onsdag 7 april 2021

Virtuellt utbyte för dina studenter - hitta en partner

Vill du skapa ett virtuellt utbyte där dina studenter studerar tillsammans med sina motparter vid ett utländskt universitet? Organisation UNICollaboration har arbetat med virtuellt utbyte i många år och nu arrangerar de en Virtual Exchange Partnering Fair via Zoom, måndag 19 april, 14:30-16:00. 

Om har ett förslag till ett virtuellt utbyte men saknar en partner kan du hitta en under detta möte. Du får först fylla i en enkät om din idé och dina studenter och sedan får du information om alla andra som letar efter en partner. Inför mötet kan du hitta mycket information om virtuella utbyten på UNICollaborations webb.

Inga kommentarer: