tisdag 31 augusti 2010

Användning av sociala medier har fördubblats inom åldersgrupp 50+


En ny rapport av Pew Research, Older adults and social media, skriver att andelen personer över 50 som använder olika sociala medier (blogg, Twitter, Facebook osv) har nästan fördubblats under det senaste året (22% april 2009 till 42% maj 2010). De flesta diskuterar den yngre generationens vanor kring sociala medier men vi ser nu att det inte finns några skarpa åldersgränser längre och allt fler äldre använder nätet för att skapa nätverk såväl arbetsrelaterat som på fritid.

Enligt Mary Madden, Senior Research Specialist och rapportens författare:
- Young adults continue to be the heaviest users of social media, but their growth pales in comparison with recent gains made by older users. Email is still the primary way that older users maintain contact with friends, families and colleagues, but many older users now rely on social network platforms to help manage their daily communications.

Hela rapporten kan ses på nätet eller kan laddas ner som pdf-fil (se ovanstående länk).

Ordböcker försvinner från bokhyllan

32/365 by jaubele1, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  jaubele1 

Marknaden för fysiska ordböcker blir allt svagare och nu säger förlaget Oxford University Press att det anrika Oxford English Dictionary förmodligen inte kommer ut på papper framöver (se artikeln Internet may phase out printed Oxford Dictionary). Den digitala versionen som kostar $295 per år får över 2 miljoner träffar i månaden medan den tryckta versionen på 20 band har sålt 30 000 st sedan 1989. Det här betyder inte att alla tryckta ordböcker försvinner direkt men trenden är tydlig.

fredag 27 augusti 2010

SMS i klassrummet

Debatten pågår om man ska tillåta mobiler i klassrummet eller ej. Många skolor förbjuder dem medan en del har insett att man kan integrera dem i klassrumsarbetet.

Ett reportage på CNN speglar de olika inställningarna till mobiler som råder i amerikanska skolor. Situationen är inte så annorlunda i Sverige och diskussionen gäller både inom skolan och högre utbildning. Ska vi förbjuda ny teknik eller integrera den i undervisningen?

Verktyg för lärande

Wikis, bloggar, video, ljud, bilder… ja, listan över nya möjligheter för lärande är lång. Människor kommunicerar och samarbetar via nätet som aldrig förr – i och utanför högskolans värld. Som pedagog öppnar detta nya möjligheter men det är lätt att känna sig vilsen och inte veta var man skall börja.  

Verktyg för lärande är namnet på en mycket intressant tjänst som tas fram av nätverket SNH (Samverkan för Nätbaserad Högskoleutbildning, ett samarbete mellan UR, Mittuniversitetet, Högskolan i Gävle, Luleå Tekniska Universitet och Blekinge Tekniska Högskola). Meningen med tjänsten är att inspirera fler att utforska olika sätt att berätta och att se de pedagogiska möjligheter som idag finns tillgängliga via datorer och Internet. Tjänsten är under uppbyggnad men redan nu finns många bra filmer som förklarar hur du som lärare kan komma igång med olika medier i din undervisning. Det finns fyra avdelningar och 2 är klara (Ljud och Rörligt media) medan de andra (Sociala media och Verktyg för lärande i mobilen) är under uppbyggnad. Allt material är fritt tillgängligt och finns till för dig som är nyfiken på nya möjligheter för undervisning och lärande.

Här får du ett smakprov, en introduktion till podcasting:

torsdag 26 augusti 2010

300 miljoner nedladdningar från iTunes U

Apples distributionstjänst för högre utbildning, iTunes U, har blivit otroligt populär. Flera hundra universitet distribuerar sina föreläsningar via iTunes U och miljoner studenter laddar ner dem gratis till mobiler och datorer. Enligt Apple Blog har över 300 miljoner nedladdningar nu gjorts från iTunes U. Nyligen har universitet i Kina, Japan och Mexico anslutat sig till tjänsten och det finns cirka 350 000 föreläsningar att välja mellan.

I Sverige är det bara Högskolan i Dalarna som använder iTunes U men flera väntas komma igång under året.

tisdag 24 augusti 2010

Egyptiska universitet går över till e-böcker

Egyptens universitetsminister Hani Hilal föreslår att landets lärosäten slutar att använda kursböcker och gå över helt till e-böcker redan nästa år enligt en artikel i University World News. Han vill gärna modernisera högre utbildning och vill investera i ny infrastruktur för att möjliggöra en övergång till digitala lärresurser.

Det verkar som ett utmärkt initiativ men det har redan fått en del motstånd. Inte så mycket för att lärarna är emot e-böcker och digitalisering men för att övergången hotar en nödvändig inkomstkälla. Många lärare i landet har ganska låga löner och ett sätt att dryga ut lönen är att skriva läroböcker som kan sedan rekommenderas till studenterna. Utan denna inkomst skulle många lärare ha det svårt. Många tycker att universiteten bör få större självständighet och inte vara beroende av statlig finansiering framöver.

Ett annat problem är att det kommer att kräva stora investeringar både i ny utrustning och infrastruktur men också kompetensutveckling för att kunna genomföra reformen. Utan tvekan blir det intressant att se hur utvecklingen går framöver och om flera länder anslutar sig.

måndag 23 augusti 2010

Etikett på Skype

Skype är ett utmärkt verktyg för kommunikation: chatt, röst och video. Har du många utlandskontakter kan du spara väldigt mycket pengar i telefonkostnader. Många använder chattfunktion för asynkron kommunikation och fördelen är att man inte behöver svara omedelbart hela tiden. Men ibland kan det missbrukas och därför kan det vara bra att komma överens om några enkla regler om nätikett.

En ny artikel på TechCrunch, Skype Etiquette, ger fem enkla råd för bättre kommunikation via just Skype samt en bra och rolig video.

Multitasking - gör flera saker ineffektivt


De flesta av oss försöker att bli effektivare genom att göra flera saker samtidigt: svara på epost, lyssna på musik, kolla Facebook, prata med kollegor mm. Vissa lyckas bättre än andra men är multitasking möjlig eller bara en modern myt?

Det är kärnan i en artikel från BBC denna vecka, Is multitasking a myth? Flera experter menar att vi i stället skiftar fokus snabbt från en aktivitet till en annan men att vi inte kan göra två saker exakt samtidigt. För att kunna skriva en uppdatering på till exempel Facebook måste vi stänga av bara en kort stund för att göra det. Tittar vi på TV samtidigt kommer vi förmodligen att missa lite av budskapet när vi lägger uppmärksamhet på en annan aktivitet.

Enligt Damon Young, författare till boken Distraction:
- When we move from our job to an e-mail, it takes about a minute to recover our train of thought. And then we get another e-mail, or an SMS, so our concentration is fractured. The result? We're not really multi-tasking. We're switching between tasks in an unfocused or clumsy way.

Det går att kombinera aktiviteter som sker i olika delar av hjärnan som att prata och köra bil men det är väldigt svårt att skriva, lyssna och prata samtidigt. Forskning vid Stanford University visar att folk som "multitaskar" mycket är faktiskt väldigt ineffektiva.

Skolboken på väg in i papperskorgen?

Au boulot!! by Elvire.R., on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  Elvire.R. 

Mycket talar för att marknaden för e-böcker kommer snart att lyfta ordentligt. En artikel i den danska dagstidningen Politiken, Skolebogen er på vej i papirkurven, skriver att danska skolor väljer nu i allt större omfattning att köpa tilgång till digitala läromedel än en klassuppsättning av pappersboken.

Enligt Janus Benn Sørensen av Clio Online, som utvecklar program till undervisning:

- Det går dobbelt så hurtigt nu som for to-tre år siden. Når skolerne skal vælge mellem at købe et klassesæt af en bog eller et abonnement på en af vore internetportaler, vælger de it-løsningen i meget højere grad end før.

Sedan 2008 har Köpenhamns Kommun betalt ett kollektivt abbonemang på digitala läromedel och det har stimulerat intresset. Ungefär var fjärde lärare i Köpenhamn har nu gått en utbildning om hur man bäst använder digitala lärresurser och intresset ökar ständigt.

- Lærerne vil gerne, og jo mere de bruger digitale læremidler, jo mere kan de se, at der er uanede muligheder.

fredag 20 augusti 2010

Webbseminarium om öppna lärresurser 8 september

Välkommen till ett webbseminarium om öppna digitala lärresurser den 8 september kl 15-16:30.

Lärare över hela världen har fram till idag skapat och publicerat drygt 1,5 miljoner lärresurser och lärobjekt på nätet som andra fritt får använda i sin undervisning, s.k. öppna digitala lärresurser (OER). Det rör sig om allt från de mest konkreta övningar och kurser, till resurser tänkta att inspirera eller utmana. Var på nätet hittar man öppna digitala lärresurser, hur använder man dem i undervisningen, vad är tillåtet och förbjudet att göra med dem - och hur kan man själv producera pedagogik på nätet?

På seminariet diskuteras dessa aspekter och tillhörande upphovsrättsfrågor.
  • Vilka nya möjligheter ger öppna digitala lärresurser för lärare och studenter, skolor, lärosäten och andra pedagogiska utvecklingsenheter som exempelvis bibliotek?
  • Vad är nyttan av att dela med sig av lärresurser man själv skapat?
  • Hur interagerar öppna lärresurser, webb 2.0 och sociala medier med gamla arkiv och kunskapskällor?
I panelen träffar du Niklas Karlsson, nätverket Dela, Alma Taawo, Skolverket, Fredrik Paulsson, Umeå universitet, Åsa Forsberg, Lunds universitet, Fred Johansen, Högskolen i Gjövik och mig som moderator..
Chatten modereras av Markus Schneider, Karlstads universitet. Alla deltagare har möjlighet att delta i chatten.

Seminariet är ett samarrangemang mellan nätverket Dela och OER-gruppen inom Nätverket för IT inom Högre Utbildning (ITHU), som med stöd från Kungliga Biblioteket driver ett nationellt projekt för att sprida kunskap om öppna digitala lärresurser.

Ta chansen att diskutera digitala lärresurser med kollegor från många olika utbildningsområden. Seminariet är gränsöverskridande och vänder sig till lärare, utbildningsledare, pedagogiska utvecklare och bibliotekarier på alla nivåer inom grundskolan, gymnasieskolan och universitetet/högskolan.

Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till webbsändningen, till alla anmälda deltagare, dagen före seminariet.

Klicka här för att anmäla dig till seminariet! 

Läs mer ...

Stöd med källkritik

Allt fler skolor idag förser sina elever med bärbara datorer och IT är en integrerad del av all undervisning. Även om eleverna är oftast vana vid att använda datorer behöver de bra stöd när det gäller informationssökning, källkritik och "nätikett". Ett exempel på sådant stöd finns i Umeå där alla gymnasieskolor får nu tillgång till två lokalt framtagna webbtjänster: Infokoll och Studiekoll. Studiekoll innehåller information om olika studieverktygoch erbjuder både tekniskt och pedagogiskt stöd till eleverna. Infokoll fokuserar på frågor kring källkritik, upphovsrätt och plagiering. Läs mer om satsningen i en artikel på sajten Infotech Umeå, Elever får stöd med källkritik.

onsdag 18 augusti 2010

iPad i stället för papper

Apple iPad 3G Frontansicht, Spiegelung, by 3Gstore.de, on FlickrNya studenter vid Stanford University School of Medicine kommer att få nya iPads vid terminsstart i stället för kurskompendier och annat tryckt material (se artikeln i SF Gate, New Stanford medical students to receive iPads). Universitetet har räknat ut att kostnaderna för dessa iPads är bara lite mer än de hade lagt ut på tryckning och kopiering av det gamla kursmaterialet som nu finns endast på nätet.

Enligt Dr Charles Prober vid universitetet:

- I think the iPad will also be useful for these future doctors to explain to patients what medical conditions or surgeries look like, They can pull out the iPad in the exam room and enhance their explanations with diagrams or pictures. And they'll always be able to have their medical school notes with them, even after they graduate. It's impossible to do that with a textbook. 


Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  3Gstore.de

tisdag 17 augusti 2010

Behöver vi kursböcker?


Många börjar ifrågasätta den traditionella kursboken som utgångspunkt för undervisning. En artikel i eCampus News (Are textbooks a scam? Students think so) skriver om en ny amerikansk undersökning som visar att studenter är väldigt missnöjda med dyr och ofta onödig kurslitteratur. Det finns en stor marknad för att hyra, låna eller kopiera kurslitteratur och marknaden för e-böcker och öppna lärresurser börjar lyfta.

En bloggpost av Shelly Blake-Plock på Edutopia, Increase student engagement by getting rid of textbooks, berättar om hur han uppmuntrar sina studenter att hitta kunskap direkt från pålitliga källor i stället för att gå genom textbokens filter. Textböcker gör jobbet enklare för läraren genom att strukturera och sortera men författaren menar att klassen kan strukturera och sortera själva med lärarens hjälp och det leder till bättre och mer inspirerande inlärning.

- Convenience is not a form of effective pedagogy. My students learn better when they take the active role in finding and choosing texts, asking their own questions, and creating their own projects.

lördag 14 augusti 2010

Det virtuella tangentbordet

Många av oss har fortfarande inte lärt oss hur man skriver särskilt snabbt på tangentbordet. På mobilen kan det gå ännu långsammare att skriva textmeddelanden. Nu finns det ett verktyg som heter Swype som beyder att man använder en penna eller fingret och genom att bara rita en linje som berör de rätta tangenterna så vet programmet vad du vill skriva. Man behöver inte ens rita särskilt noggrant för att programmet ska förstå vad du menar. Se denna film för en demonstration.


Öppen kurs i personliga lärmiljöer

Mycket diskussion pågår om personliga lärmilöjer som nyckel till framtidens utbildning. Vi lär oss genom att skapa ett nätverk av kontakter inom vårt ämnesområde och genom att dela med oss av vårt material och erfarenheter. Många menar att dessa miljöer (Personal Learning Environment, PLE) kommer att ersätta dagens mer begränsade och instängda lärplattformar. Teorin bakom detta, konnektivism, menar att inlärning sker i nätverk och genom kontakter.

Vill du veta mer om denna spännande utveckling finns det en öppen och gratis kurs, Personal Learning Environments, Networks and Knowledge, som startar 13 september. Kursen arrangeras av Athabasca University i Kanada och handledarna på kursen är bland de ledande figurerna inom området: George Siemens, Stephen Downes, Dave Cormier och Rita Kop. Kursen består av regelbundna seminarier via e-mötesverktyget Elluminate och all dokumentation kommer att finnas öppet på nätet i form av kollaborativa wikis och studentbloggar.

En bra bok att läsa i samband med denna kurs är Emerging Technologies in Distance Education (Athabasca University Press, 2010) som kan laddas ner gratis som e-bok.

torsdag 12 augusti 2010

Nätgenerationen eller inte


Efter flera år av artiklar och reportage om den så kallade nätgenerationen (digital natives) kommer mer och mer bevis om att dagens ungdomar inte är så bra på digitala medier som vi trodde. En artikel i tyska Spiegel Online (The internet generation prefers the real world) berättar om ny forskning om tyska ungdomars nätvanor.

Rapporten, Growing up with the social web, har skrivits av forskare vid Hans Bredow Institut, Universitetet i Hamburg. De har intervjuat tyska ungdomar om sin användning av sociala medier och ser att, även om ungdomarna använder många av dessa tjänster, de använder bara en bråkdel av de möjligheter som finns.

- More surprising yet, these supposedly gifted netizens are not even particularly adept at getting the most out of the Internet. "They can play around," says Rolf Schulmeister, an educational researcher from Hamburg who specializes in the use of digital media in the classroom. "They know how to start up programs, and they know where to get music and films. But only a minority is really good at using it." 
(från artikeln The internet generation prefers the real world)

Undersökningen visar att även om ungdomarna tillbringar väldigt mycket tid på nätet via datorn eller mobilen, handlar det mest om textkommunikation och oftast inom ganska begränsade kretsar. Endast en minoritet ägnar sig åt mer komplexa aktiviteter som medieproduktion och kollaborativa verktyg som wikis eller bloggar.

Många befarar att ungdomar håller på att tappa sin social kompetens eftersom de bara träffas på nätet men undersökningen visar mortsatsen: de föredrar fysiska möten och ser nätet som en komplement till riktiga möten, inte som en ersättning.

Kopplingen mellan detta och utbildning är att vi som utbildare inte ska bara ta det för givit att alla studenter kan teknik. Många behöver stöd och goda råd.

Varför används sociala medier så sällan i skolan?

En ny rapport från Australien, Why schools are spooked by social media, undersöker varför sociala medier inte har slagit genom i skolan när de är så självklara inom näringslivet och det privata. Rapporten är baserad på svar från 140 rektorer från skolor i delstaten Victoria i maj i år. De fick frågor kring skolans användning av sociala medier: för att öppna en dialog mellan skolan och föräldrarna, användningen av bloggar inom undervisning och rektorernas egna erfarenheter.

Rapporten tar upp argument för och emot sociala medier och tar fram strategier för hur skolorna bör satsa. Mycket rädsla är på grund av okunskap och negativ publicitet som oftast fokuserar bara på Facebook. Rapporten betonar vikten av att skolan är proaktiv och tar fram en policy för hur anställda ska använda sociala medier på ett förnuftigt sätt och föreslår exempel på både offensiva och defensiva strategier.

Rapporten riktas förstås mot skolor men jag tror att det mesta kan vara av stort intresse för högskolor och universitet. Frågan är om man ska agera eller bara reagera.Om du har problem med dokumentet kan du ladda ner rapporten som pdf-fil.

Bibliotek i förändring


En artikel i The Chronicle of Higher Education (A blended librarian talks information literacy) fokuserar på ett relativt nytt begrepp inom biblioteksvärlden - blended librarian. Det handlar om biblioteket som motor inom digital kompetens. Studenterna behöver vägledning om källkritik och vad som gäller när man publicerar på nätet och allt detta ingår i rollen blended librarian.

- First you have to understand the nature of information. You have to identify what you need and be able to understand why you need it, and at the same time, if you’ve located something, understand who created it and why they created it. (Mark McBride, State University of New York, i ovanstående artikel)

Det räcker inte idag att hjälpa studenterna att hitta information men i allra högsta grad om att lära dem att kritiskt bedöma källan. Artikeln skriver om en kurs i informationssökning, Advanced Library Research, som har utvecklats vid New York State University.

Läs mer på Blended Librarian Portal.

onsdag 11 augusti 2010

Networked student

Denna film visar på ett enkelt och tydligt sätt hur framtidens högre utbildning kan se ut. I stället för bestämda kursböcker uppmuntras studenterna att själv skapa personliga lärmiljöer och nätverk. Lärarens roll blir bland annat att se till att studenterna förstår hur man hittar pålitliga källor på nätet och att kritiskt granska den information de hittar. Lärande sker allt mer i nätverk även utanför klassrummet eller lärosätet. Filmen är en introduktion till konnektivism, ett begrepp som oftast förknippas med George Siemens och Stephen Downes.

tisdag 10 augusti 2010

Inspelade föreläsningar ger mer tid för diskussion

Många universitetskurser på A-nivå kännetecknas av fyllda föreläsningssalar och väldigt lite tid för lärarna att leda fördjupande diskussioner eller handledning i mindre grupper. Så är det vid New York University men nu provar de ett nytt sätt att ge lärarna mer tid för handledning med studenterna.

Enligt en artikel i The Chronicle of Higher Education, Mass Video Courses May Free Up Professors for More Personalized Teaching, kommer NYU att använda förinspelade föreläsningar i många grundkurser så att lärarna får ägna tid åt fördjupningsdiskussioner i stället för att förbereda föreläsningar som oftast inte varierar så mycket år för år.

De inspelade föreläsningarna finns i kursens lärplattform och innehåller quizzar och livelänkar för att skapa en viss interaktivitet. Inspelningarna har gjorts i studio för att visa att de riktas direkt mot studenter på nätet i stället för en vanlig inspelning i hörsal där nätstudenten inte är den primära målgruppen. Universitetet hoppas att studenterna får en närmare relation till sina lärare genom detta i kontrast till tidigare där merparten av lärarens tid gick åt föreläsningarna.

måndag 9 augusti 2010

Hela biblioteket på ett chip

Ion Mobility Spectrometer on a Microchip by EMSL, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  EMSL

SVTs Rapport hade ett fascinerande reportage om ny forskning inom nanoteknologi där man räknar med att kunna lagra ett stort biblioteks boksamling på ett enda chip. Professor Jay Narayan vid North Carolina University i USA leder ett forskarlag som hoppas at kunna lagra en boksamling motsvarande hela New Yorks Stadsbibliotek (16 miljoner titlar) på ett chip.

Denna nyhet väcker många tankar kring bokens och bibliotekets framtid och detta togs upp av Nicholas Negroponte vid Technomony-konferensen i USA förra veckan (se artikeln i Tech Crunch, The physical book is dead in five years).

Se SVT:s reportage Nanobibliotek snart verklighet.

fredag 6 augusti 2010

Gör din egen webbtidning

Om du följer många intressanta personer på Twitter som tipsar om bra länkar till nyheter och artiklar kan du lätt skapa en egen webbtidning baserat på just dina intressen. Tjänsten Paper.li kopplas till ditt Twitterkonto och automatiskt skapar en ny webbtidning varje dag kring alla nyheter som dina kontakter twittrar om. Som exempel kan du titta på min sida (Alastair Creelman Daily).

Denna tjänst skulle kunna användas med studenter. Skapa ett Twitterkonto och följ de mest intressanta experter inom ämnesområdet. Sedan skapa en Paper.li tidning och alla ser de senaste nyheterna inom ämnesområdet dag för dag. Om en konferens har ett Twitternamn (som börjar med #) kan du skapa en webbtidning kring konferensen.

Norsk konferens om framtidens lärmiljöer

NFF (Norsk Forbund for Fjernundervisning og Fleksibel Utdanning) har nu släppt information om sin årliga konferens som äger rum i Horten 17-18 november. Konferensens tema är framtidens lärmiljöer, innovation, individualisering och flexibilitet.

Huvudtalarna i år är Jane Hart (Centre for learning and performance technonlogies), Grainne Conole (Open University) och Arne Krokan (NTNU).

- Mer information om konferensen.
- Anmälan

torsdag 5 augusti 2010

Datorer hjälper barn utan skolor

BBC rapporterar om ett fascinerande experiment som började i Delhi, Indien. Professor Sugata Mitra (University of Newcastle, England) har under de senaste 10 åren arbetat med barn i slumområden runt om i Indien och andra länder i Asien och försökt att hitta nya sätt att ge dem en utbildning. Resurser för vanliga skolor och lärare finns helt enkelt inte i många områden och Professor Mitra har provat att i stället ge barnen tillgång till datorer och nätet. Resultaten har varit väldigt positiva.

Barnen lärde sig snabbt att hantera datorn och lärandet skedde nästan alltid i grupper där alla hjälpte till. Barnen fick inga instruktioner om hur de skulle använda datorerna men kom snabbt igång även om de behövde samtidigt lära sig engelska för att förstå vad de gjorde på nätet. Professor Mitra ser klassrumsmiljön nästan som ett hinder i detta fall:

- No child would play with it inside the classroom. If you leave it on the pavement and all the adults go away then they will show off to one another about what they can do.

Reslutaten blev ännu bättre när det fanns en äldre mentor (grannies) som kunde uppmuntra och hjälpa barnen. Mitra kallar konceptet för SOLE (Self Organised Learning Environments) och har nyligen presenterat sina resultat vid TED Global Forum 2010 i Oxford. Inspelningen till denna presentation kommer snart ut på TEDs webbplats.

Läs BBCs artikel, Using computers to teach children with no teachers.
Se en tidigare TED-presentation av Sugata Mitra, How kids teach themselves (2007)

onsdag 4 augusti 2010

Amerikansk biblioteksfilm lockar miljoner på YouTube

Studenter vid amerikanska Brigham Young University i Utah har gjort en kort film om fördelarna med universitetsbiblioteket. Filmen, som är en parodi på den berömda reklamkampanjen för Old Spice, har setts av nästan 2 miljoner på YouTube på bara några veckor. Ännu ett exempel på hur studentproducerade filmer kan nå flera tittare och generera mer medieintresse än proffsigare och dyrare reklamfilmer.

Hur borde ett lärosätes webbplats se ut?

Bilden till vänster började som ett skämt kring skillnaden mellan vad lärosäten brukar lägga på sina hemsidor och vad målgruppen (studenter) helst vill se där (originalbilden ligger på sajten XKCD). Sedan dess har bilden skapat mycket diskussion bland webbansvariga på amerikanska universitet.

En artikel i Inside Higher Ed, No laughing Matter skriver om denna diskussion. Många hemsidor innehåller för mycket marknadsföring som inte går hem hos studenterna. Enligt en webbansvarig:
- Prospective students are more interested in information about majors or financial aid than administrative rhetoric or photos or “pretty girls studying under trees” — a trope so recurrent that it became a running joke at last year’s HighEdWeb Association conference, Greenfield said. “[Prospective students] have been marketed to their entire lives, and they are not looking for that marketing hype,” he said. “They’re looking for authenticity.”

Problemet enligt artikeln är att det finns flera delar av universitetet som vill synas samt att det finns flera målgrupper med olika behov och resultatet är oftast en alldeles för komplicerad hemsida.

- The result can be an unappealingly busy website jam-packed with a lot of links included for the wrong reasons.