fredag 30 april 2021

Webbinarier med fokus på framtiden

Två kommande webbinarier att notera från EDEN och UKÄ .

5 maj (17:00) Changing Assessment due to Covid-19: Experiences and Impact. Nya metoder för bedömning och examination. Arrangeras av EDEN (European Distance and E-learning Network).

This interactive session will explore the change in assessment in higher education due to the pandemic. Dr. Monica Ward will present a case study from the DCU School of Computing detailing how they managed the change and the types of assessment they adopted. The next speakers will present overviews of the change to online assessment from the students’ perspective. Dr. Linda Amrane-Cooper and Prof. Stylianos Hatzipanagos’ presentation draws from a project at the University of London evaluating the students’ experience of the transition to digital assessment. Then, Dr. Inés Gil-Jaurena will introduce a study undertaken at UNED about the impact of the change in online assessment on student’s performance and perceptions.

19 maj (15:00) Med framtiden i sikte. Omvärldsbevakning om den digitala utvecklingen i USA, Indien och Kina. Arrangeras av UKÄ (Universitetskanslersämbetet) som en del av initiativet Digital spetskompetens

Under webbinariet presenteras vår omvärldsanalys följt av en diskussion med särskilt inbjudna gäster. Hör Henric Johnson, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Washington DC, samt Nannan Lundin, innovations- och forskningsråd på Sveriges ambassad i Beijing, reflektera kring hur man arbetar med utvecklingen av digital spetskompetens i dessa globala front runners. USA och Kina är de länder där de riktigt stora forsknings-och utvecklingssatsningarna sker. Vilka strategiska satsningar på området genomförs och vad ser man som de viktiga framtidsfrågorna? Helt enkelt: Vad kan Sverige lära av USA och Kina?

torsdag 29 april 2021

Lärare på distans - filmserie med praktiska undervisningstips

UR har en bra videoguide till distansundervisning, Lärare på distans, med många korta praktiska filmer främst för skollärare men många har även relevans för andra utbildningsnivåer. Just nu finns det 16 avsnitt som tipsar om metoder och strategier för att hålla fokus, engagera eleverna, undvika trötthet, skapa pausövningar och hur man kan jobba med bedömning.

Som smakprov ser du här det första avsnittet med Patricia Diaz, språklärare och doktorand på KTH.

onsdag 28 april 2021

Mer tillgängliga Zoommöten

Photo by cottonbro from Pexels

Det finns en del tillgänglighetsfunktioner i Zoom som många inte känner till. Stefan Karlsson, Stockholms universitet, har skrivit en guide, Tio tips som gör din Zoom-undervisning mer tillgänglig, med flera enkla metoder. Bland annat kan du lära dig hur du spelar in en presentation med teckenspråkstolk, hur du kan skrivtolka ett möte, ändra storlek på en delad skärmbild och Zooms egna tillgänglighetsinställningar. Ytterligare en enkel åtgärd är att bra belysning framför dig gör det lättare för hörselskadade personer att avläsa dina läppar.

tisdag 27 april 2021

Webbinarier om akademisk publicering

Photo by Gabriel Sollmann on Unsplash

EUA
(European Universities Association) arrangerar många intressanta webbinarier och i maj har de tre stycken om akademisk publicering under rubriken, Universities and the future of scholarly publishing.

18 maj 14:00-15:30 Into the unknown: most likely futures for Open Access publishing.
This first webinar of the series "Universities and the future of scholarly publishing" will focus on different scenarios to open up scholarly publishing, their advantages and disadvantages, challenges and opportunities. Building on the results of the EUA study on read and publish agreements, it aims to explore the implications those scenarios could have on universities and consortia.

25 maj 14:00-15:30. Universities and the promises of scholar-led publishing.
This second webinar of the series "Universities and the future of scholarly publishing" will explore different scholar-led Open Access initiatives and will highlight how universities can support and nurture such projects.

8 juni 14:00-15:30 Quo vadis, transformative agreements?
This third webinar of the series "Universities and the future of scholarly publishing" will look into the ins and outs of the different types of transformative agreements with large and small publishers. It will also explore their potential to flip scholarly publishing to Open Access.

måndag 26 april 2021

Ny rapport av Edtechbranschen - "Den omställning som sker nu saknar motsvarighet"

Photo by Headway on Unsplash

Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, sin andra branschrapport om svensk edtech: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech- Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten. En rapport som pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och en bristande likvärdighet.

Rapporten ger en översikt av den svenska edtechbranschen, med aktuella siffror om företagens utveckling och branschens omsättning, samt redovisar en barometer över hur edtechföretagen ser på framtiden. Edtechbranschen består huvudsakligen av små företag som verkar på en marknad som både är prispressad och underfinansierad, men som präglas av optimism. Användarbasen för tjänsterna som levereras omfattar nästan halva befolkningen, men omsättningen är bara 1,3 procent av skolsektorns totala kostnader.

Pandemin har varit ett rejält stresstest, som vi trots allt klarat bra med en god tillgång till verktyg och kompetens, med robusta system som klarat det extrema trycket. Däremot brister likvärdigheten och pandemin har förstärkt konsekvenserna av det digitala gapet för de elevgrupper och skolformer som stått utan digitala verktyg och lärresurser. När pandemin lagt sig har vi fortfarande stora samhällsutmaningar att lösa. Allt från lärarbrist och likvärdighet till det tydliga behovet av livslångt lärande för att möta de stora förändringarna som sker och kommer ske på arbetsmarknaden.


lördag 24 april 2021

Livslångt lärande kräver bättre samverkan mellan industrin och högskolan

Photo by Christina @ wocintechchat.com on Unsplash

Industrin ropar efter kompetent personal och högskolorna försöker att möta efterfrågan men av någon anledning har dessa två parter inte riktigt hittat en modell för samspel. En artikel av Cecilia BjursellCollearn, Varför deltar inte företagen i högskolans utbildningar?, diskuterar denna fråga och försöker att hitta lösningar. Kan det vara så att högskolans kurser inte passar företagen?

Tänk om det är så att högskolans utbildningar och kurser inte passar företagen och deras anställda. Högskolan arrangerar kurser, program och konferenser, men det kanske bara sker utifrån högskolans intressen och perspektiv. En anledning att det blir så är att många externa finansiärer kräver att man delar med sig av kunskap från projekt och satsningar, vilket alltså betyder att man arbetar utifrån ett ”push-perspektiv”. Ett annat skäl att företagen inte deltar kan vara att de faktiskt inte behöver högre utbildning och forskning. Många kompetenser som behövs är mer yrkesorienterade och konkreta och där kanske andra utbildningsformer passar bättre.

Eller kan det vara så att företagen inte satsar tillräckligt på kompetensutveckling idag och är kvar i gamla strukturer? En sak verkar säker och det är att bägge parter måste vara beredda att anpassa sig ännu mer för att hitta en lösning till kompetensbristen och framtidens arbetsmarknad.

torsdag 22 april 2021

Nya artiklar i tidskriften Högre utbildning

Tidskriften Högre utbildning har publicerat årets första artikelsamling. 

Högre utbildning är en vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap som är av relevans för undervisning och utbildning vid universitet och högskolor.

Följande artiklar är nu tillgängliga:

Projekt om inkludering och gemenskap bland studenter

För att lyckas med sina studier behöver alla studenter känna sig sedda och en del av ett gemenskap. Detta är ännu viktigare idag under pandemin när undervsiningen sker på distans och risken för isolering är stor. Ett nytt Erasmus+ projekt, #Ibelong, skapar metoder och strategier för att bygga gemenskap och identitet bland studenter. Bland annat ska projektet skapa verktyg och strategier för lärare och administratörer för att hjälpa alla studenter att känna sig hemma vid universitetet. 

#IBelong – Towards a sense of belonging in an inclusive learning environment is a Strategic Partnership for Higher Education. It focuses on improving the experiences and outcomes of students from diverse backgrounds (in particular migrant students and first generation entrants) through creating a more inclusive learning environment in higher education.
Higher education institutions have not yet succeeded in offering equitable opportunities and outcomes for the diverse student population participating in higher education. This prevents the talents of students from flourishing, as can be seen in the performance gap between diverse groups of students in higher education across Europe.
#IBelong approach builds on the student experience, their academic self-confidence thus contributing to more equitable outcomes. 

Här ser du en kort film som ger ett inblick i projektet. 


onsdag 21 april 2021

Zoomtrötthet drabbar fler kvinnor än män

Photo by Karolina Grabowska from Pexels

Kvinnor drabbas av så kallad Zoomtrötthet i högre grad än män enligt en artikel i Forskning.se, Kvinnor drabbas mer av Zoomtrötthet. Forskare vid Göteborgs universitet och amerikanska Stanford University har studerat drygt 10 000 enkätsvar från hela världen för att se hur dessa personer hanterar arbetsdagar med många och långa videomöten. Enligt Géraldine Fauville, Göteborgs universitet:

Studien visar att de som har fler och längre möten, samt kortare paus mellan mötena, upplever en större zoomtrötthet. Den visar också att kvinnor generellt upplever en större zoomtrötthet än män. Andelen kvinnor som uppger att de är mycket till extremt trötta av videomöten motsvarar nästan 14 procent, det vill säga en av sju av kvinnor, medan andelen män som uppger att de är mycket till extremt trötta motsvarar 5,5 procent, alltså en av 20.
Faktorer som bidrar till tröttheten är:
 • Spegeleffekten - att man tvingas titta på sig själv under långa möten och blir ofta självkritisk. Prova att stänga av funktionen self view så att du inte ser dig själv fast alla andra ser dig.
 • Begränsad rörlighet - man tvingas sitta stilla under hela mötet, annars kan det uppfattas som oartigt. Prova att stänga av din kamera då och då för att kunna röra dig i rummet.
 • Ständigt fokus - känslan att alla stirrar på dig. prova att minska ytan med alla ansikten och fokusera på talet.
 • Energikrävande - man måste koncentrera sig hela tiden på många intryck, video, tal och text. Prova att fokusera på en sak i taget.
Referens
Fauville, Geraldine and Luo, Mufan and Queiroz, Anna C. M. and Bailenson, Jeremy N. and Hancock, Jeff, Nonverbal Mechanisms Predict Zoom Fatigue and Explain Why Women Experience Higher Levels than Men (April 5, 2021). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3820035 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3820035

tisdag 20 april 2021

Kursdesign för framtiden - EDEN webbinarium

Photo by UX Indonesia on Unsplash

Den digitala omställningen har betonat vikten av kursdesign i nätbaserade utbildningar och EDEN (European Distance and E-learning Network) arrangerar ett webbinarium måndag den 26 april, kl 17:00, om just kursdesign mitt i pandemin, Learing Design in the Eye of the Storm. Frågorna som ska diskuteras är:

 • What is learning design in 2021 and post-pandemic?
 • How does learning design differ from instructional design?
 • What is next for the learning designer?
 • What is the future of the learning designer’s role?
 • Where does the learner designer fit in the new digital learning ecology?
 • What barriers do learning designers face?
 • How can reflective learning design improve student experience?
Talarna är Gearóid Ó Súilleabháin (Head of the Department of Technology Enhanced Learning, Munster Technological University, Ireland), Alexandra Mihai (Assistant Professor of Innovation in Higher Education, Maastricht University) och Nick Barratt (Learner and Discovery Services, Open University UK).

lördag 17 april 2021

Facebookgrupper för lärare inom skola och vuxenutbildning

Photo by dole777 on Unsplash

Det finns ett stort utbud av Facebookgrupper för lärare, många med tiotusentals medlemmar. Lärarförbundet har samlat en omfattande lista över dessa grupper, Här är de största FB-grupperna för lärare. Här hittar du grupper som diskuterar distansutbildning, specialpedagogik, vägledning, IKT-pedagogik samt grupper för lärare inom alla ämnen. I grupperna diskuteras aktuella frågor och lärare tipsar om metoder, verktyg och praktik. Även lärare utanför skola och vuxenutbildning kan ha nytta av dessa grupper.

fredag 16 april 2021

Virtuellt utbyte i fokus under pandemin - ny artikel

Photo by Artem Beliaikin on Unsplash

Under pandemin har det varit nästan omöjligt för studenter och lärare att åka utomlands inom utbytesprogram. Virtuellt utbyte (virtual exchange, VE), där studenter samarbetar i projekt och utbildningar via nätet, har däremot vuxit och blivit en viktig del av internationalisering inom högre utbildning. En ny artikel av Robert O'DowdUniversidad de León, Spanien, Virtual exchange: moving forward into the next decade, summerar läget inom området och blickar framåt.

However, it was the onset of the COVID 19 in 2020 that drew the attention of university faculty and management to VE on a much larger scale. The lack of possibilities for study abroad during the pandemic led many to seriously consider how telecollaborative learning initiatives could be effectively integrated into curricula and internationalisation strategies in order to give students an international learning experience without physical mobility. It has been during this period that universities and organisations have moved to offer their teaching staff and international mobility coordinators training in order to enable them to organise VE in their classes and institutions.
VE ska ses som komplement till fysiskt utbyte men det kräver nya strategier och en ny pedagogik för att fungera optimalt. Lärosäten måste se till att VE integreras i sin internationaliseringsstrategi och att lärare och studenter får support för att kuna skapa meningsfulla virtuella utbytesprogram.

Referens: Robert O’Dowd (2021) Virtual exchange: moving forward into the next decade, Computer Assisted Language Learning, DOI: 10.1080/09588221.2021.1902201

torsdag 15 april 2021

Hur klarar högskolan pandemin? - webbinarium

Photo by Bench Accounting on Unsplash

Universitetskanslersämbetet
(UKÄ) arrangerar ett webbinarium, Hur klarar högskolan pandemin?, 28 april (09:00-11:00). Här presenteras resultaten från UKÄs delrapport, Coronaviruset och högskolan, med möjligheter till diskussion.

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebära stora utmaningar för högskolans olika verksamheter. Personalen på olika nivåer har varit och är fortfarande hårt belastad. Den undervisande personalen har tvingats att ställa om till nya arbetssätt på mycket kort tid och studenterna har fått vänja sig vid utbildning på distans. Forskningen har på olika sätt påverkats, bland annat genom förändringar i utdelningen av forskningsanslag. Förändringar i mobiliteten till och från lärosätena, särskilt den internationella, kommer säkerligen fortsätta att göra stora avtryck i högskolans olika verksamheter.

Se programmet och länk till anmälan

Samtidigt finns det liknande analyser i Norge och en artikel i tidskriften KhronoHvordan har lærestedene klart å prestere «all time high» i tidenes kriseår?, summerar de viktigaste lärdomen från den digitala omställningen där, i synnerhet för studenterna.

tisdag 13 april 2021

Media & Learning Online - digital vårkonferens

Photo by Sam McGhee on Unsplash

Media & Learning Association
håller sin vårkonferens 6 maj och allt är så klart digitalt: Media & Learning Online: Spring 2021. Konferensen handlar om hur digitala medier, i synnerhet video och audio, bidrar till undervisning och lärande både idag och i framtiden. Konferensen består av fyra pass:
 • Successful online teaching with educational media – now and in the future
 • Support services that facilitate the changing roles and expectations of teaching staff
 • Podcasting – Meet educational technology’s new super-hero!
 • Multimedia resource storage and re-use – bin it or keep it!
Konferensen är gratis för medlemmar i Media & Learning Association, annars kostar den €50. 

måndag 12 april 2021

Clubhouse - den heta diskussionsappen

Photo by Jacek Dylag on Unsplash

Appen Clubhouse har blivit en väldigt omtalad kanal under de senaste månaderna, inte minst för att du måste bli inbjuden för att kunna delta i diskussionerna. Det handlar om ett social nätverk kring röstsamtal där folk samlas i grupper för att diskutera olika ämnen. Att tjänsten fokuserar på rösten i stället för video och text är den mest tilltalande egenskapen. Elin Häggberg har nu skrivit en mycket bra introduktion till appen, Clubhouse – allt du behöver veta om det nya sociala mediet, där hon beskriver tjänsten och tar dig steg-för-steg genom hur den fungerar.

I Clubhouse kan du gå med i olika diskussionsgrupper, ofta med kända experter eller kändisar som dragplåster. Det kan handla om allt från politik och kultur till stickning och meditation. För att komma igång behöver du bli inbjuden av en vän som redan har ett konto. Detta skapar ju en exklusivitet och därmed medieuppmärksamhet.

För det första skapar hela “invites only”-grejen en exklusivitet för de som är på appen och en känsla av att vara “inne”. Det gör också att det blir en viss typ av människor som samlas, vilket gör det hela lite kittlande. Du kan kliva in i ett rum där din favoritartist, en känd mediapersonlighet eller någon du beundrar är! Och kanske till och med komma upp på scen och samtala med den? Den här närheten och känslan av att tillhöra en utvald klick kommer såklart klinga av med tiden ju fler som kommer in på appen men än så länge är den högst levande.

Oftast finns det några talare på "scenen" och alla andra bara lyssnar men vill du tala får du be om lov att träda fram. Det finns tydliga riktlinjer för alla diskussioner och man får anmäla störande personer under en sändning. Clubhouse finns just nu endast som Apple app.

lördag 10 april 2021

Arbetsmiljön i hemmet

Många har arbetat hemifrån i stort sett ett helt år nu men hur ser din arbetsmiljö ut? Sitter du fortfarande med en laptop på köksbordet eller har du skapat en arbetsplats med skrivbord, storskärm och kontorsstol? Organisationen Prevent har en bra guide till hur du skapar en ergonomisk arbetsplats i hemmet med checklistor både för anställda och chefer.

Vid arbete i hemmet behövs andra sätt att undersöka arbetsmiljön än en traditionell skyddsrond. Därför har Prevent tagit fram en checklista som chefen och den anställda kan fylla i tillsammans, och som innehåller punkter som underlättar undersökningen. Det är bra om den anställda funderar igenom frågorna i förväg. Det finns också en variant av checklistan för att undersöka de övergripande förutsättningarna för distansarbete för arbetsgruppen och organisationen. 
Här ser du en introduktionsfilm med ergonom Jan-Erik Ståhl:

torsdag 8 april 2021

Pandemin ger oss möjlighet att omdefiniera högskolans roll - ny debattartikel

Undervisning på distans har fungerat väldigt bra men vi behöver arbeta mer med att skapa samhörighet och sociala relationer i digitala miljöer framöver. Det menar Lars Strannegård, rektor vid Handelshögskolan,i en debattartikel i DN,Pandemin har fått oss att rannsaka vårt lärosäte. Vad förlorar vi när den fysiska lärmiljön är borta? Han sammanfattar utbildningens betydelse i fem S: stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende. Den digitala omställningen har visat att stoffet kan enkelt och flexibilt överföras digitalt men vi har bara börjat utforska hur vi skapar de fyra resterande S. Han inser att den digitala omställningen kommer att påverka hur morgondagens campusmiljöer kommer att se ut och hur man lyckas blanda det fysiska med det digitala.

För den högre utbildningen blir konsekvensen att vi nogsamt måste tänka över hur vi bäst förmedlar och ökar inslagen av stoff, sammanhang, socialitet, samhörighet och självförtroende i våra utbildningsprogram. Om vi inte lyckas förmedla samhörighet, äkta social interaktion och tilltro till den egna kapaciteten kommer vi få se studenternas mentala ohälsa öka i omfattning. Frågan är hur vi bäst använder de digitala hjälpmedel som står till buds för att höja kvaliteten i utbildningarna, med avseende på de fem s:en. Och följaktligen: hur bygger vi en fysisk miljö som stärker utbildningen enligt dessa fem s? Det blir helt uppenbart att vi måste arbeta än hårdare för att utveckla den fysiska platsen. Den måste vara funktionell, estetisk, ergonomisk och trivsam. Platsen måste erfaras, den måste kännas.

onsdag 7 april 2021

Virtuellt utbyte för dina studenter - hitta en partner

Vill du skapa ett virtuellt utbyte där dina studenter studerar tillsammans med sina motparter vid ett utländskt universitet? Organisation UNICollaboration har arbetat med virtuellt utbyte i många år och nu arrangerar de en Virtual Exchange Partnering Fair via Zoom, måndag 19 april, 14:30-16:00. 

Om har ett förslag till ett virtuellt utbyte men saknar en partner kan du hitta en under detta möte. Du får först fylla i en enkät om din idé och dina studenter och sedan får du information om alla andra som letar efter en partner. Inför mötet kan du hitta mycket information om virtuella utbyten på UNICollaborations webb.

tisdag 6 april 2021

Inaktiva studenter - ny rapport från UKÄ

Andelen inaktiva studenter (studenter som inte har någon registrerad kursrelaterad aktivitet i det studieadministrativa systemet Ladok) har sjunkit marginellt under de senaste 3 åren enligt en ny rapport från UKÄ (Universitetskanslersämbetet), Andelen inaktiva studenter i stort sett oförändrad. Det finns betydligt flera inaktiva studenter på fristående kurser (22.6%) än i programutbildningar (4,5%) men stora variationer mellan olika ämnesområden och lärosäten.

Andelen inaktiva studenter i svenska högskolan har legat stabilt under de senaste läsåren. Läsåret 2019/20 var andelen 8,7 procent, vilket var en lika stor andel som föregående läsår. På tre läsår har andelen inaktiva studenter sjunkit med 0,3 procentenheter. Under alla läsår har andelen varit betydligt större på fristående kurser än på program och andelen inaktiva män har varit större än andelen inaktiva kvinnor. Andelen inaktiva studenter fortsätter att varierar stort mellan olika utbildningsområden och lärosäten.

Mer information: Statistisk analys: Uppföljning av studenters aktivitet på kurs.

fredag 2 april 2021

Inspelade konferensföreläsningar om IKT och lärande

Under det senaste året har så gott som alla konferenser varit digitala och de flesta föreläsningarna spelats in och ligger kvar på konferensens webbplats. Heba Ledwon har samlat länkar till över 200 timmars intressanta konferensföreläsningar och webbinarier på nättidningen The Report200+ Hours of FREE Conference Recordings on Online Learning.

So, I went back to my 2020 conference list and searched resources online. I found 200+ hours of post-conference recordings on online education. These cover a wide variety of subjects, including affordable online degrees, learning during a crisis, the future of higher education, how to build an online learning community, OER instructional design, and many more.

Alla föreläsningar är så klart på engelska. Undrar om man kunde göra en liknande lista över föreläsningar från svenska konferenser om de ligger kvar och inte kräver lösenord? 

torsdag 1 april 2021

Studenter pluggar tillsammans via Zoom

Photo by Ivan Samkov from Pexels

Många av oss tycker att vi kan koncentrera oss bättre om vi sitter tillsammans med andra som också pluggar, till exempel på biblioteket. Många studenter saknar denna miljö när de pluggar hemifrån under pandemin. Därför finns det många studenter som startar en livestream på YouTube och låter andra titta på dem när de pluggar, ibland i flera timmar (se exempel 1 eller exempel 2). Det händer inte mycket men man får en känsla av tillhörighet och en rollmodell som hjälper dig fokusera.

Nu finns det en plattform för virtuella studiegrupper, StudyStream. Där finns flera Zoommöten som du kan delta i. När du kommer in ser du många andra studenter som sitter och pluggar, oftast med kamera på men utan ljud. Tanken är att när du ser att alla andra pluggar så blir det lättare för dig att fokusera. Det finns tydliga regler för att vara med och de ansvariga lovar att agera mot alla som bryter med plattformens community guidelines. För det mesta ser man bara fokuserade studenter men ibland arrangeras evenemang som workshops i studieteknik eller mindfulness. Enligt sajten studerar över 100 000 personer på StudyStream varje dag och plattformen har nyligen lagt till flera servrar för att hantera intresset.