fredag 18 november 2011

UNIQUe - europeisk certifiering för e-lärande inom högre utbildning

Det skrivs mycket om kvalitet inom nätbaserat lärande. Nu finns det en europeisk kvalitetscertifiering, UNIQUe (European University Quality in E-Learning), som kan väl bli en standard för alla europeiska universitet. UNIQUe-certifiering innebär att universitetet gör först en detaljerad självvärdering utifrån UNIQUes kvalitetskriterier. Om universitetet bedöms uppfylla kriterierna blir det platsbesök av 3 internationella experter och sedan en rapport. Om allt blir godkänt blir universitetet certifierat men om det finns brister så får lärosätet en plan för vad som borde åtgärdas.

UNIQUe tar inte bara hänsyn till e-lärande i form av verktyg och pedagogik, den ser hur nya medier och kommunikationsmöjligheter präglar hela universitetets verksamhet och hur innovation och kollaboration främjas. UNIQUes certifieringsprocess granskar följande områden:
  • Universitetets strategi: integrering av e-lärande, innovationsklimat, öppenhet mot det omgivande samhället Resurser för lärande: tillgänglighet, utveckling, lagring, sökbarhet 
  • Student: kursinformation, support, lärande miljöer, digital kompetens, tillgång till vägledning, studiestöd, bibliotekstjänster mm 
  • Lärare: lärarnas kompetensutveckling, digital kompetens, support, pedagogisk utveckling, tydliga regler för IPR mm 
  • Teknik: gemensamma riktlinjer för användning, testning, support, kvalitetsstandard för utrustning, tillgänglighet, back-up 
  • Lärprocesser: flexibel pedagogik och metodik som anpassas till olika studentbehov, kommunikation av kursmål, verktyg och metoder som främjar kollaboration, utvärdering och examination 
  • Bedömning: olika bedömningsmetoder, system för återkoppling, metoder mot plagiering Personalutveckling: digital kompetens för hela personalen, administrativa processer 

UNIQUe har tagits fram av EFQUEL (European Foundation for Quality in E-learning).

Hämta UNIQUe Guide (pdf)

Inga kommentarer: