lördag 30 oktober 2010

Gratis e-böcker via iTunes U

Brittiska Open University bryter ny mark genom att erbjuda 100 e-böcker gratis via iTunes U. Böckerna är interaktiva med inbäddad video och ljud och används som kursmaterial på många av universitetets utbildningar. Universitetet kommer att erbjuda ytterligare 200 titlar till årsskiftet.

Open University har haft stora framgångar med sin webbtjänst OpenLearn som innehåller över 6600 timmars kursmaterial. Dessutom har OUs föreläsningar på iTunes U laddats ner 27 miljoner gånger.

Läs mer.

fredag 29 oktober 2010

Facebook på jobbet en ickefråga enligt forskare


Sociala medier som Facebook används allt mer på lärosäten och skolor. Många är dock skeptiska till detta för att man anser att de anställda/studenter/elever inte ska ägna sin tid åt sådan kommunikation. Men en artikel i Dagens Juridik (Facebook på jobbet en ickefråga) lyftar fram en undersökning av Håkan Selg som tittade på hur sociala medier används bland studenter och forskare i Sverige. Selg menar att det inte är annorlunda än att anställda har tillgång till telefoner och e-post:

- Det visade sig vara en ickefråga. Alla gör det. Att försöka förbjuda Facebook på arbetsplatserna vore som att förbjuda folk att prata med sin familj på arbetstid, alltså omöjligt. Arbetsliv och privatliv kommer alltid att blandas. Om någon missköter sig och använder Facebook för mycket på arbetstid blir det bara en åtgärdspunkt på listan.

Han ser att anställda och studenter vill idag helst använda de verktyg som de har även privat och är vana vid och det betyder att det kommer att betyda en ny roll för IT-avdelningar. I stället för att bestämma vilka verktyg som ska finnas inom organisationen kommer de att behöva anpassa sig till en mängd externa applikationer som ligger utanför deras kontroll. Det skapar förstås nya utmaningar.

Malmö Högskola nu på iTunes U

Malmö Högskola har blivit det andra svenska lärosätet som distribuerar sina föreläsningar och reportage gratis via iTunes U. Högskolan Dalarna är redan etablerade tillsammans med över 500 utländska universitet, bland andra Harvard, Oxford, Yale, Stanford. Malmö lanserar nu en egen webbplats Malmö högskola Play där du kommer åt alla filmer och reportage direkt på datorn. Dessutom kan du prenumerera på och ladda ner föreläsningar till din mobil via iTunes U.

Här får du ett smakprov på produktionen.Malmö University Sweden from Malmö University on Vimeo.

torsdag 28 oktober 2010

WikiHow - interaktiv manual

Om du undrar hur du ska lära sig en ny färdighet eller fixa något som inte fungerar kan du söka en lösning på tjänsten WikiHow. Konceptet är enkelt - skriv om hur du löser ett problem eller kommer igång med en ny färdighet och sedan kommer andra att lägga till sina förslag på lösning.

Sakta men säkert byggs upp en dialog kring hur problemet kan löses, ibland med olika lösningar. WikiHow har redan nästan 100 000 artiklar inom alla tänkbara ämnen. Ser du något som inte stämmer får du gärna bidra med din lösning. Ännu ett intressant exempel på kollaborativt lärande. Studenter kunde arbeta på detta sätt för att diskutera viktiga begrepp eller lösa problem.

- wikiHow is a collaborative effort to build and share the world's largest, highest quality how-to manual. Like Wikipedia, wikiHow is a wiki, in that anyone can write or edit a page on the site. Thousands of people from all over the world have collaboratively written 89,285 how-to articles. Over 25 million people a month read wikiHow, which makes it the 150th most popular website according to Quantcast.

Öppna lärresurser - hur får vi till det?

Projektet OER - en resurs för lärande fortsätter med sina regionala seminarier den 11 november, kl 13.00 - 16.00 vid Karlstads Universitet. Syftet med OER-projektet är att sprida kunskap om möjligheterna med öppna lärresurser, visa goda exempel och uppmuntra lärare att börja använda öppna lärobjekt. Seminariet i Karlstad vill spegla OER ur olika perspektiv - Lärarna, vilka möjligheter och hinder ser de? Ledningen, vilken syn har de? Hur får vi till en förändring, utveckling?

Bland talarna finns lärare med praktisk erfarenheter av öppna lärresurser, representanter från universitetets ledning och Högskoleverket samt utvecklare.

Seminariet är öppen för alla utbildare och bibliotekarier som är nyfikna på nya möjligheter med nätbaserat lärande. Du kan delta antingen på plats i Karlstad eller på webben via e-mötesverktyget Adobe Connect.

onsdag 27 oktober 2010

Virtuell obduktion

Forskare vid Visualiseringscenter C i samarbete med CMIV (Center for Medical Science and Visualization) i Norrköping har utvecklat ett interaktivt obduktionsbord (Virtual Autopsy Table) där studenter kan se alla kroppsdelar i detalj, skära upp kroppen samt vrida och vända på den i 3D. Bordet är en stor pekskärm och använder de senaste teknikerna inom medicinsk visualisering. Projektet är ett samarbete mellan ovanstående partners samt Vinnova, Linköpings Universitet och Norrköpings Science Park.

Mer om Visualiersingscenter C.The Virtual Autopsy Table from Visualiseringscenter C on Vimeo.

Bibliotek utan bokhyllor

Laptop desks in the computer science bui by maebmij, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  maebmij 

När bibliotekets samling ligger egentligen på nätet finns det behov av att ha alla tryckta böcker synliga? Flera bibliotek i världen har kastat alla bokhyllor och ger mer utrymme för grupparbete och möten medan böckerna finns i förråd bakom kulisserna. University of Amsterdam har nyligen byggt om sitt bibliotek och flera bilder finns i artikeln A library designed for the post-print era. Det nya biblioteket även vann ett pris, 2010 Dutch Design Award.

tisdag 26 oktober 2010

Lär dig presentera på nätet

Vill du kunna spela in dina presentationer och lägga ut dem enkelt och gratis på nätet? IT-pedagogen Åsa Kronkvist (Högskolan i Kristianstad) har skapat en kurs, Presentera online, som tar dig steg för steg genom de viktigaste moment. Genom korta instruktionsfilmer får du veta hur du kan skapa PowerPoint presentationer med berättarröst, lägga ut dem på YouTube, arbeta med mobilen och webbkamera samt olika filmredigeringsprogram.

Följande film ger en introduktion.
Licensierad enligt Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 2.5 Sverige License.
Creative Commons-licens 

fredag 22 oktober 2010

Webinar "Vår teknologiske framtid"


NFF (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) arrangerar ett öppet webbseminarium (webinar), Vår teknologiske framtid, onsdag den 27 oktober 10.00-11.00. Seminariet ger praktiska tips om hur du kan använda digitala verktyg i din undervisning och leds av Susanne Koch från Universitetet i Oslo. Seminariet sänds via e-mötesverktyget Adobe Connect och adressen till rummet läggs ut på www.nade-nff.no kort före seminariets starttid.

Läs mer om seminariet.

torsdag 21 oktober 2010

Filosofiföreläsning har setts av en halv miljon

Marianne Talbot, filosofilärare vid Oxford University, spelade in en föreläsning om filosofihistoria som lades ut via universitetets iTunes U kanal. Föreläsningen, Philosophy for beginners, har nu setts av cirka en halv miljon runt hela världen och är den mest sedda föreläsningen som finns på iTunes U. Det har varit cirka 20 000 nedladdningar per dag som bäst och visar styrkan i att lägga ut material på detta sätt. Det har skapat ett stort intresse kring universitetets kurser, kring filosofi som ämne och om henne som lärare.

Läs mer i en artikel av Norgesuniversitetet, Filosofiforeleser ble dronning av iTunesU.

Just nu är Högskolan i Dalarna det ända lärosäte i Sverige som distribuerar sina föreläsningar via iTunes U men flera är på väg.

tisdag 19 oktober 2010

Skyll inte på verktyget

Många lärare är osäkra om de ska bli vänner med sina studenter på Facebook. Det finns argument för och emot men ibland blir det helt fel som i New York där flera lärare har fått sparken för olämpligt beteende på Facebook (se artikeln i New York Post). Det är alltid lättast att skyller på verktyget, i detta fall Facebook, än att inse att lärarna har hel enkelt gått över gränsen för lämpligt beteende, oavsett miljö. I stället för att förbjuda och begränsa användningen av sociala medier bör skolor och högskolor fundera över hur vi kan skapa bra riktlinjer för ett positivt och kreativt klimat på nätet.

En bra bloggpost av Innovative Educator (Facebook Doesn’t Get Teachers Fired - Inappropriate Behavior Does) skriver att eleverna behöver bra förebilder på nätet och läraren kan visa hur man bör umgås i Facebook och använda dess möjligheter i utbildningssammanhang. Ett exempel på hur Facebook kan användas på ett positivt sätt i skolan kan ses i denna film från CNN.

VILÄR - konferens om verksamhetsintegrerat lärande

Högskolan i Kristianstad arrangerar en intressant konferens om verksamhetsintegrerat lärande, VILÄR-konferensen 2010 som går 9-10 december. 

Verksamhetsintegrerat lärande är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integration mellan högre utbildning och arbetsliv. Syftet med VILÄR-konferensen är samarbeta kring dessa utmaningar, och stimulera gränsöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte kring forskning och utveckling av verksamhetsintegrerat lärande och att skapa en plattform för spridande av goda idéer inom området.

Konferensen är en årligt återkommande mötesplats för lärare, forskare, pedagogiska utvecklare, praktiker och beslutsfattare inom såväl högskola som näringsliv och offentlig verksamhet som är intresserad av pedagogiska frågor kopplade till verksamhetsintegrerat lärande.

Läs mer om konferensen.

måndag 18 oktober 2010

Varför misslyckas så många pojkar i skolan?

Den kanadensiska tidningen The Globe and Mail har nyligen publicerat en artikelserie, Failing Boys, kring bristen på manliga förebilder i skolan och pojkarnas negativa inställning till utbildning i stort. Manliga lärare i grundskolans tidiga år är ytterst sällsynta och de som är kvar måste vara oerhört försiktiga i sina kontakter med eleverna för att unvika misstankar. Detta betyder att pojkarna inte har några manliga förebilder i skolan och artikeln skriver att många har aldrig haft en manlig lärare under hela skolgången (läs artikeln The endangered male teacher).

Pojkarna ligger efter flickorna i skolan och denna klyfta fortsätter in i högre utbildning (se artikeln Failing boys and the powder keg of sexual politics).Alarmerande många killar hoppar av gymnasium och universitet och en tredje artikel har en intervju med den amerikanska utbildningsminister Arne Duncan, U.S. schools seek role models for boys.

NU2010 - reflektioner

Jag och cirka 600 andra personer deltog förra veckan i konferensen NU2010 vid Stockholms Universitet. Konferensen handlar om pedagogisk utveckling inom högre utbildning. Det var, som vanligt vid sådana konferenser, massor av presentationer att hinna med och framför allt en möjlighet att nätverka och träffar kollegor som man annars inte träffar så ofta.Mycket utrymme gavs åt kvalitetsfrågor med viktiga inlägg från Högskoleverket bland andra. Examination och bedömning var också i fokus. Se alla bidrag (pdf-fil).

Jag blev lite besviken av hur lite utrymme som gavs åt frågor som digital kompetens och hur vi bäst kan använda IT för att främja lärande. Sådana frågor är ju mer angelägna än någonsin men verkar inte komma till ytan på allvar här i Sverige. En talare, Rune Krumsvik från Universitetet i Bergen, tog upp ämnet och berättade att Norge har nyligen tagit in digital kompetens som en av de 5 viktigaste komepetenserna inom utbildning.

Innan jag hann skriva mina egna anteckningar såg jag att min kollega Lars-Göran Hedström (Högskolan i Halmstad) hade redan skrivit det mesta jag ville skriva - läs gärna hans tankar om konferensen på IKT-bloggen.

Jag skrev en artikel på min engelskspråkig blogg (Innovation takes time and persistence) som inspirerades av en av konferensens keynotes, Dai Hounsell från University of Edinburgh.

Läs även konferensens blogg.

söndag 17 oktober 2010

Internetdagarna 2010

Årets kanske viktigaste konferens för alla med intresse för hur nätet påverkar samhället, Internetdagarna 2010, hålls i Stockholm den 26-27 oktober, på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14.

Här möts aktörer från näringslivet och den offentliga sektorn för att diskutera nätets utveckling i Sverige. Bland årets inriktningar är frågor som säkerhet, media, mobilitet och positionering. Konferensen anordnas av .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) och har utvecklats under de senaste åren till att bli en viktig mötesplats för alla som arbetar med webben. Det finns förstås en hel del som är av stort intresse för alla inom utbildningssektorn.

Följ gärna konferensen via Twitter med betäckningen ”#ind10” eller på Facebook. Flera sessioner kommer att sändas direkt på webben.

lördag 16 oktober 2010

Ny tidskrift, Högre Utbildning


Högre utbildning är en ny vetenskaplig e-tidskrift som är fritt tillgänglig enligt open access-principen. Den lanserades under veckan på konferensen NU2010 och förhoppningen är att det blir en mötesplats för nya idéer kring högskolepedagogik och utbildningsfrågor.

- Tidskriftens övergripande syfte är att stödja framväxten av kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning och därigenom bidra till utvecklingen av högskoleundervisningen. Tidskriften utgör ett praktiknära forum för idé- och kunskapsutbyte och debatt för alla som är engagerade i högre utbildning såsom lärare och handledare, studenter och doktorander, pedagogiska utvecklare och ledare samt forskare med inriktning mot lärande i högskolan.

Redaktionen välkomnar bidrag som kan ge fördjupad kunskap om lärande och undervisning inom högre utbildning samt bidra till utveckling. Bidrag kan skrivas på svenska, engelska, danska eller norska.

Pennans roll i inlärning

In writing by matsuyuki, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  matsuyuki 

Det mesta vi skriver idag är via ett tangentbord eller knappsats men kan det finnas fördelar med att skriva för hand? En artikel på den norska sajten forskning.no (Lærer vi mer med blyant?) handlar om ny forskning kring kopplingen mellan motoriska processer som handskrivning och effektiv inlärning.

Anne Mangen vid Lesesenteret, Universitetet i Stavanger, forskar kring hur hjärnan aktiveras på ett annat sätt när vi skriver med penna än när vi trycker på datorns knappar:

– Lesing og skriving er prosesser der vi bruker flere sanser. Når vi skriver for hånd, får hjernen tilbakemelding gjennom bevegelsen vi gjør, og følelsen av å ta i blyant og papir. Denne tilbakemeldingen skiller seg vesentlig fra den vi får når vi skriver på og føler tastene på et tastatur.

Den motoriska processen kopplat till handskrivning stimulerar hjärnan och förstärker inlärningen. I ett experiment två testgrupper försökte lära sig ett främmande alfabet; den ena gruppen genom att skriva för hand och den andra genom datorn. Gruppen som fick skriva bokstäverna fick bättre testresultat.

Slutsatsen är kanske att det finns klara fördelar med handskrivning i vissa inlärningsprocesser medan datorn har andra fördelar. Det handlar inte om antingen eller, hellre om båda och.

Textning ökar lavinartat


Dagens ungdomar använder mobilen främst för att skicka textmeddelanden och allt mer sällan för telefonsamtal. Det visar en ny amerikansk undersökning av 60 000 mobilanvändare enligt en artikel på CNN. Tonåringar i USA skickar i genomsnitt otroliga 3339 textmeddelanden i månaden och det finns inga tecken på att svenska ungdomar är så mycket sämre. Äldre användare skickar färre meddelanden men textning ökar i alla åldersgrupper enligt undersökningen. Samtidigt ser man en tydlig minskning i mobilsamtal i alla åldersgrupper under 55 år.

Webbseminarium om lärarens roll

Lärarrollen förändras. Klassrummet öppnas upp och bra digitala lärresurser finns överallt på nätet. Läraren behöver inte lägga så mycket tid på att producera kursmaterial som redan finns på nätet men kan ägna mer tid åt att ge sammanhang och skapa dynamik i kursen.Hur ser lärarrollen ut i informationssamhället? Vilka nya kunskaper och färdigheter krävs?

Sådana frågor tas upp i ett öppet webbseminarium 25 november 15.00 - 16.30. Seminariet arrangerasav nätverket Dela! i samarbetet med bland annat ITHU (Nätverket för IT inom Högre Utbildning) och kommer att vara i form av en paneldebatt. I panelen finns representanter från högre uybildning, skolan och folkbildning: Stefan Pålsson (skribent), Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna), Marita Ljungqvist (Lunds Univ), Satish Patel (Umeå/Linnéuniversitet), Per Falk (Nacka Gymnasium), Mats Larsnäs (IKT lärare, Kungsbacka) och Mattias Anbäcken (Västerås Folkhögskola).

Seminariet går via emötesverktyget Adobe Connect och alla kan delta i diskussionen via chatten. Redan nu finns det ett diskussionsforum (Lärarens framtida roll) om seminariet på Dela.

Anmäl dig till seminariet.

måndag 11 oktober 2010

Framtidens universitet mindre campusbaserade


En intressant artikel från BBC (What will universities of the future be like?) beskriver dagens besvärliga ekonomiska situation inom brittisk högre utbildning och ber flera experter att försöka dra slutsatser för framtiden. Traditionell campusbaserad heltidsstudier är idag en stor investering för studenterna och frågan är hur många som kommer att ha råd i framtiden. Redan idag behöver 80% av brittiska studenter arbeta deltid för att klara sina studier och trenden är att allt fler söker sig till deltidskurser och mer flexibla lösningar.

Många hävdar förstås att en traditionell universitetsutbildning kan inte ersättas med nätbaserade varianter men andra menar att det gäller bara unga studenter och att det traditionella studentlivet är mest en mognadsprocess som blir ointressant för äldre studenter som har skaffat sig familj och nätverk. Kanske kommer den traditionella campusutbildningen att erbjudas av bara ett fåtal elituniversitet medan andra lärosäten erbjuder mer flexibla yrkesrelaterade utbildningar:

Enligt Professor Paul O'Prey, Roehampton University:
- The traditional university model will be available in a much more narrower band of institutions. Outside of that will occur a range of programmes offered in very different ways.

lördag 9 oktober 2010

Danska elever använder nätet under tentamen


Ett uppmärksammat experiment i Danmark där elever på 14 gymnasieskolor fick tillgång till nätet under tentamen har blivit en succé, enligt en artikel i Politiken - Internet under eksamen er en succes. Den avslutande rapporten är positiv till försöket och utbildningsministern Tina Nedergaard säger:

- Forsøget viser, at brug af internet under eksamen har en lang række positive effekter. Derfor har vi foreløbigt forlænget forsøgsperioden til også at omfatte sommereksamen 2011.

Försöket har väckt stort medieintresse internationellt och både lärare och studenter menar att det har lett till bättre kvalitet i undervisningen. Proven är inte längre bara kunskapstester men ger eleverna möjlighet att visa sina färdigheter i informationssökning och källkritik.

Läs artikeln i Politiken.

Ny guide till sociala medier i klassrummet

Skolverkets utmärkta guide till informationssökning och källkritik, Kolla Källan (Källkritik och säkerhet på nätet), har tagit fram en samling tips och råd om hur du som lärare kan utnyttja sociala medier i din undervisning. Guiden förklarar de viktigaste begreppen (blogg, Facebook, Twitter, YouTube) och ger exempel på hur de kan användas i klassrummet. Även om du är universitetslärare har du mycket att hämta i denna guide. Det är bara synd att ingen högskolemyndighet ger liknande råd.

Läs guiden Sociala medier - fakta, tips och idéer samt artiklar.

fredag 8 oktober 2010

Ebokseminarium


Förra veckan hölls det ett seminarium om e-böcker i Ronneby med titeln Bibliotekets digitala framtid - finns den? Seminariet samlade cirka 100 deltagare både på plast och via webben. På plats fanns till exempel journalisten Andreas Ekström som talade om sin bok Googlekoden där han undersöker fenomenet Google och ifrågesätter deras dominas på nätet (nyligen medverkade Andreas i en SVT dokumentär om Google på Kobra). Johan Greiff from e-lib och Mattias Boström från Piratförlaget pratade om e-bokens utveckling. Hela seminariet finns inspelat.

Läs ett längre reportage om seminariet med alla bildspel och länkar till inspelningarna på Learning Net.

torsdag 7 oktober 2010

BTH öppnar medieportal

 Blekinge Tekniska Högskolan har nyligen öppnat sin medieportal; en samlingsplats för inspelade föreläsningar, presentationer, reportage och informationsfilmer i stil med iTunes U. Här hittar du föreläsningar inom de flesta ämnesområdena och kan även prenumerera på nyheter via RSS.

Fördelen med en sådan satsning är att det blir lättare för lärare, studenter och även allmänheten att ta del av högskolans material. Studenter kan titta flera gånger på viktigare föreläsningar, nya studenter får möjlighet att få en förhandsvisning av den utbildning de vill börja och högskolan kan även bidra till det livslånga lärandet bland allmänheten.

Läs mer i en artikel på LearningNet.

Avhopp bland doktorander

En artikel i The Chronicle of Higher Education, Advising the dissertation student who won't finish, tar upp ett sällan diskuterat ämne. Att inte skriva färdigt avhandlingen känns som ett misslyckande för de flesta doktorander. Hur gör man som handledare när man inser att en avhandling inte kommer att bli klar? Är det alltid det viktigaste för doktoranden att avsluta det som har påbörjats eller ska man helst inse att det är dags att gå vidare? Att inte avsluta är ganska tabubelagt enligt författaren och han ger flera goda råd till både handledaren och doktoranden.

- There are plenty of good reasons for putting a dissertation aside. One student might be unable to cure himself of perfectionism, while another might so dislike research that she can't make herself do it. Another might be put off by the terrible academic job market. Many students make those self-discoveries during the dissertation phase, but the insights can take a while to sink in.

Det är bland annat viktigt för handledaren att inse att loppet är kört och även om avhandlingen verkar lovande mår studenten inte bra av arbetet och vill kunna avsliuta med äran i behåll. Det kräver en öoppen dialog.


- Most of my advisees finish their dissertations and get jobs. I'm proud of that. But some walk away - and of that I'm just as proud. Not everyone gets a Ph.D., but everyone who tries deserves our attention and respect. Teaching students how to leave graduate school is a task every bit as noble as shepherding them through it.

onsdag 6 oktober 2010

Presentationer och vad man ska undvika

Det finns bra och dåliga presentationer och många skyller automatiskt på PowerPoint. Men det är inte verktygets fel om din presentation inte går hem; allt hänger på hur du kommunicerar och hur du använder de verktyg du väljer. En bra bloggpost av David Hopkins, Presentations: what to do and what to avoid, sammanfattar vilka faktorer som leder till en bra presentation.

Följande film, av Don McMillan, visar på ett roligt sätt de värsta felen när det gäller PowerPoint.

lördag 2 oktober 2010

eLearning Papers

European Flag by rockcohen, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  rockcohen 

Det pågår väldigt många projekt och mycket forskning kring nätbaserat lärande i Europa och en bra webbplats att notera är eLearning Papers (www.elearningpapers.eu). Det är en del av EUs initiativ inom nätbaserat lärande, elearningeuropa.info. Här publiceras artiklar och rapporter i fulltext med abstrakt och ofta hela artikeln översatt till alla EU språk. Dessutom är alla artiklar  registrerade med Creative Commons licenser och får kopieras. Satsningen fokuserar på fyra huvudområden; skolan, högre utbildning, utbildning och arbete samt samhälle och lärande.

Bland de mest intressanta artiklar just nu är:

fredag 1 oktober 2010

Föreläsning i fickan

Modified Podcast Logo with My Headphones by Colleen AF Venable, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  Colleen AF Venable

Studenter vid Universitetet i Bergen i Norge vill ha flera inspelade föreläsningar som de kan se via mibilen eller datorn. En artikel (Forelesningen i lommen) på universitetets nättidning På Høyden skriver om en kampanj som kräver att lärarna använder nätet mycket mer för att tillgängliggöra sitt material.

Studenterna vill absolut inte se en minskning av lärarledda lektion men vill se att tiden används mer för fördjupning och diskussion. Föresläsningarna på nätet via till exempel iTunes U betyder att studenter kan förbereda sig mer effektivt för de lärarledda lektionerna. Många lärare är positiva till idén men är oroliga över hur mycket extra tid det tar att producera inspelade föreläsningar med tillräckligt bra kvalitet. En annan faktor som bromsar utvecklingen är lärarens tillgång till kvalificerat tekniskt stöd.

Enligt Synnøve Mjeldheim Skaar, ledare i universitetets studentkår:
– Vi ønsker ikke å fjerne forelesningen, men mener at podcast kan brukes på forskjellig måte etter de ulike fagenes særtrekk. For eksempel kan podcasting være et naturlig supplement i undervisningen. Har man en grunnleggende og tung teori kan man legge forklaringen ut på podcast, slik at studentene kan forberede seg til forelesningen og høre forklaringen igjen og igjen etterpå. 

Uppsats om e-lärande vinner pris

Två studenter vid Linnéuniversitetet har vunnit Promisepriset för årets bäst uppsats om e-lärande. Malin Linder och Heidi Bein tog emot priset vid Promisedagen i Kista för sin kandidatuppsats E-learning: En empirisk undersökning om kunskapssynen hos fyra e-learningproducenter. En intervju med Malin och Heidi finns på promise.se.

I uppsatsen undersökte de fyra organisationer i Sverige som skapar e-learningutbildningar för att ta reda på vilken kunskapssyn som de ger uttryck för. Det fanns tendenser hos alla fyra kring en social och konstruktivistisk syn på lärande men någon enhetlig syn kunde inte urskiljas. Studien koncentrerar sig på e-lärande inom företag men inställningarna och metoderna är inte så annorlunda även inom skolor och högskolor.