onsdag 30 maj 2012

Ny rapport om digital delaktighet

En ny rapport, De som står utanför, tittar närmare på dem som inte använder internet i Sverige. Rapporten har skrivits av Olle Findahl på uppdrag av kampanjen Digidel 2013 och finansierad av .SE och kan ses som en uppföljning på rapporten Svenskarna och internet 2011.

Allt fler svenskar använder nätet idag men det finns fortfarande 1,3 miljoner som står utanför. När allt fler samhällstjänster blir digitala betyder detta att många i samhället inte kan sköta viktiga ärenden. Hela 66% av alla som inte använder internet gav som skäl att de var helt enkelt inte intresserade. Det visar att den digitala klyftan inte längre är en teknikfråga, mer en attitydfråga.

En intressant punkt i rapporten är att verksamma lärare är den största grupp akademiker som inte använder Internet.söndag 27 maj 2012

SVERDnytt - nästa nummer fokuserar på yrkeshögskola på distans

SVERDs (Svenska Riksorganisation för Distansutbildning) nya webbtidning SVERDnytt (läs aprilnumret) kommer att fokusera på yrkeshögskoleutbildningar på distans i sitt nästa nummer som kommer ut senare i juni. Bidrag tas emot senast 7 juni.

Vill du skriva ett bidrag till detta nummer kan du ta kontakt med SVERD
Kontakt: kansliet@sverd.se eller läs mer på SVERDs webbplats.

lördag 26 maj 2012

Att välja Creative Commons licens

Om du vill låta andra använda din film, bild, text eller ljudfil kan du ange villkoren för användning med en Creative Commons licens. Därmed slipper andra ta kontakt med dig för att få tillstånd att kopiera dina verk och villkoren för återanvändning är tydliga.

Nu har Creative Commons Sverige och .SE tagit fram en snygg affisch som hjälper dig välja licens och som förklarar villkoren på ett enkelt sätt. Bra att tipsa studenter och elever om också.

Länk till affischen (pdf-format)
Kristina Alexandersons bloggpost om detta.

För mer detaljerad information om upphovsrätt och Creative Commons läs gärna Copyright copyleft: En guide om upphovsrätt och licenser på nätet av Mattias Klang.

fredag 25 maj 2012

Webbseminarium om mobilt lärande

Vårens sista webbseminarium från NVL (Nordiskt nätverk för Vuxnas Lärande) äger rum tisdag 29 maj kl. 13:00 (12:00 Island og 14:00 Finland). Årets tema för dessa seminarier är innovation i lärande och undervisning. På tisdag kommer Barfuss Ruge och Hróbjartur Árnason att intervjua Jenni Parker om hennes senaste bok, Mobile Learning Toolkit (ladda ner gratis). Boken beskriver hur mobilt lärande växer starkt i Afrika och ger goda exempel på hur mobiler används inom undervisning och för att skapa nätverk. Idag har över hälften av Afrikas invånare har en mobil och för dem är mobilen det naturligaste sättet att komma åt internet.

Seminariet hålls via e-mötesverktyget Adobe Connect (kräver inga nya program i din dator, bara ett litet gratis tillägg).

Taggad för livet

Dagens ungdomar som har vuxit upp med nätbaserade medier har redan ett omfattande digitala fotavtryck.  Men hur tar man tag i sin digitala identitet och vad bör man se upp med? Dessa frågor påverkar oss alla idag, unga som gamla. Ungdomarna behöver bättre insikter i hur man skapar ett digitalt identitet och föräldrar behöver allt mer sätta sig in i digitala frågor för att förstå och stödja sina barn.

Ett nytt projekt, Taggad för livet, har startats för att belysa och undersöka detta fascinerande område. Projektet drivs av en grupp studenter som läser på Informatörsprogrammet vid Linnéuniversitetet.

- Taggad för livet är ett projekt som vill belysa begreppet digitala fotspår. Med digitala fotspår menar vi de spår vi alla lämnar efter oss när vi använder Internet och delar med oss av i exempelvis sociala medier, och även de saker som kan hamna där ofrivilligt som andra lägger ut. Du har säkert blivit googlad någon gång, och det som hittats har säkert varit harmlöst – en Facebook-profil eller något blogginlägg. Men hur blir det med den kommande generationen? Ditt barns liv har säkert dokumenterats av dig själv på många sätt, och den information som ligger ute om dem kan vara både positiv och negativ för dem i framtiden. Hur blir det egentligen när hela våra liv finns för allmän beskådan?

Här kan du höra mer om Taggad för livet i radioprogrammet Radar P4 Kronoberg.

Lyssna: Hör mer om projektet "taggad för livet"

torsdag 24 maj 2012

Lärplattform i molnet

Alla som har traditionella lärplattformar vet att det finns en stadig ström av uppdateringar och service packs att hantera. Detta tar väldigt mycket tid, i synnerhet om man sköter sin egen plattform. Nu kommer en möjlig lösning - lärplattformen i molnet där uppdateringar sköts automatiskt och alla har tillgång till den senaste versionen.

En sådan lösning heter Canvas från företaget Instructure. Allt uppdateras automatiskt och nya versioner är tillgängliga för alla användare automatiskt. Backup finns i molnet och kapaciteten är flexibel så att du kan få högre kapacitet vid hög belastning (t ex vid terminsstart).

Se en funktionsjämförelse mellan Canvas och andra lärplattformar.
En artikel på Campus Technology om hur 34 högskolor i delstaten Washington går nu över till Canvas.

Titta på Canvas introduktionsfilm:

Ny öppen kurs i kursutveckling med öppna lärresurser

Det finns ju miljoner öppna digitala lärresurser i form av filmer, ljud, texter och animeringar som får kopieras och i vissa fall även bearbetas enligt Creative Commons villkor. Men hur kan man utnyttja dessa resurser i sitt kursutvecklingsarbete?

Till hösten kommer brittiska Open University, i samarbete med flera andra lärosäten, att erbjuda en gratis, öppen kurs (s. k. MOOC, Massive Open Online Course) som heter Open Learning Design Studio. Kursen ingår i ett projekt som finansieras av JISC, en myndighet som finansierar och främjar vidareutvecklingen av nätbaserat lärande i Storbritannien.

Kursen riktas förstås främst mot brittiska universitetslärare men dessa kurser brukar inte stänga ut utländska deltagare. Kursens mål är:

  • to increase the uptake of OERs through embedding the use of curriculum design tools, practices and approaches in individual practice and design team culture
  • to empower practitioners to become change agents in their local contexts
  • to produce a collection of CC-licensed OER resources for wider use after the MOOC ends.
Varje vecka presenteras goda exempel av hur öppna lärresurser används idag vid olika universitet och deltagarna kommer att samarbete via nätet för att, till exempel, skapa förslag till policydokument, riktlinjer för lärare, guider mm som kan senare användas i sin egna verksamhet.

lördag 19 maj 2012

Guide till gratis engelska e-böcker för barn

Day #231 reading Kindle with night light by edtechie99, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  edtechie99

Det finns tusentals gratis e-böcker för barn och tonåringar på nätet men det kan vara svårt att få överblick. Nu finns det en webbplats som heter Free Guided Reading som har samlat allt på ett ställe. Målgruppen är främst lärare i engelska som vill stimulera sina elever att läsa bra skönlitteratur. Böckerna sorteras efter årskurs (från 1 till 7) med färgkoder och inom varje årskurs finns det rekommenderade böcker för varje månad i skolåret med ökande svårighetsgrad.

Eldsjälen bakom sajten är en engelsk lärare i Rumänien, Peter Fogarty, som använder e-böcker och läsplattan Kindle med sina elever. En längre artikel om hur Peter arbetar praktiskt i skolan med läsplattor och med Free Guided Reading finns i en artikel på Merlin John Online, Free books kindling a love of reading in Romania.

fredag 18 maj 2012

Samarbete i virtuella miljöer

Second Life: National Health Service (UK by rosefirerising, on Flickr
CC BY-NC-ND by rosefirerising on Flickr
Ett nytt projekt mellan Umeå Universitet och Universitetet i Tromsø kommer att utveckla virtuella studiemiljöer inför en ny mastersutbildning i farmaci. Projektet heter Collaboration in virtual environments och finansieras av Norgesuniversitet. De utvecklar ett virtuellt laboratorium för farmaceutiska analyser för att ge studenterna möjlighet att träna ordentligt innan de använder utrustningen på plats vid universitetet:

- et virtuelt tablettlaboratorium for å utføre tablettproduksjon og farmasøytisk analysevirksomhet. Det er utviklet en virtuell tablettmaskin som anvendes til simulering av tablettering (med mulighet for variasjon av sammensetning, trykk og andre parametre som er av betydning for tablettens fysikalske egenskaper).

Dessutom skapas ett virtuellt sjukhus i Second Life för kommunikationssimuleringar där studenterna får möta flera olika patientkategorier än är möjlig i verklighet:

- En grundig gjennomgang av pasienters legemidler utført av farmasøyter, er et område som er under konstant utvikling. Ute i praksis har studenter begrenset mulighet til å delta i denne type aktivitet. Det kliniske farmasikurset tar derfor sikte på å tilby muligheter for opplæring ved å gi simulerte legemiddelgjennomganger knyttet til ulike grupper av pasienter og eldre.

Studenter har länge saknat tillräcklig tid för laborationer och simulering och detta projekt vill skapa nya labbmiljöer där alla kan öva så mycket de behöver. Dessa resurser kommer att användas av båda universitet i ett flertal nätbaserade utbildningar samt mastersutbildningar i galensk farmaci och klinisk farmaci.

Läs mer i en artikel hos Norgesuniversitet: Analyserer medisiner i virtuelt laboratorium

torsdag 17 maj 2012

Seminarium om digital delaktighet

Stockholms universitet ordnade nyligen ett seminarium om digital delaktighet för att diskutera hur vi kan få alla i samhället med i den digitala utvecklingen. När allt fler samhällstjänster läggs på nätet finns det risk att många lämnas utanför och redan idag är det svårt att boka biljetter och sköta sin ekonomi utan tillgång till nätet. För att undvika en digital klyfta i samhället pågår det flera satsningar som till exempel kampanjen Digidel.

UR Samtiden spelade in delar av seminariet och du kan nu se följande sessioner:
  • Projekt delaktighet - Linda Sandberg, nätverksansvarig, och Christine Cars-Ingels, kanslichef, berättar om projektet Digidel 2013.
  • IT och demokrati - Tomas Ohlin, adjungerad professor och kursutvecklare vid Stockholms universitet, föreläser om vikten av att medborgare, med hjälp av tekniken, får stöd och hjälp att formulera sina åsikter och att det beslutande systemet behöver bättre möjligheter att lyssna på dem.

Smartare sökningar med Google

När du söker i Google får du en lång lista länkar som ibland inte verkar hänga ihop så bra. Nu lanseras Google Knowledge Graph som lovar att både hitta information om det du söker men att visa relationer till andra begrepp, personer eller ämnen. Meningen är att du får möjlighet att upptäcka relaterat material som du kanske inte visste. När du söker efter till exempel, Charles Darwin, kommer du att få en faktaruta med information om honom, hans verk och kopplingar till andra personer, teorier och händelser. Det största framsteget är att Google ser dina sökord som begrepp i stället för en rad bokstäver och "förstår" vad du letar efter. Du får en bra bas att utgå ifrån och en del undrar om Google tänker utmana även Wikipedia som första val när man vill få överblick på ett ämne.

Läs mer:
Information från Google
Artikel i Computer Sweden
Artikel i CNN, Google revamps search, tries to think more like a person
Artikel i Forbes, Google Revamps Search Results Pages With 'Knowledge Graph'


tisdag 15 maj 2012

Ny e-bok om innovation inom utbildning

Amerikanska Educause har publicerat en gratis e-bok som innehåller erfarenheter från en imponerande samling projekt om tillämpningen av IT inom utbildning. Boken heter Game Changers: Education and Information Technologies och redaktören är Diana G. Oblinger (President and CEO of EDUCAUSE). Boken innehåller kapitel om de stora trenderna inom utbildning idag, t ex öppenhet, sociala medier, kunskapsekonomin samt exempel från några av de stora aktörerna inom nätbaserad högre utbildning. Dessutom finns det 21 case studies skrivna av lärare om praktisk tillämpning och integrering av IT i kurser (inklusive ett exempel från Sverige - Blended Learning and New Education Logistics in Northern Sweden, Anders Norberg, Campus Skellefteå).

Du kan ladda ner hela boken som pdf-fil eller kapitel för kapitel.
Game Changers: Education and Information Technologies

fredag 11 maj 2012

Studenter får mer makt över sitt lärande enligt ny avhandling

Bild:Umeå universitet
Studenterna idag har tillgång till information som tidigare var inlåst och det betyder ett maktskifte från läraren till studenten. Det framgår av en ny avhandling av Peter Bergström, institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet, med titeln Designing for the Unknown. Didactical design for Process-based Assessment in Technology-rich Learning Environments (läs pressmeddelandet på Newsdesk)

- Mindre undervisningstid och tillgång till ny teknik och närmare oändlig information leder till att dagens studenter får ett allt större ansvar för att välja ut och bestämma utbildningarnas innehåll. Istället för att konsumera kunskap står de ofta för produktionen.

Studien baseras på intervjuer med lärare och studenter på två nätbaserade utbildningar till lärare och specialistsjuksköterska. Allt fler studenter idag har redan stor arbetslivserfarenhet och tar med sig det in i utbildningen. Studenternas erfarenheter blir därmed en viktig del av kursens innehåll.

- Eftersom det är möjligt att anpassa utbildningen efter den enskildes kunskaper och önskemål, får studenterna mer makt över innehållet, anser Peter Bergström. Lärarna måste i förväg designa för något okänt, eftersom de inte vet vad studenterna tar med sig in i utbildningen. Det arbetssätt som skapas i sådana utbildningsmiljöer, tillsammans med den teknik som används, bidrar till maktförskjutningen, menar Peter Bergström. Och eftersom tillgången på information är tillgänglig för alla på internet, tror han att lärar- och studentrollen kommer att förändras ytterligare inom en snar framtid. – Webben utvecklas i en riktning där det är möjligt att skapa egna lärmiljöer för studenterna, och därför kan vi nog också förvänta oss mer av den varan inom undervisning och utbildning.


Läs avhandlingen: Designing for the Unknown. Didactical design for Process-based Assessment in Technology-rich Learning Environments

onsdag 9 maj 2012

Sociala medier i förskolan

Kopparborgens förskola i Asarum nära Karlshamn har fått en hel del uppmärksamhet tack vare ett projekt som de driver med hjälp av projektet Xovation i Karlshamn. Förskollärarna Emmie och Pernilla har provat olika sociala medier för att utöka delaktigheten hos föräldrarna och skapa en effektivare kommunikation kring förskolans verksamhet. Bland annat har de skapat en sluten Facebookgrupp som forum för diskussion och kommunikation med föräldrarna.

Resultatet ser du i denna film som har gjorts av Xovation.
- Resultatet blev ett nyfunnet engagemang för sitt arbete och en ökad delaktighet från föräldrarna. Deras arbete med läroplanen och barnens framsteg blev helt plötsligt synligt och lättillgängligt, arbetsglädjen ökade och relationen med föräldrarna togs till en ny nivå. 

 Denna satsning är ett initiativ från EU-projektet XOVATION, här i samverkan med avdelningen Skatten, Korpaborgens Förskola i Asarum, Karlshamn.

Gratis kursböcker

Det finns ett flertal förlag som erbjuder gratis kursböcker som pdf-filer. Ett sådant heter Bookboon.com, ett danskt bolag som idag erbjuder cirka 1500 e-böcker inom många ämnesområden. Genom att registrera dig får du ladda ner böckerna och du kan ladda ner så många du vill. Böckerna har skrivits av universitetslärare speciellt för Bookboon och finansieringen kommer delvis från ett fåtal annonser som finns i böckerna.

Se ett reportage av BBC om Bookboon från 2011.

Här kan du till exempel prova en bok om projektledning.

tisdag 8 maj 2012

Brittiska regeringen vill ha öppen publicering av forskningsartiklar

Open_Access_PLoS.svg by PGRsOnline, on Flickr
Den brittiska regeringen vill etablera en plattform för öppen publicering av forskning som har betalats med offentliga medel (Open Access). Idag publiceras vetenskapliga artiklar i tidskrifter som kostar tusentals kronor i prenumeration och är i princip otillgängliga för allmänheten. Ministern för högre utbildning och vetenskap, David Willets har skrivit en debattartikel i  The Guardian om regeringens planer, Open, free access to academic research? This will be a seismic shift. Regeringen bidrar med £6 miljarder varje år till forskning och de vill nu se till att all offentligt finansierad forskning är tillgänglig för skattebetalarna.

För att planera denna satsning kommer regeringen att anlita en av landets mest respekterade akademiker Dame Janet Finch för att ta fram en rapport som ska vara klar till sommaren. Dessutom kommer Wikipedias grundare Jimmy Wales att bidra med råd kring öppen publicering och vilka standard som bör gälla.

Läs mer: Wiki founder to build open access site for UK research

Bild:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic Licenseby  PGRsOnline

måndag 7 maj 2012

Webbseminarium - Distanslärarens arbetssituation

SVERD (Svenska Riksorganisation för Distansutbildning) arrangerar ett webbseminarium (webinar) om Distanslärarens arbetssituation måndag 21 maj kl. 12.00-13.00 med Satish Patel från Umeå universitet. Seminariet sker via e-mötesverktyget Adobe Connect Pro och är kostnadsfritt.

Om du vill förbereda dig finns en engelskspråkig film med likartat tema: "Work within your hours" som diskuterarhur man kan tänka på denna viktiga, delvis fackliga fråga.

Adress till mötesrummet.

Alla välkomna!

Det digitala folkbiblioteket

Ett bibliotek är inte längre ett rum med böcker, det är en tjänst som du kan ta med dig. Utmaningen för alla bibliotek är att skapa en ny profil som informationsnav och erbjuda kommunens invånare digitala tjänster var som helst när som helst. Här kommer en intressant ny film om Douglas County Libraries utanför Denver, Colorado som jag såg på Peter Alsbjers fina blogg. Filmen visar hur ett vanligt bibliotek i en mindre stad anpassar sig till en digital framtid. Särskilt intressant är den digitala bokhyllan och en gratis tjänst för att lyssna på musik.

söndag 6 maj 2012

Skapa egna quizzar

Question! by Stefan Baudy, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Stefan Baudy

Idag finns det många gratis verktyg för att skapa nätbaserade tester (quiz). Du skapar dina tester med hjälp av färdiga mallar och du kan välja mellan många olika frågetyper. Många verktyg är dessutom sociala; alla delar med sig av sina tester och du får kopiera och anpassa andras material (kolla villkoren alltid och erkänn upphovsmannen). En artikel på sajten Educational technology and mobile learning har tagit fram en lista med 16 av de bästa testverktyg, Free tools to create and administer quizzes. Här finns det testverktyg som passar alla ämnen och frågetyper men även tester som är anpassade för särskilda ämnesområden som språkutbildning, geografi eller historia.

lördag 5 maj 2012

Banbrytande avtal mellan UR och Copyswede

UR och Copyswede har tecknat ett viktigt avtal som gör det möjligt för UR att tillgängliggöra tusentals TV- och radioprogram fritt på nätet, enligt ett pressmeddelande i Newsdesk, Banbrytande avtal mellan UR och Copyswede. Det har hittills funnits många restriktioner kring URs omfattande samling utbildningsfilmer men nu kan flera komma åt materialet. URs vd Erik Fichtelius var förstås väldigt glad över resultatet:

- Det här är en viktig milstolpe i arbetet med att ”befria utbildningsprogrammen”, säger UR:s vd Erik Fichtelius om det avtal som nu tecknats mellan UR och Copyswede. Avtalet gör det möjligt för UR att tillgängliggöra ett stort antal tv- och radioprogram på ur.se. Kunskapsprogram som tidigare enbart varit tillgängliga genom lösenordskyddade nätverk och i UR Play under sex månader efter sändning.

- Sveriges elever, lärare och studerande får det mycket enklare att hitta och använda våra kunskapsprogram. Genom det här avtalet och andra upphovsrättsliga avtal kan vi nu tillgängliggöra en kunskapsbank med cirka 11 000 program, alla sökbara utifrån den svenska utbildningens behov. Det är ett stort framsteg där vi möter upp den digitala utvecklingen i utbildningsvärlden.

Ny konsulttjänst inom öppna lärresurser

Utvecklingen av Öppna digitala lärresurser (OER) inom alla utbildningssektorer fortsätter men det räcker inte att endast producera bra material och gör det tillgängligt. Många organisationer vet inte hur man producerar bra OER, hur man ska kategorisera dem, hur man söker OER och hur man bedömer kvaliteten. Ett nytt initiativ heter OER Service som erbjuder konsultation, planering, genomförande och utvärdering och användningen av OER i olika typer av organisationer. OER Service erbjuder konsultation för hela utbildningssektorn, samt utifrån såväl pedagogiska, tekniska och forskningsområden.

För mer information ta kontakt med OER Services svenska kontaktperson, Ebba Ossiannilsson.

 

fredag 4 maj 2012

Harvard och MIT vill utbilda en miljard människor via nätet

I år har utbudet av öppna, gratis utbildningar exploderat och utveckling fortsätter att överraska. Denna vecka har två av de mest respekterade universiteten i världen, Harvard University och Massachusetts Institute of Technology (MIT), lanserat en gemensam plattform för öppna nätbaserade utbildningar, EdX, med målet att erbjuda öppen utbildning till en miljard människor globalt.

Båda lärosäten har sedan länge publicerat och delat sina föreläsningar och kursmaterial till alla med tillgång till nätet och många har lärt sig väldigt mycket genom att ladda ner och använda materialet. EdX blir en lärplattform med ett stort utbud av utbildningar från bägge universitet där studenter kan skapa studiegrupper, få tillgång till studieguider och online support och följa kurserna i egen takt. Nätstudenterna får samma material som studenterna på campus men inte akademiska poäng. De får dock intyg från universiteten och för många räcker det. För många är det mer intressant att lära sig än att få betyg.

Universiteten satsar mycket på EdX och kommer att forska kring projektet för att se hur materialet används och lära sig mer om nya former för samarbete och lärande. Plattformen är öppen så att andra universitet kan ansluta sig i framtiden eller gör egna versioner.

Titta på följande film för en kort introduktion. När kommer svenska lärosäten att erbjuda sådant?Läs mer i MIT News, MIT and Harvard announce edX
.

torsdag 3 maj 2012

Lärarutbildning i matematik betonar traditionell undervisning

Maths by Marcus Mo, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Marcus Mo

Många tycker att undervisning i skolan har blivit för progressiv och flummig under de senaste 30 åren och därför vill se en återgång till mer traditionell undervisning. Men en ny studie visar nästan motsatsen - att lärarutbildningen har fortsatt att betona traditionell pedagogik och inte anammat ny teknik och pedagogiska modeller.

Catarina Player-Koro, Högskolan i Borås, visar i sin nya avhandling att lärarstudenter i matematik får väldigt traditionell utbildning baserad på kursböcker och skriftliga uppgifter. Väldigt få inslag av IT fanns i utbildningarna och resultatet är att de nya lärare undervisar i sin tur väldigt traditionellt, tvärtemot den bilden som ofta presenteras i tidningarna.

Enligt Catarina:
– Det finns inget i mina data som tyder på att de blivande matematiklärarna är progressiva eller flummiga. Snarare verkar det vara helt tvärtom, att blivande matematiklärare är traditionella i sitt tänkande kring undervisning och lärande i matematik. Att hävda att en flummig progressiv lärarkår misslyckats med matematikundervisningen är med andra ord helt fel. Om det skulle vara lärarna som är orsaken till de fallande resultaten i kunskapsmätningarna, vilket är en åsikt som jag inte delar, så är det i så fall den traditionellt inriktade undervisningen som är grunden till misslyckandet.
..... Lärarutbildningen behöver ta ett steg framåt istället för att gå femtio år tillbaka. Jag har ett jättestort uppdrag nu när jag är färdig med avhandlingen. Man kan inte förändra något om man inte vet vad problemet är, men jag tror att jag vet mer om det nu.

Läs pressmeddelandet: "Lärarutbildningen behöver ta ett steg framåt, inte gå femtio år tillbaka!"

Läs avhandlingen: Reproducing Traditional Discourses of Teaching and Learning: Studies of Mathematics and ICT in Teaching and Teacher education (Göteborgs Universitet 2012)

tisdag 1 maj 2012

Öppen kurs om mobilt lärande

texting by Ron Wiecki, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Ron Wiecki

Studenter använder mobilen allt mer i utbildningssyfte: för att filma, ta bilder, diskutera, dokumentera och söka information. Hur kan läraren utnyttja detta för att främja lärande i stället för att se mobilen som ett störande element i klassrummet?

I september börjar en ny öppen kurs (s k MOOC, Massive Open Online Course) som heter MobiMOOC 2012 där du får möjlighet att utforska mobilt lärande med lärare från hela världen. Kursen är gratis och drivs helt öppet på en egen wiki och en Google+ grupp. Du får inga akademiska poäng men du får ett globalt nätverk, livlig diskussion och tips från erfarna lärare inom m-learning. Det kommer att finnas synkrona webbmöten (som även spelas in) plus asynkrona diskussioner och allt videomateria kommer att ligga på en egen YouTube-kanal.

Kursen har 4 huvudteman: introduktion till m-learning, planera in mobilt lärande i din kurs, planera ett m-learning projekt, trender inom m-learning globalt. Dessutom kan deltagarna välja andra teman enligt behov.
Kursen pågår 8-30 september oc du kan redan nu registrera dig i Google+ gruppen för att få mer information under sommaren.