tisdag 13 april 2021

Media & Learning Online - digital vårkonferens

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Media & Learning Association
håller sin vårkonferens 6 maj och allt är så klart digitalt: Media & Learning Online: Spring 2021. Konferensen handlar om hur digitala medier, i synnerhet video och audio, bidrar till undervisning och lärande både idag och i framtiden. Konferensen består av fyra pass:
  • Successful online teaching with educational media – now and in the future
  • Support services that facilitate the changing roles and expectations of teaching staff
  • Podcasting – Meet educational technology’s new super-hero!
  • Multimedia resource storage and re-use – bin it or keep it!
Konferensen är gratis för medlemmar i Media & Learning Association, annars kostar den €50. 

måndag 12 april 2021

Clubhouse - den heta diskussionsappen

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Appen Clubhouse har blivit en väldigt omtalad kanal under de senaste månaderna, inte minst för att du måste bli inbjuden för att kunna delta i diskussionerna. Det handlar om ett social nätverk kring röstsamtal där folk samlas i grupper för att diskutera olika ämnen. Att tjänsten fokuserar på rösten i stället för video och text är den mest tilltalande egenskapen. Elin Häggberg har nu skrivit en mycket bra introduktion till appen, Clubhouse – allt du behöver veta om det nya sociala mediet, där hon beskriver tjänsten och tar dig steg-för-steg genom hur den fungerar.

I Clubhouse kan du gå med i olika diskussionsgrupper, ofta med kända experter eller kändisar som dragplåster. Det kan handla om allt från politik och kultur till stickning och meditation. För att komma igång behöver du bli inbjuden av en vän som redan har ett konto. Detta skapar ju en exklusivitet och därmed medieuppmärksamhet.

För det första skapar hela “invites only”-grejen en exklusivitet för de som är på appen och en känsla av att vara “inne”. Det gör också att det blir en viss typ av människor som samlas, vilket gör det hela lite kittlande. Du kan kliva in i ett rum där din favoritartist, en känd mediapersonlighet eller någon du beundrar är! Och kanske till och med komma upp på scen och samtala med den? Den här närheten och känslan av att tillhöra en utvald klick kommer såklart klinga av med tiden ju fler som kommer in på appen men än så länge är den högst levande.

Oftast finns det några talare på "scenen" och alla andra bara lyssnar men vill du tala får du be om lov att träda fram. Det finns tydliga riktlinjer för alla diskussioner och man får anmäla störande personer under en sändning. Clubhouse finns just nu endast som Apple app.

lördag 10 april 2021

Arbetsmiljön i hemmet

Många har arbetat hemifrån i stort sett ett helt år nu men hur ser din arbetsmiljö ut? Sitter du fortfarande med en laptop på köksbordet eller har du skapat en arbetsplats med skrivbord, storskärm och kontorsstol? Organisationen Prevent har en bra guide till hur du skapar en ergonomisk arbetsplats i hemmet med checklistor både för anställda och chefer.

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chefen och den anställda kan fylla i tillsammans, och som innehåller punkter som underlättar undersökningen. Det är bra om den anställda funderar igenom frågorna i förväg. Det finns också en variant av checklistan för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen. 
Här ser du en introduktionsfilm med ergonom Jan-Erik Ståhl:

torsdag 8 april 2021

Pandemin ger oss möjlighet att omdefiniera högskolans roll - ny debattartikel

Undervisning på distans har fungerat väldigt bra men vi behöver arbeta mer med att skapa samhörighet och sociala relationer i digitala miljöer framöver. Det menar Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan,i en debattartikel i DN,Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte. Vad förlorar vi när den fysiska lärmiljön är borta? Han sammanfattar utbildningens betydelse i fem S: stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende. Den digitala omställningen har visat att stoffet kan enkelt och flexibilt överföras digitalt men vi har bara börjat utforska hur vi skapar de fyra resterande S. Han inser att den digitala omställningen kommer att påverka hur morgondagens campusmiljöer kommer att se ut och hur man lyckas blanda det fysiska med det digitala.

För den högre utbildningen blir konsekvensen att vi nogsamt måste tänka över hur vi bäst förmedlar och ökar inslagen av stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende i våra utbildningsprogram. Om vi inte lyckas förmedla samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den egna kapaciteten kommer vi få se studenternas mentala ohälsa öka i omfattning. Frågan är hur vi bäst använder de digitala hjälpmedel som står till buds för att höja kvaliteten i utbildningarna, med avseende på de fem s:en. Och följaktligen: hur bygger vi en fysisk miljö som stärker utbildningen enligt dessa fem s? Det blir helt uppenbart att vi måste arbeta än hårdare för att utveckla den fysiska platsen. Den måste vara funktionell, estetisk, ergonomisk och trivsam. Platsen måste erfaras, den måste kännas.

onsdag 7 april 2021

Virtuellt utbyte för dina studenter - hitta en partner

Vill du skapa ett virtuellt utbyte där dina studenter studerar tillsammans med sina motparter vid ett utländskt universitet? Organisation UNICollaboration har arbetat med virtuellt utbyte i många år och nu arrangerar de en Virtual Exchange Partnering Fair via Zoom, måndag 19 april, 14:30-16:00. 

Om har ett förslag till ett virtuellt utbyte men saknar en partner kan du hitta en under detta möte. Du får först fylla i en enkät om din idé och dina studenter och sedan får du information om alla andra som letar efter en partner. Inför mötet kan du hitta mycket information om virtuella utbyten på UNICollaborations webb.

tisdag 6 april 2021

Inaktiva studenter - ny rapport från UKÄ

Andelen inaktiva studenter (studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok) har sjunkit marginellt under de senaste 3 åren enligt en ny rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet), Andelen inaktiva studenter i stort sett oförändrad. Det finns betydligt flera inaktiva studenter på fristående kurser (22.6%) än i programutbildningar (4,5%) men stora variationer mellan olika ämnesområden och lärosäten.

Andelen inaktiva studenter i svenska högskolan har legat stabilt under de senaste läsåren. Läsåret 2019/20 var andelen 8,7 procent, vilket var en lika stor andel som föregående läsår. På tre läsår har andelen inaktiva studenter sjunkit med 0,3 procentenheter. Under alla läsår har andelen varit betydligt större på fristående kurser än på program och andelen inaktiva män har varit större än andelen inaktiva kvinnor. Andelen inaktiva studenter fortsätter att varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

Mer information: Statistisk analys: Uppföljning av studenters aktivitet på kurs.

fredag 2 april 2021

Inspelade konferensföreläsningar om IKT och lärande

Under det senaste året har så gott som alla konferenser varit digitala och de flesta föreläsningarna spelats in och ligger kvar på konferensens webbplats. Heba Ledwon har samlat länkar till över 200 timmars intressanta konferensföreläsningar och webbinarier på nättidningen The Report200+ Hours of FREE Conference Recordings on Online Learning.

So, I went back to my 2020 conference list and searched resources online. I found 200+ hours of post-conference recordings on online education. These cover a wide variety of subjects, including affordable online degrees, learning during a crisis, the future of higher education, how to build an online learning community, OER instructional design, and many more.

Alla föreläsningar är så klart på engelska. Undrar om man kunde göra en liknande lista över föreläsningar från svenska konferenser om de ligger kvar och inte kräver lösenord? 

torsdag 1 april 2021

Studenter pluggar tillsammans via Zoom

Photo by Ivan Samkov from Pexels

Många av oss tycker att vi kan koncentrera oss bättre om vi sitter tillsammans med andra som också pluggar, till exempel på biblioteket. Många studenter saknar denna miljö när de pluggar hemifrån under pandemin. Därför finns det många studenter som startar en livestream på YouTube och låter andra titta på dem när de pluggar, ibland i flera timmar (se exempel 1 eller exempel 2). Det händer inte mycket men man får en känsla av tillhörighet och en rollmodell som hjälper dig fokusera.

Nu finns det en plattform för virtuella studiegrupper, StudyStream. Där finns flera Zoommöten som du kan delta i. När du kommer in ser du många andra studenter som sitter och pluggar, oftast med kamera på men utan ljud. Tanken är att när du ser att alla andra pluggar så blir det lättare för dig att fokusera. Det finns tydliga regler för att vara med och de ansvariga lovar att agera mot alla som bryter med plattformens community guidelines. För det mesta ser man bara fokuserade studenter men ibland arrangeras evenemang som workshops i studieteknik eller mindfulness. Enligt sajten studerar över 100 000 personer på StudyStream varje dag och plattformen har nyligen lagt till flera servrar för att hantera intresset.