onsdag 31 augusti 2016

Webinar - communities of practice

Bild: Hróbjartur Árnason
Hur bygger man ett framgångsrikt community of practice (professionellt nätverk) där lärare från olika ämnesområden kan dela med sig av erfarenheter, utforska gemensamma intressen och skapa nya projekt.

Det nordiska nätverket NVL Distans erbjuder ett webbinarium fredag 16 september 13.00-14.00 där du får höra om ett isländskt projekt, Samspil 2015, som skapade communities of practice för lärare i landet. Tryggvi Thayer, en av projektledarna, kommer att berätta om projektet och leder en diskussion kring professionella nätverk.

- By participating in this webinar you will learn about practical ways to support your peers to develop their practice together by combining the best aspects of online and face-to-face communication and be inspired to try them out in your own workplace or community.

Mer information om webbinariet (inkl anmälan).

tisdag 30 augusti 2016

Estland i ledning inom digitalisering

Sveriges digitalisering tappar farten och vi ser nu flera länder som går före oss. I vårt närområde har Estland nu tagit täten enligt en artikel i Ny Teknik, Estland har sprungit om Sverige i digitaliseringen. Landet är nu bäst inom EU när det gäller digitalisering av myndighetstjänster och via sajten e-Estonia.com får du en bra översikt på hur de har digitaliserat 99% av alla statliga tjänster. Nästan alla ester har digitalt id-kort och i valet 2015 röstade över 30 % elektroniskt. Varje medborgare har egen portal för digitala tjänster.

Estland har också infört begreppet e-medborgarskap som innebär att du kan starta ett företag i Estland digitalt varifrån som helst.

- Estland är ett av världens mest avancerade länder när det gäller digitala myndighetstjänster. Landet har till exempel 12 000 e-medborgare. Det innebär att du kan starta ett estniskt registrerat företag varsomhelst ifrån i världen och det går att göra med några få klick. Skatt betalar du i ditt eget land, men du utnyttjar diverse hjälp online från estniska myndigheter och till exempel revisionsfirmor.

Här ser du en kort film om Estlands digitalisering med presidenten Toomas Hendrik Ilves i spetsen.

måndag 29 augusti 2016

IT i vuxenutbildning - kompetensutveckling är nyckeln


En bra lärare kan utveckla sin pedagogik och hitta nya möjligheter med hjälp av IT medan en dålig lärare blir inte bättre bara för att de använder IT. Så skriver Håkan Fleischer,Linnéunversitetet, i en ny artikel i nättidningen Re:flex, Utbildning om IT i vuxenutbildningen. Lärare behöver kompetensutveckling för att kunna tillämpa IT i sin undervisning på ett sätt som främjar kunskapsbildning, utökar möjligheter till dialog och lärande samtal samt stimulera reflektion och eftertanke.

Två problemområden som diskuteras i artikeln är störningsproblem med digitala verktyg i klassrummet och inre barriärer som finns hos många lärare mot IT. Alla kompetens-utvecklingsinsatser för lärare måste ta hänsyn till dessa inre barriärer och det är viktigt att visa respekt för dem och diskutera eventuella farhågor innan man går på mer praktiska frågor.

- Vägen till en sund och verkligen utvecklande utbildning om IT i vuxenutbildningen går alltså i två steg: I det första steget undersöks de inre barriärerna. Svaren på dessa frågor rör användning av IT i allmänhet och adresseras i utbildningsinsatser på ett allmänpedagogiskt plan. Därefter, eller möjligen parallellt, pekar utbildningen mer de tre förstnämnda faktorerna, nämligen kunskapsbildningen, lärprocessen och att hantera distraktioner. Dessa bör behandlas ämnesdidaktiskt och vara utformad på sådant sätt att forskningens slutsatser i området kopplas till utbildning i konkreta praktiker.

lördag 27 augusti 2016

DigComp 2.0 - EU ramverk för digital kompetens


EU-kommissionen har nyligen publicerat en reviderad version av sitt ramverk för digital kompetens, DigiComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Digital kompetens delas upp i fem områden och 21 kompetenser som beskrivs med exempel. Den första utgåvan kom ut 2013 och nu har den reviderats. Dokumentet definierar nyckelkompetenser och har redan används som utgångspunkt för många initiativ i olika länder, framför allt inom näringsliv och utbildning.

Kompetensområden är:
  • Informations- och datakompetens
  • Kommunikation och kollaboration
  • Skapa digitalt innehåll
  • Säkerhet
  • Problemlösning
- It is a tool to improve citizens’ digital competence, help policy-makers formulate policies that support digital competence building, and plan education and training initiatives to improve the digital competence of specific target groups. DigComp also provides a common language on how to identify and describe the key areas of digital competence and thus offers a common reference at European level.

Ladda ner dokumentet som pdf-fil.

Referens:
Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez S., Van den Brande, G. (2016). DigComp 2.0: The Digital Competence Framework for Citizens. Update Phase 1: The Conceptual Reference Model. Luxembourg Publication Office of the European Union. EUR 27948 EN. doi:10.2791/11517

fredag 26 augusti 2016

Uppsalas första MOOCs startar till hösten


Uppsala universitet är det senaste svenska lärosäte att erbjuda MOOCs (Massive Open Online Courses). Nu till hösten ska Uppsala köra tre öppna kurser som partner i det brittiska konsortiet FutureLearn (som ägs av Open University). Först ut är kursen Antibiotic Resistance: the Silent Tsunami som startar 3 oktober och du kan redan nu anmäla dig. Senare kommer ytterligare två kurser: Climate Change Leadership och Understanding Financial Crisis: Business Cycles and Policy. Kurserna, som är helt nätbaserade, ger inga högskolepoäng men är öppna för alla som är intresserade.

Mats Cullhed, enheten för universitetspedagogik, ser fram emot kursstarten:

- Jag ser flera potentiella möjligheter med denna typ av kurser. Samtidigt som vi bidrar med viktig kunskap lär vi oss mer om internetbaserad teknik och pedagogik som kan användas inom våra ordinarie utbildningar. Vi hoppas också att fler får upp ögonen för Uppsala universitet och vill visa vilka stimulerande akademiska miljöer som väntar internationella studenter som söker sig hit.


Läs mer i ett pressmeddelande från Uppsala universitet myNewsdesk: Uppsala universitet öppnar dörrarna för världen.

onsdag 24 augusti 2016

SVERDs höstkonferens 2016

SVERD (Svenska Riksorganisationen för Distansutbildning) håller sin höstkonferens fredag 14 oktober (10.00 - 16.00) på Saturnus konferens Hornsgatan 15 ( T-bana Slussen) i Stockholm. Temat för i år är Innovativt, kommunikativt och omformat lärande och bland programpunkterna finns: kvalitet inom distansutbildning, nätbaserad kvalificerad yrkesutbildning, fjärrundervisning i skolan och tankar om MOOCs framtid i Sverige efter UKÄs utredning tidigare i år. Dessutom kommer vinnaren av årets Boldic Award att presenteras.

Se programmet och information om anmälan.

tisdag 23 augusti 2016

Ny guide till akademiskt skrivande

CC BY-NC-ND Some rights reserved by Dan Åkerlund
Just nu vid terminsstart kommer en reviderad version av en bra guide för studenter, nya och gamla, Guide till akademiskt skrivande. Den har skrivits av Dan Åkerlund, Karlstads universitet och publiceras på nätet med en Creative Commons-licens. Boken är alltså gratis att ladda ner och får kopieras så länge du anger källan, inte använder det kommersiellt och inte bearbetar den på något sätt.

Guiden hjälper dig att skriva rapporter, uppsatser och examensarbeten med kapitel som handlar om struktur, form, diskussion, akademiskt språk, tekniska tips och verktyg. Enligt författaren:

- Den handlar om vad du kan skriva i olika kapitel, tips kring tempus och en del knepiga begrepp, om hur du kan formulera ett syfte och en frågeställning och om hur du rent tekniskt får till en snygg och lättläst text – det senare har jag inte sett någon annan stans. Den ger också tips på olika programvaror som kan vara bra att ha när man skriver en rapport eller uppsats – inte minst kring referenshantering.

Läs mer om boken på Dan Åkerlunds blogg.

måndag 22 augusti 2016

MOOC-möjligheter ny rapport med goda exempel

CC BY Some rights reserved by EADTU
En ny rapport från European Association of Distance Teaching Universities (EADTU), European Policy response on MOOC opportunities, ger policyrekommendationer till myndigheter och lärosäten om hur man kan dra nytta av MOOCs och öppen utbildning.

Rapporten beskriver goda exempel på lärosäten som har arbetat länge med MOOCs och utvecklat framgångsrika strategier, till exempel KU Leuven (Belgien), Delft Tekniska Universitet (Nederländerna), University of Porto (Portugal) och Universidad Carlos III de Madrid (Spanien). Dessutom tittar rapporten på flera nationella och internationella initiativ i Finland, Irland, Norge, Turkiet, Litauen och Israel.

Här finns både inspiration och lärdomar som vi i Sverige bör dra nytta av.

fredag 19 augusti 2016

Film i undervisning - stor okunskap om upphovsrätt


Varannan skollärare saknar tillräcklig kunskap om vilka regler som gäller vid visning av nätbaserade filmer i undervisningen enligt en artikel i Skolvärlden, Lärare bryter mot lagen med rörlig bild. En ny undersökning har frågat 500 högstadie- och gymnasielärare om sin inställning till upphovsrätt och film.  Resultaten visar att 76% av de tillfrågade lärarna visar YouTube filmer i sin undervisning även om många inte riktigt vet vilka upphovsrättsliga regler som gäller.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inte överraskad över siffrorna men efterlyser mer utbildning kring upphovsrättsfrågor:

– Jag är egentligen inte förvånad över att det är en så hög siffra. Det finns en osäkerhet kring de här frågorna och införandet av den nya tekniken har gått fort för många lärare. De får utrustning utan att de hunnit sätta sig in i regelverket ordentligt.

Området upplevs som förvirrande och många lärare anser att de inte har tid att sätta sig in i regelverket. Liknande problem finns förmodligen när det gäller användning av bilder. Antagligen är situationen inte så annorlunda inom vuxenutbildning och högskola. Kommer vi att se en nationell satsning?

torsdag 18 augusti 2016

Ny avhandling om lärande i virtuella lärmiljöer

Charlotta Hilli
En ny avhandling av Charlotta Hilli, Åbo Akademi, Virtuellt lärande på distans : en intervjustudie med finländska gymnasiestuderande, har studerat hur elever vid flera finska gymnasieskolor har upplevt distansstudier som bygger mycket på kollaborativt lärande och aktivt deltagande.

Virtuella lärmiljöer (sociala medier, virtuella världar, spel, wikis osv) skiljer sig markant från klassrumsstudier genom att fokuset skifter från lärarcentrering till elevcentrering. Eleverna får mycket större frihet att undersöka källor själva samt större flexibilitet i tid och rum. Det ökade ansvaret och fokus på initiativtagande och kollaboration sätter större press på eleverna. Många har svårt att klara denna process från konsument till producent och avhandlingen undersöker dessa frågor. Slutsatsen är att virtuellt lärande motiverar elever att ta större ansvar för sitt lärande och gör de mer medvetna om kunskapsbegreppet.

- Studiens implikationer är att en studerandecentrerad pedagogik och en socialkonstruktivistisk kursdesign kan motivera de studerande att aktivt interagera vid lärprocessen. Digitala program som Second Life, Google+ och Wikibooks gör interaktionerna möjliga. Avhandlingen har resulterat i ett empiriskt grundat begrepp virtuellt lärande. Det förutsätter en aktiv studerande som metakognitivt kontrollerar lärprocessen, hanterar digital information och kommunicerar i en föränderlig lärmiljö. Virtuellt lärande förbereder de studerande på att information och kunskap ständigt utvecklas i det kunskapssamhälle de är en del av.

Studien menar också att virtuella lärmiljöer bör också användas i klassrumsundervisning för att utveckla elevernas kollaborativ kompetens och för att förbereda dem för en omgivning som ständigt utvecklas.

onsdag 17 augusti 2016

Videokonferens via din TV

En ny produkt som heter helt enkelt HELLO kan omvandla din TV till en videokonferensanläggning på ett billigt och flexibelt sätt. Enheten som innehåller kamera, microfon och trådlös sändare kopplas enkelt till din TV och sedan kan du till exempel ta emot Skype eller andra webbmöten direkt på TVn. Dessutom kan du enkelt dela skärm mellan din dator, platta eller mobil och TVn. HELLO kan även användas som övervakningskamera med inbyggd rörelsedetektor.

HELLO söker just nu folk som vill hjälpa till med finansiering via crowdfundingsajten Kickstarter och redan nu har produkten väckt ett stort intresse. Titta på följande introduktionsfilm för att se hur HELLO fungerar.

tisdag 16 augusti 2016

Äldre lika bekväma med teknik som yngre enligt ny studie


En amerikansk studie visar att äldre medarbetare oftast är mer bekväma med IKT i jobbsammanhang än yngre, tvärtemot de vanliga stereotyperna. Enligt en artikel på TechRepublic, Myth busted: Older workers are just as tech-savvy as younger ones, says new survey, var medarbetare över 55 mindre stressade över teknik än dem under 35 år. Problemet är att både arbetsgivare och yngre medarbetare tror att äldre saknar digital kompetens och därför finns det en inbyggd snedrekrytering som missgynnar alla över 55. Enligt konsulten Paul Bernard:

- It's dangerous for companies to assume that if you're under 35, you're tech savvy ... In many cases, I've seen that many older people are able to combine tech-savvy with communication skills - almost without exception, it's easier for older workers to pick up more tech skills than younger workers, who are tech savvy, to pick up communication skills.

Artikeln menar att många nystartade företag bör undvika att endast satsa på yngre medarbetare eftersom äldre kan kombinera både yrkeserfarenhet med digital kompetens. Slutsatsen är att vi måste våga ifrågasätt stereotyper om äldres eller yngres digital kompetens. Samtidigt är det viktigt att vi som är över 50 bör lyfta fram våra digitala färdigheter i CVn och i intervjuer.

måndag 15 augusti 2016

Hur mycket tid kräver din kurs?


När vi planerar en kurs är det verkligen svårt att gissa hur många timmar studenterna behöver för att klara sig genom kursen. Hur många timmar kräver kurslitteraturen, inlämningsuppgifter, projektarbete och examination? Amerikanska Rice University Center for Teaching Excellence har tagit fram ett verktyg som hjälper dig att räkna fram hur många timmar som krävs för att klara din kurs, Course Workload Estimator.

De har räknat ut parametrar för olika läs- och skrivuppgifter samt tentamensförberedelser och andra uppgifter och du kan ställa in det som gäller för din kurs. Du kan även manuellt lägga in egna parametrar vid behov. Det finns även en längre text som förklarar hur de har räknat fram sina parametrar samt en bra litteraturlista med forskningsartiklar inom området.

Tack till Mats Brenner (Höskolan i Gävle) för tipset!

fredag 12 augusti 2016

Ny studie visar samband mellan spel och bra skolresultat


En ny australiensisk studie visar ett samband mellan elevers dataspel och bra studieresultat enligt en artikel i Dagens Nyheter, Ny studie kopplar onlinespelande till goda studieresultat. Studien, Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year-Old Australian Students, undersöker om det finns samband mellan elevers fritidsaktiviteter på nätet och deras skolresultat. Cirka 12 000 15-åringar ingick i studien och resultaten visar att de som spelade dataspel fick högre betyg medan de som använde nätet för socialt umgänge (via Facebook osv) fick sämre resultat.

- Overall, using tests results for 15-year-old children in Australia, the analysis reveals that children who regularly use online social networks, such as Facebook, tend to obtain lower scores in math, reading, and science than students who never or hardly ever use these sites. Conversely, the analysis shows that those students who play online video games obtain higher scores on PISA tests, all other things being equal. It is argued that social networks have a high opportunity cost of study. Although this may also be true of video games, gameplay appears to equip students to apply and sharpen knowledge learned in school by requiring them to solve a series of puzzles before moving to the next game level. 

Även om ett direkt samband mellan spel och studieresultat inte kan fastställas visar studien att vi borde undersöka närmare de positiva effekter av spel och inte bara avfärda området som tidsfördriv. 

Referens
POSSO, Alberto. Internet Usage and Educational Outcomes Among 15-Year Old Australian Students. International Journal of Communication, [S.l.], v. 10, p. 26, jul. 2016. ISSN 1932-8036. Available at: <http://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/5586/1742>. Date accessed: 09 Aug. 2016.

torsdag 11 augusti 2016

Ny rapport om korruption inom högre utbildning

Precis som i andra delar av samhället finns det tyvärr exempel på korruption och fusk inom högre utbildning. Detta uppmärksammas i en ny rapport som har tagits fram av UNESCO i samarbete med IIEP (International Institute for Educational Planning) och CHEA (Council for Higher Education Accreditation), Combatting Corruption and Enhancing Integrity: A Contemporary Challenge for the Quality and Credibility of Higher Education.

Rapporten har skrivits för att väcka uppmärksamhet för frågorna hos regeringar, myndigheter och lärosäten. Fusk och korruption förekommer i princip i alla länder men oftast tror man att sådant bara händer utomlands. Det handlar om till exempel mutbrott, jäv, vänskapskorruption, plagiering, bluffuniversitet, falska diplom och "snäll" betygssättning. Rapporten räknar upp exempel på fusk och föreslår åtgärder men betonar framför allt en ökad fokusering på kvalitetssäkring (såväl intern som extern) och ackreditering samt ökad transparens inom högre utbildning i stort.

- Governments, quality assurance agencies and HEIs worldwide must become more aware of the threat that corruption poses to the credibility, effectiveness and quality of higher education at a time when its importance as a driver of global development has never been higher. External quality assurance agencies should do more to review the risks of corruption in their work and HEIs must ensure that their IQA frameworks are also fit for the purpose of combatting corruption. Training and supporting staff in identifying and exposing corrupt practices should be stepped up.

Läs även Tony Bates bloggpost om rapporten, Corruption in higher education: a wake-up call.

onsdag 10 augusti 2016

Ny app testar läkarstudenter


QuizMed, ett app-baserat frågesportspel liknande Quizkampen, kommer att bli ett nytt, men frivilligt, inslag i läkarutbildningen vid Uppsala universitet. Tanken är att stimulera inlärning av den stora mängd faktakunskaper som en läkare behöver ha med sig ut i yrket.

– Vi vill erbjuda studenterna ett roligt och engagerande sätt att lära in och fördjupa kunskapen om centrala begrepp inom medicinen, säger initiativtagaren Ulf Eriksson, professor och lärare inom läkarutbildningen.

Han provar gärna nya grepp i undervisningen, och de senaste årens utveckling av mobilappar väckte idén att utveckla ett smart och tävlingsinriktat app-baserat frågesportspel. Och Programkommittén för läkarutbildningen ställde sig positiv. De kontaktade FEO Media, företaget bakom det populära spelet Quizkampen, och där tände man genast på idén. Utvecklingen startade och till hösten släpps en första betaversion.

– Vi lärare har gjort flera hundra bra frågor och svar inom våra expertområden, dessutom har våra studenter på termin åtta bidragit. Till skillnad från Quizkampen har QuizMed även kommentarmöjlighet och extra tilläggsinformation som fördjupar svaren, säger Ulf Eriksson.

Frågorna är indelade i olika ämnen och har olika svårighetsgrad. Ämnena följer innehållet i läkarutbildningen, t ex anatomi, medicin, psykiatri, cellbiologi, mikrobiologi. En kategori kallas ”allt”. Man kan tävla med andra och avancera i svårighetsgrad, studenterna får tillgång till högre nivåer ju fler terminer de läst. 50 procent av frågorna kommer att vara ”allmänintressanta”, 40 procent specifika och de sista 10 procenten svåra.

tisdag 9 augusti 2016

Konferensguide månad för månad


Letar du efter kommande internationella utbildningskonferenser finns det en omfattande lista som sköts av den kanadensiska utbildningsorganisationen Contact North, Upcoming conferences. Listan fokuserar på konferenser med viss fokus på IKT, nätbaserat lärande, distansutbildning och innovation och uppdateras kontinuerligt. Datum och detaljer för konferenser efter årsskiftet är förstås ganska osäkra men listan av konferenser fram till Jul är så gott som komplett. Listan är verkligen global men det finns gott om konferenser inom Europa om du vill hitta något som är ganska nära.

måndag 8 augusti 2016

Högskoleministern vill satsa på högskolepedagogisk utveckling

Svenska lärosäten måste satsa mer på högskolepedagogisk utveckling och se till att alla lärare får höja sin pedagogisk kompetens, enligt högskoleministern Helene Hellmark Knutsson i ett radioreportage av Sveriges Radio, Bristande pedagogik på högskolor. Även om alla lärosäten erbjuder utbildningar i högskolepedagogik finns det inga nationella krav på pedagogisk utbildning vid tillsättning av tjänster inom högre utbildning. Ministern vill skapa en bättre balans mellan pedagogik och forskning eftersom den senare har fått all fokus under de senaste åren.

- Det är problematiskt, för vi behöver pedagogiskt skickliga lärare på våra högskolor och universitet. Vårt mål är att man ska möta en mer heterogen studentgrupp och då är pedagogisk skicklighet en väldigt viktig merit som ska tas upp vid anställning.

Det måste ställas tydliga krav på pedagogisk kompetens och ministern menar att det kan kräva lagändringar för att nå dit.