måndag 26 april 2021

Ny rapport av Edtechbranschen - "Den omställning som sker nu saknar motsvarighet"

Photo by Headway on Unsplash

Efter ett år med pandemi och skolstängningar släpper branschen för utbildningsteknologi, Swedish Edtech Industry, sin andra branschrapport om svensk edtech: Marknadsöversikt och branschbarometer över svensk edtech- Innovationstakten ökar i pandemins kölvatten. En rapport som pekar på en växande global marknad, ökad insikt och digital mognad, men också på fortsatta utmaningar med föråldrade it-system och en bristande likvärdighet.

Rapporten ger en översikt av den svenska edtechbranschen, med aktuella siffror om företagens utveckling och branschens omsättning, samt redovisar en barometer över hur edtechföretagen ser på framtiden. Edtechbranschen består huvudsakligen av små företag som verkar på en marknad som både är prispressad och underfinansierad, men som präglas av optimism. Användarbasen för tjänsterna som levereras omfattar nästan halva befolkningen, men omsättningen är bara 1,3 procent av skolsektorns totala kostnader.

Pandemin har varit ett rejält stresstest, som vi trots allt klarat bra med en god tillgång till verktyg och kompetens, med robusta system som klarat det extrema trycket. Däremot brister likvärdigheten och pandemin har förstärkt konsekvenserna av det digitala gapet för de elevgrupper och skolformer som stått utan digitala verktyg och lärresurser. När pandemin lagt sig har vi fortfarande stora samhällsutmaningar att lösa. Allt från lärarbrist och likvärdighet till det tydliga behovet av livslångt lärande för att möta de stora förändringarna som sker och kommer ske på arbetsmarknaden.


1 kommentar:

Markus sa...

Skulle vilja tillägga att en av slutsatserna i sista kapitel är

- En nationell strategi för digitalisering för högre utbildning och forskning behöver
tas fram där högskolepedagogikens roll ges utrymme

Känns inte det hoppfullt?