måndag 28 juni 2010

MIT listar mest lovande nya tekniker

Augmented Reality by turkletom, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  turkletom 

Amerikanska MIT:s Technology Review har en intressant lista över tio nya tekniker som kommer att vara tongivande framöver, 10 Emerging Technologies 2010. Varje år tar de fram en sådan lista över tekniker som kan förändra världen.

Bland de nominerade teknikerna i år finns fyra inom IKT: Real time search, Mobile 3D, Social TV och Cloud Programming. Varje teknik beskrivs i en artikel och det finns dessutom några bra filmer som förklarar begreppen.

Lärplattformens framtid

De flesta lärosäten använder idag en lärplattform (t ex Moodle, Blackboard, Ping Pong, It's Learning) för kursadministration och för att strukturera kursmaterialet. En artikel av Jane Hart, What is the future of the LMS?, frågar om inte lärplattformens tid är snart över.

Många menar att lärplattformen (LMS) förstärker en traditionell, lärarledd pedagogik i stället för kollaborativt lärande och ser nya möjligheter i öppna sociala medier i stället. Våra studenter använder redan sådana medier privat och vi kanske borde ta vara på dessa möjligheter hellre än att låsa in studenterna i våra begränsande lärmiljöer.

- I've shown that when we talk about "learning" we need to think much wider than formal learning, that individuals and groups "learn" in many different ways, and that in many cases they are already using (public) social and collaboration tools to build their own personal and group spaces to support their own "learning" and working.  So what is needed is a organisational system that SUPPORTS and ENABLES this informal approach to learning.

Läs också Harold Jarches post LMS is no longer the centre of the universe.

torsdag 24 juni 2010

Nätexamination - storebror ser dig


När allt fler studenter läser på distans blir nätbaserad examination en hetare fråga. Tentamensövervakning är svår nog i en sal men förmodligen omöjlig på nätet, eller ...

Enligt en artikel i brittiska The Guardian, Exams come to the bedroom, provar man ett intressant övervakningsprogram för att se till att även distansstudenten inte fuskar. Lösningen heter Securexam Remote Proctor (se filmen om verktyget) och används redan på prov på några lärosäten i USA. Verktyget installeras på studentens dator och när det är dags för tentamen ska studenten aktivera verktyget, identifiera sig och sätta igång. Securexam Remote Proctor har en 360-graders kamera som övervakar studentens rörelser och verktyget kan t ex blockera webben eller annan komunikation. Allt spelas in och t ex läraren kan sedan snabbspola genom inspelningen för att se om något misstänkt sker.

De flesta användare i artikeln verkar positiva och ser stora fördelar för studenter med funktionshinder som kan nu tentera hemma i stället för att ta sig till campus. Sedan kan man fundera över om denna typ av examination är egentligen det bästa sätt att utvärdera.

tisdag 22 juni 2010

Öppna lärresurser i Norge - intervju med Marit Synnevåg

Min fjärde intervju i serien om internationella perspektiv på öppna lärresurser (se de tidigare intervjuerna) är med Marit Synnevåg från Oslo. Marit är konsult och har anlitats av bland andra Norgesuniversitet för att undersöker tillväxten av öppna lärresurser inom norsk högre utbildning.

För ett par år sedan skrev hon en rapport om öppna lärresurser (OER) i Norge, Deling av digitale læringsressurser i høyere utdanning - en caseanalyse (Norgesuniversitets Skriftserie 1/2008). Hon undersökte flera OER-projekt vid norksa lärosäten och tog fram ett antal kritiska framgångsfaktorer som hon beskriver och utvecklar i intervjun.

Se intervjun med Marit Synnevåg.

Positionsbaserade tjänster - årets trend?


Varje år kommer ett verktyg som dominerar rubrikerna; t ex Twitter, Facebook, Second Life. I år kan det väl bli positionsbaserade tjänster som Foursquare och Gowalla. Dessa tjänster handlar om att tala om för dina vänner var du befinner dig just nu, främst via mobilen. Dessutom finns det tävlingsmoment där man samlar poäng genom att vara först att logga in på ett visst ställe. Kommersiella aktörer har förstås hittat affärsmöjligheter; till exempel att erbjuda grattis kaffe och kaka om du är den 100:e kund som registrerar sig på ett kafé.

Redan i januari i år blev anrika Harvard University det första lärosätet i världen att använda Foursquare (se artikeln i Harvard Gazette). Det används för att hjälpa nya studenter att orientera sig på campuset. Genom att "checka in" på strategiska ställen på campus kan studenterna sätta betyg på de ställen de besöker, rekommendera ställen till sina vänner och samla poäng.

onsdag 16 juni 2010

Studentbloggar ökar engagemang

Många lärare har hittat stora fördelar med att be studenterna reflektera kring sitt lärande via egna bloggar. En kort artikel på Faculty Focus, Blogging to improve student learning, ger praktiska råd och flera goda exempel på detta.

Studenter skapar bloggarna själva och där kan de skriva tankar och reflektioner om kursen eller praktiken. Fördelen med att bloggen är publik är att studentens vänner och släktingar kan se vad de studerar och det kan leda till ett ökat engagemang. Dessutom kan intresserade personer utanför universitetet läsa bloggen och kommentera och det kan leda till ett utökat nätverk för studenten. När studenterna däremot skriver via en lärplattform (Blckboard, Moodle, It's learning osv) når de bara en väldigt begränsad grupp.

En annan populär tillämpning är gruppbloggar där studenterna redovisar ett grupparbete eller även en klassblogg där studenterna turas om att vara veckans bloggare.

SULF-tidning skriver om öppna lärresurser

Det senaste numret av SULF-tidningen Universitetsläraren innehåller en artikel (Framtidens lärare är guide till kunskap på nätet) om utvecklingen av öppna lärresurser i Sverige. Artikeln handlar om projektet OER - en resurs för lärande och är en intervju med mig och Karin Wennström (Högskolan i Jönköping) om hur lärarens roll kommer att förändras framöver och om hur öppna lärresurser har blivit en strategisk fråga för hundratals lärosäten i världen. Vi diskuterar fördelarna och nackdelarna med att lägga ut kursmaterial på nätet men menar att det finns många flera möjligheter än hot.

söndag 13 juni 2010

Behöver vi riktlinjer för hur vi använder sociala medier på jobbet?


En stor fråga i många företag, skolor och organisationer utomlands är personalens användning av sociala medier under arbetstid. När gynnar det arbetet och när är det bara fritid? Ska det finnas en policy för hur anställda ska bete sig på nätet eller ska organisationen helt enkelt lita på sina anställdas sunda förnuft?
En bloggpost av David Hopkins, Policies for staff use of social media and social networks, tar upp denna fråga och länkar till riktlinjer hos flera universitet i världen. Jag har inte sett sådana riktlinjer hos svenska lärosäten och frågan är om riktlinjer behövs. Ska jag fortsätta att blogga på detta sätt, utanför mitt lärosätes webbplats?

lördag 12 juni 2010

Digitala medier ger nya möjligheter för språkutbildning

En ny avhandling av Sylvi Vigmo, Göteborgs Universitet, New Spaces for Language Learning. A study of student interaction in media production in English”, undersöker hur filmproduktion ger gymnasieelever nya möjligheter till effektivare språkinlärning (se artikeln på forskning.se). Studien undersöker elevers filmproduktion i en digital miljö i vilken text, bild, ljud och tal samspelar med den språkliga produktionen.

- De digitala medierna  länkar samman språkliga aktiviteter och skapar stundtals helt andra villkor för språklig produktion.  Elevernas erfarenhet av digitala medier, deras medierepertoar, bidrar till att förändra villkoren, säger Sylvi Vigmo.
 

Studenter som lärare

När det gäller sociala medier och andra webbverktyg är det oftast studenterna som kan mer än lärarna och det kan leda till en viss oro hos läraren att göra bort sig när man använder nya verktyg i klassen. En intressant post på bloggen Innovative Educator visar hur man kan dra nytta av studenternas kunskaper genom att be dem visa hur nya verktyg fungerar. Inget nytt egentligen men ibland är det lätta att glömma vilka resurser man har i klassen och att alla kan bidra. Artikeln visar ett par studentpresentationer från New York som visar hur man använder bland annat Google Docs, Moodle och iPod Touch.

onsdag 9 juni 2010

Nytt nummer av Synkron ute

Norska NFF (Norsk Forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning) har släppt det senaste numret av tidskriften Synkron, nu som "bläddervänlig" webbtidning. I detta nummer finns följande:

- Intervju med George Siemens om konnektivism och kollaborativt lärande.
- Kvalitet i nätbaserad utbildning, erfarenheter från några norska lärosäten
- Spelbaserat lärande
- Öppna personliga lärmiljöer eller lärplattformar?
  Läs Synkron

  måndag 7 juni 2010

  Nya databaser för utveckling av utbildningen

  Genom en ny databas, Jorum, kan lärare få tillgång till undervisningsmaterial som andra lärare utvecklat. Kursmoduler och annat material kan därmed delas ungefär på samma sätt som inom s.k. Open Access, där forskningsartiklar ska vara fritt tillgängliga för alla. Från att ha varit en service för lärare i Storbritannien, är databasen nu öppen för hela världen. Det har inneburit en explosionsartad ökning av mängden material. Jorum fungerar också som en plattform för diskussioner mellan lärare, och tjänsten är gratis.

  I USA har the American Sociological Association lanserat the Teaching Resourses and Innovation Library for Sociology Web site (TRAILS). Denna webbplats ska erbjuda olika redskap för att förnya utbildningen. Studieplaner, övningar och lästips är sådant som lärare ska kunna dela med sig av. En skillnad mot Jorum är att man måste betala för att prenumerera på TRAILS. Syftet med denna är också bredare än att dela erfarenheter: för att kvaliteten ska hållas hög ska insänt material granskas noga i en peer-review process. Att ämnesexperter med stort anseende engageras i granskningen hoppas man ska bidra till att utveckling av utbildning får högre status än tidigare. Tanken är att utbildning därmed ska kunna värderas högre som merit vid anställningar, även om det inte blir lika högt värderat som forskning.

  Läs mer: 
  Artikel i University World News
  Artikel i Inside Higher Education

  fredag 4 juni 2010

  Intervjuer om öppna lärresurser

  Som en del av det nationella projektet OER - en resurs för lärande, spelar jag in intervjuer med flera internationella experter inom området. Denna vecka har jag intervjuat Steve Wheeler, Associate Professor, Learning Technology vid University of Plymouth. Vi diskuterar varför öppenhet är den självklara vägen framåt för akademin, om möjliga hinder mot OER-utveckling och om hur Steve arbetar med OER i Plymouth.

  Se inspelningen med Steve Wheeler

  Se även 2 tidigare intervjuer i serien:
  • Intervju 1 - Stian Håklev, Toronto. Grundaren av Peer 2 Peer University som ger kollaborativt studentstyrda kurser och använder bara öppna lärresurser.
  • Intervju 2 - Nadhir Douma, Sousse, Tunisien. Grundaren av e-tidskriften e-Taalim som ger nyheter inom e-lärande riktad mot Afrika och Mellanöstern. 

  torsdag 3 juni 2010

  IKT-pedagog vinner pris i Kristianstad

  Åsa Kronkvist, IKT pedagog vid Högskolan i Kristianstads LärandeResursCentrum (LRC), har blivit tilldelad högskolans pedagogiska pris. Hon tog emot priset från rektorn Lars Carlsson under Högskolans Dag tidigare idag 3 juni.  

  Artikeln på högskolans webb beskriver motiveringen så här:
  ”Genom sitt stora engagemang har Åsa satt Högskolan Kristianstad i framkant i utvecklingen av IT i utbildning och lärande.” Så lyder bedömningsgruppens motivering till utmärkelsen. Alla ledamöterna var eniga, såväl lärare som studenter.

  Ett tydligt tecken på att IKT börjar bli en självklar del av högskolans ordinarie verksamhet. Grattis Åsa!

  onsdag 2 juni 2010

  Verktygslåda

  Jane Hart är en av de främsta experterna inom e-lärande och ger praktiska tips för lärare om verktyg och metoder på sin blogg Jane's Pick of the Day. Varje år tar hon fram en lista över de 100 populäraste verktygen inom utbildning med hjälp av en omröstning. Här ser du hela listan från förra året och varje bild ger en kort förklaring av vad man gör med verktyget samt en länk dit. Inte överraskande kom Twitter på första plats med Delicious, YouTube och Google Reader bakom sig. De allra flesta verktygen är gratis.

  Hela listan och bildspelet finns också på Janes Harts Centre for learning& performance technologies.

  tisdag 1 juni 2010

  Innovation i klassrummet  Den brittiska dagstidningen The Guardian har skapat en hel webbplats med fokus på innovation i skolan, Education Guardian Classroom Innovation. Här har de samlat mängder av reportage om aktuella projekt och initiativ kring IKT i skolan. Just nu finns det flera nyheter som handlar om nedskärningar inom utbildning som nyligen har annonserats av den nya regeringen. Håll ett öga på sajten framöver - de lovar regelbundna nya reportage.

  Några artiklar som kan vara intressanta just nu:
  Bild: Pudu and laptop outdoors by Lizette Greco on Flickr CC BY-NC-SA