onsdag 30 november 2011

Att lära av misslyckande

Tent FAIL by theclyde, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  theclyde 

Konferenser brukar lyfta fram goda exempel, lyckade projekt och framgångsrika satsningar. Men ibland kan man lära sig mer av att höra om mindre lyckade projekt och diskutera varför de inte kom i mål eller varför en bra idé aldrig blev en bra affär.

Världsbankens blogg EduTech har en intressant artikel om ett annorlunda koncept: FAILfaire (Running your own FAILfaire). På FAILfaire fokuserar man på just misslyckade projekt och artikeln beskriver hur man kan arrangera en sådan konferens. Det är förstås svårt att locka folk att berätta öppet om sina misslyckanden även i utbildningssyfte. Därför finns det regler för dessa konferenser där man inte nämner namn och inte lägger skulden på någon. Det är viktigt att ta bort tabun kring misslyckande och se möjligheten att tänka om och kanske även komma på en ny variant som kan lyckas framöver.

FAILfaire har två huvudsyften:
 • dra slutsatser från dessa erfarenheter och se om de kan tillämpas i pågående projekt
 • främja en öppnare dialog bland personalen om hur man identifierar problem och hur man bäst reagerar
Dessa konferenser har även en regel mot all spridning av det som diskuteras; ingen får filma, twittra eller blogga om innehållet. Bara då kan man få folk att prata öppet om det som normallt hålls tyst inom organisationen.

tisdag 29 november 2011

Ämnesbevakning med sociala medier


Som en del av en seminarieserie, 21 digitala saker, för personal vid Linnéuniversitetet presenterade   jag ett antal verktyg som du kan använda för att följa de senaste nyheterna och artiklarna inom ditt ämnesområde (klicka på bilden för att starta inspelningen). I stället för att ständigt kolla massor av olika webbsidor, bloggar, databaser och sökningar kan du få in alla på en enda sida. Verktyget Netvibes hjälper dig bevaka ditt ämne eller affärsområde på ett effektivt sätt. Dessutom kan du skapa en publik sida och dela din bevakning med studenter eller kollegor.

Dessutom visar jag verktyg som hjälper dig samla dina bokmärken och referenser på nätet: Delicious och Diigo. Dessa kallas för social bookmarking och låter dig och dina kollegor eller studenter skapa gemensamma länklistor och även följa vad experterna inom området läser dag för dag.

Med Twitter kan du och dina studenter skapa nätverk med andra lärare och forskare och tipsa varandra om bra länkar. Presentationen visar exempel på hur du kan använda dessa tjänster för att filtrera och ta kontroll över informationsflödet.

söndag 27 november 2011

Umeå universitet lanserar nätbaserat apotekarprogram

apoteket_UNN_Harstad_270111-web by Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), on Flickr Umeå Universitet lanserar nu landets första apotekarprogram på distans enligt ett pressmeddelande på Newsdesk. Det femåriga programmet körs i samarbete med norska Tromsö Universitet och ska starta hösten 2012.
Utbildningen blir till största delen nätburen och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö. Laborationer inom kursen Läkemedelsformulering sker vid universitetet i Tromsö.

Färdigutbildade apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Apotekare kan också arbeta exempelvis som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Bild:
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

fredag 25 november 2011

Texta dina filmer

Om du har skapat en bra film kan det vara bra att lägga till textning. Textning är bra för de som har svårt att höra men det kan också vara praktiskt att lägga in textning på engelska så att du kan visa din film för en internationell publik. Ett väldigt praktiskt verktyg som hjälper dig att lägga till textning heter Universal Subtitles. Du kan skapa textning på många olika språk och det finns även möjlighet att fråga din publik om de vill hjälpa till och översätta filmen till deras språk. Textning kan då bli social!

Universal Subtitles fungerar med alla videoformat och du har tillgång till ett nätverk av översättare som kan hjälpa dig om du saknar språkkunskaperna själv.

onsdag 23 november 2011

Norska öppna lärresurser för skolan

Norge har skapat flera bra initiativ för att fränja användningen av öppna lärresurser i skolorna.

NDLA (Digitale læremidler for videregående opplæring) är en stor samling resurser inom alla ämnen som används regelbundet av cirka hälften av alla skollärare i Norge. Här finns det texter, filmer, podcasts, animeringar, diagram och lektioner som alla får använda och bearbeta. Dessutom finns det en guide till digital kompetens för lärare som vill lära sig mer och NDLA arena där du kan dela med dig av ditt material och skapa nätverk med andra lärare i landet.

Matematikk.org innehåller en stor mängd lärresurser i matte för alla skolnivåer, med interaktiva övningar och spel som utmanar elevernas kunskaper på ett roligt sätt. Även denna sajt har blivit mycket populär med cirka 7 miljoner sidvisningar per månad och 300 000 unika besökare. Det finns regelbundna tävlingar för eleverna samt råd för lärare och även föräldrar.

Titta och hämta inspiration.

Webbföreläsningar från Uppsala Universitet

Flera svenska universitet har nu egna medieportaler för att visa föreläsningar och reportage för både studenter och allmänheten. Uppsala Universitet har en portal som heter Medfarm Play och där hittar du många intressanta föreläsningar, både interna och från större konferenser som har ägt rum i Uppsala.

Bland annat finns föreläsningar från höstens konferenser i Uppsala: till exempel  

tisdag 22 november 2011

Individualiserad utbildning i Kanada

Utbildningsdepartementet i den kanadensiska provinsen British Columbia satsar stort på att se över hela skolsystemet och skapa möjligheter för individbaserat lärande för alla elever genom ett fokus på digital kompetens, projektbaserat lärande och en ny syn på lärarrollen.

De har tagit fram en interaktiv broschyr som förklarar satsningen, Personalized Learning in BC: Interactive discussion guide. Den förklarar en ny syn på skolan där varje elev får utveckla sina intressen i egen takt men med givna riktlinjer och stöd. Tekniken integreras i alla processer och digital kompetens är en av flera nyckelkompetenser tillsammans med kritiskt tänkande, kreativitet, kollaboration, etik och problemlösning. Lärande sker både i och utanför skolan och de betonar vikten av att elevernas arbete kopplas mer till riktiga projekt ute i samhället. Eleverna ska vara mer delaktiga i planeringsprocessen och uppmuntras att söka och välja egen kurslitteratur med läraren som stöd förstås.

- Personalized learning for each student in British Columbia means a shift from delivery of a set of broad, uniform learning outcomes and courses throughout the Pre-K to 12 Education Program, to learning that is increasingly student-initiated, self-directed, and interdisciplinary and that is facilitated by the teacher and co-planned with students, parents and teachers. Rigorous learning requirements will continue to be the core of the education program; the amount and nature of required core learning will change as students progress through the program.

De föreslår också en ny syn på bedömning där man ser självbedöming som en del av lärandeprocessen:

- traditionally the focus has been on assessment of learning where teachers measure student learning after the fact. To ensure students are acquiring essential skills such as self-regulation, a shift towards assessment as learning is required where students evaluate and adapt their own learning. 

Dokumentet innehåller många inspirerande förslag och kan väl fungera som utgångspunkt för liknande dokument även här i Sverige. Väl värt att läsa genom och fundera över.

Läs också en mer detaljerad sammanfattning av BCs planer i Stefan Pålssons Omvärldsblogg hos Skolverket: British Columbia bjuder in till förändring.

Se det interaktiva dokumentet.
Se dokumentet som pdf-fil.

Konferensguide 2012

Plenary audience by NHS Confederation, on Flickr
Intresset för nätbaserat lärande växer ständigt och utbudet av internationella konferenser 2012 är omfattande. En väldigt lång lista över alla de viktigaste konferenserna finns nu på Dr Tony Karrers blogg, eLearning Technology, eLearning conferences 2012. Här hittar du en lista månad för månad med länkar till konferensens hemsida. Listan börjar med december 2011 om du vill hitta årets sista konferens att åka till.

Photo:
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License by  NHS Confederation 

måndag 21 november 2011

Webbseminarium - kvalitet i e-lärande

Hur kan man säkra kvalitet i utbildning när man använder öppna sociala medier i kursen? Dagens nätbaserade utbildningar blir allt öppnare och traditionella metoder för att mäta utbildningskvaliteten är inte längre relevanta. Hur kan vi intergrera sociala medier i högre utbildning och samtidigt säkra bra kvalitet?

Dessa frågor tas upp i ett öppet webbseminarium, Ensuring high-quality in e-Learning 2.0 training, den 16 december (10.00 - 11.30) med Professor Ulf Ehlers (Vice-President Quality and Academic Affairs, Baden-Württemberg Cooperative State University, Vice-President, EFQUEL – European Foundation for Quality in e-Learning).

Seminariet, som är gratis och hålls på engelska, arrangeras av SVEA Consortium med hjälp av European Commission.

Till anmälan.

Sju nya öppna kurser från Stanford University till våren


Stanford University skapade många rubriker tidigare i år när de lanserade en helt öppen och gratis kurs, Artificial Intelligence. Förutom drygt 100 studenter som registrerades på campus fanns det minst
58 000 studenter från hela världen som läste kursen gratis på nätet (det rapporterades att minst 130 000 hade sökt sig till kursen).

Nu till våren erbjuder Stanford ytterligare sju öppna, gratis kurser med samma modell. Registrerade, betalande studenter får full handledning och akademiska poäng medan de som läser gratis får delta i alla delar av kursen och får ett intyg men inga akademiska poäng.

Vårens öppna kurser är:
 Klicka på kurslänken så kan du anmäla dig nu.

fredag 18 november 2011

UNIQUe - europeisk certifiering för e-lärande inom högre utbildning

Det skrivs mycket om kvalitet inom nätbaserat lärande. Nu finns det en europeisk kvalitetscertifiering, UNIQUe (European University Quality in E-Learning), som kan väl bli en standard för alla europeiska universitet. UNIQUe-certifiering innebär att universitetet gör först en detaljerad självvärdering utifrån UNIQUes kvalitetskriterier. Om universitetet bedöms uppfylla kriterierna blir det platsbesök av 3 internationella experter och sedan en rapport. Om allt blir godkänt blir universitetet certifierat men om det finns brister så får lärosätet en plan för vad som borde åtgärdas.

UNIQUe tar inte bara hänsyn till e-lärande i form av verktyg och pedagogik, den ser hur nya medier och kommunikationsmöjligheter präglar hela universitetets verksamhet och hur innovation och kollaboration främjas. UNIQUes certifieringsprocess granskar följande områden:
 • Universitetets strategi: integrering av e-lärande, innovationsklimat, öppenhet mot det omgivande samhället Resurser för lärande: tillgänglighet, utveckling, lagring, sökbarhet 
 • Student: kursinformation, support, lärande miljöer, digital kompetens, tillgång till vägledning, studiestöd, bibliotekstjänster mm 
 • Lärare: lärarnas kompetensutveckling, digital kompetens, support, pedagogisk utveckling, tydliga regler för IPR mm 
 • Teknik: gemensamma riktlinjer för användning, testning, support, kvalitetsstandard för utrustning, tillgänglighet, back-up 
 • Lärprocesser: flexibel pedagogik och metodik som anpassas till olika studentbehov, kommunikation av kursmål, verktyg och metoder som främjar kollaboration, utvärdering och examination 
 • Bedömning: olika bedömningsmetoder, system för återkoppling, metoder mot plagiering Personalutveckling: digital kompetens för hela personalen, administrativa processer 

UNIQUe har tagits fram av EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning).

Hämta UNIQUe Guide (pdf)

Skapa en egen kursplattform

De etablerade lärplattformarna får mer och mer konkurrens av öppna, webbaserade platformar som gör det möjligt för dig att organisera en kurs helt på egen hand. Jag har redan tipsat om flera sådana verktyg under de senaste månaderna och ytterligare en mycket attraktiv möjlighet heter iversity.

Iversity låter dig skapa en kurs med färdiga strukturmallar, ungefär som i vanliga lärplattformar som Moodle eller Blackboard, och sedan lägga in resurser (filmer, ljud, text, länkar) och strukturera som du vill. Sociala medier som Twitter, Facebook, Flickr och Wikipedia kan också enkelt kopplas in för att skapa en social lärmiljö. Du kan skapa inloggning för dina studenter men du kan också bestämma hur öppen eller stängd kursen ska bli.

- iversity is the first platform for faculty and students who are looking for an online service that combines the communicative nature of the university with the dynamics of a social network. Faculty and students can create courses, research projects and events in just a few minutes. Resources can easily be stored for future reference, messages reach the right people, announcements and deadlines are visible, the publication of research results is simplified and, therefore, accelerated. iversity is available starting fall 2011, and is free for all users.
 

Titta gärna på en demonstrationskurs i iVersity, The University in the 21st Century, för att se möjligheterna med plattformen eller titta på denna introduktionsfilm:

torsdag 17 november 2011

Norsk kampanj för datorer i tentamen

studying up by presta, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  presta 

70 000 norska studenter kräver att få möjlighet att använda datorer i tentasalen, enligt Norgesuniversitet (Aksjonerer for å få bruke PC under eksamen). Om meningen med högre utbildning är att förbereda studenter för arbetslivet är det ologiskt att arbeta med papper och penna, i synnerhet inom ämnesområden som teknik och IT, menar studenterna.  Gymnasieelever använder redan datorer som standardredskap och de menar att samma inställning ska finnas inom högre utbildning.

Kampanjen uppmanar studenter vid alla universitet och högskolor att ta upp frågan inom sina respektive fakulteter. Läs mer i en artikel i tidningen Adressa.no, Aksjonerer mot PC-nekt på eksamen. Studenternas krav möter lite motstånd och även på departementsnivå finns det förståelse, enligt Adressa.no:

- Kvalitetsreformen sier at studentene skal være forberedt på arbeidslivet, men ut fra den tankegangen er det ikke logisk å drive eksamen med penn og papir, sier statssekretær Kyrre Lekve (SV) i Kunnskapsdepartementet.

onsdag 16 november 2011

SchooX - samla och dela kunskap

Det finns flera bra tjänster idag som hjälper dig att samla bra resurser på nätet (filmer, podcasts, texter, bilder mm) och sy ihop dem kring ett sammanhang; i princip att länka ihop en egen utbildning. En sådan tjänst heter SchooX som även går under rubriken The Academy for Self-learners.

Principen med SchooX är att den skapar en knapp i din webbläsare och när du ser en bra webbsida, video, bild eller annan resurs kan du spara den till ditt bibliotek på SchooX. Du kan dela med dig av allt du samlar i ditt bibliotek och genom att tagga varje resurser kan du skapa resurssamlingar kring olika teman. Du ser också vad dina vänner samlar och du kan följa personer som verkar ha liknande intressen som du har.

SchooX har också en stor samling kurser som är olika universitetens öppna kursmaterial som finns även på ställen som iTunes U eller YouTube EDU. När du har klarat en kurs på SchooX får du ett intyg och du kan samla dessa intyg i din egna e-portfolio. Den här formen av intyg för informellt lärande liknar systemet med märken (t ex Mozillas Open Badges) som används av bland andra Peer 2 Peer University. Du kan även bygga en egen utbildning och erbjuda den till andra medlemmar i SchooX.

Hur väcks studenternas intresse på nätbaserade kurser?


Ett vanligt problem på många nätkurser är att studenterna är ganska passiva och gör bara det som krävs av dem. Lisa Nielsen är en lärare som har skrivit flera böcker och guider om hur man undervisar dagens ungdomar (se boken Teaching Generation Text till exempel) och på hennes blogg, The Innovative Educator, finns det en ny post som heter Five Things Students Want Their Teachers to Know about Online Learning.

Här ger hon konkreta förslag som kan skapa bättre gemenskap på en nätkurs och vilka verktyg som kan användas.
 • Studenterna vill vara sociala på nätet. Ge dem möjligheter att lära känna varandra via olika verktyg som Skype, Google+ eller Facebook. 
 • De vill kunna se varandra. Låt de presentera sig via korta filmer, lämna in filmredovisningar i stället för skriftliga osv.
 • De vill se dig. Spela gärna in en kort videopresentation om dig, lämna återkoppling på inlämningsuppgifter som kort filmer osv.
 • De vill att du ska lära känna dem. Ge möjligheter till enskild konsultation/handledning. Ge de möjligheter att lägga upp mer personliga presentationer på kurswebben mm.
 • Visa nyttan för varje uppgift. Kanske en kort film av en tidigare student som förklarar nyttan med en viss övning, bjud in en extern expert som kan berätta om kursens relevans.

tisdag 15 november 2011

Utan Internet ...

Utan Internet är titeln på denna film som har skapats för att stödja den nationella kampanjen Digidel 2013. Digidel verkar för en ökad digital delaktighet i Sverige med målet att få en halv miljon svenskar ut på nätet innan slutet av 2013. Titta gärna på deras hemsida för information om aktiviteter där du bor och för att se hur du kan bidra.

lördag 12 november 2011

Brainstorming fungerar inte

Brainstorming by letmecraft, on Flickr
Vi har alla varit med om en brainstorming session där alla ska kläcka nya, kreativa idéer. Problemet är att sådana sessioner inte uppfyller allas förväntningar. En artikel av Jean McGregor i Washington Post, Why brainstorming doesn't work, skriver att majoritetens idéer dominerar och att väldigt kreativa förslag kommer sällan fram.

Detta framgår av en ny studie av Nicholas Kohn och Steven Smith, Collaborative fixation: Effects of others' ideas on brainstorming (Applied Cognitive Psychology, Vol 25, maj/juni 2011). Många är rädda att uttrycka avvikande meningar och majoriteten styr mot en försiktig lösning. Men när var och en får tid helt på egen hand att skriva sina idéer får man mycket bättre utdelning, enligt studien.

- As with all such studies, there’s plenty of pretty obvious common sense to this research. But it’s a helpful reminder of how unhelpful it can be when managers dump people in a room together, thinking it will result in creative big ideas. Somehow, a belief in the power of group brainstorming sessions persists, despite evidence that it doesn’t work. Great minds can come up with their own ideas, but sometimes the problem is they think too much alike.

Låt alla bidrar men var för sig och utan att påverkas av vad andra skriver.

Bild:
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby  letmecraft 

fredag 11 november 2011

1-till-1 satsningar internationellt


Många kommuner i Sverige satsar på att införa s. k. en-till-en; en dator till varje elev (och lärare). Men internationellt är detta inget nytt som jag har rapporterat här flera gånger. Uruguay var det första landet att ge alla skolbarn under 14 en bärbar dator och satsningen fortsätter tills alla elever har datorer.

Världsbankens blogg om IT och lärande, EduTech, finns nu en artikel som innehåller en lista över alla länder som har nationella initiativ kring en dator till varje elev, 1-to-1 educational computing initiatives around the world. Nyligen bjöd OECD in representanter från världens en-till-en satsningar för en konferens och listan är baserad på de länder som deltog. Bland de ledande länderna var förstås USA, Storbritannien, Australien och Sydkorea men många utvecklingsländer satsar också, bland annat Rwanda, Paraguay, Peru och Nepal.  Sidan innehåller länkar till alla satsningar samt internationella studier kring frågan.

Listan ska byggas ut förstås och just nu innehåller den inte regionala eller lokala satsningar som vi ser här i Sverige.

onsdag 9 november 2011

Ny studie om IT och skolan

Tech in class.jpg by dkdykstra, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  dkdykstra 

IT kommer att revolutionera skolan men det finns stora klyftor när det gäller digital kompetens. Så kan man summera en ny rapport som Kairos Future har publicerat om IT och skolan.

Pressmeddelandet om rapporten ser ut så här (källa: Newsdesk):

Det finns en tydlig klyfta mellan ledning och klassrum när det kommer till IT-entusiasm i skolan. De som arbetar på ledningsnivå: rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger vill i betydligt större utsträckning att IT ska användas mer i undervisningen. De som ska göra jobbet i slutändan – lärare och elever – är inte lika entusiastiska. Var tredje elev vill inte ha mer IT i skolan och nära en av tio elever tycker att IT borde användas mindre i undervisningen. Det visar Kairos Futures studie IT och digital kompetens i skolan, som tar temperaturen på IT-situationen i den svenska skolan.

Idag har över 150 kommuner inledda eller planerade satsningar på egen dator för varje elev. Svensk skola har inlett en resa som bara börjat, och utvecklingen går snabbt. En majoritet av lärare, rektorer, IT-strateger och förvaltningschefer tror att det år 2025 är sannolikt att IT-användningen har förändrat synen på pedagogik och lärande i grunden.

- Det här visar på en väldigt splittrad syn på IT inom skolan. Många elever och lärare som ska göra jobbet tycker att IT tar för mycket kraft. Samtidigt är det de lärare och elever som bejakar den nya tekniken som är de som når största framgångarna, det säger Thomas Fürth, forskningsledare på Kairos Future. 

Läs rapporten på www.kairosfuture.com/publikationer 
För mer information kontakta Helen Jönsson, kommunikatör Kairos Future, helen.jonsson@kairosfuture.com 070-219 09 29.

Om studien
Studien har genomförts genom en litteraturstudie, en enkätundersökning med över 4000 respondenter, fokusgrupper och ett expertseminarium. På expertseminariet medverkade åtta experter inom områdena IT och pedagogik där de fick ge sin syn på den framtida utvecklingen av IT i skolan.

tisdag 8 november 2011

Seminarium om källkritik

En mycket viktig kvalitetsfaktor i studenternas självständiga arbeten är hur de väljer källor. Frågor om källkritik och studenternas förmåga att söka lämpliga resurser blir allt viktigare och detta var utgångspunkten för ett intressant seminarium vid Linnéuniversitetets Bibliotek i oktober.

Seminariet, Källor i självständiga arbeten, spelades in och alla sessioner är nu tillgängliga.
 • Inledning - Maria Lindgren, lektor i svenska språket och nordiska språk, Linnéuniversitetet
 • Källkritik i webb 2.0 miljöer - Helena Francke, lektor i biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås
 • Källkritisk träning med Wikipedia som examinationsform - Jonas Svensson, lektor i religionsvetenskap, Linnéuniversitetet
 • Lärarstudenters val av litteratur i examensarbetet - Ann-Louise Larsson, bibliotekarie vid Linnéuniversitetet
Som smakprov ser du här inledningen:

Facebook som kursplattform

Facebook by Franco Bouly, on Flickr
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Franco Bouly 

Åsa folkhögskola har under hösten genomfört en pilotkurs där gruppens diskussioner sker i Facebook. En artikel i Folkbildningsrådets blogg Re:flex, Sociala media som stöd för digital delaktighet, beskriver hur kursen har gått och vilka fördelar och nackdelar som de har hittat kring Facebook som mötesplats. Kursen gick i samarbete med Astma- och Allergiförbundet och syftet var att träna deltagarna i hur man kan använda sociala medier för att skapa mer engagemang och diskussion inom organisationen.

Deltagarna var inte vana vid sociala medier och mycket tid i början av kursen ägnades åt praktiskt stöd för att kunna hantera verktyget. De skapade en egen grupp i Facebook för alla diskussioner och för att tipsa varandra om material och länkar. Senare började deltagarna skapa Facebookgrupper för sina egna organisationer och även skapa bloggar.

- Det viktigaste steget blev sedan att deltagarna skapade och i sina föreningar förankrade och bjöd in medlemmarna till de slutliga Facebookgrupperna och att de började använda gruppen och bloggen just för att stärka närheten och samtalet medlemmarna mellan.

Genom kursen får deltagarna ökad förståelse för hur sociala medier kan användas för effektivare kommunikation inom föreningar och andra organisationer.

måndag 7 november 2011

Lärarens guide till iTunes

iTunes U finns det idag cirka 350 000 föreläsningar från nästan 1000 universitet. Dessutom finns det resurser för skolor och andra utbildningsanordnare. För att komma igång med iTunes finns det en utmärkt serie filmer, How to use iTunes, som har gjorts av Russell StannardTTV (Teacher Training Videos).

Det finns 16 korta filmer som visar hur du installerar iTunes, söker material, spelar upp innehåll på datorn eller mobilen, prenumererar på föreläsningsserier mm. Det går inte att bädda in ett exempel här men klicka på länken och prova.

söndag 6 november 2011

Öppna föreläsningar från Stockholms Universitet

Stockholms Universitet har sedan 30 år arrangerat populärvetenskapliga öppna föreläsningar och idag sänds de via webben till alla som vill vara med. Du kan se varje föreläsning i direktsändning eller senare som inspelning om du inte kan vara på plats i Stockholm.

Kommande föreläsningar:
 • 7 nov Samtalsserie: 2020 års skola och lärarutbildning – från problem till förebild Utbildningsminister Jan Björklund ger sin bild av framtidens skola och lärarutbildning. 
 • 8 nov Föräldraledighet och barnafödande i kristider Tisdagsföreläsning med Ann-Zofie Duvander, docent i demografi och Gunnar Andersson, professor i demografi 
 • 15 nov Vad händer med svenskan? Global, digital och intim - ändå samma språk! Tisdagsföreläsning med Olle Josephson, professor i nordiska språk 
 • 17 nov Räkna med bokstäver! Konsekvenser för matematikundervisningen Öppen föreläsning arrangerad av Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik
 • 5 dec Samtalsserie: 2020 års skola och lärarutbildning – från problem till förebild Ekonomen, hjärnforskaren och pedagogen möts i ett samtal om vad forskningen kan betyda för en bättre skola och utbildning. 
Se tidigare föreläsningar.

Sociala medier i skolan - diskutera hellre än blockera

Locks by Leo Reynolds, on Flickr
Många skolor (och även företag, kommuner och landsting) här och utomlands blockerar vissa sociala medier som YouTube och Facebook. Detta skapar en katt-och-mus lek mellan lärarna och eleverna och är helt kontraproduktiv enligt en bloggpost av Michael Fisher, Ditch internet filters. Han menar att allmänna förbud bara ökar elevernas nyfikenhet. Allmänna förbud gör lärarna lika hjälplösa som eleverna. Det finns många väldigt bra filmer på YouTube precis som det finns fördelar med att skapa diskussionsgrupper i, till exempel, Facebook. Det borde vara upp till läraren vilka resurser som ska kunna användas.

Han ger en lång rad argument mot blockering av vissa nättjänster och efterlyser i ställer mer dialog med eleverna om hur man använder nätet för lärande och samarbete. Att inte använda de verktyg och resurser som används i samhället idag kan leda till att skolan blir mindre relevant framöver.

"Schools are supposed to be places of learning, not prisons of content. Content and information live everywhere now and the impetus is upon us to create opportunities to connect that content, not continue to limit it."

Även om vi kan blockera vissa sidor i skolans nät har de flesta egna mobiler med tillgång till allt. Det går inte att "skydda" eleverna genom förbud. Dags att diskutera nätetik och källkritik mycket mer!

Bild:   
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic Licenseby  Leo Reynolds 

lördag 5 november 2011

Pennan blir smartare

Trots alla smarta mobiler, mp3-spelare och surfplattor finns det fortfarande hopp för vår trogna vän, pennan. Dagens smarta pennor kan nu spela in till exempel en föreläsning och koppla inspelningen till dina anteckningar. Titta på den här filmen om en ny smartpenna, Livescribe Smartpen. En student kan spela in lärarens kommentarer och samtidigt skriva anteckningar. Efteråt kan hon bara klicka på ett ord i sina anteckningar för att höra vad läraren sade om just den punkt.

En annan tillämpning är att läraren skapar en pencast - röstinspelning och anteckningar. En pencast kan sedan laddas upp i lärplattformen och studenterna får både lärarens anteckningar och kommentarer. Väldigt användbar för till exempel genomgångar inom matematik eller fysik.
Se några exempel på pencasts från Livescribe (längst nere på sidan).

Läs mer om detta i en artikel i The Journal, The Pen That’s Smarter Than the…Pen.

torsdag 3 november 2011

Paneldiskussion om öppna digitala lärresurser i skolan

Här ser du en intressant paneldiskussion från konferensen Skolforum, 31 oktober, som handlar om  användningen av digitala lärresurser i undervisningen. Diskussionen var del 2 i en serie som arrangeras av Skolforum och nätverket Dela.

Frågorna som diskuterades är:
 • Är det tillgången till digitala lärresurser som är viktigast, eller finns det andra frågeställningar som borde komma i förgrunden? 
 • Är det nödvändigt att reflektera kring synen på kunskap, lärande och hur undervisningen ska gå till? 
 • Är elevernas möjligheter till medskapande en avgörande fråga? 
 • Kan till exempel Wikipedia användas som en öppen digital lärresurs? 
Följande personer var med i panelen: Ann-Charlotte Keiller (IKT-utvecklare inom förskolan, Göteborgs stad), Björn Kindenberg (grundskolelärare, Stockholms stad), Karin Aaseby (gymnasielärare, Värmdö kommun), Margareta Hellström (lärarutbildare och pedagogisk konsult, KTH), Fredrik Paulsson (forskare, Umeå universitet), Mats Pertoft (riksdagspolitiker, Miljöpartiet), Mikael Damberg (riksdagspolitiker, Socialdemokraterna), Marie Carlsson (förlagschef för Libers skolutgivning). Moderatorn var Stefan Pålsson (frilansskribent, analytiker).Del 3 av serien är ett webbseminarium, 22 november, 15.00. Information om den kommer på Delas hemsida inom kort.


Internationell konferens om problembaserat lärande

En internationell konferens om problembaserat lärande hålls 12-13 april 2012 i Rovaniemi, Finland. Konferensens tema är Competence and Problem-Based Learning- Experience, Learning and Future och lärare och forskare är välkomna att bidra till diskussionen. Konferensen organiseras av Rovaniemi University of Applied Sciences, Finnish Society for Problem-based Learning ProBell och University of Lapland.

Årets huvudtalare är:
 • Professor Anette Kolmos, UNESCO Chair in PBL in Engineering Education, Aalborg University, Denmark 
 • Professor Maggi Savin-Baden, Director, Learning Innovation, Coventry University, UK 
Vill du skicka in ett bidrag ska du skicka in ett abstrakt senast 30 november (läs mer, Call for abstracts)

onsdag 2 november 2011

Nytt nummer av tidskriften Synkron

NFF (Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) ger ut en mycket intressant e-tidskrift om IT och lärande som heter Synkron. Den publiceras på nätet och i det senaste numret hittar du bland annat:
 • Studenter vill ha mer flexibel utbildning
 • Stephen Downes på besök i Norge skriver om öppenhet inom utbildning och fri tillgång till kunskap
 • Det omvända klassrummet
 • Tony Bates om varför traditionella universitet har det så svårt med distansutbildning
 • Webinar öppnar nya undervisningsmöjligheter


Ny framtidsvision från Microsoft

Det är alltid intressant att spekulera om framtiden och med jämna mellanrum kommer filmer som visar hur framtiden kan se ut om dagens trender förtsätter. Här ser du en ny film från Microsoft om hur nätet och IT kommer att helt integreras i vardagslivet inom 5-10 år. Här syns Augmented Reality, flexibla pekskärmar, tolkning och talsyntes i en spännande blandning. Om arbetslivet blir så här inom cirka 5 år hur ska vi utbilda dagens studenter så att de kan möta denna framtid?
Se även Microsofts Nyhetsblogg.