormer for nettbasert utdanning. Nu har den senaste revideringen kommit ut enligt en artikel av Fleksibel Utdanning Norge som har samordnat revideringsprocessen, se artikeln Kvalitetsnormene i ny versjon. Dokumentet riktar sig mest mot leverantörer av nätkurser och program inom vuxenutbildning men kan även tillämpas inom all nätbaserad utbildning.

Kvalitetsnormene er retningslinjer for kvalitet som Fleksibel utdanning Norge mener det er rimelig å stille til nettskoler og andre tilbydere av nettbasert utdanning. Målet er at normene skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanningen, parallelt med og i samsvar med kvalitetssikringsarbeidet til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUTs rolle og det kvalitetsarbeidet som har skjedd i Norge og i Europa de senere årene, er viktige årsaker til at vi satte i gang med å revidere normene. Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning og andre forskrifter stiller krav til kvalitet, og Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring er retningsgivende for utdanning som gir formell kompetanse.

Finns liknande dokumentation här i Sverige?