onsdag 8 juli 2015

Rapport om högre utbildning och livslångt lärande

Alexandria Learning Centre by Debarshi Ray, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by Debarshi Ray

Vad har universitet och högskolor för roll i det livslånga lärandet, d.v.s. fortbildning av yrkesverksamma, stöd till äldre som vill lära sig mer inom ett område och att öka intresset för utbildning i samhället i stort? Antalet studenter över 25 år ökar starkt i alla länder, i synnerhet på distans, men få lärosäten ägnar mycket uppmärksamhet åt fenomenet.

En ny rapport från UNESCOs Institute for Lifelong Learning (UIL), The Role of Higher Education in Promoting Lifelong Learning, ger en överblick över hur dessa frågor behandlas i olika länder. Enligt UNESCO behöver lärosäten bredda sin tolkning av den tredje uppgiften:

- Broader access to higher education should not be confined to the continuing professional development required by a fast-changing labour market. It must also respond to a growing demand for the personal development and cultural enrichment opportunities that higher education offers. Nor is the role of Higher Education Institutions in promoting lifelong learning limited to what they offer students; they also make a vital contribution through initial and continuous training of teachers, research into lifelong learning, and the provision of community learning opportunities. 

Rapporten ger en bra teoretisk överblick på området samt goda exempel från bland annat Danmark, Sydafrika, Japan, Kina och Australien. Bland frågorna som diskuteras är hur olika länder tolkar begreppet livslångt lärande på helt olika sätt, problem kring validering av reell kompetens, olika sorters partnerskap mellan lärosäten och andra organisationer och olika syften bakom lärosätens satsningar.

måndag 6 juli 2015

Moodle i molnet

Moodle är den största lärplattformen som är gratis att använda (s.k. öppen källkod). Men för att använda Moodle har man hittills varit tvungen att installera applikationen på egen server och sedan sköta alla uppdateringar, drift och underhåll själv. Nu kommer en ny tjänst som heter Moodle Cloud där tjänsten ligger i molnet och du kan använda Moodle utan att ha egen server osv.

Moodle Clouds målgrupp är enskilda lärare som vill lägga ut en kurs i Moodle men har varken råd eller tid med en standardlösning. Moodle Cloud ger dig tillgång till den senaste versionen av Moodle och alla uppdateringar sköts automatiskt. Begränsningarna är att du får bara ha max 50 användare, 200 MB lagring och får acceptera ett fåtal reklammeddelanden. Å andra sidan får du ha obegränsat antal sidor och aktiviteter i databasen och e-mötessystemet Big Blue Button integreras i lösningen.

Läs mer i en artikel på tidskriften The Journal: Moodle Unveils Free Cloud Hosting for Educators.
Prova på att skapa din egen kursmiljö - Moodle Cloud Portal.

fredag 3 juli 2015

Ny bok om validering av informellt lärande

Ett starkt växande område inom utbildning idag är hur man kan erkänna lärande som sker via öppna kurser och på jobbet. Många har avancerade färdigheter som de har utvecklat i sitt arbete eller i fritiden men får inget erkännande och därmed går miste om möjligheter till karriärutveckling. Samhället vinner på att bli bättre på att validera dessa färdigheter och omvandla dem till erkända examensbevis och intyg.

UNESCO Institute for Lifelong Learning har just publicerat en öppen bok om validering av informellt och icke-formellt lärande, Global Perspectives on Recognising Non-formal and Informal Learning: Why Recognition Matters.

- Madhu Singh’s book highlights the importance of re-engineering education for change by recognizing all types of learning. This is crucial as a great deal of individuals’ and groups’ most important learning takes place in non-formal and informal contexts – through the workplace, civil society, the mass media, cultural settings, family and friends.

Boken är en open access publikation och kan laddas ner gratis som pdf-fil. Vill du ha en inbunden tryckt version kan du förstås köpa den.

onsdag 1 juli 2015

EU tar bort roamingavgifter på mobiler

Smartphone Girl by Hindrik S, on Flickr
Creative Commons Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by Hindrik S on Flickr

Idag när man reser utomlands är det klokt att stänga av mobildatatrafik via mobilnätet för att undvika höga avgifter. Under många år har s. k. roamingavgifter för datatrafik i mobilen varit väldigt höga och många har fått otrevliga överraskningar när de har kommit hem från en utlandsresa utan att ha stängt av datatrafiken.

Men snart kan man surfa utomlands utan bekymmer. EU har beslutat att slopa roamingavgifter på såväl telefoni som data från 15 juni 2017 enligt DN, Gratis att använda mobilen inom EU 2017. Ett första steg tas redan nästa år:

- Ett steg mot lägre priser tas redan nästa vår. Från april 2016 får operatörer inte ta ut mer än fem eurocent, motsvarande 46 öre, per samtalsminut eller megabyte mobildata. För varje sms får två eurocent, 18 öre, läggas till när mobilen används utomlands. Dessa priser är exklusive moms.

Allt som återstår nu är att beslutet godkänns av EU-parlamentet och ministerrådet.