tisdag 22 november 2011

Individualiserad utbildning i Kanada

Utbildningsdepartementet i den kanadensiska provinsen British Columbia satsar stort på att se över hela skolsystemet och skapa möjligheter för individbaserat lärande för alla elever genom ett fokus på digital kompetens, projektbaserat lärande och en ny syn på lärarrollen.

De har tagit fram en interaktiv broschyr som förklarar satsningen, Personalized Learning in BC: Interactive discussion guide. Den förklarar en ny syn på skolan där varje elev får utveckla sina intressen i egen takt men med givna riktlinjer och stöd. Tekniken integreras i alla processer och digital kompetens är en av flera nyckelkompetenser tillsammans med kritiskt tänkande, kreativitet, kollaboration, etik och problemlösning. Lärande sker både i och utanför skolan och de betonar vikten av att elevernas arbete kopplas mer till riktiga projekt ute i samhället. Eleverna ska vara mer delaktiga i planeringsprocessen och uppmuntras att söka och välja egen kurslitteratur med läraren som stöd förstås.

- Personalized learning for each student in British Columbia means a shift from delivery of a set of broad, uniform learning outcomes and courses throughout the Pre-K to 12 Education Program, to learning that is increasingly student-initiated, self-directed, and interdisciplinary and that is facilitated by the teacher and co-planned with students, parents and teachers. Rigorous learning requirements will continue to be the core of the education program; the amount and nature of required core learning will change as students progress through the program.

De föreslår också en ny syn på bedömning där man ser självbedöming som en del av lärandeprocessen:

- traditionally the focus has been on assessment of learning where teachers measure student learning after the fact. To ensure students are acquiring essential skills such as self-regulation, a shift towards assessment as learning is required where students evaluate and adapt their own learning. 

Dokumentet innehåller många inspirerande förslag och kan väl fungera som utgångspunkt för liknande dokument även här i Sverige. Väl värt att läsa genom och fundera över.

Läs också en mer detaljerad sammanfattning av BCs planer i Stefan Pålssons Omvärldsblogg hos Skolverket: British Columbia bjuder in till förändring.

Se det interaktiva dokumentet.
Se dokumentet som pdf-fil.

Inga kommentarer: