onsdag 30 december 2009

Tekniker som är på väg ut

Den ständiga strömmen av nya tekniker som kan användas inom utbildning betyder att flera gamla vänner börjar försvinna. En artikel i Inside Higher Ed, Obsolete Learning Technologies, listar sju av dessa som sjunger på sin sista vers. Vissa är självklara som OH-apparaten eller språklabbet men andra som kopieringsmaskinen och datorsalen har bara börjat bli ifrågasatta. Läs och se om du håller med ....

måndag 28 december 2009

Mobiler i klassrummet


Många ber studenterna att stänga av sina mobiler i klassrummet. Många ser mobiler främst som störande element. Men samtidigt finns det flera lärare som använder mobiler i klassrummet på ett aktivt och pedagogiskt sätt. En artikel i den senaste utgåvan av Educause Quarterly, From distraction to engagement: wireless devices in the classroom, anser inte att förbud mot mobiler eller datorer i klassrummet är rätt sätt att reagera.

Mycket handlar om att komma överens inom klassen om när man ska kunna koppla upp sig och när man ska stänga av. Flera lärare ger exempel på hur man kan baka in quizzar, informationssökning och nätbaserade resurser i undervisningen för at kunna utnyttja studenternas mobiler på rätt sätt.

måndag 21 december 2009

Nätbaserad utbildning 2009 - plus och minus

En av de mest tongivande bloggarna inom området, Tony Bates, har skrivit en kort men insiktsfull analys av det gångna årets trender, The state of e-learning 2009. På plussidan anser han att tekniken blir enklare framför allt inom mobila lösningar och att fler lärare börjar använda sociala medier inom sina utbildningar. På minussidan tycker han att för många bara använder IKT för att förstärka den traditionella klassrumsmodellen: t ex smartboards, inspelning av 50 minuters föreläsningar och lärplattformar. Han ser få exempel på lärosäten som verkligen tänker om. Den största besvikelsen är bristen på initiativ från ledningshållet och att väldigt få lärosäten tar tag i frågorna kring digital kompetens och hur man kan anpassa utbildning till 2000-talets krav.

- However, our public post-secondary institutions are far too complacent about the current classroom-based teaching model, which is not serving our students well, in terms of giving them personal interaction with highly qualified and expert teachers and developing the skills and competencies needed in the 21st century.

fredag 18 december 2009

Veckans Google

Varje vecka upptäcker jag en ny Googletjänst och denna vecka är inget undantag. Google Fastflip är ett lätt och överskådligt sätt att följa många olika nyhetskällor på samma sida. Du kan välja bland massor av nyhetssajter och se många hemsidor samtidigt. Sök bara efter ett begrepp som "education" och du får upp massor av nya artiklar inom området.

And the winner is ...


Edublog Awards 2009 har delats ut till de bästa utbildningsbloggarna i världen (åtminstone den engelskspråkiga delen av världen) - se en lista över alla vinnare. Om du inte redan läser så många utländska bloggar kan du alltid börja med denna lista som täcker många kategorier inom utbildning (bästa klassblogg, biblioteksblogg, studentblogg mm).

Bild: Stockvault.com

onsdag 16 december 2009

21 saker inom utbildning som försvinner till 2020

Hur ser utbildningen ut i framtiden? Vilka förändringar kommer att ske under de närmaste åren? Några förslag finns i en artikel på bloggen Teach Paperless, 21 things that will become obsolete in education by 2020. Bland annat kommer följande att försvinna; klassrum med skrivbord, standardiserade tentamen, IKT-fri utbildning, centraliserade campus (utbildning sker överallt) och datorsalar.

Mycket kan hända inom 10 år men frågan är om utbildningsbranschen är tillräckligt förändringsbenägen att verkligen anta dagens utmaningar. Visionen i artikeln är fullt möjlig men det krävs vilja och mod att nå dit. Vi får se.

Foto: Stockvault.net Mark Manalaysay

tisdag 15 december 2009

Tips om hur du kan få mer dynamiska diskussionsforum

Ibland kan det vara svårt att skapa rätt dynamik i kursens diskussionsforum. Ett effektivt sätt som många lärare använder är att låta studenterna turas om att vara moderator för veckans diskussion. En artikel på sajten Faculty Focus, Should you let students lead discussion boards?, lägger fram praktiska tips för att skapa mer dynamisk interaktivitet på nätet.

Flera trender att följa (eller inte)

Det kommer många artiklar om vilka trender som kommer att gälla nästa år. En av dessa finns på Campus Technology, 5 higher ed trends to watch in 2010, och lyfter fram interaktiva klassrum, mer användning av datorer och mobiler i klassrummet och flera positionsbaserade lösningar.

Denna vision missar poängen med den sociala webben menar Tony Bates på sin blogg, 5 higher ed trends NOT to watch 2010. I stället för att alltid anpassa tekniken till klassrumsmodellen bör vi titta på nya sätt att använda IKT för att främja lärande.

- What should be remembered though is that the classroom and the campus are the technology of face-to-face teaching for an industrial society. What we need to think about is the appropriate cyberspace technologies and learning environments for an information society. Like all old technologies, the physical classroom still has a niche role in education, but we need to be thinking of that niche role as an ancillary of digital learning, not the core of our focus.

måndag 14 december 2009

Inspiration för innovativa lärare

InspirED är en brittisk webbtidskrift med inspirerande nyheter och berättelser om innovativ pedagogik i skolan. Den statliga organen Becta ligger bakom initiativet som en del av dess uppdrag att se till att IKT används effektivt och innovativt i skolan. På inspirED lyfter de fram goda exempel på praktiskt arbete inom kategorier som mobilt lärande, lärande genom spel, informellt lärande och lärande miljöer.

lördag 12 december 2009

Horizon report 2010

Varje år skriver NMC (New Media Consortium) den välrespekterade Horizon Report om kommande IKT-trender inom högre utbildning. 2010-utgåvan är inte klar än men de har nyligen släppt en sammanfattning (2010 Horizon Report Preview) som aptitretare.

Som vanligt tar de fram fenomen som kommer att påverka högre utbildning inom 3 tidsramar; inom 1 år, 2-3 år, 4-5 år. Rapporten ger belägg för sina spaningar samt många bra exempel på projekt och forskning inom dessa områden.
 • Inom 1 år: mobila applikationer och öppna lärresurser.
 • 2-3 år: e-böcker och augmented reality (dvs peka en kameramobil mot ett objekt och se länkar till information på skärmen)
 • 4-5 år: att styra datorn med gester (gesture-based computing) och möjligheten att presentera väldigt komplexa dataanalyser i nya grafiska former för att bättre förstå relationer och mönster (visual data analysis)
Läs en längre sammanfattning på LearningNet.

Hur användning av IKT påverkar ungdomars skrivvanor


Två intressanta studier har kommit ut som försöker belysa hur ungdomars skrivande påverkas av IKT-användning. En rapport från brittiska National Literacy Trust, Young people's writing: attitudes, behaviour and the role of technology (sammanfattning, hela rapporten), har frågat 3000 ungdomar mellan 9 och 16 år om sina skrivvanor. Bland annat skriver rapporten:


 • 75% svarade att de skriver regelbundet, i synnerhet via elektroniska medier som sociala nätverk och text.
 • De som är aktiva inom sociala nätverk eller har en egen blogg har en mycket mer positiv inställning till skrivande än andra och detta påverkar skolarbetet på ett positivt sätt.
 • De flesta tror att IKT har en positiv påverkan på sina skrivfärdigheter.
 • Att skriva till vänner/familj är klart mer intressant än att skriva i skolan.
 • Flickor är mer intresserade av att skriva än pojkar.
Många tror att alla förkortningar som används i ungdomars textmeddelanden har en negativ effekt på deras skrivförmåga. En av de främsta profilerna inom språkforskning, David Crystal, har skrivit en ny bok om detta tema, Txtng; the Gr8 Db8, där han visar att ungdomarna kan skilja mellan det språkbruk som är lämplig för SMS och det som gäller i andra sammanhang. Dessutom har han upptäckt genom en analys av tusentals meddelanden att andelen förkortningar inte är mer än 10%.

Läs en intervju med David Crystal om boken.
Läs min sammanfattning.

fredag 11 december 2009

Amerikansk studie visar brister i tillämpning av IKT

En artikel i nättidskriften eCampus News, Survey suggests campus technology is underused, menar att det finns en växande klyfta mellan studenternas användning av IKT och hur IKT tillämpas i klassrummet. En ny studie, 21st Century Campus Report, har frågat 1000 studenter och lärare om hur mycket IKT-användning har ökat under det senaste året. Bland annat ser man att allt fler studenter förväntar sig att det finns trådlösa nätverk på campus och att lärosätet använder en lärplattform.

Men färre studenter än tidigare tror att sina utbildningar förbereder dem för att kunna använda IKT i arbetslivet och mindre än hälften anser att IKT integreras helt i utbildningen. Studenterna använder nätet som en självklarhet men många lärare hinner inte hänga med i utvecklingen på grund av brist på kompetensutveckling och tid.

Enligt en lärare i undersökningen:
"I think they're (lärarna) interested, but they could be intimated by technology ...... I think there is the desire to learn, but I don't think schools have the time or the resources to teach it to faculty."

Citizendium, alternativ till Wikipedia

Citizendium är mycket mindre känd än Wikipedia men är ett bra alternativ eller komplement som referenskälla. Wikipedia kan i princip redigeras av alla medan Citizendium har högre krav på sina skribenter som bl. a. måste identifiera sig med sitt riktiga namn. Citizendium är en wiki precis som Wikipedia men har klara etiska riktlinjer och försöker att presentera mer balanserad information. Kanske ett alternativ att tipsa dina studenter om?

onsdag 9 december 2009

Ännu mer Google

Google ser till att de alltid är med i rubrikerna och det kommer nya tjänster nästan varje vecka som kan bli väldigt användbara inom utbildningsbranschen. Bland annat kan man följa information om ett aktuellt ämne i samma stund som det läggs ut på nätet. Dessa realtidssökningar plockar även upp bloggposter och Twittermeddelanden. Läs mer på Dagens Nyheter, Google lanserar söktjänst i realtid.

En ny tjänst till, Google Dictionary, ger dig möjligheten att slå upp ord på 28 språk.

ReadWriteWeb har en artikel med hela fem tjänster som är på gång, 5 fabulous new features Google unveiled today. Bland dessa finns Google Goggles där man tar en bild av ett objekt och kan direkt söka efter mer information om objektet. Se filmen nedan för en demonstration.


tisdag 8 december 2009

Sociala medier är en fluga

Rubriken kommer från en tankeväckande post på bloggen Intellecta Webb (Sociala medier är en fluga) och författaren menar att det är fel att använda begreppet sociala medier för att beslutsfattare inte tar det på allvar. Det handlar egentligen om digitalisering; en revolution i hur vi ser på media och en global omvandling där flera etablerade branscher och affärsmodeller hotas.

- Så länge det finns organisationer där informationsavdelningen och marknadsavdelningen inte talar med varandra kommer sociala medier inte att förändra nånting. Om inte vd och styrelse engagerar sig och börjar förstå skiftet kommer det inte att förändra nånting. För sociala medier är en felaktig term.

Artikeln handlar om näringslivet men det är inte svårt att se kopplingen till utbildningssektorn. Utan en informerad, intresserad och engagerad ledning blir frågor kring sociala medier eller nätbaserad utbildning bara en begränsad företeelse för de invigda. Kanske lite cynisk men ett bra sätt att starta en diskussion.

- Det behövs en djup insyn i och access till högsta ledningen. Sociala medier är inget som ska styras av informationsavdelningens informatörer eller marknads-pr-byråer. Sociala medier är en top managementfråga. Först när fler av elefanterna kliver in kommer sociala medier att bli mer än en fluga.

Vad tycker du?

Obligatorisk utbildning i nätsäkerhet i brittiska grundskolor

Brittiska lågstadiebarn kommer att få undervisning i säkerhet på nätet från 2011 enligt ett förslag från UK Council on Child Internet Safety. Barnen kommer bland annat att diskutera vilka personuppgifter man inte bör lämna ut, hur man rapporterar mobbning och olämpligt beteende och allmänna riktlinjer om nätetikett.
Läs artikeln på BBC News, Internet safety for children targeted.
Läs Steve Wheelers (University of Plymouth) bloggpost om nyheten.

måndag 7 december 2009

Filmer om utbildning för 2000-talet
Mobile Learning Institute har en bra samling kortfilmer om olika initiativ i USA att anpassa skolan för 2000-talets krav (21st Century Education). Bland annat finns det flera exempel på projekt som använder sociala medier för att göra utbildning mer relevant för skoltrötta ungdomar och betona kollaborativt lärande.

lördag 5 december 2009

Trender 2010

Nu är det högsäsong för artiklar som blickar framåt och försöker tala om för oss vad som kommer att hända nästa år. En artikel av Mashables Pete Cashmore, 10 web trends to watch in 2010, ger en del intressanta och högst sannolika spaningar. Bland annat kommer följande fenomen att slå genom 2010:

 • Positionering i allt. Allt du gör på nätet kommer att kunna lokaliseras, om du bara vill det.
 • Flera smartare tjänster som hittar information åt dig.
 • När alla lägger ut allt offentligt kommer integritetsfrågor att diskuteras intensivt
 • Mindre på din hårddisk och allt mer i molnet ("cloud computing" gäller)
Läs artikeln och se om du håller med.

Bild: freephotosbank

fredag 4 december 2009

SwePub

Kungliga Bibliotekets nya tjänst SwePub öppnades förra veckan. SwePub erbjuder en samlad ingång till vetenskaplig publicering vid ett 30-tal svenska lärosäten. Här ges möjlighet att söka bland artiklar, konferensbidrag, avhandlingar m.m. och många av dessa är fritt tillgängliga i fulltext. Posterna samlas in från lärosätenas publiceringsdatabaser.

Projektet har varit ett samarbete mellan Kungl. biblioteket/LIBRIS och universitetsbiblioteken i Uppsala, Lund, Göteborg och Linköping. Det har ingått i programmet OpenAccess.se vid Kungliga Biblioteket.

torsdag 3 december 2009

Konferens om öppna lärresurser, 8-9 februari

Det här är en konferens för dig som arbetar med öppna lärresurser, open educational resources (OER) inom högskolan eller har en ledningsfunktion.

Konferensen kommer att jämföra den svenska situationen med utvecklingen i Storbritannien och Norge. Den kommer att lyfta fram praktiska och strategiska frågor och diskuterar den framtida utvecklingen för OER i Sverige.

Konferensen bygger vidare på en kartläggning av OER som finansierats av KB:s Open Accessprogram. Den arrangeras i samarbete med KB, Nätverket för IT i högre utbildning (ITHU) och KK-stiftelsen.

Läs mer på LearningNet.
Ladda ner programmet (pdf)

Webb 2.0 och pedagogisk innovation

Nya sociala medier ger enorma möjligheter för pedagogisk innovation och utveckling men det är viktigt att detta leds av lärarna och den akademiska ledningen hellre än via IT-avdelningen. Så skriver Trent Batson i en ny artikel i Campus Technology, The Cloud Opens the Floodgates for Faculty Innovation. Han skriver att ITs roll är att skapa en säker och tillförlitlig infrastruktur för universitetet och att de inte har någon kapacitet att hålla koll på allt som händer ute på nätet. Det är ett stort jobb att se till att lärosätets grundläggande IT-infrastruktur fungerar och därför finns det få möjligheter för de att leda den pedagogiska utvecklingen.

- It is therefore time for faculty and academic leaders to assume permanent, campus-wide, and official leadership to transform higher education to fit the cultural learning trends and opportunities of today.

Nya artiklar om undervisning i Second Life

Flera universitet använder den virtuella världen Second Life som utbildningsmiljö. Studenter kan träffas i stimulerande miljöer och få en större känsla av närvaro och empati än i många e-mötessystem eller diskussionsforum.

En färsk artikel av Alexandra Petrakou (Högskolan i Kalmar) har studerat en kurs i engelska som gick helt i Second Life och analyserat interaktiviteten mellan studenterna och läraren (se Interacting through avatars: Virtual worlds as a context for online education, Science Direct 2009).

The most important finding from this study is that the virtual world provides enhanced interactivity because it allows for synchronous communication and places the student in a spatial dimension. In order to make full use of this enhanced interactivity, the users’ technical skills must be improved and the technical problems associated with computer-generated environments must be resolved. As more and more students get acquainted with virtual world environments, new rules for social interaction emerge; when students have become used to interacting through avatars, we will be able to see the true potential of interaction in these settings.

En annan artikel som kan vara av intresse (Foreign language learning in Second Life and the implications for resource provision in academic libraries) beskriver flera exempel av språkutbildning inom SL och hur utbildning i virtuella världar påverkar biblioteksresurser. Det har skrivits av Stephanie Hundsberger (University of Manchester) som är en del av projektet Arcadia.

tisdag 1 december 2009

Brittisk IKT-strategi 2010-2012

Storbritannien måste fortsätta att investera i IKT inom högre utbildning för att kunna möta framtidens krav inom utbildning och forskning. Idag har JISC (organisationen som främjar samverkan inom IKT-baserad högre utbildning) presenterat sin strategi 2010-2012 (se även informationsfilmen på denna länk) som lyfter fram fyra prioriterade satsningsområden:
 • nya innovativa sätt att undervisa och främja lärande
 • höja forskningskvaliteten och införa nya sätt att stödja forskningsprocessen
 • aktiva och effektiva lärosäten
 • dela infrastruktur och resurser

Inom dessa områden kommer man att fokusera på nätbaserat lärande, verksamhetssystem, "cloud computing" och innovation.

Enligt Sir Tim O’Shea (JISC Chair Professor):
"The UK's learner base is changing at great speed. Students are increasingly demanding that universities and colleges provide flexible and personalised learning which makes full use of the internet and IT applications. Such demands and expectations are set to increase as we move through this decade and into the next.
"

Läs JISCs strategi 2010-2012

söndag 29 november 2009

Utbilda lärarna så att de kan hantera tekniken

Rubriken är titeln på en bloggpost av Rebecka Gustafson, gymnasiestudent från Stockholm, som menar att nätet bör användas mer integrerat i undervisningen. Hon uppskattar möjligheten att publicera sitt arbete på en blogg och att använda uppdaterade resurser på webben hellre än läroböcker som oftast är flera år gamla. Samtidigt betonar hon vikten av att lära sig hur man kritiskt granskar sina källor och hur man förhåller sig till upphovsrätten. Den viktigaste faktorn är att lärarna får mer stöd för att kunna utveckla det nätbaserade lärandet:

- Såväl skola som lärare behöver anpassa sig till utvecklingen och ge eleverna rätt redskap för arbetslivet. Utbilda lärare så att de kan hantera tekniken, fråga eleverna, inspireras av andra som redan gjort denna resa och skapa en förändring!

Nätbaserad examination
Organisationen HASTAC (Humanities, Arts, Science and Technology Advanced Collabatory) har startat en webbforum om nätbaserad examination (Grading 2.0: Evaluation in the digital age). Eftersom flera utbildningar bygger på grupparbete och kollaborativt lärande borde vi inte hitta nya examinationsformer för att bedöma studenternas förmåga att samarbeta. Hur kan vi utnyttja sociala medier inom examination? Hur ska vi göra examinationsuppgifter mer relevanta för de krav som framtidens arbetsliv kommer att ställa?
För att delta i diskussionen behöver dun först registrera dig (tar bara ett par minuter).

fredag 27 november 2009

Virtual University of Pakistan

Öppna lärresurser är inte bara en fråga för Europa och Nordamerika. Utvecklingen går ju fort i andra delar av världen också. Titta till exempel på Pakistan där Virtual University of Pakistan erbjuder nätbaserade utbildningar med bland annat inspelade föreläsningar på en egen YouTube kanal.

VU grundades 2002 och ingår i det statliga utbildningssystemet. Det är ett erkänt universitet trots att det saknar campus. Universitetet använder lärarresurser från andra universitet i landet och använder flera kanaler för att nå ut till studenterna: TV, webben, lärplattform, tryckt kursmaterial mm. Studenterna samlas ofta på lokala lärcentra i 60 städer för att titta på föreläsningar, diskutera och för tentamen. Kan man inte komma till ett lärcentrum får man studera hemifrån så länge du har tillgång till nätet och en TV. De har även en webbradiokanal som sänder föreläsningar, diskussioner och information.

torsdag 26 november 2009

Research 3.0 - brittisk satsning kring forskning

Hur påverkas forskning av IKT-revolutionen? Idag kan forskare dela resultat med varandra och kollaborera globalt via nätet. Hur ser morgondagens forsking ut med detta som bakgrund? Vilka tekniker behövs för att underlätta detta globala samarbete och vilka sorters nätverk krävs för att hantera den växande datatrafiken?

Brittiska JISC startar nu en satsning som heter Research 3.0: driving the knowledge economy där man lyfter fram goda exempel på nätbaserat samarbete, väcker diskussion kring framtiden och stimulerar nya initiativ.

På samma tema finns det en mycket bra sammanfattning på The Broker av hur sociala medier redan gynnar forskning (Rewriting research: the challenges of social media).

Ny brittisk rapport om hur IKT påverkar utbildning

Becta är ett statligt organ med uppgiften att se till att IKT används effektivt inom det brittiska utbildningssystemet. Organisation har just publicerat en kort rapport, The impact of digital technology - a review of the evidence of the impact of digital technologies on formal education, som tittar på hur IKT påverkar utbildning idag och visar exempel på studier och forskning inom området. Studien består av 4 delar:
 • Bakgrund om hur IKT påverkar samhällsutvecklingen och i synnerhet utbildning
 • Forskningsbevis om hur effektiv IKT-användning kan positivt påverka studenters lärande
 • Viktigaste utmaningar (systemskifte, tillgång till resurser, säkerhet och integritet)
 • Återstående frågor
Studien kan laddas ner som pdf-dokument eller kan beställas som bok.

Förändring behövs - men hur?

Sociala medier skapar enorma möjligheter inom utbildning men den stora frågan är hur ett lärosäte ska ta till sig dessa möjligheter. En bloggpost, Shift happens - Now what?, ger konkreta råd om hur man kan förankra nätbaserat lärande som en grundläggande del av lärosätets strategi. Bland annat finns följande råd:
 • det handlar om nya sätt att tänka och en ny roll för universitetet
 • först måste man skapa förutsättningarna för förändring - stimulera nyfikenhet, starta diskussion, utnyttja lärosätets "early adopters"
 • vänta med att köpa dyr utrustning - se till att alla inser varför det behövs
 • alla studenter och all personal deltar i lärprocessen och vi måste lära av varandra
 • det är för sent att bara starta pilotprojekt eller utredningar - förändringsprocessen pågår och det går fort
 • se till att lärarna får tid och stöd att prova nya verktyg och metoder innan de gör det skarpt med studenter
 • universitetet måste visa vägen genom att lägga ut mer material på nätet (via wikis, bloggar, interaktiva webbsidor) i stället för att skapa interna webbsajter

onsdag 25 november 2009

Mattecaoch på nätet

Mattecoach på nätet är ett spännande initiativ för att ge extra stöd i matematik till högstadie- och gymnasieelever i hela Stockholms kommun. Eleverna kan få läxläsningsstöd varje helgfri måndag till torsdag mellan 16.00-19.00 av lärarstudenter i matematik via tjänsten Windows Live Messenger, som de flesta elever använder dagligen socialt. Alla coacher får en speciell utbildning innan de börjar ta emot elevernas frågor. Projektet är ett samarbete mellan Stockholms Stad, KTH, Stockholms Universitet och Microsoft.
Läs en statusrapport om projektets första fas.

Nordiskt e-möte om kvalitet inom närbaserad utbildning

Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande bjuder in till ett e-möte (7 december 12.00) om kvalitet inom e-lärande med Ulf Daniel Ehlers. Titeln på detta lunchmöte är Quality in e-learning - What is the message from European researchers? och Ulf kommer att presentera lite om sin forskning och svara på frågor. Du kan ställa dina frågor i förväg via anmälningen.
E-mötet hålls via verktyget Adobe Connect och är förstås gratis.

Se programmet (pdf-fil)
Anmäl dig till e-mötet

måndag 23 november 2009

Inlämningsuppgifter bör publiceras i stället

Inlämningsuppgifter ingår i så gott som alla utbildningar men nästan ingen får läsa dem bortsett från läraren. Sedan försvinner uppgiften eller i bästa fall får den plats på klassrummets anslagstavla eller liknande. Varför inte helt enkelt be studenterna att publicera sina uppgifter på nätet och därmed gör dem synliga för vänner, släktingar och andra intresserade?

En utmärkt artikel av Lisa Nielsen på bloggen The Innovative Educator (21st century educators don't say "hand it in." They say "publish it.") undrar varför det fortfarande är relativt få lärare som ber sina studenter att publicera sitt arbete på nätet trots att det finns många bra, enkla och gratis verktyg för ändamålet. Artikeln ger flera praktiska förslag på hur du som lärare kan börja med öppnare och för studenten mer stimulerande uppgifter.

Utländska studenter söker inte till Sverige vid studieavgifter

Sverige planerar att införa studieavgifter för internationella studenter från hösten 2011. Men 76 procent skulle inte söka till Sverige om de tvingas betala för sin utbildning. I siffror kan det röra sig om en minskning med 7 000 inresande studenter per år.

Det visar en undersökning genomförd av Mälardalens högskola bland internationella studenter som studerar vid svenska lärosäten. Och resultaten talar sitt tydliga språk: Sverige riskerar att förlora en betydande del av sina internationella studenter när studieavgiften införs. 43 procent svarade tydligt nej och 33 procent var tveksamma till att välja Sverige.

Läs artikeln på LearningNet.

söndag 22 november 2009

Google vet

Googles nya operativsystem Google Chrome har skapat många rubriker de senaste veckorna och nu tar de upp kampen med Microsoft och Apple på allvar. Idag använder vi Googles tjänster överallt på nätet och frågan är om de redan vet för mycket om oss. Sådana tankar finns i en intressant bloggpost på Tech n' Marketing, How Chrome OS changes everything, där frågan ställs om inte Google håller på att bli ett slags Big Brother.

lördag 21 november 2009

Brittisk dokumentärfilm om framtidens utbildning

En påkostad brittisk dokumentärfilm om bristerna i dagens utbildningssystem, We're the people we've been waiting for, släpps 28 november. Filmen ställer frågan om dagens system ger våra ungdomar de viktigaste kunskaperna för framtiden och förutom experter inom utbildning och pedagogik medverkar även en lång rad kända figurer från näringslivet och kultur som Sir Richard Branson, Germaine Greer och Bill Bryson.

This thought-provoking film offers unique insight across generations and nations, and reveals a very inconvenient truth about education. The world is changing rapidly – but our education system is not keeping pace.

En kort introduktionsfilm finns redan på webben men webbsidan kommer inte igång på riktigt förrän 28 november.

fredag 20 november 2009

Lärande som dialog

En kort artikel av Trent Batson i Campus Technology (Teacherless Classrooms: Can we?) ifrågasätter argument att nätbaserad utbildning handlar mest om guidade självstudier där läraren kan ersättas med inspelade föreläsningar. Artikeln menar att även om det finns massor av bra lärobjekt på nätet lär vi oss bäst genom dialog och diskussion och att läraren behövs mer än någonsin för att ge sammanhang till all information som finns tillgängligt.

Vi ser flera exempel på kurser där studenterna lär av varandra och där lärandet blir alltmer studentstyrt men samtidigt som alla kan bli "lärare" till en viss del behövs det flera yrkeslärare för att stimulera diskussionen och främja lärande:

"But, in all efforts to re-commoditize teaching and learning, we must remember that learning is conversation (dialog) and that learning is social. We need more teachers, not fewer; we need teachers at all levels to facilitate conversations (the “ripple down” conversations), conversations that include students as full participants."

tisdag 17 november 2009

E-böcker i skolan

Jag är på konferens i Oslo och det förklarar varför en del inlägg denna vecka kommer från vårt grannland i väst.

Jag hörde en spännande presentation on en skola, Horten Videregående skola (gymnasium), som låter studenterna läsa sina kursböcker via ebokläsare. Studenterna har anpassat sig snabbt till att använda dessa ebokläsare och skolan sparar mycket pengar när det gäller inköp av böcker. Skolan har sedan länge haft en stark IT-profil med bärbara datorer för alla och smartboards i klassrummen och det kan delvis förklara framgången med e-böcker.

Se filmen om projektet på NRK Nett-TV Sveip samt artikel.
Läs Kjetil Idås blogg (lärare i matte på skolan)

Norsk initiativ inom öppna lärresurser

Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) är en arena för fria digitala lärresurser inom vuxenutbildning i Norge. Här lagrar man mängder av interaktiva läromedel som kan användas av alla lärare i landet och utbyggnad pågår hela tiden. NDLA ägs av alla kommuner i landet och målet är att erbjuda öppna digitala läromedel av hög kvalitet.

17 fackområdesredaktioner arbetar med materialet som skrivs av lärare och läromedelsförfattare. Författarna får betalt för sitt arbete men materialet får sedan användas gratis för icke-kommersiellt bruk. Projektet är fortfarande i uppbyggnadsfasen men redan nu har man upp till cirka 6000 användare per dag. Materialet är inte bara texter men även filmer, övningar, länkar och spel.

Se till exempel avdelningen för engelsk undervisning.

söndag 15 november 2009

Uppe i molnen

Ett vanligt begrepp idag är "Cloud Computing" dvs lagring av dokument, filmer och e-post hos t ex Google (Google Docs, Gmail) i stället för att använda egna servrar (se en kort video som förklarar begreppet, Cloud computing in plain English). En artikel i Campus Technology (Is Cloud Computing a Credible Solution for Education?) tar fram fördelar och nackdelar med att använda "molnet" i högre utbildning.

Kanske den största fördelen är att man har i princip obegränsat lagringsutrymme och kan anpassa det vid behov. Applikationer som ligger i molnet uppdateras automatiskt och man kommer åt resurserna via en webbläsare från vilken dator som helst. En fara med detta är förstås att man blir helt beroende av ett företag. Om företaget går i konkurs kan all data bara försvinna eller om företaget köps upp av ett annat kan villkoren ändras radikalt.

Ett förslag i USA är att skapa något slags statligt moln för högre utbildning och forskning. Artikeln citerar ett öppet brev till President Obama:

"I propose you (presidenten) create a government-funded computing cloud for use by all colleges and universities. Such a resource would level the academic playing field. Researchers toiling at thousands of smaller institutions would have access to computing power currently available only to a handful. We cannot predict from where the next great innovation will come, but public cloud computing would dramatically improve our collaboration and innovation as a nation."

fredag 13 november 2009

Dokumentärfilm om virtuella världar

SVT:s K-Special visar en brittisk dokumentärfilm om virtuella världar, Virtual Perfection (filmen finns på nätet fram till 29 november). Virtuella världar fick otroligt mycket publicitet för ett par år sedan men bristen på stora rubriker idag betyder inte att fenomenet har försvunnit. Tvärtom, det händer väldigt mycket inom området, inte minst inom högre utbildning. Titta på filmen innan den tas bort!
Läs även kommentarer kring filmen på bloggen Ung Kommunikation.

Vi drunknar i skräppost

Får du mycket skräppost? Du är inte ensam. En ny undersökning från IT-säkerhetsföretaget Symantec visar att hela 88% av all e-post i världen är skräppost, s k spam. Danmark leder världen med 96,2% spam och Sverige är inte långt efter med 91,8 %.
Läs artikeln i DN, Nordiskt land i spamtopp.

torsdag 12 november 2009

EDEN konferens 2010

European Distance and E-learning Network (EDEN) har sin årliga konferens i Valencia, Spanien 9-12 juni 2010. Temat denna gång är Media Inspirations for Learning - What makes the impact? Bland talarna är George Siemens (Athabasca University, Kanada), Martin Bean (Open University, Storbritannien) och Andy DiPaolo(Stanford University, USA). Vill du presentera ditt arbete på konferensen är det nu dags att skicka iväg din ansökan (se Call for papers).

Svenska ungdomar flitiga på nätet hemifrån men inte i skolanProjektet Ung Kommunikations blogg har en kort rapport från den danska utbildningskonferensen Uddannelsesforum 2009. De kommenterar framför allt en bild i Francesc Pedros presentation (ladda ner, bläddra ner till Konferenceprogram 4 november) som visar skillnaderna mellan ungdomars internetanvändning hemma och användning i skolan. Bilden kommer från OECD statistik som visar att Sverige ligger nästan i topp när det gäller nätanvändning hemifrån men bland de sämre länderna när det gäller skolan. Glappet mellan dessa två värden är oroande.

Delade meningar om inspelade lektioner

En artikel i den amerikanska tidskriften Inside Higher Education, Fans and fears of lecture capture, visar olika erfarenheter av automatiska inspelningar av föreläsningar. Erfarenheter från Stanford University visar att inspelningar inte påverkar studenternas närvaro. Om föreläsaren inte kan fånga studenternas intresse finns det lika lite intresse för inspelningarna som för den fysiska föreläsningen. Inspirerande föreläsare drar många åhörare både i salen och på nätet. De flesta studenter uppskattar möjligheten att kunna titta på lektionerna när de vill.

Mer negativa erfarenheter kommer från Purdue University där 280 lektionssalar har utrustats med inspelningsmöjligheter men där väldigt få lärare trycker på inspelningsknappen.En del lärare känner sig obekväma med inspelningsmomentet och flera undrar över värdet av att lägga ut på nätet. Kanske tyder detta på att man måste först förklara och förankra sådana tekniksatsningar. Ska man bara lägga ut oredigerade "live" föreläsningar eller ska man helst lägga ut redigerade kortare föreläsningar som är gjorda för nätet?

onsdag 11 november 2009

Nationella initiativ för öppna lärresurser

Hundratals universitet redan lägger ut sina föreläsningar och ibland även kursmaterial gratis på nätet. Nu ser vi att utbildningsdepartement i Storbritannien och USA satsar på projekt som ska utöka utbudet av öppna lärresurser för att locka flera utländska studenter att studera på distans. En ny artikel i brittiska The Guardian, Any student, any subject, anywhere, diskuterar framtidens högre utbildning då allt material ligger gratis på nätet och lärosäten bidrar med lärarens vägledning och examination.

Enligt David Wiley från Brigham Young University i Utah, USA:
"I don't know whether in future the people who answer questions, provide content and provide the degree will be in the same institution. It's likely that institutions will specialise in just one of those areas and then form partnerships with other institutions that play other roles."

Läs även en längre sammanfattning på svenska av artikeln på bloggen Uni.marketing.

tisdag 10 november 2009

Fickskola

Studenter på Stockholms Folkhögskola har gjort en kort film som visar att det går att använda IKT i klassrummet helt trådlöst och med all nödvändig utrustning i fickan. Allt man behöver är en iPhone, en miniprojektor och en sollcellsdriven batteriladdare. Små projektorer börjar synas mer nu på marknaden oftast anpassade för smarta mobiler som iPhone eller Blackberry (t ex MiLi iPhone projector)


måndag 9 november 2009

NU2010 - dags för konferensbidrag

Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning, NU2010, äger rum 13-15 oktober 2010 vid Stockholms Universitet. Alla som vill kan lämna in sina bidrag till konferensen fram till slutet av februari. Bidragen kan vara i form av en presentation, workshop, rundabordssamtal eller öppet torg. Konferensens huvudtalare är Berit Eika, Lars Owe Dahlgren, Rune Krumsvik, Marlena Scardamalia och Dai Hounsell.

Läs mer omkonferensbidrag
Teman

Danska studenter får använda nätet vid tentamen

En artikel hos BBC (Danish pupils use web in exams) uppmärksammar ett banbrytande försök i Danmark där 14 skolor tillåter studenter att använda nätet när de skriver sina tentamen. Tentamensuppgifterna går ut på att studenterna ska hitta, sortera och analysera information från nätet. Tentamensuppgifterna ska likna den typ av uppgift som man får i arbetslivet och då har man förstås tillgång till samma verktyg som man skulle använda på kontoret. Eftersom man använder nätet i alla andra delar av skolan verkar det fel att inte använda det även i tentasalen.

söndag 8 november 2009

Sociala medier uppmuntrar mer studentaktivitet i klassrummet

De flesta studenter har ju datorer och mobiler med sig i klassrummet och inte alltid för att skriva anteckningar. Purdue University har introducerat en egen applikation som heter Hotseat för att ge studenterna möjlighet att kommentera, fråga och ge synpunkter kring en föreläsning via SMS, Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk. Kommentarerna syns direkt på skärmen och ger alla möjlighet att delta i diskussionen.
Titta på Purdues introduktionsfilm.

Social isolering och IKT

Många menar att vi håller på att tappa vår förmåga att kommunicera effektivt ju mer vi förlitar oss på elektronisk kommunikation. Ju mer vi kommunicerar via datorer och mobiler desto mindre tid som ägnas åt djupare kommunikation ansikte-mot-ansikte.

En ny amerikansk studie, Social Isolation and New Technology, visar faktiskt motsatsen; att personer som är sociala på nätet har oftast ett välutvecklat "fysiskt" kontaktnät. Nya tekniker ger oss möjligheter till bredare kontaktnät där vi kommunicerar på flera nivåer än förr. Via nätet kan vi utveckla djupare kommunikation med folk som vi aldrig hade träffats i vårt dagliga liv och hålla kontakt med vänner som bor i andra länder mycket lättare än förr. Dessutom finns det tecken på att nätbaserad kommunikation kan leda till ett rikare och mer varierat umgänge "på riktigt".

Ungefär samma budskap finns i en kort TED-föreläsning av Stefana Broadbent, How the Internet enables intimacy.

Tidskrift fokuserar på öppenhet inom högre utbildning

Tidskriften The International Review of Research in Open and Distance Learning ägnar det senaste numret åt öppna lärresurser och öppnare modeller för högre utbildning. Bland annat finns följande artiklar:
 • Openness and the Future of Higher Education
 • From Open Content to Open Course Models: Increasing Access and Enabling Global Participation in Higher Education
 • Peer-To-Peer Recognition of Learning in Open Education
 • Open Educational Resources: New Possibilities for Change and Sustainability
Alla artiklar kan laddas ner i pdf eller html format.

fredag 6 november 2009

Studenter inte imponerade av lärarnas teknikanvändning

De flesta lärare använder IKT i sin undervisning idag men studenterna är inte alltid nöjda med hur det används. En färsk amerikansk undersökning, 21st century campus report, visar att bara 38% av studenterna tycker att lärarna behärskar de verktyg de använder. Allt fler studenter förväntar sig nu att universitetet erbjuder trådlösa nätverk, välutrustade datasalar och lärplattformar.
Läs artikeln i Campus Technology (Students unimpressed with faculty use of tech ed).

Virtual Round Table - virtuell konferens om språkutbildning

Virtual Round Table är en virtuell konferens om nätbaserad språkutbildning som hålls 12-13 november. Alla som arbetar inom området är välkomna och konferensen är dessutom gratis. Konferensens syfte är att visa goda exempel på hur man använder olika nätbaserade verktyg i språkutbildning och ge deltagarna möjlighet att diskutera med experter och varandra. Det kommer att finns ett flertal spår att följa som t ex best practice, trender, nätverk, marknadsföring och klassadministration. Hela konferensen hålls på nätet via e-möten och träffar i Second Life.

torsdag 29 oktober 2009

Google Earth möter Second Life

Google Earth tillåter oss att se detaljerade satellitbilder och även 3D bilder av hela världen men tänk om du kunde utforska vilken stad som helst med din egen avatar som man gör i Second Life. Ett liten grupp utvecklare har börjat skapa en applikation kring denna idé och en förhandsvisning finns på YouTube (se filmen Google Earth move over).

De håller på att skapa en 3D version av hela världen och meningen är att du kan gå var du vill med din avatar. Du kan bekanta dig med nya städer innan du har varit där och får en bra bild av miljön. Alla byggnader finns men du kan inte gå in i dem och du vandrar helt ensam. Att koppla ihop denna idé med andra virtuella världar som Second Life ger många fantasifulla möjligheter. Jag hittar inga flera länkar om dethär så länge men jag misstänker att vi får höra mer framöver.

Forskning om mikroblogging

Mikrobloggingtjänsten Twitter har blivit väldigt populär och omdiskuterad. Den används för att sprida nyheter och länkar och som en uppskattad kommunikationskanal under akademiska konferenser. En ny typ av kommunikation växer fram och det pågår förstås forskning kring detta. Nu finns det en bra länksamling (Research on Twitter and Microblogging) till aktuella forskningsartiklar kring fenomenet.

onsdag 28 oktober 2009

Hinder mot förändring

Kanadensare Tony Bates skriver en mycket intressant trepartsartikel om varför högre utbildning har problem med att fullt implementera IKT i sina utbildningar.

Han menar att de stora akademiska universiteten inte behöver ändra på sin modell eftersom de riktar sig mot eliten och erbjuder en utbildning som ger status och inflytande. De mindre lärosäten å andra sidan bör inte försöka konkurrera med de stora och bör inse att de måste anpassa sig bättre till nya utbildningsformer.

Han anser att staten har en stor roll att spela om högre utbildning ska förändras. Bara genom tydliga initiativ uppifrån kan betydelsefulla förändringar ske. Inom lärosätet finns det en för splittrad struktur för att kunna driva genom stora förändringar utan tryck utifrån.

- One reason for this is that decision-making is deliberately dispersed in universities. The autonomy of the individual faculty member, and the view that senior academic administrators are there to serve the needs as much of the faculty as the students, means that it is difficult to make decisions for radical change. The demand has to come from the professors themselves, and we have seen that what they want is the traditional, elite model. There are then no real incentives for change, either internally or externally, and few power levers to bring about such change.

Se artikeln, Using technology to improve the cost-effectiveness of the academy:
Del 1

Del 2

Del 3

Bokklubb på nätet

Library Thing är ett socialt nätverk för att diskutera böcker. Du kan söka de böcker du läser, skriva dina tankar om dem och hitta andra som läser samma bok. Meningen är att du kan skapa grupper kring det du läser, diskutera och tipsa varandra. Nätverket finns på många språk så det är lätt att även skapa internationella diskussionsgrupper.

Goodreads är ytterligare ett nätverk för alla som gillar at diskutera böcker.

Följ norsk konferens om digitala rättigheter

Norgesuniversitetet arrangerar konferensen Med rett til å dele 28-29 oktober och du kan följa den på nätet eftersom de direktsänder flera föreläsningar och har ett eget diskussionsflöde i Twitter. Konferensens tema är "Digitale læringsressurser - opphavsrett og andre juridiske utfordringer" och ämnet är förstås ytterst relevant för oss i Sverige.

måndag 26 oktober 2009

Networked Learning 2010

Den 7:e Networked Learning konferens hålls i Aalborg, Danmark 3-4 maj 2010. Konferensen kommer att satsa på interaktivitet och redan nu får vi chansen att träffa och diskutera med flera av konferensens talare genom en serie webbmöten och diskussionsforum på konferensens sociala nätverk. Till exempel arrangerades idag (26 oktober) ett webbmöte (Impact on Learning of Networked Technologies) med två av Kanadas ledande forskare inom e-lärande, George Siemens och Stephen Downes. Flera sessioner kommer under de närmaste månaderna. Ett intressant och bra sätt att förbereda sig för konferensen i maj och lära känna flera deltagare i förväg.

Lärare undervisar i par

En ny artikel i den amerikanska tidskriften The Chronicle of Higher Education, Two Professors, one valuable lesson: How to respectfully disagree, handlar om två lärare som undervisar alltid i par genom att argumentera emot varandra oftast helt spontant. Genom att representera olika synpunkter har de uppmanat studenterna till djupare diskussion och visat tydligt att man ska kritiskt granska andras argument; i synnerhet lärarnas. Dessutom visar de att man kan argumentera på ett respektfullt sätt.

Pris för ambulansutbildning i Second Life

Brittiska JISC och Times Higher Education har delat ut ett pris till en utbildning för ambulanssjukvårdare som använder Second Life för simuleringar (se artikeln Paramedic training in virtual environments honoured by JISC Times Higher Education Award). Studenter vid St George's University London tränar på realistiska nödsituationer på en egen ö i den virtuella världen. Dessa övningar har inte varit möjliga i en traditionell klassrumsmiljö.

“The online environment evolved from issues that St George’s tutors were having with recreating paramedic work situations, which are impossible to simulate realistically in the classroom, and also with managing face-to-face meetings between students and tutors when the learners are spending time in work placements. The tutors developed an island in the virtual environment Second Life to allow students to work together as a paramedic team on different emergency scenes. They interact with patients by questioning, examining and treating them and the scenario unfolds in response to the students’ actions. Handover notes are emailed to their tutor for feedback.”

Läs mer om projektet på bloggen Preview.

söndag 25 oktober 2009

Inte bara ungdomar som driver den sociala webben

Vi tror att det är ungdomar som driver utvecklingen av sociala webbtjänster som Facebook, Twitter och Second Life men i verkligheten visar de ett klent intresse. Enligt en artikel i The Guardian, Surprisingly parts of cyber-space are teenager-free zones, är bara 9% av Facebookanvändare tonåringar och för Twitter var siffran 11%. Det är främst deras föräldrar som är mest aktiva. Mer bevis för att begreppet "digital natives" inte är så självklart som vi kanske trodde.

torsdag 22 oktober 2009

Varför en del är skeptiska till e-lärande

Två artiklar denna vecka diskuterar varför en del lärare är skeptiska till IKT-användningen inom utbildning. Trent Batson skriver i Campus Technology (But I don't want to teach my students technology) att en del lärare ser datorer och nätet som störande faktorer som hotar den nära relationen mellan dem och sina studenter i klassrummet. Många lärare får dessutom inte rätt stöd för att kunna arbeta med nya tekniker och det saknas rätt förutsättningar på många skolor när det gäller kompetensutveckling.

- To believe that somehow teaching and learning can occur now in a bubble as if the information technology revolution has not occurred is to live in a delusional world. It is not that we all have to be pioneers or early adopters, but we educators have to be at least curious and willing to better understand how the entire knowledge culture in our world has been altered and about how all assumptions about knowledge have been disrupted.

Times Higher Education (Why offline? It's very personal) skriver på samma tema om en undersökning vid engelska Bournemouth University om lärarnas skepsis mot IKT i undervisning. Även här står det att det finns en rädsla att man riskerar förlora en viktig personlig dimension i undervisningen när man flyttar allt mer aktivitet på nätet.

Europeisk konferens om utvärdering av e-lärande

Högskoleverket och European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) arrangerade nyligen en workshop i Sigtuna om utvärdering av europeiskt e-lärande. De var överens om att mycket måste göras inom detta område och de viktigaste slutsatserna från mötet var:
 • det behövs gemensamma definitioner av begrepp som "e-lärande" så att alla talar samma språk.
 • e-lärande måste bli en integrerad del av högre utbildning
 • det krävs särskild expertis för att kunna bedöma e-lärande
Läs artikeln hos Högskoleverket, Det behövs en gemensam definition av e-lärande.
Läs artikeln i Högskoleverkets senaste nyhetsbrev, Nyheter & Debatt.

onsdag 21 oktober 2009

Educause fokuserar på grön IKT

Den senaste utgåvan av tidskriften Educause Quarterly handlar om hur miljömedvetna vi är när det gäller IKT inom högre utbildning. Kan vi dra ner på antalet pappersutskrifter, satsa på datorer som drar mindre ström, hitta nya sätt att lagra information, satsa mer på e-möten för att spara på resekostnader - det finns ju många bra idéer. Tidskriften innehåller flera artiklar med praktiska idéer från universitet som har satsat på hållbar utveckling.

Virtuella skolor växer i USA

I USA finns det flera alternativ till skolan. Mest främmande för oss i Norden är att föräldrar kan tar hand om undervisningen själva genom "home schooling" då eleven inte har någon kontakt med skolsystemet. En annan variant beskrivs i en artikel på Poststar.com, Virtual students go to school without being in school.

En virtuell skola i Missouri ger eleverna möjligheten att studera hemifrån via nätet men som en del av skolsystemet. Eleverna kopplar upp sig regelbundet med lärare och andra studenter via webbkamera men sköter mycket av skolarbetet självständigt. För att undvika isolering träffas dessa elever regelbundet oftast för mer sociala sammankomster. Denna modell verkar passa elever som bor i glesbygden så att de slipper långa resor till och från den vanliga skolan.

tisdag 20 oktober 2009

Digitala lärresurser - överförbarhet är viktigast

Det är oerhört viktigt att digitala lärresurser (filmer, simuleringar, bildspel mm) är lättillgängliga och sökbara men de ska också vara lätta att anpassa och vidareutveckla. Så står det i en intressant artikel i Skolverkets sida IT för pedagoger, God överförbarhet - viktig egenskap hos digitala lärresurser. Spridningen av öppna lärresurser i Sverige är fortfarande ganska begränsad i synnerhet inom högre utbildning men artikeln pekar på ett flertal viktiga faktorer för att driva på utvecklingen.

Till exempel, val av filformat kan vara avgörande för spridningen och faran är att populära format som PDF eller Flash är svåra att redigera efteråt. Man måste se till att använda ett redigeringsbart format om du vill att andra ska kunna vidareutveckla ditt material.

En rapport har tagits fram av företaget Metamatrix på uppdrag av Skolverket, ”Möjligheter och svårigheter att vidareutveckla och översätta digitala lärresurser”. En av författarna, Krister Widell säger:
― Det krävs helt enkelt ett större intresse bland myndigheter, aktörer och allmänhet för att vi ska kunna komma vidare. Framför allt behövs ett systemövergripande perspektiv på digitala lärresurser som tar fasta på hur de kan bidra till att utveckla undervisningen i skolan. Idag kommer entusiasmen underifrån, från lärare som ser möjligheterna och börjar arbeta på nya sätt. Men frågan är om det räcker.

Se en film om digitala lärresurser i Norge.

måndag 19 oktober 2009

Högskolan i Jönköping värd för årets EUCEN konferens

Den 38:e upplagan av EUCEN:s konferens (EUROPEAN UNIVERSITY CONTINUING EDUCATION NETWORK) äger rum vid Högskolan i Jönköping 5-7 november. Årets tema heter "Quality & Innovation in Lifelong Learning" och visar exempel på hur man implementerar livslångt lärande i samhället och i synnerhet med individen i fokus.

Konferensens tre huvudspår är hur man kan utvärdera lärosätenas insatser för livslångt lärande, praktiska erfarenheter av livslångt lärande med Sverige i fokus och slutligen ett workshop spår där olika parter kan träffas och diskutera eventuella projekt och samarbete.

Det finns fortfarande platser kvar på denna intressanta konferens.

Se broschyren om konferensen.
Konferensinformation från Högskolan i Jönköping.

fredag 16 oktober 2009

Alla elever i Uruguay får en dator

Uruguay har blivit det första landet i världen där alla skolelever har en bärbar dator enligt en artikel från BBC, Laptop for every pupil in Uruguay. Satsningen, Plan Ceibal (Education Connect) är en del av ett globalt initiativ One Laptop per Child och har kostat cirka 5% av landets utbildningsbudget. Lärarna har också fått datorer och utbildning i hur de ska använda dem i sin undervisning.

Många har varit skeptiska till projektet och det komma att dröja förrän alla skolor verkligen utnyttjar den nya tekniken men projektledaren Miguel Brechner menar att det är viktigt att minska den digitala klyftan:

"This is not simply the handing out of laptops or an education programme. It is a programme which seeks to reduce the gap between the digital world and the world of knowledge."

Hur hanteras innovation inom utbildning?

Stefan Pålssons Omvärldsbloggen tar upp problemet kring förnyelsearbete inom utbildning och hur svårt det är att skapa riktiga förändringar (Vad krävs för att förnya skolan?). Han refererar till en ny brittisk rapport Overcoming the barriers to educational innovation som har identifierat ett antal kritiska faktorer för pedagogisk förändring:
 • själva meningen med förnyelsen måste uppfattas på rätt sätt av alla
 • informellt stöd, kollegialt samarbete
 • formellt stöd (teknikstöd, kompetensutveckling, skolans infrastruktur mm)
 • stöd uppifrån att våga ta risker, prova nytt
 • tydlig ledarskap
 • delad vision, bra förankring
 • förnyelsearbetet ska involvera all personal

JISC konferens 2010

En av de viktigaste konferenserna inom nätbaserad utbildning i Storbritannien är JISC-konferensen som äger rum 12-13 april 2010 i London. JISC är en statlig nätverksorganisation som främjar utvecklingen av nätbaserad utbildning i landet och finansierar forskning och utvecklingsprojekt inom området.

"The conference theme Technology: at the heart of education and research confirms JISC’s view that universities and colleges must integrate technology into all aspects of their strategic planning to ensure their survival in the coming years."

torsdag 15 oktober 2009

Arbetsgivare mer positiva till distansutbildningar

Allt flerstudenter i USA läser på distans. Cirka 25% av alla studenter läser via nätet och antalet ökade med 13% förra året enligt Reuters.

Enligt en artikel i ThomasNet News, Online Degrees Viewed more Favorably, ser flera företagsledare mer positivt på distansutbildningar än tidigare och att de uppfattar alltmer kvaliteten som lika hög som motsvarande campusutbildning. Men arbetsgivare tenderar att värdera distansutbildningar från etablerade universitet högre än utbildningar från nya renodlade nätuniversitet.

Det finns förstås fortfarande många som är skeptiska till nätbaserade utbildningar men trenden verkar vara att denna grupp minskar med varje år.

edu 2.0, gratis webbaserad lärplattform

Edu 2.0 är en öppen, webbaserad lärplattform som är främst riktad mot skolor som saknar plattform och vill komma igång utan större kostnader. Man behöver inte installera den på egna servrar och man kan skapa en egen plattform direkt. Titta på informationsfilmen nedan för en snabb överblick.

onsdag 14 oktober 2009

Teknikmotstånd - var det bättre förr?

Idag diskuterar vi mycket kring hur musik- och filmindustrin hotas av fildelning men debatten är inte ny. Liknande diskussioner ägde rum för hundra år sedan när grammofonen introducerades och för 40 år sedan när kopieringsmaskinen och videobandspelaren kom ut på marknaden. En artikel på webbplatsen Ars Technica, 100 years of big content fearing technology, beskriver hur företagen reagerade när dessa maskiner dök upp och hur de motverkade den nya teknologin. Det sätter dagens debatt i perspektiv.

måndag 12 oktober 2009

E-post på väg ut?

Enligt flera uppskattningar står skräppost eller spam för cirka 90% av all e-post. Dessutom är det ett verktyg som var anpassat till en värld då vi kopplade upp oss bara från och till. Idag är vi uppkopplade jämt och folk använder tjänster som Facebook, Twitter, MSN och Skype för att håller varandra uppdaterade. En artikel i Wall Street Journal, The End of the Email Era, beskriver e-postens uppgång och fall och blickar mot framtiden och i synnerhet Google Wave, som många tror ska ersätta e-posten.

lördag 10 oktober 2009

Styr lärplattformar pedagogiken?

I en ny artikel som heter Insidious pedagogy: how course management systems impact learning skriver Lisa M. Lane att lärplattformar påverkar pedagogiken mer än man tidigare har anat.

Även om dagens lärplattformar innehåller funktioner som stöder en konstruktivistisk pedagogikså är dessa funktioner oftast väl gömda och bara de mest IT-erfarna lärare hittar dem. Oerfarna lärare, menar Lane, använder oftast bara de funktioner som är förprogrammerade och det betyder att lärarens pedagogik begränsas till det som verkar vara möjligt i plattformen. Lärare som arbetar mycket med olika webbverktyg kan hitta lättare i plattformen och tar fram de funktioner som bäst passar sin undervisning.

Lösningen som Lane föreslår är att lärare som ska börja med nätbaserade kurser ska först bestämma det pedagogiska upplägget på sin kurs och sedan få hjälp med att plocka fram de funktioner i lärplatformen som stöder det.

fredag 9 oktober 2009

Lär dig anotomi via mobilen

Forskare vid University of Utah har utvecklat en ny iPhone applikation som gör det möjligt för studenter att studera anatomiska detaljer i 3D. På mobilen kan man se detaljerade datortomografi- eller MRT-bilder som man kan rotera, förstora och undersöka. Dessutom kan man undersöka tredimensionella bilder av insekter, molekyler och även motorer.

Läs artikeln om applikationen på University of Utah News Center
Se en skärmbild från en iPhone

SVERD-konferensen 6-7 oktober

SVERD (Svenska Riksorganisationför Distansutbildning) hade sin höstkonferens 6-7 oktober i Stockholm. Konferensens tema var "innovation, kreativitet och innovation" och bland talarna var Godelieve van den Brande från EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur, framtidsforskaren Bengt Wahlström, Bo Dahlström från IT-Universitetet Göteborg samt representanter från Island, Danmark, Norge och Estland.

En bra sammanfattning av konferensen (i flera delar) finns på Lars-Göran Hedströms IKT-bloggen. Jag har dessutom skrivit en artikel i nättidningen LearningNet om Estlands nationella satsning på e-lärande som presenterades vid konferensen. Se även en kort summering hos Stockholms Folkhögskola (MKFC).

Sociala medier i skolor (och universitet)

Varför ska sociala medier användas inom utbildning? Det finns ju många bra argument för detta och en hel del har samlats i en bra bloggpost av Ollie Bray, Social Media in Schools där han delar upp fördelarna under fem rubriker:
 • Skapa engagemang bland studenter
 • Realtidsinformation
 • Framtidsinriktad kommunikation
 • Viktig del av lärarnas professionell utveckling
 • Näringslivet behöver anställda med digital kompetens
För bakgrundsläsning kan du bläddra genom en snygg sammanställning av sociala mediers utveckling, The History and Evolution of Social Media på Webdesigner Depot.

Översättning på nätet - människa eller maskin?

Det finns nu flera verktyg för att kunna översätta webbsidor. De kan inte jämföras med en professionell översättares arbete men i många fall får du en ungefärlig översättning så att du kan förstå texten. Google har förstås Google Translate som kan hantera cirka 50 olika språk. Men nu, enligt en artikel hos CNN (Who's the better translator: Machines or Humans?), kommer Facebook med ett intressant alternativ som bygger på samarbete mellan hundratals frivilliga översättare runt om i världen (se Facebook Translations). Flera översättare kan samarbeta kring ett uppdrag och det finns tydligen stöd för många mindre språk, särskilt europeiska.

Framtiden för högre utbildning finns på nätet

DN:s kritiska debattartikel, Korta Distansen, för några veckor sedan har skapat en hel del diskussion. Nu har tre rektorer och VD:n för KK-Stiftelsen skrivit en replik i Computer Sweden och på KK-Stiftelsens webbsida där de betonar att nätbaserat lärande är nödvändig för framtidens högre utbildning.

"Vi är bara i början av utvecklingen där nätets tillgängliga informationsmängder är basen för komplexa tjänster för nätbaserat lärande. Arbetet mellan forskare, lärare och teknikutveckling inom detta område förutsätter nya former av tvärvetenskapligt samarbete och ett nära samarbete med det omgivande samhället. Detta för att metoder och resurser som insatserna leder fram till ska ligga i linje med kraven i dagens arbetsliv."

Läs hela repliken hos KK-Stiftelsen.
Se även LearningNet.

torsdag 8 oktober 2009

President Obama bakom nationell fokus på informationskompetens

Just nu pågår en kampanj i USA för att lyfta fram informationskompetens som en nyckelfaktor för landets framtid. I ett pressmeddelande från Vita Huset skriver President Obama att landets skolor måste satsa på att höja elevernas kompetens när det gäller att söka information på nätet och utnyttja nätets resurser mer effektivt.

"Our Nation's educators and institutions of learning must be aware of -- and adjust to -- these new realities. In addition to the basic skills of reading, writing, and arithmetic, it is equally important that our students are given the tools required to take advantage of the information available to them. The ability to seek, find, and decipher information can be applied to countless life decisions, whether financial, medical, educational, or technical."

Dags för liknande satsningar här i Sverige?

måndag 5 oktober 2009

Nätet glömmer aldrig!

Våra digitala fotavtryck är svåra att sudda bort, ibland med tråkiga resultat. En artikel i brittiska The Independant, No thanks for the memory: Why the net won't let you forget, beskriver bland annat hur en ung lärare i USA blev inte anställd på grund av en bild hon hade lagt ut på Facebook. Allt vi gör på nätet lagras någonstans och sökmotorer som Google och Yahoo glömmer aldrig. Därför är det oerhört viktigt för alla att tänka först innan vi lägger ut festbilder eller skriver ogenomtänkta åsikter på Facebook eller en blogg.

En möjlig lösning är att tvinga folk att skriva "bäst före" datum på alla filer så att Google kan glömma dem men det är svårt att se det som särskilt praktiskt. Oftast är det bra att sökmotorerna kommer ihåg allt men vi borde vara lite försiktigare i stället.

Photo: www.pixgallery.com © Hans Wretling

söndag 4 oktober 2009

YouTube Edu expanderar

YouTube Edu är en plattform för lärosäten att distribuera inspelade föreläsningar och reportage. Hittills har det bara varit amerikanska universitet som har använt tjänsten men nu kommer flera europeiska aktörer igång. Bland de första i Europa att skapa en egen kanal i YouTube Edu är Cambridge, Edinburgh, Imperial College London och Open University. Prova själv, det finns tusentals föreläsningar inom de flesta ämnesområdena.

Forskarkonferens om internet

Internet har blivit en viktig del i samhällslivet och i människors vardagsliv. Det har medfört att Internet idag studeras, utifrån olika perspektiv, inom en rad olika ämnesområden bland samhällsvetare, humanister, beteendevetare, medicinare, tekniker och många flera. Kunskaperna är uppsplittrade och överblicken saknas. Det medför att det finns ett behov av ett svenskt forum för tvärvetenskapliga kontakter och för utbyte av kunskaper och erfarenheter om Internets användning och påverkan på individen och samhället. Till följd av detta anordnas forskarkonferensen Internetforskning.se i anknytning till Internetdagarna i Stockholm i början av november.

Konferensen riktar sig till svenska akademiker som studerar olika aspekter av Internets utveckling i samhället. Temat är Internets påverkan på individ och samhälle.

Tid: Onsdagen den 4 november 2009, kl 9.30-17.15
Plats:
Stockholms Folkets Hus, Barnhusgatan 12-13

Photo: www.pixgallery.com © Anders Andarve