torsdag 31 mars 2016

Take Part 2016 - konferens om tillgänglighet

Tillgänglighet inom publicering är i fokus på konferensen Take Part 2016 som äger rum i Stockholm 16-18 maj. Konferensens tema är Human perspectives on inclusive publication och kommer att samla författare, förlagsrepresentanter, bibliotekarier och utbildare för att diskutera hur vi kan skapa texter, webbsidor och böcker som är tillgängliga för alla. Konferensen organiseras av Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) i samarbete med Svenska Daisykonsortiet, Internationella DAISY-konsortiet och Svensk Biblioteksförening.

- Take Part lockar mer än 400 deltagare från hela världen och är ett viktigt forum för både användare och leverantörer. Deltagarna kommer också från biblioteksvärlden och utbildningssektorn. Förutom huvudtalarna erbjuder konferensen en rad seminarier om bland annat teknisk utveckling, användbarhet och hur att nå läsare.

Bland talarna finns kulturministern Alice Bah Kuhnke, författaren David Lagercrantz, designer Patricia A Moore och många flera (information om alla talare). Prins Carl Philip kommer också att närvara.

onsdag 30 mars 2016

Bortom nyhetsbubblan


Nyheter som skapar stora rubriker i Sverige kan gå obemärkt i andra länder. Det är därför lätt att hamna i en nyhetsbubbla där olika länder prioriterar olika sorters nyheter. En ny tjänst, Unfiltered News, visar vilka nyheter som rapporteras i alla länders medier och gör det enklare att jämföra hur olika länder rapporterar om samma nyhet eller ämne. Du kan sätta ett filter på det land du bor i och se vilka nyheter som är stora i världen men inte rapporteras här i Sverige. Tjänsten finns i 40 språk och du får automatiska översättningar av nyheter från olika länder. Unfiltered News är fortfarande en betaversion men tanken är att vidareutveckla den för att täcka flera nyheter och språk.

Läs mer om tjänsten i en artikel på sajten Jigsaw: If you are reading this, we might be in the same news bubble.

tisdag 29 mars 2016

KB stödjer internationellt upprop om open access

Kungliga Bibliotek by Mal Booth, on Flickr
"Kungliga Bibliotek" (CC BY-NC-SA 2.0) by Mal Booth

Kungliga Biblioteket (KB) är ett av många universitet och bibliotek som ställer sig bakom ett upprop för öppen publicering av vetenskapliga artiklar (Open Access) som leds av tyska Max Planck-institutet enligt ett pressmeddelande från KB, KB stödjer upprop för öppen tillgång till vetenskapliga tidskrifter. Uppropet heter OA2020 och syftet är att tillsammans skapa ett system för öppen publicering av vetenskapliga publikationer som kan ersätta dagens slutna system där de flesta artiklar ligger bakom dyra prenumerationer.

KB sammanfattar de viktigaste delarna av uppropet så här:
  • En majoritet av dagens vetenskapliga tidskrifter ska omvandlas från låsta prenumerationsbaserade till öppet tillgängliga i enlighet med de olika vetenskapliga ämnesområdenas särskilda förutsättningar. Samtidigt fortsätter undertecknarna att stödja nya och förbättrade former av open access-publicering.
  • Undertecknarna kommer att främja omvandlingsprocessen genom att använda resurser som tidigare lades på tidskriftsprenumerationer till att stödja hållbara affärsmodeller för open access-publicering.
  • Undertecknarna bjuder in alla som är involverade i vetenskaplig publicering – särskilt lärosäten, forskningsinstitut, finansiärer, bibliotek och förlag – till att samarbeta för en snabb och effektiv övergång.

torsdag 24 mars 2016

Ny bok om distansmöten


Möten via nätet är för många en självklarhet men effektiva möten kräver planering och tydliga regler, precis som fysiska möten. En ny bok, Distansmöten – effektivitet, tillgänglighet och kreativitet av Terese Raymond och Ulrika Eklund (Idealistas förlag 2016), ger praktiska råd om hur du genomföra effektiva distansmöten och vilka verktyg och hjälpmedel som kan användas.

- Boken ger verktyg för att förbereda, genomföra, leda och följa upp effektiva möten. Möten som tar tillvara resurserna hos mötesdeltagarna och leder till tydliga resultat. Samtidigt bidrar boken med kunskap och perspektiv på tekniska lösningar och på säkerhet vid möten på nätet. Syftet med boken är att ge idéer och ny energi till ett ständigt förbättringsarbete i alla möten och särskilt i de på distans.

Distansmöten kompletterar fysiska möten och betyder att man kan träffas oftare. Men vissa grupper kan helt enkelt inte träffa fysiskt på grund av höga resekostnader och i sådana fall är distansmöten helt nödvändiga. Boken visar att dessa möten kan vara lika fruktfulla som fysiska om man planerar ordentligt, väljer rätt verktyg och ger tid för övning.

Läs Elisabet Norins recension av boken på folkbildningens nättidning Re:flex”Distansmöten” – roligt och nyttigt i en enda smäll.

onsdag 23 mars 2016

Debattartikel kräver reformer inom högre utbildning

Utbildningssystemet är inte anpassat till dagens snabba teknikutveckling och samhällsomställningar. Det menar Gunnar Karlsson, professor vid KTH, i en debattartikel i Ny Teknik, Högskolan måste rusta för digitalt arbetsliv.

Högskolestudier kretsar fortfarande kring 3-4 år på campus och sedan är man utrustad för arbetsliv. Dagens samhälle kräver att vi måste vidareutbilda oss kontinuerligt och möjligheterna för detta livslånga lärande är idag begränsade. Ett problem som måste lösas är hur man finansierar vidareutbildning och artikeln föreslår kompetenskonton och en sorts friskolereform inom högre utbildning.

- Digitaliseringen ställer nya krav på samhället som vi måste rusta oss för att möta. Låt oss diskutera ett helt nytt system för högre utbildning, anpassat för ett arbetsliv där många av oss kommer att vara yrkesverksamma långt upp i 70-årsåldern. Vi kommer att behöva vidareutbilda och omskola oss flera gånger. Hur organiserar och finansierar vi det?

tisdag 22 mars 2016

EdTech Sweden 2016 - Innovating learning

Bild: Edtech Sweden (med tillstånd)
För andra året i rad organiseras konferensen EdTech Sweden som en samlingsplats för alla som vill diskutera innovation och nytänkande inom utbildning. Årets konferens har huvudtemat Innovating learning och äger rum 20 oktober på Stockholm Waterfront.

- Vi samlar näringsliv, offentlig sektor och utbildningssektorn i ett nätverk och en mötesplats kring ett av de viktigaste områdena inom den digitala transformationen: vuxnas lärande, fortbildning och kompetens. Höstens stora mötesplats – heldagsseminariumet “Innovating Learning” – kommer att samla runt tusen deltagare med strategiskt och operativt ansvar. Årets tema kretsar kring avgörande frågor om hur innovation skapas i och utanför organisationer för att frigöra utbildningskraft för ökad flexibilitet, mobilitet och effektivitet.

Konferensen riktar sig till flera utbildningssektorer (universitet, högskolor, vuxenutbildning och företagsutbildning) som alla utmanas av nya modeller och möjligheter tack vare digitalisering och globalisering. Bland årets huvudtalare finns Jan Gulliksson (ordförande Digitaliserings-kommissionen), Anna Felländer (Swedbank), Vincent Zimmer (Kiron open higher education), Darja Isaksson (Ziggy's Creative Colony), Niklas Huss och Palle Lundberg (Helsingborgs stad). Förutom plenumsessioner med huvudtalare finns det fyra valbara spår: Strategy, Talent, Learning och Corporate Innovation. Mer information om innehåll och talarna kommer inom kort. Konferensen arrangeras av Rektorsakademien Utveckling AB i samarbete med partners och sponsorer.

måndag 21 mars 2016

Interaktiv karta över europeiska universitetens insatser för asylsökande

EUA (European Universities Association) har tagit fram en interaktiv karta som visar alla initiativ som Europas universitet har tagit för att hjälpa asylsökande, EUA launches refugees welcome map. Det finns många akademiker och professionella bland alla som just nu söker asyl inom EU, främst från Syrien, Iraq och Afghanistan. Kartan visar över 150 initiativ som universitet har startat för att erbjuda olika former av kompetensutveckling, praktik och studier. Genom att sprida denna karta hoppas EUA att inspirera till flera initiativ.

- EUA hopes that by showcasing the initiatives, they might serve as examples to others and even facilitate collaboration. In fact, the map is designed to put users in direct exchange with the featured institutions and organisations. In addition, the survey will remain open for input and EUA will continuously update the map with new data as it arrives from institutions and organisations in Europe and from abroad.

Om din organisation har ett initiativ som saknas på kartan kan du fylla i en webbenkät.

söndag 20 mars 2016

Webbinarium om tjänsteinnovation 8 april


Den 8 april kl 10-12 bjuder CTF, Centrum för tjänsteforskning vid Karlstads universitet, in till webbinarium inom området tjänsteinnovation. Detta är en aktivitet inom satsningen på nätbaserade kurser inom tjänsteinnovation och riktar sig till yrkesverksamma med intresse för tjänster, kundupplevelser och verksamhetsutveckling.

Program
10:00 - 10:10 Välkommen, Jörg Pareigis
10:10 - 10:30 Idea management, Peter Magnusson
10:30 - 10:50 Avoiding the pitfalls of servitization: a customer perspective, Lars Witell
10:50 - 11:55 Workshop
11:55 - 12:00 Future knowledge sharing och online courses

Anmäl dig till webbinariet.

lördag 19 mars 2016

Ny söktjänst för långfilmer


Har du svårt att komma ihåg filmtitlar? En ny söktjänst, Whatismymovie, hjälper dig att hitta rätt i filmvärlden. Principen är att du kan söka genom att beskriva filmens handling, t ex "western where the sheriff shoots bad guy at noon". Tjänsten har utvecklats av ett nystartat företag vid Oulu University i Finland och representerar en ny sorts söktjänst.

- Whatismymovie.com is a showcase of the technology of Valossa, which is a spin-off company of the University of Oulu, Finland. We aspire to create a new, descriptive way of searching video content. Our technology understands the contents of video files itself. Ranging from text to pattern recognition, we reach down into data that has not been searchable in the past.

Så länge fungerar tjänster bara med engelska sökord.

fredag 18 mars 2016

Filmer för nya studenter

Linnéuniversitetet har producerat en serie filmer om universitetsstudier för nya studenter, både på svenska och engelska. Tidigare har jag tipsat om en film i taget men nu finns hela samlingen på videokanalen LnuPlay. Det finns fyra filmer:
  • Akademiska studier – så funkar det
  • Studieteknik – bli framgångsrik i dina studier
  • Akademiska skrivande – så funkar det
  • Academic studies in Sweden
Alla filmer har en Creative Commons licens (Erkännande, icke-kommersiellt, ingen bearbetning) som betyder att du får kopiera och använda filmerna så länge du inte försöker ändra på innehållet och inte använder filmerna i kommersiellt syfte. Du måste alltid hänvisa till originalet genom en länk.

Här ser du den senaste filmen, om akademiska studier för utländska studenter (på engelska).

torsdag 17 mars 2016

MOOCs fortsätter att växa


En artikel på Online Course Report, State of the MOOC 2016: A Year of Massive Landscape Change For Massive Open Online Courses, ger en bra sammanfattning av den globala MOOC-utvecklingen. Idag har cirka 570 lärosäten i världen gett en MOOC och antalet kurser ligger på cirka 4500 sedan de första storskaliga kurserna 2011. Antalet deltagare uppskattas till 35 miljoner men det får man ta med en nypa salt eftersom väldigt många registrerar sig av ren nyfikenhet och aldrig startar kursen på allvar.

Flera tydliga trender beskrivs. Vi ser allt fler nya affärsidéer kring MOOCs, framför allt avgifter för handledning, certifikat, examination och validering. Genom detta kan många MOOC-konsortier erbjuda kurspaket som leder till nya sorters examensintyg ibland speciellt anpassade till partnerföretagens behov. Många stora företag intresserar sig för MOOCs och använder dem för internutbildningar och som rekryteringsbas. Nya MOOC-varianter dyker upp hela tiden och artikeln konstaterar att den starka utvecklingen bara fortsätter och kommer att påverka högre utbildning både på gott och ont.

onsdag 16 mars 2016

University of the People lanserar öppen nätbaserad MBA

University of the People (UoPeople) grundades 2009 och är en icke-vinstdrivande utbildningsorganisation som samarbetar med flera universitet (bl a New York University, Yale) och finansieras av bl a The Gates Foundation, Carnegie Foundation m fl. Konceptet är att erbjuda öpppen nätbaserad högre utbildning till studenter i utvecklingsländer som inte har råd med traditionella studier. Alla kurser är gratis (tuition-free) men för att få poäng måste du betala för examination.

Nu lanserar UoPeople ett nätbaserat MBA (Master of Business Administration) som har ackrediterats av amerikanska Distance Education and Accreditation Commission (DEAC). Programmet är helt nätbaserat och tar 15 månader (6 terminer) att fullfölja de 12 delkurserna. Examination kostar US$200 per kurs så hela programmet kostar $2400 (cirka 20 000 kr) mycket billigare än att andra MBA-program. Programmet är inte en MOOC men begränsas i första fas till 100 studenter men är ytterligare ett exempel på hur nätbaserade utbildningar utvecklas.

- University of the People (UoPeople) is the world’s first non-profit, tuition-free, accredited online university dedicated to opening access to higher education globally. Using open-source technology, Open Educational Resources, peer-to-peer learning, and the assistance of academic volunteers, UoPeople is designed to provide access to university studies for qualified high school graduates, despite financial, geographic, societal or personal constraints.

tisdag 15 mars 2016

Moodle + Blackboard = sant

Blackboard har nu blivit Moodles viktigaste partner enligt ett pressmeddelande från Moodle NewsBlackboard Is Now An Official Moodle Partner. Dessa två lärplattformar ses av många som konkurrenter men Blackboard har sedan länge gett support till Moodleanvändare genom tjänsten Moodlerooms. Det nya avtalet betyder att Blackboard inte bara ger support till många Moodleanvändare men också bidrar till utveckling och testning av nya versioner av Moodle.

Enligt Blackboards Phil Miller:

- Today’s announcement is a great testimony to Blackboard’s continued commitment to Moodle ... We are really thrilled to continue our partnership with Moodle, and we will continue to provide new resources, extended support and a single dedicated team that will benefit not just Moodlerooms’ customers around the world, but also the wider Moodle community.

lördag 12 mars 2016

MOOCs för högskolepoäng ger virtuell mobilitet


MOOCs kan leda till högskolepoäng om man erbjuder rättsäker examination antingen på nätet eller i traditionella salstentamen. Sex universitet från olika världsdelar ingår nu i en allians där de ska erkänna varandras MOOCs så att dessa kurser kan ingå i ordinarie utbildningar. Delft University of Technology (Nederländerna), Swiss Federal Institute of Technology (Schweiz),  Australian National University, University of Queensland (Australien), University of British Columbia (Kanada) och Boston University (USA) ingår i alliansen och hoppas att få flera partners framöver enligt en artikel i brittiska Times Higher EducationMoocs: international credit transfer system edges closer.

Om alliansen kommer igång har dessa lärosäten cirka 200 MOOCs som kan ingå. Det kan betyda att studenterna kan läsa kurser hos partneruniversitet helt på nätet och därmed få erfarenhet av virtuell mobilitet. Det betyder inte mindre fysisk mobilitet men ger allt fler studenter möjlighet till internationellt utbyte.

Enligt Anki Mulder (vice-president of education and operations, Delft University of Technology):

- Delft already works with these peer universities in student exchange programmes and so we are aware of the challenges and opportunities that come with transferring credits between universities ...
Recognising Moocs means potentially much larger numbers of students transferring credits from other institutions, which is why we are seeking to develop this alliance with the peer universities whom we know and trust,

torsdag 10 mars 2016

Amerikanskt universitet där studenter slipper köpa kurslitteratur


University of Maryland University College har så gott som avskaffat tryckta kursböcker för sina studenter och nu finns all kurslitteratur som öppna kursböcker eller öppna lärresurser som alla kommer åt gratis, enligt en artikel i tidskriften Campus Technology, How to Go Textbook Free.

Processen har tagit tid och krävt ett nytt synsätt från lärarna. I stället för att bygga kursen kring en kursbok fastställer man först lärandemål och sedan väljer lärarna lämpliga lärresurser och valda delar av öppna kursböcker. Lärarna har jobbat i team tillsammans med bibliotekarier och IKT-pedagoger för att välja kursmaterial och designa kurserna. I vissa fall har de behövt producera egna lärresurser när inga befintliga resurser har passat. Villkoren är att kursmaterialet är fritt tillgängligt. Studenterna kan förstås välja att skriva ut det de vill läsa på papper men inriktningen är att allt finns på nätet. Universitetet räknar att öppna lärresurser sparar de cirka 84 000 studenter över $10 miljoner per år. 

tisdag 8 mars 2016

Lärarutbildning i virtuella klassrum

Nu kommer en simuleringsteknik som gör det möjligt för lärarstudenter att träna undervisning i realistiska situationer utan att möta riktiga elever. En artikel i tidskriften EdTech, Virtual Classrooms: A Vision of the Future of Teacher Training, beskriver TeachLivE, ett virtuellt klassrum med animerade elever som kan programmeras att uppträda på olika sätt i klassrummet. Läraren undervisar sina virtuella elever i tio-minuters pass och allt spelas in och analyseras efteråt. Lärarna kan testa olika situationer med många olika sorters elever: stökiga, stimmiga, ointresserade, ivriga, blyga osv.

Systemet används redan på över 80 campus i USA med goda erfarenheter. När lärarna får träna på jobbiga situationer i simulatorn blir de bättre utrustade att hantera riktiga klassrum.

“We don’t see this as replacing teaching — but it is a great tool to practice discrete skills in a classroom setting,” says Lisa Dieker, one of TeachLive’s principal investigators. "In four 10-minute sessions, teachers can experience a personalized learning environment where they have to exercise behavior management in classrooms, where the avatars misbehave, act in strange patterns, or ask difficult questions.”

Titta på denna demonstrationsfilm från TeachLivE.

måndag 7 mars 2016

Open Education Week 2016

Denna vecka är Open Education Week (7-11 mars) där utbildningsorganisationer världen över arrangerar olika aktiviteter, såväl på nätet som på plats, för att väcka intresse för öppen utbildning, öppna kurser som MOOCs, öppna lärresurser (OER) mm.

Open Education Week’s goal is to raise awareness about free and open educational opportunities that exist for everyone, everywhere, right now. We want to highlight how open education can help people meet their goals in education, whether that’s to develop skills and knowledge for work, supporting formal studies, learning something new for personal interest, or looking for additional teaching resources.

Under veckan finns det många aktiviteter som du kan ta del av via nätet, oftast i form av webbinarier. Bland annat anordnar SVERD (Svenska riksorganisationen för distansutbildning) ett webbinarium fredag den 11 mars, 10.00, om arbetet inom det internationella nätverket ICDE ON (International Council for Open and Distance Learning Operational Network). Läs mer om webbinariet.

Här kommer en kort introductionsfilm från David Porter (Associate Vice-President
Education Support and Innovation, British Columbia Institute of Technology, Kanada) om hur de arbetar med öppna kursböcker för sina studenter.

Bevara dina minnen på biblioteket


Många av oss har bilder och filmer som ligger på gamla medier som VHS, Super-8, diabilder, kassettband och äldre digitala bildformat. I många fall kan vi inte ens se dem eftersom vi saknar utrustning som klarar av dem. En kort bloggpost av Peter Alsbjer, Varför inte ett memory lab? väcker en intressant idé för bibliotek - en verkstad där du kan konvertera dina gamla bilder och filmer till moderna digitala format.

Det finns redan en del bibliotek som erbjuder en sådan tjänst, till exempel Memory Lab vid Martin Luther King, Jr. Memorial Library i Washington D.C, USA. Enligt en artikel i tidningen Washingtonian, The DC Public Library’s New “Memory Lab” Lets You Digitize Old Photos and Videos, har biblioteket köpt in olika utrustningar för att konvertera gamla medier och tjänsten har blivit väldigt populär. Allmänheten får låna utrustning som de annars aldrig skulle köpa själv och får nya versioner av gamla minnen.

“This is the only space where we might regularly see people crying,” says digital curation librarian Lauren Algee.

Låntagarna får boka 3-timmars pass i labbet och får arbeta ostörda utan insyn. Det är ofta en känslig upplevelse när man ser gamla filmer och bilder för kanske fösta gången på många år.

fredag 4 mars 2016

Webinar - hur man skapar en MOOC utan miljonbudget

Många tror att en MOOC (Massive Open Online Course) kostar miljoner att utveckla och många kurser är visst dyra och kräver omfattande resurser. Men det går också att skapa en MOOC på en ganska låg budget och hur man gör det är frågan som ska diskuteras i ett webbinarium onsdag 9 mars, kl 14.00-15.00Can anyone build a MOOC? Webbinariet ordnas av EU-projektet moocs4all.

- we will be asking the audience if it is really necessary to spend large sums of money to create effective open online courses. The webinar will consist of a number of very short presentations from the team on the basic concept and some of the techniques being recommended, and the opportunity for the audience to respond with questions and feedback. 

Se inspelningen.

Webbinariet fungerar också som introduktion till en MOOC som börjar 17 maj med titeln Making MOOCs on a budget. Här får du en kort introduktion.

torsdag 3 mars 2016

Wikipedia får talsyntes på svenska genom nytt projekt


PTS (Post- och telestyrelsen) samarbetar med Wikimedia Sverige och KTH för att göra Wikipedia mer tillgänglig för personer med synskador och lärsvårigheter. Ett pressmeddelande från PTS, PTS-finansierad talsyntes gör Wikipedia mer tillgängligt – i Sverige och världen. beskriver hur de kommer att utveckla en användargenerad talsyntes på svenska, engelska och arabiska i första hand. Projektet kommer att pågå fram till september 2017 och finansieras genom 2,8 miljoner kronor från PTS.

Den ideella organisationen Wikimedia Sverige kontaktade PTS i samband med en av PTS innovationstävlingar. PTS såg stor potential i att samarbeta kring idén om att göra Wikipedias innehåll mer tillgängligt för personer som har svårt att ta till sig information i textform. Projektet har fått namnet Wikispeech och är en talsynteslösning som kommer att finansieras av PTS och utföras av Wikimedia Sverige, Kungliga Tekniska Högskolan och Södermalms talteknologiservice.


Talsyntesen blir ett tillägg till Wikipedias program MediaWiki och en stor del av utvecklingen kommer att ske genom s. k. crowdsourcing där många individer och organisationer kan bidra. Allt det som produceras ska ha en öppen licens och ska kunna användas av andra.

- PTS arbetar ständigt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it och elektronisk kommunikation. Vi är glada att kunna vara med och stötta ett projekt som kan öka tillgängligheten för så många, säger Catarina Wretman, PTS ställföreträdande generaldirektör.


onsdag 2 mars 2016

Universitetslärare har svårt att förena forskning och undervisning enligt ny rapport


Universitetslärare i Sverige undervisar betydligt mer än i andra nordiska länder men det saknas fortfarande incitament för att utveckla pedagogisk skicklighet och det finns oftast mindre utrymme för forskning. Detta framgår av en ny rapport från IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering), Att möta den högre utbildningens utmaningar, skriven av forskare från universiteten i Lund, Linköping och Oslo. Enligt ett pressmeddelande har forskarna ställt följande fråga till lärare och sakkunniga: vad kan högskolesektorn själv göra för att stärka sina universitetslärare som pedagoger?

Svenska lärosäten erbjuder idag alla lärare kurser inom universitetspedagogik och lärarna har fått en större trygghet i sin undervisningsroll men trots det finns det få incitament att satsa på pedagogisk utveckling. I stället är det forskning som gäller  för att få en högre tjänst.

- När författarna studerar vilka incitament som finns för forskare att utveckla sin pedagogiska skicklighet gör de bedömningen att incitamenten för att satsa på det pedagogiska uppdraget är svaga. Vid de tillsättningar av lektorat i nationalekonomi, statsvetenskap och sociologi som de studerat lägger sakkunniga liten vikt vid pedagogiska meriter jämfört med de vetenskapliga.

- Forskningen ges företräde framför undervisningen, trots att tjänsten i grunden innehåller uppemot 80 procent undervisning, säger Gissur Ó Erlingsson som är en av flera forskare som arbetat med rapporten.


Ytterligare ett problem som rapporten tar upp är att det finns stora skillnader mellan svenska lärosäten i hur väl lärare kan utföra det pedagogiska uppdraget. Slutsatsen är att det finns en hel del som lärosäten kan göra för att förstärka universitetspedagogiken.

Referens:
IFAU-rapport 2016:4 ”Att möta den högre utbildningens utmaningar Douglas Brommesson (Lunds universitet), Gissur Erlingsson (Linköpings universitet), Johan Karlsson Schaffer (Universitetet i Oslo), Jörgen Ödalen (Linköpings universitet) och Mattias Fogelgren (Linköpings universitet)

tisdag 1 mars 2016

Webinar om UKÄs MOOC-utredning

Annika Pontén och Marie Kahlroth (UKÄ) Bild: UKÄ
För några veckor sedan publicerade UKÄ (Universitetskanslersämbetet) sin utredning om MOOCs inom svensk högre utbildning. Nu får du möjlighet att ta del av rapporten och ställa frågor till de ansvariga via ett webbinarium onsdag 16 mars, 15.00 - 16.00.

- Nu blir det möjligt för fler att lyssna till resultatet av UKÄ:s uppdrag att analysera möjligheter med och eventuella hinder för att införa öppen nätbaserad utbildning (så kallad MOOCs) i svensk högskola. Marie Kahlroth som ansvarat för utredningen kommer att presentera UKÄ:s syn på om, hur och i vilken omfattning MOOCs skulle kunna integreras i svensk högskola. Det blir tillfällen att ställa frågor till henne och till avdelningschefen och moderatorn Annika Pontén.

Webbinariet, som sänds via Adobe Connect, är kostnadsfritt och genomförs i ett samarbete mellan UKÄ, ITHU, SVERD och SUNET. Det hålls på svenska.

Anmälan är obligatorisk. Länken till mötesrummet skickas till alla registrerade 1-2 dagar före sändning. Läs mer och anmäl dig via UKÄ.