torsdag 10 december 2015

Webinar om lärande nätverk

Marina Jiménez Iglesias
Communities of practice är ett välkänt begrepp för att beskriv lärande nätverk som skapas kring ett gemensamt ämne. Men hur lyckas man att skapa dynamiska, levande nätverk? Det är temat på ett webbseminarium (webinar) som hålls onsdag 16 december, 11.00 - 12.00 med titeln, Communities of practice for lifelong learning – Approaches, success stories and challenges.

- Communities of practice are learning partnerships and offer opportunities for professional development; members share information, resources, learning from each other’s experience and create new knowledge together.

Du kommer att träffa tre nätverksbyggare som delar med sig av
sina erfarenheter och svarar på dina frågor.

  • Marina Jiménez Iglesias, Scientix, ett europeiskt nätverk inom
    Maria Holguera Baez
    naturvetenskaplig utbildning
  • Maria Holguera Baez, Academy for International Cooperation (AIZ) vid tyska Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
  • Randolph Preisinger-Kleine, forskare.

Inga kommentarer: