fredag 28 september 2012

Forskare - skriv för att bli läst!

Webbseminariet Forskare - skriv för att bli läst! som jag hjälpte arrangera ihop med ESBRI, SUNET, ITHU och nätverket Dela! lockade minst 170 deltagare och nu kan alla se inspelningen (klicka på bilden nedan för att starta).
Jenny Helin, ekonom från Högskolan i Jönköping, och Susanne Pelger, biolog från Lunds Universitet, presenterade argument för varför forskare behöver lära sig skriva mer populärvetenskapligt för att nå ut till näringslivet och allmänheten. Bakgrunden till seminariet var en artikel av Jenny i våras, Dags att ifrågasätta den akademiska texten.

- Vad jag efterfrågar är mer utrymme till själva skrivprocessen. Det finns spännande initiativ där forskare med kreativitet, nyfikenhet och experimentlusta har inspirerats av exempelvis poesi, drama och science fiction. Det är sådana initiativ som vi behöver bygga vidare på för att skapa texter som engagerar. Då får läsaren tänka vidare, genom, och bortom, texten. 
Här har vi en outnyttjad potential. För när vi ser skrivandet som en skapelseprocess – av människor för människor – handlar det inte längre om att neutralt porträttera det som är. I stället bjuder vi in läsaren att tänka i termer av vad som kan bli. Då kan forskningen verkligen få genomslag.

Läs även Susanne Pelgers reflektioner efter seminariet.


torsdag 27 september 2012

Skicka stora filer med digital duva

Hello There by PigeonRacer, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  PigeonRacer

Vad gör du om du behöver skicka stora filer? E-post fungerar oftast inte eller orsakar problem för mottagaren. Ett svar kan vara en tjänst som heter Digital Pigeon. Du kan skicka upp till 5 GB till ditt konto hos Digital Pigeon och dina kollegor kan hämta därifrån när de vill. De kan få en förhandsvisning av filerna innan de laddar ner dem och du får ett meddelande när kollegor laddar ner filerna.

Även om din kollega inte har ett konto hos Digital Pigeon kan de ändå skicka filer till ditt konto. Tjänsten finns förstås också som app till din mobil eller surfplatta. Gratisversionen ger dig upp till 500 MB lagring. Sedan finns det betalversioner som ger mer utrymme eller för en tjänst anpassat för grupper.

Konferens - Framtidens högskola


Universitet och högskolor har stora utmaningar framför sig: ökande internationalisering, större konkurrens, nya utbildningsmodeller, samhällsförändringar, krav på effektivisering, samarbete och sammanslagningar. 5-6 december arrangeras konferensen Framtidens högskola av IBC Euroforum. I anslutning till konferensen hålls en extra dag 7 december som fokuserar på nätbaserat lärande: Nästa generations lärande - från vision till verklighet.

Konferensens sessioner kommer att behandla följande frågor:

 • Lärosätenas roll i ett framtida samhälle 
 • Framtida utbildningsbehov - vilket behov har arbetsmarknaden framöver? 
 • Utbyte mellan akademi och näringsliv - och näringslivets perspektiv 
 • Varför är universitetsrankingar så dåliga - och viktiga? 
 • Hur skapas ett attraktivare lärosäte i allt tuffare konkurrens? 
 • Första erfarenheterna av framtidens utbildningsform 
 • Hur ska högre utbildning organiseras framöver - och vad händer internationellt?

onsdag 26 september 2012

Konferens om digitala examinationsformer

Konferensen Ja takk, begge deler handlar om digitala examinationsformer och frågor kring inspelning av föreläsningar. Den hålls 5-6 november i norska Tromsö och arrangören är Norgesuniversitetet i samarbete med ett flertal partners.

Den första dagen på konferensen ägnas åt frågor kring inspelning av föreläsningar och annat undervisningsmaterial. Den andra dagen handlar om nätexamination och relaterade kvalitetsfaktorer.

- Konferansen retter seg mot alle som har interesse for eller jobber med - opptak og publisering av forelesninger, og/eller - planlegging og gjennomføring av digital eksamen og nye vurderingsformer. Både pedagogiske, tekniske, organisatoriske og kulturelle forhold vil bli belyst og drøftet. Målgruppe er forelesere, teknisk og administrative ansatte (IT-personale og studieadministrasjon), ledere og andre som er opptatt av problemstillinger knyttet til konferansens tema.

Läs mer om konferensen.

tisdag 25 september 2012

SVT reportage om "flip the classroom"

Allt fler lärare upptäcker fördelarna med att flippa klassrummet, dvs inspelade föreläsningar som eleverna kan se hemma och sedan ägna klassrumstiden åt övning, diskussion och fördjupning. Metoden har blivit väldigt populär i framför allt USA som jag har rapporterat här flera gånger.

SVT gjorde nyligen ett reportage om metoden, Ny metod ”vänder på klassrummet”. Filmen visar fysikläraren Daniel Barker på gymnasieskolan Norra Real i Stockholm och hur han spelar in sina föreläsningar och kan ge bättre stöd till eleverna i klassrummet i stället för att föreläsa.
Läs gärna Daniels blogg om hur han arbetar med detta.

Klicka på bilden för att se filmen.


Chockadoc - dokumentärfilmer på ett ställe

Det finns idag tusentals bra dokumentärfilmer på nätet, i synnerhet på YouTube, men det är svårt att få översikt. Chockadoc är en ny sajt som har samlat över 2000 filmer och kategoriserat dem för att underlätta sökande. Filmerna är oftast 30 minuter eller längre och har sorterats under 32 kategorier. Alla filmer har en beskrivning av innehållet och möjligheten för användarna att kommentera och betygsätta dem. Ett bra komplement till TED Talks till exempel.

måndag 24 september 2012

Utveckla din första nätbaserad kurs - ny öppen utbildning

Ska du snart börja med nätbaserad utbildning och behöver hjälp att utveckla en bra kurs på nätet? En ny öppen och kostnadsfri kurs från amerikanska Georgia Institute of Technology, Fundamentals of Online Education: Planning and Application, kan hjälpa dig igång. Kursen börjar 28 januari 2013 och tar 5-7 veckor. Det går redan nu att anmäla dig.

- In this course you will learn about the fundamentals of online education. The emphasis will be on planning and application. In the planning phase, you will explore online learning pedagogy, online course design, privacy and copyright issues, online assessments, managing an online class, web tools and Learning Management Systems. In the application phase, you will create online learning materials. The final project for the course will consist of you building an online course based on everything that you learned and created in the course.

Kursen ingår i utbudet hos nya Coursera och är ytterligare ett exempel på en storskalig öppen nätbaserad utbildning (MOOC). Du får inge högskolepoäng men ett intyg från Georgia Institute of Technology. Flera amerikanska lärosäten (t ex Excelsior College) börjar nu validera dessa kurser och kan ge akademiska poäng mot kompletterande prov och mindre avgift (s k prior learning assessment).

Här ser du en introduktion till kursen av kursledaren, Dr. Fatimah Wirth (Instructional Designer, Georgia Tech Professional Education):

Nyttan med sociala intranät kartlagd

Många organisationer skapar sociala intranät för att främja diskussion och samarbete mellan medarbetare över avdelningsgränserna. En ny studie från Mittuniversitetet har kartlagt hur olika organisationer har använt sociala funktioner i sina intranät för att skapa mer engagemang och komma bort från det traditionella informationsvägen uppifrån ner.

Enligt ett pressmeddelande från Mittuniversitetet:

- Resultaten visar att det kan vara svårt att börja använda sociala funktioner, men de som lyckas ser att de sociala intranäten ökar medarbetarnas engagemang, underlättar den interna kommunikationen, samarbetet över gränserna och att dela med sig av kunskap. 

- Den viktigaste framgångsfaktorn är att verktygen stödjer medarbetarnas behov och integreras i det vardagliga arbetet, säger projektledaren Kicki Strandh.

- Alla organisationer jag intervjuat betonar att uthållighet är avgörande för att lyckas med att få de sociala intranäten att bli nyttiga för medarbetarna, säger forskaren Lena Lundgren.

Läs rapporten: De sociala intranätens praxis.

lördag 22 september 2012

Digitala agendan - fokus på teknik inte kompetens


Regeringens budgetproposition innehöll en ökad investering i digital infrastruktur (från 185 mkr till 260 mkr) för att hålla Sverige i täten när det gäller IT-utveckling. Tyvärr fanns det inga medel reserverade för att hjälpa folk att använda nätet på ett bra sätt. Så säger Christine Cars-Ingels, kanslichef för kampanjen Digidel 2013, i ett pressmeddelande på Newsdesk: Trots insikt om nyttan av digital delaktighet, inga riktade satsningar.

- Vi tycker att det är mycket beklagligt. Inom ramen för kampanjen Digidel görs stora insatser för att inspirera människor att använda Internet. Digidelinsatserna görs av många engagerade personer; oftast frivilligt eller på marginalen i vanliga jobb.

Sverige satsar ganska mycket på att bygga ut bredbandsnät och erbjuda tillgång till nätet men satsar väldigt lite på utbildningsinsatser för att se till att medborgarna kan använda nätet på ett bra sätt.

- Det är verkligen bra med insatser för en bättre infrastruktur, särskilt i glesbygd, men den investeringen behöver gå hand i hand med satsningar på att öka förmågan och viljan att använda Internet. Vi hade väntat oss att regeringen skulle bidra, för att visa att den menar allvar med vad som sägs i det inledande citatet från propositionen.

- Att Internet kan användas av alla är en nyckelfråga för ett digitalt samhälle i världsklass. Särskilda satsningar från regeringen är avgörande.

Läs även en artikel om detta från Digidel: Ska Sverige vara kvar i topp måste Digidel lyckas!

En artikel hos SULF (Sveriges universitetslärarförbund) efterlyser en strategi för digitalisering inom högre utbildning och påpekar att den digitala agendan inte nämner högre utbildning: IT-strategi behövs också i högre utbildning.

fredag 21 september 2012

Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis

Barn och ungdomar idag använder sig allt mer av multimodalt berättande, dvs användning av film, ljud, bilder och text via olika sociala medier. Hur kan undervisning dra nytta av dessa nya berättelseformer och hur kan man arbeta multimodalt i projektredovisningar och laborationsrapporter inom naturvetenskap. Ett nytt projekt vid Stockholms Universitet ska undersöka just detta område enligt en nyhet från Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik: Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis.

I projektet ska lärarstudenter inom naturvetenskap får använda wikis för att rapportera om sina studier och resultat och där de förväntas redovisa genom olika medier.

- Att använda sig av wikispaces, ”wikis”, avsedda för projekt, är en enkel och intressant möjlighet att kommunicera med studenter. Wikis är projektdatabaser, som kan användas för studenter när de genomför projekt, och dessa kan då organiseras av en lärare, men ge stor frihet i att genomföra ett uppdrag i projektform för en grupp studenter. Studenters projekt kan avse egna naturvetenskapliga undersökningar som dokumenteras med videoklipp filmade med mobiltelefoner, foton och ljudklipp samt fritt tillgängliga visualiseringar och animeringar från wikibooks. 

Genom att arbeta med wikis under lärarutbildning kommer studenterna att ta med sig lärdomar ut till skolorna.

- Det innebär nya intressanta former för formativa bedömningen med feed-back från lärare till studenter, vilket understödjer studenters lärande. Att lärarstudenter kan driva egna naturvetenskapliga undersökningar och rapportera dessa i text, bild och med filmssekvenser eller med animationer och simuleringar, öppnar upp för kreativa lösningar där studenten är skapande och omsätter kunskap på ett personligt sätt. Att använda multimodalt berättande med wikispaces ger oss även möjlighet att diskutera och reflektera över det lärande som kan uppnås med stöd av IKT. Multimodalt berättande i naturvetenskap med wikis, kan anpassas för samtliga naturvetenskapliga lärarprogram.

torsdag 20 september 2012

Plugga glosor i mobilen

Glosboken AB
Glosboken finns nu som app och gör det möjligt för dig att utveckla ditt ordförråd i främmande språk var som helst enligt en pressmeddelande på Newsdesk: Glosboken.se lanserar sin första app till iPhone och iPad. Webbtjänsten har funnits ett tag nu men nu har de tagit fram en app för både iPhone ocvh iPad. Du lägger in dina glosor på webbtjänsten och alla glosor laddas in i appen.

- Tekniken går framåt och dagens mobila enheter är otroligt avancerade. Det har i och med det kommit många önskemål från elever och lärare runtom i landet om att även ta fram en app för Glosboken. Under sommarlovet, när de flesta haft semester och tagit det lugnt, har Glosbokens utvecklare därför jobbat hårt. De har jobbat hårt på att ta fram en app till iPhone och iPad. Appen ger elever möjlighet att öva på glosor direkt i mobilen. Allt eleven behöver göra är att ladda ner appen och logga in med sitt Glosboken-konto. När han/hon är inloggad laddas elevens egna glosor automatiskt ned till mobiltelefonen.

Länk till appen (Apple iTunes)

Öppen kurs om kursdesign

Behöver du inspiration om hur man skapar en ny nätbaserad kurs som använder en lärplattform som bas? Blackboard erbjuder en öppen och gratis kurs som går 26 sept - 17 okt, CourseSites Open Course Series: Designing an Exemplary Course. Kursen riktar sig till både erfarna lärare som vill vidareutveckla sig inom kursdesign till nybörjare som planerar sin första nätkurs.

Kursen använder Blackborads gratisplattform CourseSites och som bas för kursen använder man den utmärkta guiden Blackboards Exemplary Course Program (ECP) som anger kvalitetskriterier för best practice inom nätbaserat lärande. Under kursen kommer du att delta i synkrona webbmöten samt grupparbete och individuella uppgifter.Kursen handlar om kursplanering och kvalitetsfaktorer oavsett vilken lärplattform man använder.

- You will learn from 11 instructors and instructional designers including distinguished Exemplary Course Program (ECP) Directors and several of the 2012 ECP winners. Using the Blackboard ECP Rubric as a guide, the course will focus on the four critical elements of a course: design, interaction and collaboration, assessment, and learner support. 
You will have the opportunity to participate in weekly live, online sessions, learn with peers in focus groups, and complete optional assignments to aid your course development and improvement. A panel of course design experts will facilitate each group to provide you with valuable feedback.

Anmäl dig till kursen.

onsdag 19 september 2012

33 universitet nu med i Coursera

Coursera är ett samabete mellan flera lärosäten för att erbjuda gratis öppna universitetsutbildningar
(s. k. MOOCs Massive Open Online Courses) till hela världen. Det grundades förra året med Stanford University som drivkraft men denna vecka har antalet partners blivit 33 enligt en artikel i tidningen Inside Higher Ed, MOOC host expands. Redan nu har de 1.3 miljoner studenter registrerade och expanderar vecka för vecka. De flesta partners är välkända amerikanska universitet som Michigan, Princeton, California, Washington, Duke m fl och nu finns det partneruniversitet i andra delar av världen som Edinburgh, London, Melbourne, Hong Kong, Jerusalem och Lausanne.

Andra aktörer i denna snabbt växande marknad är edX (MIT, Harvard, Berkeley) och Udacity (Stanford avknoppning).

Studenterna får inga högskolepoäng för dessa öppna kurser men intyg ges till dem som fullföljer kursen och alla uppgifter. Nyligen har en del andra lärosäten, främat i USA, erbjudit att validera dessa utbildningar och erbjuder akademiska poäng, oftast efter kompletterande examination mot avgift. Den här nya vägen mot högre utbildning är betydligt billigare än att registrera sig som "vanlig" student. Studenter i Sverige upptäcker nog detta också. Finns det något svenskt universitet som har ett strategi inom detta område?

Sverige får underkänt i utvärdering av högre utbildning

ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education), den europeiska organisationen som arbetar med kvaliteten i högre utbildning, underkänner Sveriges system för att utvärdera landets högskolor och universitet. Enligt ENQA uppfyller Sverige inte  medlemsvillkoren och de ger Högskoleverket 2 år att rätta till systemet.

Sveriges Radio P3 Nyheter rapporterar om detta i en artikel, Utvärdering av högskolorna får IG, och ett radioreportage (nedan).

- Kraven som Sverige underkänns på handlar om att det inte går att skapa ett tillräckligt utvärderingssystem som bara fokuserar på studenters resultat på examensuppgifter. ENQA kritiserar även Högskoleverkets relation till regeringen, och menar att myndigheten inte är nog självständig. Kritiken gäller till största del om hur systemet skapades.

Lyssna: "Det är pinsamt"

Läs mer om beslutet hos Högskoleverket: ENQA:s granskning av Högskoleverket klar.

tisdag 18 september 2012

Skolappar

Skolappar är en ny sajt som recenserar mobila appar som lämpar sig för användning i skolan. Tjänsten har startats av Joachim Thornström som, tillsammans med en grupp på sex lärare och två webbutvecklare, presenterar de senaste apparna och kopplar de till läroplanen Lgr 11. Det betyder att apparna sätts in i ett pedagogiskt sammanhang och det underlättar för lärare som vill hitta rätt app.

- Skolappar är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Det som gör sajten unik är att vi kopplar apparnas användningsområden till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. Inriktningen är grundskola, men ofta kan apparna användas av barn i förskolan och elever på gymnasiet.

Läraren kan söka efter appar anpassade efter årskurs, ämne eller målgrupp. Varje app har en längre beskrivning med länkar till mer information, inbäddade filmer och recensentens betyg. Andra lärare får gärna lägga till egna kommentarer och förslag.

fredag 14 september 2012

De flesta nöjda med distansutbildning

SCB publicerar idag en ny rapport som redovisar en enkätundersökning av
17 000 distansstudenter under 2010: Tema: Utbildning 2012:6 Distansutbildning på högskolan. Rapporten handlar om studenternas inställning till distansstudier och statistiken jämförs med en kontrollgrupp campusstudenter. Precis som i flera andra undersökningar pekar man på närhet, gruppdynamik och möten som viktiga framgångsfaktorer i distansutbildning.

Det var 67 procent av distansstudenterna i högskoleutbildning höstterminen 2010 som var nöjda med den distanskurs de påbörjat. Bland de som slutförde kursen var 90 procent nöjda. Däremot var det bara 55 procent som slutförde kursen. De vanligaste orsakerna till att de inte slutförde kursen var att de arbetade istället eller fokuserade på annan kurs.

Bland campusstudenter var 81 procent nöjda med kursen som helhet. Om man ser till de campusstudenter som slutfört kursen var 86 procent nöjda. 81 procent i denna grupp slutförde kursen. 

En distanskurs kan vara helt nätbaserad eller innehålla obligatoriska träffar. Ju fler träffar distanskurserna innehöll, desto större andel av studenterna var nöjda med den färdighetsträning de fick gällande att göra skriftliga och muntliga presentationer, samarbeta med andra, självständigt lösa problem och utveckla förmåga till kritiskt tänkande. Bland de distansstudenter som uppgav att de läste kurser med många obligatoriska träffar var det större andel som var nöjda jämfört med campusstudenter.

Källa: Pressmeddelande från SCB.

Google lansera kursutvecklingsverktyg

Google släpper nu ett gratis verktyg för att bygga egna nätbaserade utbildningar, Google Course Builder. Tidigare i år körde Google en öppen utbildning om effektivare informationssökning, Power Searching with Google, och nu släpper dem plattformen med öppen källkod (Open Source) så att andra får använda och utveckla den.

För att kunna börja designa egna kurser behöver du installera mjukvaran och för det behöver du grundläggande kunskaper i programmering. Som stöd för nya användare arrangeras två videomöten med Peter Norvig (Director of Research, Google) och andra experter via Google Hangouts 19 och 26 september och alla utvecklare och intresserade är välkomna att delta.

Här ser du en introduktionsfilm med Peter Norvig:

torsdag 13 september 2012

NU2012

Nu kan du ta del av det fullständiga konferensprogrammet för NU2012 på webben. Sista anmälningsdag är den 30 september, men arrangörerna räknar med att konferensen blir fullbokad innan dess (till anmälan).

NU2012 är Sveriges största mötesplats för utveckling av högre utbildning. Konferensen hålls på Clarion Hotel Post i centrala Göteborg den 17-19 oktober. I en tid präglad av öppna, internationella och alltmer IT-baserade kunskaps- och utbildningsmiljöer utmanas vi av frågor kring det gränslösa lärandet. Dessa frågor diskuterar vi på NU2012 -- lärare, forskare, studenter och andra intressenter emellan.

Huvudtalare vid konferensen är David Boud, Elsebeth Korsgaard Sorensen, William Rankin, Anna Valtonen och Gina Wisker. Under de parallella temasessionerna presenteras omkring 170 konferensbidrag från hela landet. Det fullständiga programmet ligger nu ute på konferensens webbplats.

Rubriken för konferensen är Gränslöst lärande. Konferensen har åtta teman:
1. Lärande för hållbar utveckling -- grönt, gränslöst, gratis?
2. Design av lärandemiljöer
3. Den globala utbildningen
4. Handledning -- med den lärande i fokus
5. Kreativa och konstnärliga kompetenser
6. Vetande och vetenskap
7. Professioner och kompetenser -- vad sätter gränserna?
8. Kärnvärden och kvalitetsutveckling i akademin -- i skön förening?

Kommunikation på nätet

Högskolan i Dalarna arrangerar 5 december konferensen Kommunikation på nätet.

- Med avstamp i utvecklingen av nätbaserade utbildningsalternativ arrangerar Högskolan Dalarna en konferens med fokus på kommunikationen på nätet, såväl teoretiskt som praktiskt. Som deltagare på konferensen så kommer du få ta del av forskning och praktiska exempel kring kommunikation på nätet, direkt eller indirekt relaterad till utbildning.

I programmet finns följande sessioner:
 • Källkritik på nätet - Kristina Alexanderson (.SE) 
 • Samtal vid Högskolan Dalarna - Robert Andersson (Högskolan Dalarna) 
 • Svenskarna och internet - Janne Elvelid (.SE) 
 • Från kommunikation till lärande på nätet - Stefan Hrastinski (KTH) 
 • Varför vi är tvungna att överge tanken på traditionella lärplattformar - Jan Svärdhagen (Högskolan Dalarna)
Mer information och anmälan.

onsdag 12 september 2012

iPad i klassrummet


Många skolor i världen använder surfplattor som Apples iPad i stället för bärbara datorer. Fördelarna med iPad är bland annat att de är relativt intuitiva och användarvänliga, kräver mindre IT kompetens, har tillgång till tusentals utbildningsapplikationer och kan enkelt användas som interaktiva skrivtavlor med hjälp av en dator och projektor.

iTeach är en ny resurs för lärare och studenter som visar alla möjligheter med iPads i klassrummet. iTeach är baserad i Belfast, Nordirland och hjälper skolor där implementera 1 till 1 satsningar via konsultation, workshops och online support. Sajten innehåller dock mängder av praktiska tips som är relevanta för lärare överallt. Här hittar du information om hur man planerar och implementerar en 1-till-1 satsning, guidar till bra appar, hur man använder iPads inom olika ämnen, iPad som ersättning för en smartboard, bra spel för olika årskurser mm.

Att designa för lärande med hjälp av IT – teori som hjälp för praktik

Högskolan i Gävle ger ett intressant öppet lunchseminarium torsdag 27 september kl 12.15 - 13.00.Jörgen Holmberg (universitetadjunkt, Didaktik, Högskolan i Gävle) diskuterar hur forskning kring IT och lärande kan ligga till grund för praktisk användning.

Seminariet är kostnadsfritt och alla är välkomna. Seminariet sänds via Adobe Connect och du bara behöver klicka på https://connect.sunet.se/elunchomikt/ och sedan logga in som gäst med ditt namn och gärna lärosätets förkortning.

Seminarieserien syftar till att inspirera dig som är intresserad av IKT i undervisningen, ge dig nya uppslag och idéer samt möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan lärare vid medverkande lärosäten. Kontaktperson: Jenny Ericsson, jenny.ericsson@hig.se

måndag 10 september 2012

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har QuickSearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen.

- Tanken är att ge hundra procent kursuppföljning och samtidigt minimera den manuella hanteringen av enkäter och rapporter. Många högskolor och universitet gör gedigna arbeten med att administrera kvalitet, exempelvis kursvärderingar. När vi automatiserar det manuella arbetet kan vi frigöra mer tid för att arbeta ytterligare med analys och kvalitet, säger Jörgen Gotthardsson, QuickSearch.

Det nya webbaserade systemet är i bruk på BTH sedan hösten 2011 och är integrerat med Ladok och student- och lärarportalerna samt kursinfo. Grundtanken i lösningen är att göra enkäthanteringen lättskött med minimal manuell insats initialt. Den automatiserade kursvärderingen säkerställer en hundraprocentig utvärdering och återkoppling till studenter och personal, precis som Högskolelagen och Högskoleförordningen kräver.

Enkäten har en grundplåt av frågor, där det ingår delar om kursmålens uppfyllnad. Den kursansvarige kan även själv välja eller skapa några ytterligare frågeställningar. Oavsett om detta sker eller inte går enkäten vidare till studenterna i samband med kursslut. Kursansvarig kan sedan kommentera resultatet och därefter går resultatet vidare per automatik till studenter samt student- och lärarportalerna.

Källa: Pressmeddelande, Blekinge Tekniska Högskola på Newsdesk.

lördag 8 september 2012

Flexlär 2012 – inspiration och möten för digital folkbildning

Konferensen Flexlär 2012 äger rum 14 november på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Målgruppen är alla som är intresserade i folkbildning och nätpedagogik.

- Dagen innehåller både föreläsningar och workshops samt ett FlexLärMeet med möjigheter för alla att dela och bidra med korta inlägg eller bara lyssna. Exempel på teman för dagen: Pedagogens nya roll, Nya förutsättningar med öppna lärresurser?, Lärande modeller i den digitala tidsåldern, 

Konkreta exempel från verksamheten på folkhögskolor och i studieförbund, Twitterskola med mera. Du kan själv bidra med goda exempel eller funderingar i den avslutande TeachMeet delen.

Konferensavgiften är 500 kr (inkl fika och lunch) och anmälan är öppen 15 september till 15 oktober.

fredag 7 september 2012

Bedömning av kritiskt tänkande inom distansutbildning

13 April 2009 · studying by tripu, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  tripu

Allt mer utbildning sker på nätet men hur kan vi utveckla metoder för att bedöma förmågan till kritiskt tänkande och förebygga plagiering. En ny avhandling av Hakim Usoof, Umeå Universitet, visar att  möjligheten till samarbete och diskussion kring kursens innehåll utvecklar förmågan till kritiskt tänkande.

Enligt ett pressmeddelande på Forskning.se:

Att utveckla förmågan till självständigt och kritiskt tänkande är en viktig del inom högre utbildning. Hakim Usoof utvecklade därför en modell för att bedöma kritiskt tänkande inom distansutbildning. En central del i modellen var ett online-forum, där han observerade kommentarer mellan studenter och hur dessa diskussioner påverkade deras lärande. 

Han fann att en positiv attityd till lärande hängde samman med kritiskt tänkande och bra kursresultat, och Hakim Usoof menar att för att utveckla kritiskt tänkande inom en distansutbildning är det extra viktigt att studenter ges möjlighet att samarbeta och diskutera utbildningens innehåll.

Läs avhandlingen: Designing for eAssessment of higher order thinking: An undergraduate IT online distance education course in Sri Lanka. Usoof, Hakim (Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of applied educational science, Interactive Media and Learning (IML))

torsdag 6 september 2012

Gör egna serier med Cartoon Maker

Ett enkelt och snyggt verktyg för att snabbt skapa egna serier för användning inom till exempel språkutbildning heter Cartoon Maker. Verktyget kommer från Cambridge English Online och består av enkla mallar för att kunna producera olika typer dialoger. När du är klar kan du spara bilderna, skriv ut eller publicera dem. Eleverna kan förstås skapa egna serier.

Det finns två versioner av verktyget: standardversionen och superhjälteversionen!

onsdag 5 september 2012

Robotar som gör fel hjälper barn med engelska

Robot Joe by FlySi, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  FlySi

En ny japansk studie visar att robotar kan hjälpa barn i skolan enligt en artikel i Digital Trends, Study: Stupid robots can make kids smarter. Men det handlar inte om smarta allvetande robotar men robotar som gör fel.

Forskare vid japanska University of Tsukuba skapade en robot som skulle hjälpa barn mellan 4 och 8 år att lära sig engelska. Roboten gjorde enkla fel då och då och barnen var snabba på att rätta roboten och försökte att hjälpa den att förstå. Roboten var dock fjärrstyrd av forskarna och det var de som egentligen diskuterade med barnen, men för barnen var det klart att de hjälpte sin robotvän. Poängen med studien var att visa hur barnen blev mer engagerade i sitt eget lärande eftersom de kände sig i kontroll och att det var de som undervisade.

- The key discovery, according to the report, was finding out that the kids became more engaged with the robot as it made mistakes that they could recognize and try to correct. “When the robot got a shape wrong, the child could teach the robot how to draw it correctly by guiding its hand. The robot then either ‘learned’ the English word for that shape or continued to make mistakes,” 

tisdag 4 september 2012

Wiki - Kollaborativt skrivande på nätet

En wiki är en webbsida som flera kan skriva och redigera. Den som skapar en wiki bestämmer vilka som får redigera och bidra till wikin. Alla tidigare versioner sparas och men kan alltid se vem som skrev vad och när. Wiki är ett mycket bra verktyg för grupparbete, projekt och uppsatsarbete där samarbetet är viktigt och bör användas mycket mer inom utbildning i stället för att skicka filer fram och tillbaka via e-post eller ladda upp nya versioner i lärplattformen.

Stefan Pålsson skriver en bra artikel på Skolverkets Omvärldsblogg, Integrera wikis och Wikipedia i undervisning, om olika satsningar som görs nationellt och internationellt för att hjälpa lärare använda wikis på ett praktiskt sätt. Projektet WikiSkills består av 8 partners i Europa bland annat Wikimedia Sverige, som vill hjälpa skolor, yrkesutbildningar och högskolor använda wikis på ett pedagogiskt sätt. Enligt Anna Bauer, en av de ansvariga hos Wikimedia Sverige:

- Vi reser gärna ut i landet och hjälper lärare och utbildare inom vår målgruppatt börja integrera wikis och Wikipedia i undervisningen. Men det krävs att det är minst tio intresserade, att det finns en lämplig lokal och att deltagarna har åtminstone lite kunskaper om vad en wiki är och hur det hela fungerar. Har ni tankar och idéer kring scenarier som kan passa i undervisningen, och uppfyller de här kraven, är det bara att kontakta oss, så hjälper vi er att komma igång!

Här kommer en kort film om hur du kan använda wikis i undervisningen från den utmärkta resurssajten Verktyg för lärande:


Film: Verktyg för lärande by Samverkan för nätbaserad högskoleutbildning is licensed under a Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 2.5 Sverige License.

måndag 3 september 2012

Nytt danskt verktyg för utvärdering av digitala lärresurser

Nyckeln till att få lärare att använda flera digitala lärresurser är kvalitetssäkring. Resurserna måste kunna utvärderas och rekommenderas av lärare, bibliotekarier och IT-pedagoger. För att underlätta sådana utvärderingar har danska Læremiddel.dk (nationellt centrum för läromedel) och Aarhus Universitets Institut for Uddannelse og Pædagogik utvecklat ett verktyg, Evaluering af digitale læremidler.

Läromedel utvärderas utifrån fem parametrar och delas upp i didaktiska, funktionella och semantiska resurser. Förhoppningen är att verktyget ska vara grund för all utvärdering av digitala lärresurser i landet och bidra till att skapa en mer nyanserad diskussion inom området.

Enligt Thomas Illum Hansen (Læremiddel.dk):

- Det er vigtigt at øge bevidstheden om, at der findes forskellige typer digitalt undervisningsmateriale, og at de skal evalueres ud fra forskellige præmisser. Tidligere har man, lidt forsimplet, haft den holdning, at jo mere it jo bedre. Sådan er det ikke nødvendigvis. Nu ved man, at it har en række specifikke anvendelsesmuligheder. 

Läs en längre artikel om verktyget på Folkeskolen.dk: Nyt evalueringsværktøj til digitale læremidler.