måndag 28 september 2009

Digital Nation

Vi lever ju i ett alltmer uppkopplat samhälle och i flera länder satsar man stort på att höja allmänhetens medvetenhet om vad digitalisering innebär. I USA har den statliga TV kanalen PBS tagit fram webbsajten Digital nation för att visa hur nätet påverkar våra liv. Webbplatsen delas upp under ett flertal rubriker; Living faster, Relationships, Waging war, Virtual worlds och förstås Learning. Bakom varje rubrik finns det filmintervjuer med politiker, akademiker och andra experter om hur de ser på utvecklingen.
Läs också gärna Henry Jenkins bloggpost om Digital Nation.

söndag 27 september 2009

Open University ännu öppnare

Flera universitet lägger ut sitt kursmaterial gratis på nätet. Brittiska Open University har sedan 2006 en webbplats som heter OpenLearn där de lägger ut kursmoduler inom alla ämnesområden med dokumentation och filmer samt forum för diskussioner kring materialet. Materialet har skapat ett stort globalt intresse för universitetet och har bidragit till en ökad rekrytering. För många användare kan dessa moduler fungera som en introduktion till högre utbildning och många gymnasieskolor använder materialet för studenter som vill prova på högskolemiljön.
Universitetet ser initiativet som en kvalitetshöjande åtgärd eftersom materialet syns för hela världen och måste därför hålla en hög nivå.

fredag 25 september 2009

Högre utbildning i Second Life får uppmärksamhet

Högskoleverkets tidskrift Nyheter och debatt innehåller en artikel om en kurs vid Högskolan i Kalmar, Business Talking, som går helt i den virtuella världen Second Life. Läraren David Richardson har kört kursen flera gånger nu och har upptäckt flera fördelar med att undervisa i SL, framför allt med språkutbildning. Bland annat blir rollspel mer övertygande och studenterna upptäcker att de kan prata lättare via sin avatar än i mer traditionella e-möten eller klassrum.

I Finland ger Åbo Akademi en kurs denna termin om Undervisning och Lärande i Second Life (5 hp). Se kursbeskrivningen (på finska, använd gärna Google Translate för grov översättning). Läs även en artikel på den svenska SL-bloggen Tinas Universum om den finska satsningen.

Ny artikel om flexibilitet inom universitetspedagogisk utbildning

Två forskare vid Växjö Universitet, Peter Karlsudd och Martin Stigmar, har skrivit en intressant artikel i tidskriften Journal of Emerging Technologies in Web Intelligence (August 2009). Artikeln heter On-line education, more than one-way education och beskriver en kurs i högskolepedagogik för lärare vid Högskolan i Kalmar och Växjö Universitet med inriktning flexibelt lärande och IKT-stödd utbildning. Artikeln menar bland annat att det är svårt att kombinera en hög grad av flexibilitet med bra genomströmning eftersom många studenter känner sig otrygga med för mycket valfrihet och vill ha tydliga mål och deadlines.

E-lärande på tyska

För dig som kan läsa tyska kan jag rekommendera sajten e-teaching.org. Här får du en bra överblick på allt som händer inom nätbaserad högre utbildning i Tyskland, med artiklar om IT-pedagogik, medieteknik och didaktisk design. Dessutom finns det förstås kursmaterial, nyhetsbevakning, bloggar och diskussionsforum.

onsdag 23 september 2009

Danskt seminarium om upphovsrätt och nätbaserad utbildning

Ett seminarium om upphovsrättsliga frågor kring nätbaserad utbildning äger rum 29 oktober vid Syddanska Universitetet i Odense. Seminariet heter "Kan man komme i fængsel for at undervise?" och organiseras av Forskningsnettet och Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA). Seminariet är gratis.
Detta visar tydligt att frågan om digitala rättigheter är lika aktuellt i Danmark som det är här hemma.

tisdag 22 september 2009

Bibliotek utan böcker

Jag har skrivit flera poster om hur bibliotek erbjuder ebokläsare och fokuserar alltmer på digitala resurser. Men Cushing Academy, en skola i New England, USA, har tagit ett stort steg genom att plocka bort alla böcker och bokhyllor från sina lokaler och i stället satsar på att bli ett helt digitalt bibliotek. Enligt en artikel i The Boston Globe (Welcome to the library. Say goodbye to the books) blir biblioteket i stället ett centrum för lärande med fokus på grupparbete och tillgänglighet.

“Instead of a traditional library with 20,000 books, we’re building a virtual library where students will have access to millions of books..........We see this as a model for the 21st-century school.’’

En av anledningarna bakom beslutet är att allt färre studenter lånar ut böckerna trots att biblioteket är alltid välbesökt. Det är ingen överraskning att beslutet har väckt en livlig debatt och artikeln har fått nästan 500 kommentarer.

måndag 21 september 2009

Mikrovideo

Nu kommer en videomotsvarighet till Twitter. I stället för att skicka korta textmeddelanden om vad du håller på med kan du skicka korta filmer, gärna direkt från din mobil. Utvecklingen beskrivs i en artikel i The New York Times, Microbloggers, meet the microvideo. Redan nu finns det 2 tjänster som konkurrerar om dina korta filmsekvenser; robo.to och 12seconds (filmerna ska ju vara högst 12 sekunder).

fredag 18 september 2009

De sju dödsynderna inom e-lärande

Dr Karen Becker av Queensland University of Technology har skrivit en doktorsavhandling som heter "Unlearning the workplace" Den beskriver svårigheterna med att introducera nya tekniker och metoder på arbetsplatsen. Först måste man "unlearn" gamla principer och metoder för att kunna ta till sig de nya. Så är det med nätbaserad utbildning inom skolor och universitet.

En kort artikel i australiensiska Flex e-News listar Karens förslag på de sju dödssynderna när man introducerar nätbaserat lärande:
 • Gör en nätkurs av gammalt material från campuskursen - tänk om i stället
 • Använd för mycket teknik samtidigt - ta det lugnt
 • Skapa konkurrens mellan "det nya" och "det gamla" i stället för att skapa en bra blandning
 • Försök att lösa allt själv - sök hjälp
 • Prata inte för mycket teknik - det avskräcker
 • Ta det för givit att alla förstår varför e-lärande är viktigt - var beredd att visa goda exempel
 • Tro att ny teknik kan introduceras smärtfritt - se till att det finns support
Visst känner man igen sig till viss del!

Mobila universitet

Flera universitet i Nordamerika erbjuder mobila portaler för sina studenter för att ge dem tillgång till information, föreläsningar och administrativa tjänster via mobilen (främst s k smartphones som Apples iPhone). På detta sätt kommer studenterna åt universitetets tjänster dynget runt varifrån som helst. Universitetet kan dessutom nå ut med viktig information direkt till varje student.
Bra exempel på mobila portaler:
University of San Diego
University of Saskatchewan

torsdag 17 september 2009

DN fokuserar på distansutbildning

Dagens Nyheter har skrivit ett par artiklar om distansutbildning under den senaste veckan. Först kom en debattartikel (Korta Distansen i DN Opinion) som påstod att distansutbildningar har för låg kvalitet och som ifrågasatte högskolornas satsningar på nätbaserade kurser. Ett svar till denna artikel finns i nättidningen LearningNet (Genmäle till DN:s ledarartikel "Korta Distansen")

En annan artikel, Ressugna lockas av svenska distansstudier, fokuserade på möjligheterna att läsa svenska utbildningar på nätet utomlands. Artikeln är en intervju med en student som läser lärarutbildning vid Högskolan Dalarna men bor i Spanien. Hon följer kursen via nätet och har ordnat sin praktik på en svensk skola därnere.

onsdag 16 september 2009

Tidskrift med fokus på nya tekniker inom utbildning

Tidskriften International Journal of Teaching and Learning in Higher Education har många intressanta artiklar inom universitetspedagogik. Nyligen har de gett ut en särskild utgåva med fokus på kollaborativt nätbaserat lärande, New Technologies and New Approaches to Higher Education Pedagogy. Här finns det artiklar om praktiska erfarenheter av undervisning med hjälp av sociala nätverk, virtuella världar och iPods. Alla artiklar kan förstås laddas ner i fulltext som pdf-filer.

tisdag 15 september 2009

Mobilt lärande i fokus

Dagens mobiler innehåller allt fler applikationer och området m-learning börja mogna. En ny svensk sajt som fokuserar på utvecklingen inom detta område heter m-learning.se. Här finns det blogginlägg, senaste nyhetsflöden och länkar. M-learning.se finns dessutom nu i Facebook och du kan följa deras nyheter via Twitter.

Jag vill också nämna en utmärkt amerikansk sajt, Learning in Hand, som innehåller praktiska tips, presentationer och filmer om hur man använder alla sorters mobiler inom utbildning .

Inga papperskataloger från Högskolan Dalarna

Inför vårens ansökningsomgång som startar 15 september testar Högskolan Dalarna en ny modell av personlig utbildningskatalog. Katalogen massproduceras inte länge i tryckt form. Istället beställer man sin egen personliga katalog via ett formulär på www.du.se.

Katalogen distribueras sedan i form av en pdf-fil direkt i e-posten eller om man så vill som en trycksak per post.

Bakgrunden är att en majoritet av studenterna hittar sina kurser via nätet och därmed blir den egna webbsidan allt viktigare som informationskanal.

Läs mer på LearningNet.

Film med fakta om nätbaserade medier

En ny version av filmen Did You Know? har kommit ut på YouTube. Filmen visar statistik om hur den sociala webben utmanar traditionella medier som TV, tidningar, musik, film och även utbildning. Filmen är amerikansk och lägger tonvikten på inhemska medier men är ändå ett bra diskussionsunderlag att visa kollegor och studenter.

måndag 14 september 2009

All kurslitteratur på nätet

Sju amerikanska universitet deltar i ett experiment tillsammans med Amazon där studenter på ett flertal kurser läser all sin kurslitteratur som e-böcker via Amazons nya e-bokläsare Kindle. En artikel i The Chronicle of Higher Education (The Year of the E-Textbook, if Students Accept them) beskriver reaktionerna från studenter och lärare vid Arizona State University.
Erfarenheterna hittills är mest positiva:
 • Alla texter finns i e-bokläsaren och du kommer åt allt precis när man vill
 • Man sparar mycket pengar vid inköp och mycket papper
 • Inbyggda funktioner som lexikon och anteckningar ger mervärd
Klassen som artikeln beskriver tappade 2 studenter inför kursstarten när de insåg att de skulle bara använda e-böcker.
Läs gärna alla kommentarer efter artikeln. Man lär sig mycket den vägen ibland.

Framtidsvision för universiteten och tidningsbranschen

The Washington Post skriver en tankeväckande och inte orealistisk vision om framtidens högre utbildning och jämför utvecklingen med tidningsbranschen (A Virtual Revolution is Brewing for Colleges). Eftersom båda områden arbetar mest med information som idag kan hämtas i stora volymer gratis på nätet kan man fråga sig om vi kommer att ha så många fysiska universitet framöver. Flera nätuniversitet kommer att dyka upp som har deltidslärare var som helst i världen och erbjuder utbildning som börjar när studenten vill. Utbildningen blir då tillgänglig för många flera och till ett lågt pris eller gratis men frågan är vad som händer med utbildningskvaliteten? Samma tendenser finns ju inom tidningsbranschen - när allt finns gratis på nätet vem betalar professionella journalister att bevaka och undersöka?

söndag 13 september 2009

Mer pengar behövs för att främja pedagogiken


Ledarsidan i Times Higher Education (Just who are you here for?) skriver om problemet att det saknas pengar för att satsa på pedagogisk utveckling vid landets lärosäten. Det skrivs mycket om hög kvalitet i undervisning men sanningen är att man sällan satsar större summor pengar på det. Forskningen prioriteras på grund av ekonomin och det finns få incitament för lärare att satsa på pedagogiken.

Den brittiska regeringen har nyligen lagt till 10 000 extra utbildningsplatser men inga extra pengar för undervisning. Artikeln undrar om resultatet blir att lärosätena konkurrerar med varandra om vem som kan utbilda till det billigaste priset.

fredag 11 september 2009

Fotopedia

Fotopedia är en kollaborativ encyklopedi för fotografer där man kan visa och dela med sig av sina bilder. Idén är att uppmuntra kollaboration mellan fotografer och skapa ett virtuellt bibliotek av bilder. Många bilder får användas för icke-kommersiellt bruk, kolla alltid villkoren innan du klistrar in en bild på din blogg eller liknande.

Nationella satsningar inom IT ger bästa resultat

En ny rapport av brittiska JISC (A national approach to technology in education shows benefits) menar att de länder som har kommit långt med e-lärande inom högre utbildning har lyckats tack vare en samordnad nationell satsning i stället för att låta varje lärosäte hitta sin egen väg. Studien har tittat på 10 länder (inte Sverige) och faktorer som digitalisering, e-infrastruktur och lagring av digitala resurser. De jämförde ländernas olika strategier och ser att tydliga nationella satsningar ger bättre förutsättningar för innovation och nytänkande på bred front.
Frågan är var Sverige står utan nationell samordning inom området.

26% av studenter i Sverige läser på distans

Statistik från Högskoleverket visar att cirka 100 000 studenter läste på distans 2008 (26% av alla studenter). Statistiken ingår i ett reportage om distansstudier på Dagens Nyheter där man fokuserar på en familj som har tagit sabbatsår i Thailand och hela familjen läser på distans (Studier i solen ger tid för familjen). En annan artikel tittar lite närmare på statistiken och konstaterar följande:
 • Antalet distansstudenter har ökat från 31 200 (1998) till 101 400 (2008)
 • Cirka 66% är kvinnor
 • Mittuniversitetet har flest distansstudenter (11 000)
 • Cirka 3000 kurser och 50 program på distans
 • Populäraste område är vård och omsorg (30%)

torsdag 10 september 2009

Flera sociala nätverk inom utbildning

Jag tipsade förra veckan om det sociala nätverket Dela! som ger lärare möjlighet att diskutera och nätverka. Det finns förstås flera bra nätverk inom utbildning och detta visar ett växande behov av att byta erfarenheter utanför den egna skolan eller kommunen. Det är enkelt att bli medlem i dessa nätverk och man hittar ofta andra som har samma intresseområden som dig.
Skriv gärna en kommentar om du känner till flera nätverk.

Sverige
IKT i skolan
Bildanätverk (lärmiljöutveckling)
BiblFeed (biblioteksutveckling)

Internationellt
d&b (Del det du har, bruk det du får) Norskt nätverk för lärare
Classroom 2.0 Webb 2.0 inom utbildning
AACE Connect Bättre utbildning med hjälp av teknik
Weekly innovations

onsdag 9 september 2009

VoiceThread

VoiceThread är ett presentationsverktyg för kollaborativt grupparbete. Läraren kan starta diskussionen med en bild och några frågor och sedan kan studenterna lägga in sina svar och kommentarer som video, ljud eller text samtidigt som de kan rita på bilden de kommenterar. Till slut kan man spela upp hela diskussionen.
Bloggen Jaglärmigteknik ger en mycket enkel presentation av verktyget (och många flera verktyg) och kan varmt rekommenderas.

tisdag 8 september 2009

Obamas tal till skolorna

President Obamas tal till alla skolelever vid den amerikanska terminsstarten idag. Han uppmuntrar dem att ta ansvar för sitt eget lärande, visa respekt för andra och satsa på utbildning. Läs talet (www.whitehouse.gov)

måndag 7 september 2009

Dags att skolan tar steget in i 2000-talet

Ovanstående rubrik kommer från en artikel i Svenska Dagbladets Brännpunkt. Tre M-politiker skriver under ett kraftfullt inlägg i debatten kring IT i skolan. Bland annat lyfter de fram följande punkter:
 • Ta fram en nationell strategi för IT i skolan.
 • Se till att digital kompetens blir en naturlig del i all lärarutbildning.
 • Ta initiativ för att göra bra digitala läromedel tillgängliga för lärarna och eleverna.
 • Ändra lagar och regler så att modern teknik kan användas fullt ut för att förnya undervisningen.
 • Starta nätskolor för elever som har vänt skolan ryggen.
- Många kommuner ser IT som en dyr kostnad i stället för som en strategisk investering och väljer att prioritera annat. En del lärare vill inte förändra sin invanda undervisning. Från statens håll har funnits en tro att det löser sig själv och ibland har man skyllt på det kommunala självstyret för att slippa agera. Men utvecklingen går inte av sig själv! Eldsjälar och föregångare är nödvändiga för att åstadkomma en förändring, men det räcker inte. IT medför en betydande omställning av arbetsformerna, vilket i viss mån hotar det bestående. Det är alltså starka bevarandekrafter som utmanas och då behövs initiativ uppifrån. Dessutom behövs staten som en samordnande kraft.

lördag 5 september 2009

Unschooling

I USA ökar intresset för home schooling där eleverna får studera hemifrån via nätet oftast kombinerat med regelbundna fysiska möten. En radikal och intressant form av detta heter unschooling. Här sköter föräldrarna all undervisning utan kontakt med skolsystemet och barnen uppmuntras styra sin utbildning efter intresse. En artikel om unschooling finns i tidningen Baltimore Sun, From home schooling to unschooling.

fredag 4 september 2009

Det öppna klassrummet

Det mesta som händer när det gäller IT inom utbildning sker bakom stängda dörrar. Vi kommunicerar med studenterna i slutna system där studenterna skriver för en mycket begränsad publik; oftast bara läraren. Men flera lärare börjar experimentera med öppnare lösningar där studenternas arbete ligger synligt på nätet och får därmed en mycket större publik.

En mycket intressant bloggpost av Jeff Utrecht handlar om hur han uppmuntrade sina elever att blogga och sedan tipsade sitt eget nätverk om elevernas arbete. Eleverna fick se att folk ute i världen ville läsa sina inlägg och kommenterade. Genom detta fick klassen kontakt med en annan klass i Nya Zeeland som sedan också började blogga. Samarbetet mellan klasserna har sedan dess fortsatt.

Det viktiga här är att lärarens nätverk blev en tillgång till sin undervisning.
Läs artikeln A blogpost, a tweet, a connection.

Norsk konferens om digitala rättigheter

Ett oerhört viktigt område för alla inom utbildning idag är vilka regler som gäller när man använder digitala lärresurser. Det råder mycket oklarhet kring upphovsrätten, Creative Commons, Open Access, öppna lärresurser mm.
Den norska myndigheten Norgesuniversitetet ordnar en konferens om digitala rättigheter 28-29 oktober i Tromsö med rubriken Med rett til å dele.

Konferensen fokuserar på följande frågor:
 • När får man använda andras material?
 • Vem äger lärresurser - läraren som har utvecklat dem eller arbetsgivaren?
 • Hur kan man skydda sitt eget material mot missbruk?
 • Var finns fritt tillgängligt material?

Högskolan i Borås har en kurs för bloggare

Nu finns det en kurs om bloggande! Vid Högskolan i Borås kan du läsa Bloggens teori och praktik 7,5 hp under hösten och kursen går helt på distans. Kanske lite sent att anmäla sig till höstens kurs men förhoppningsvis kommer flera omgånger.

Så här beskrivs kursen:
- Kursen fokuserar på bloggens innehåll, estetik och praktik. Bloggen behandlas både som egen ny genre och som ett sätt att modifiera och utmana äldre genrer. Du får lära dig hur bloggande kan användas som ett verktyg för professionell informationsspridning och kommunikation i olika sammanhang och för skilda syften. Kursen behandlar både bakomliggande teknik och hur du producerar text och grafiskt material anpassat för olika sammanhang.

torsdag 3 september 2009

Dela! Ett nätverk för lärare

Dela! är ett ganska nytt nätverk för lärare, bibliotekarier, forskare och ledare inom utbildning. Här kan man bland annat starta intressegrupper, diskutera nya metoder och teknik och dela med dig av ditt material och erfarenheter. Idag har nätverket 277 medlemmar med intressegrupper inom områden som upplevelsebaserat lärande, iPhone pedagogik, podcast, skolbibliotek och bild.

Grundaren, Niklas Karlsson, skriver om syftet med nätverket:

- För att möta dessa utmaningar är det viktigt att få igång ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte med ett så fritt svängrum som möjligt för att finna alternativa synsätt, idéer och lösningar. Det kanske kan hjälpa Skolsverige att inte begränsas av traditionella lösningar och istället se framåt på ett mer förutsättningslöst sätt.

Alla kan se innehållet i Dela! men om du vill delta i diskussionen måste du bli medlem (tar bara några minuter).

Förebilden för nätverket är norska D&B (Det det du har, bruk det du får) som har över 2000 medlemmar.

onsdag 2 september 2009

Lärarnas inställning till nätbaserad utbildning

En stor amerikansk undersökning om lärarnas inställningar till nätbaserad utbildning har just kommit ut. Studien heter "The Paradox of Faculty Voices: Views and Experiences With Online Learning" och det finns en bra sammanfattning i nättidningen The Chronicle of Higher Education (Professors embrace online courses despite qualms about quality). Över 10 000 lärarna ingick i undersökningen vid 69 lärosäten.

Studien visar att det finns ett stort engagemang kring nätbaserade kurser men lärarna är oroliga över en del frågor:
 • kvaliteten på nätbaserade kurser bör kunna höjas (både pedagogiska och tekniska faktorer)
 • mer praktiskt stöd behövs
 • inga incitament finns för lärarna som utvecklar nätkurser, inte meriterande
 • flera lärarna behöver engageras för att möta den växande efterfrågan
Studien visar dessutom att det inte finns några signifikanta åldersskillnader inom området. Äldre lärare är lika mycket inblandade i nätbaserade utbildningar som yngre.

The report argues that universities will need to involve a larger share of the faculty to meet the continued demand for online programs. And to do that, it says, "they will need to find ways to address the time-and-effort issue and make it as easy—and as rewarding—as possible for faculty to engage in online learning."

tisdag 1 september 2009

Twitter för omvärldsbevakning

Många tror att Twitter används bara för att informera dina vänner om vad du gör under dagen men idag kan man använda verktyget för att följa nyheter inom din bransch och bygga på ditt nätverk. En ny artikel i Times Higher Education berättar om hur du kan använda Twitter för nyhetsbevakning och kommunikation med kollegor.
Se även en ny artikel om Twitter med flera bra länkar och filmer på nättidningen LearningNet

Universitetsbiblioteket i Oslo lånar ut ebokläsare

Universitetsbiblioteket i Oslo är först i Norge att låna ut ebokläsare till sina studenter och forskare enligt en artikel i dagstidningen Aftenposten. De tio första som anmäler sig får låna en ebokläsare i 4 veckor för att kunna läsa e-böcker och e-tidskrifter. Eftersom utbudet av e-böcker ökar ständigt vill biblioteket kunna även ge låntagarna möjlighet att läsa på ett bekvämligare sätt än via en vanlig dator. Även ett folkbibliotek i Buskerud har planer att erbjuda en liknande lösning enligt artikeln.

Alla verktyg på plats

Det finns ju otroligt många bra verktyg på nätet som kan användas i klassrummet men ibland är det svårt att veta var man ska börja. En sajt som kan rekommenderas heter Cool Tools for Schools (på engelska förstås). Här presenteras alla vertyg tydligt och enkelt uppdelat i kategorier som rita, skriva, video, bilder, kollaboration, presentation, musik mm. En bra utgångspunkt för att hitta det som passar dig och din undervisning.