onsdag 30 december 2015

OECD-rapport om utbildning i världen 2015

OECD-rapporten Education at a glance 2015 innehåller statistik, trender och rapporter om utbildning i alla 34 OECD-länder samt flera viktiga partnerländer. Den visar nyckeltal för alla utbildningssektorer och visar jämförelser mellan de olika länderna. Dessutom finns det rapporter för varje OECD-land.

Education at a Glance: OECD Indicators is the authoritative source for accurate information on the state of education around the world. It provides data on the output of educational institutions; the impact of learning across countries; the financial and human resources invested in education; access, participation and progression in education; and the learning environment and organisation of schools.

Rapporten visar bland annat att:
 • utbildning lönar sig för de allra flesta i form av högre löner, bättre utvecklingsmöjligheter och även bättre hälsa
 • det finns samtidigt skillnader mellan män och kvinnor när det gäller tillgång till högre utbildning 
 • offentliga utgifter för utbildning har minskat på grund av konjunkturnedgången de senaste åren
 • digital kompetens är en allt viktigare faktor i utbildning både för lärare och studenter
 • stora klasser betyder mindre undervisning
Här ser du ett bildspel som sammanfattar rapporten.


tisdag 29 december 2015

Digital examen - övergången till ordinarie verksamhet


Digital examination går nu från pilotprojekt till ordinarie verksamhet. I Norge har över hälften av alla studenter vid Universitetet i Bergen (UiB) gått över till digital examination där de skriver sina tentamenssvar på egna datorer enligt en artikel, Halvparten tar digital eksamen. De har lagt särskilt vikt på rättssäkerhet och att studenterna ska känna sig trygga med systemet. Studenternas datorer är låsta under tentamen och allt sparas på universitetets egna servrar. Studenterna är klart nöjda med den nya formen enligt Morten Fahlvik, administrativ projektledare:

- Studentene sier at de får konsentrert seg mer om besvarelsene og innholdet, istedenfor å bruke tid på å skrive fint for hånd. I tillegg er det mange som sier at de setter pris på å kunne redigere teksten underveis.

Målet är att alla skriftliga examinationer ska vara digitala till 2017. Detta ingår i en stor strategisk satsning, DigUiB, som ska främja effektiv och pedagogisk användning av digitala medier för lärande och informationsspridning. 

Här i Sverige har det nationella projektet Digital tentamen nyligen slutförts och på hemsidan hittar du bland annat länkar till många inspelade webbseminarier med fallstudier och diskussion samt mängder av bra länkar till mer information inom området.

fredag 18 december 2015

Forskare studerar mobilanvändning i klassrummet

Christina Ohlin Scheller & Marie Tanner (Bild: Karlstads universitet)
Ett återkommande debattämne är mobilanvändning i klassrummet och om mobiler kan betraktas som verktyg för lärande eller bara störningsmoment. Det finns förstår delade meningar om detta men vet vi tillräckligt om det som verkligen sker. Hur ser ungdomarna på sin mobilanvändning i skolan, vilka möjligheter finns för smartare användning i klassrummet? Forskare vid Karlstads universitet kommer under tre år att studera hur mobiler faktiskt används i klassrummet i ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet:

- Christina Olin Scheller kommer tillsammans med Marie Tanner, lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet, att studera vilken roll telefonerna har när eleverna interagerar med sina klasskamrater och lärare och hur telefonerna påverkar arbetet med text i klassrummet. Forskarna vill även ta reda på vilka ämnen som diskuteras i olika forum och hur olika digitala verktyg samspelar.

Forskarna kommer att följa flera klasser i detalj och dokumentera hur mobiler används. För mer information om projektet se pressmeddelandet från Karlstads universitet.

torsdag 17 december 2015

Ny norsk lärplattformslösning för aktivt lärande

Bild: All rights reserved, Edtech Foundry (med tillstånd) - Täcks inte av bloggens Creative Commons licens
Edtech Foundry är en ny sorts lärplattform som bygger på sociala tjänster och aktivt deltagande hellre än informationsöverföring. Enligt en artikel i den norska nättidningen digi.no, Ny norsk løsning tar opp kampen mot Itslearning, utvecklas plattformen i samarbete med lärare och studenter vid flera norska lärosäten. Själva applikationen innehåller kärnfunktioner som universitetet styr över men dess öppna gränssnitt betyder att man kan lägga till sociala medier och kommunikationslösningar som integreras i ett flöde.

- De har bygget en feed som inkluderer et minimum av funksjonalitet i seg selv, men som kan hente inn elementer fra en rekke samarbeidspartnere og åpne tjenester.

Det betyder att studenter och lärare kan kommunicera och dela med sig via de vanligaste sociala medierna med fokus på mobiler och plattor. Men för känsligare funktioner som inlämningsuppgifter och examination använder man interna system som garanterar rättssäkerheten. Tjänsten testas idag med cirka 600 studenter vid den norska handelshögskolan BI och flera lärosäten börjar testa under 2016. På sikt kan det ersätta traditionella lärplattformar eller integreras med dem.

Erik B. Nilsen i BI Learning Lab tror det viktigste med læringsfeeden er det sosiale aspektet, der elever og lærere enkelt kan interagere med hverandre. Samtidig kan plattformen benytte seg av skolens egen tjeneste for opplasting av filer, som gjør at studentene ikke er avhengige av store aktører.

– Det er en del lover og regelverk rundt dette, som gjør at vi ikke kan tvinge studenter til å benytte seg av tjenester som Dropbox eller Google drive.

– Kunsten er å integrere interne løsninger med tredjepartsløsninger på ett sted, slik at man får samhandling på tvers.

onsdag 16 december 2015

Numbas - skapa egna matteprov

Numbas är ett nätbaserat verktyg där du kan skapa egna tester inom främst matematik. Du väljer mellan flera frågetyper och kan enkelt bädda in filmer, animeringar, ljud och bilder. Du kan också lägga in automatisk återkoppling och låta studenten se svaren efteråt. Numbas kan enkelt integreras i lärplattformar som Moodle och Blackboard. Du kan välja att dela dina tester med andra användare och det finns ett stort frågebatteri som du redan nu kan använda med dina studenter.

Numbas har utvecklats av engelska Newcastle University. Titta på denna introduktionsfilm för att se de grundläggande funktionerna.

Numbas website homepage demo from Newcastle University Maths on Vimeo.

tisdag 15 december 2015

Konferens om samverkan

Solving jigsaw puzzle by ePublicist, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by ePublicist

Hur kan samverkan bidra till att skapa utveckling och stärka kvaliteten inom utbildning? Vinnova, Malmö högskola, Linköpings universitet och Umeå universitet arrangerar en konferens 7-8 april i Malmö för att diskutera denna fråga. Konferensen arrangeras som en del av VINNOVAs uppdrag att stödja lärosätenas strategiska arbete när det gäller samverkan. Denna gång arrangeras konferensen tillsammans med projektledningen för projektet Samverkanssäkrade utbildningsprogram som är finansierat inom satsningen.

Samtliga projekt inom VINNOVAs program Utveckling av kunskapstriangeln bjuds in till erfarenhetsutbyte och diskussion. Konferensen arrangeras i första hand för projekten och dess styrgrupper men är också öppen för andra som är intresserade av att diskutera dessa frågor.

Programmet är inte klart än men det går redan nu att anmäla sig. Konferensen är kostnadsfri.

Källa: Nyhetsutskick, Vinnova.

måndag 14 december 2015

Ledningen måste visa vägen för att höja lärarnas digitala kompetens

Kompetensutveckling för lärare i pedagogisk användning av digitala verktyg och lärmiljöer kräver tydlig ledning och medvetna satsningar, enligt en artikel av Norgesuniversitetet, Ledelsen må gå foran. Artikeln beskriver en satsning vid norska Høgskolen i Østfold. Tidigare arrangerades frivilliga internutbildningar i nätbaserad utbildning och fick sällan fler än 6-10 deltagare, oftast bara eldsjälarna. Eftersom det inte fanns en förankring i ledningen ledde inte kurserna till någon utveckling. Hanne Schou Røising, ledare av PULS (Program for utdanning, læring og studiekvalitet) vid Høgskolen i Østfold, berättar att det var först när ledningen tog tag i digitaliseringsfrågan att kurserna togs på allvar och effekten var tydlig. En strategisk plan togs fram med flexibelt lärande som ett av fokusområden och kompetensutveckling för lärare som prioritet.

En ny 15hp kurs i flexibel och nätbaserad utbildning togs fram (se kursplanen) och varje anställd får nu 50 timmars kompetensutvecklingstid.

- Når ledelsen engasjerer seg, gir det resultater. Dette gjelder ikke bare på toppnivå, også dekaner og studieledere bør oppfordre fagansatte til å ta studiet.

Som komplement arrangeras kortare workshops för de som just nu inte hinner med kursen och det finns strategiska medel att söka för institutionsinterna satsningar.

lördag 12 december 2015

Mobilt lärande gynnar språkutbildning

The Reading by Wolfman-K, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by Wolfman-K

Mycket språkutbildning idag sker informellt med hjälp av mobila appar och nätbaserade självstudier. En ny avhandling i informatik av OlgaViberg vid Örebro universitet har studerat hur både svenska och kinesiska studenter använder mobilt lärande för att komplettera sina språkstudier. Enligt en artikel på Forskning.se, Mobilt lärande suddar ut kulturella gränser, används mobiler på samma sätt över kulturgränserna och det kan ge nya möjligheter om man kan integrera det informella lärandet via mobiler i den formella utbildningen. Mobilen har inte blivit riktigt rumsren inom högre utbildning ännu.

- I Sverige och Kina var attityderna till tekniken desamma. Det innebär att den konstruktivistiska pedagogiken, grunden till elektroniskt och mobilt lärande, utmanar traditionella kulturella faktorer

Olga Viberg har utvecklat och testat en app som hjälper studenterna träna sina språkfärdigheter och studenterna har gett värdefull återkoppling. Även om studenterna hade olika inställningar till undervisning och traditionellt lärande fanns det få skillnader när det gäller hur de använde mobiler.

Läs avhandlingen: Design and use of mobile technology in distance language education: matching learning practices with technologies-in-practice.​

torsdag 10 december 2015

Webinar om lärande nätverk

Marina Jiménez Iglesias
Communities of practice är ett välkänt begrepp för att beskriv lärande nätverk som skapas kring ett gemensamt ämne. Men hur lyckas man att skapa dynamiska, levande nätverk? Det är temat på ett webbseminarium (webinar) som hålls onsdag 16 december, 11.00 - 12.00 med titeln, Communities of practice for lifelong learning – Approaches, success stories and challenges.

- Communities of practice are learning partnerships and offer opportunities for professional development; members share information, resources, learning from each other’s experience and create new knowledge together.

Du kommer att träffa tre nätverksbyggare som delar med sig av
sina erfarenheter och svarar på dina frågor.

 • Marina Jiménez Iglesias, Scientix, ett europeiskt nätverk inom
  Maria Holguera Baez
  naturvetenskaplig utbildning
 • Maria Holguera Baez, Academy for International Cooperation (AIZ) vid tyska Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
 • Randolph Preisinger-Kleine, forskare.

tisdag 8 december 2015

Lär dig mer om öppna lärresurser och Creative Commons

CC BY-SA Some rights reserved by LangOER
EU-projektet LangOER har publicerat en studiehandledning, Going open with LangOER, om öppna lärresurser och delning som kan användas både som självstudiematerial och som kursmaterial för lärarfortbildning. Materialet innehåller lärarhandledning, övningar och många länkar som får användas fritt av utbildningsorganisationer så länge man anger källan. Om materialet anpassas eller översätts ska du både ange källan och dela det nya verket med samma licens som originalet.

Kursmaterialet täcker områden som öppenhet inom utbildning, hur du kan dela med dig av dina lärresurser, hur du får använda andras lärresurser, upphovsrättsliga frågor samt Creative Commons licensering. Kursen har redan körts på sju olika språk med lärare från flera länder.  Läs mer om dessa kurser - OER teacher training sessions across Europe.

Materialet har utvecklats inom projektet med universitet och andra utbildningsorganisationer från Sverige, Nederländerna, Grekland, Lettland, Litauen, Polen, Norge och Belgien.

måndag 7 december 2015

Nyttiga tips om hur du tar kontroll över ditt Facebookflöde

Vill du slippa notiser om spel i Facebook, få färre poster från vissa vänner, söka information eller hitta gamla poster? Phil Bradley har gjort ett bra bildspel med många tips och tricks om hur du kan få ordning och reda i ditt Facebookflöde. Bildspelet visar på ett tydligt och enkelt sätt hur du kan till exempel sortera dina kontakter i olika grupper och sedan se till att endast närmaste vänner ser bilder på din familj medan bara arbetskollegor ser mer arbetsrelaterade poster.

Många upplever att deras Facebookflöde är ur kontroll med alldeles för många irrelevanta inlägg, spel, annonser osv. Genom att se över dina inställningar och införa olika filter kan du få en mycket bättre miljö i Facebook utan irritationsmoment.


torsdag 3 december 2015

Konsten att ställa bra frågor


På alla konferenser och seminarier finns det möjlighet för deltagarna att ställa frågor till talaren eller panelen. Tyvärr fungerar inte dessa frågestunder på bästa sätt eftersom många väljer i stället att hålla egna tal eller ställer aggressiva frågor som inte för diskussionen vidare på ett konstruktivt sätt. En artikel i den brittiska tidningen The Guardian, Don't be a conference troll: a guide to asking good questions, ger tips på hur du ställer bra frågor.
 • Ställ frågor som hjälper talaren att förklara mer. Om talaren verkar nervös eller otydlig kan man be dem förklara en punkt i mer detalj. De får en ny chans att visa vad de kan.
 • Ställ hårda men rättvisa frågor som inte avfärdar talarens idéer och inbjuder till ärlig debatt.
 • Om du absolut inte håller med bör du fatta dig kort och sakligt, inga långa resonemang eller hård kritik. Du vinner inga vänner med att skälla ut en talare. Alternativt ta diskussionen efteråt en-mot-en.
- We give papers to think things through and to learn. Audience members are there for the same reasons. This puts us all on the same team, not opposing sides, even when we hold alternative views. Questions should be about personal and collective development, not scoring points.

onsdag 2 december 2015

Öppna kursböcker ökar i Kanada

Kanadensiska University of British Columbia i Vancouver är pionjärer i öppen utbildning. De satsar stort på öppna kursböcker som skrivs av lärarna och är gratis att ladda ner, inte bara för egna studenter men även för resten av världen. Universitetets satsning BC Campus Open Ed har nu 136 öppna kursböcker inom de flesta ämnen och nu börjar flera kanadensiska universitet använda dessa i sina kurser. Studenterna sparar därmed väldigt mycket pengar och eftersom alla böcker har Creative Commons licenser så kan lärare uppdatera och redigera böckerna kontinuerligt.

Kan vi tänka oss en liknande lösning här hemma?

Läs mer om satsningen i en artikel av Tony BatesUpdate on British Columbia’s open textbook project.

tisdag 1 december 2015

Nu kommer LiFi - supersnabbt trådlöst nät

Ett IT-företag i Estland, Velmenni, har lyckats skapa supersnabb trådlös dataöverföring med hjälp av synligt ljus i stället för radiosignaler. Enligt en artikel från brittiska BBC, Li-fi 100 times faster than wi-fi, kan man överföra upp till 1 Gb/s, hundra gånger snabbare än dagens trådlösa nät som vi använder dagligen i skolor, kaféer, stationer och bibliotek. Ljuskällan är en LED-lampa som överför data samtidigt som den lyser som vanligt (åtminstone i våra ögon). Upptäckten kan innebär en revolution i trådlös kommunikation.

Pionjären i denna teknik är Harald Haas från Edinburgh University i Skottland som redan 2011 visade möjligheter i den här TED-föreläsning. Här visar han vidoeöverföring från en LED-lampa.