tisdag 31 januari 2012

Ny antiplagieringsguide

Bild: Högskolan i Jönköping med tillstånd
Högskolan i Jönköping har tagit fram en interaktiv antiplagiatguideGuiden, som in sin helhet tar ca 3 timmar att gå igenom, försöker besvara frågorna:
  • Vad är plagiering? 
  • Hur upptäcks plagiering? 
  • Hur undviker jag plagiering? 
  • Vad händer om jag plagierar? 
Som avslutning presenteras ytterligare några "akademiska uppförandekoder" som är bra att känna till. Varje avsnitt ger en introduktion till frågan, länkar till filmer, webbsidor, informationsmaterial och övningar och avslutas med ett självrättande test. Guiden består både av material som de har producerat själva och som kollegor på andra lärosäten tagit fram enligt en Creative Commons licens.

Läs mer om guiden (Högskolan i Jönköping). SR P4 Jönköping har också uppmärksammat guiden med en artikel och radiointervju: Färre fuskare på högskolan.

Guiden finns även på engelska - The Interactive Anti-Plagiarism Guide.

För mer information om projektet och guiden ta kontakt med Madelene Zetterlind.

måndag 30 januari 2012

Rita tillsammans

IDroo är ett bra verktyg om du vill rita tillsammans med kollegor och vänner via nätet. Det har tagits fram av ett estniska företag och kan också användas för att undervisa i matematik eftersom matematiska symboler ingår i verktyget. Verktyget är gratis men du måst ladda ner det först. Sedan kan du bjuda in kollegor ellerstudenter och ni få ett gemensamt whiteboard att rita på. För ljud och bild kan du enkelt koppla in Skype.

IDroo kan använadas för brainstorming, undervisning i matematik, och diskussioner om design och konst.

LiveMinutes - snabba enkla webbmöten

Bild: LiveMinutes with permission
LiveMinutes är ett nytt verktyg för snabba, enkla och gratis webbmöten. Du kan skapa ett nytt möte med en klick och får en unik webbadress som du skickar till alla mötesdeltagare (max 20 personer). Ingen inloggning behövs. I mötet kan man skriva gemensamma dokument samt prata och se varandra antingen i verktygets egna kommunikationsfunktion eller via en inbyggd Skypefunktion (rekommenderat). För ljud och bild krävs förstås headset och webbkamera. Efter mötet kan du spara minnesanteckningarna på ditt eget LiveMinutes-konto eller ladda ner dem som pdf-fil.

Tjänsten är helt gratis och de lovar att fortsätta så även om en betalversion för företag och avancerade användare också är på gång. Du kan även baka in tjänsten i din egen webbsajt.

fredag 27 januari 2012

Karlstads universitet satsar på blended learning

Karlstads universitet satsar stort på att vidareutveckla distansutbildningen i form av så kallad "blended learning", en blandning mellan campus- och distansundervisning. Särskild vikt läggs vid lärarutbildningen. Vid Karlstads universitet uppgår idag andelen distansstudenter till 45% av samtliga studerande. En bidragande orsak är de lyckade satsningar som lärarutbildningen gjort. För tio år sedan började 47 studenter sin lärarutbildningen vid Karlstads universitet på distans. Idag är det 1 000.

Från och med hösten 2012 kommer ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet att ges i form av "blended learning". Det innebär att presumtiva studenter söker antingen till campus eller distans, men en samläsning mellan utbildningsformerna förekommer.

Karlstads universitet satsar nu 4 miljoner kronor på att utveckla "blended learning". 2,9 miljoner kronor kommer att gå till teknikinvesteringar och resten till kompetensförstärkning och utvecklingsarbete. Teknikinvesteringarna är avsedda för hela universitetets distansutbildning. Genom implementeringen av ämneslärarutbildningen drivs ett utvecklingsarbete som kommer hela universitet till godo.

- Att träffas fysiskt är nödvändigt för vissa inslag, medan digitala möten över nätet fungerar lika bra eller bättre för andra. Vi hoppas att utvecklingsarbetet kan komma båda distributionsformerna till godo. I framtiden kanske gränserna mellan campus- och distansstudier suddas ut, säger Kenneth Nordgren, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 

Karlstad är det första lärosäte i landet som startar en så bred ämneslärarutbildning med "blended learning".

- Att vi lyckas bibehålla den goda kvaliteten är helt avgörande för att satsningen ska gå bra. Om den nätburna undervisningen ska fungera krävs till att börja med att den digitala kompetensen är tillräcklig och att det finns tillfredsställande lärplattformar och teknisk support. Med denna satsning kan vi bygga upp en god grund att stå på. Karlstads universitet kommer att stå väl rustat för framtidens utbildningsbehov, säger Kenneth Nordgren.

Källa: Pressmeddelande, Karlstads Universitet

Rättning av studentarbete via iPad


Med en ny app till iPad ska en stor del av rutinarbetet med att rätta studenters arbeten elimineras. Det hoppas uppfinnaren, Alistair Campbell vid Edith Cowan University i Australien. Appen ska göra rättningen både snabbare och bättre. Digitaliseringen innebär också att studenter enkelt ska kunna få resultaten via e-post. Drivkraften bakom utvecklingen är ökande antal studenter och deras krav på mer återkoppling. Detta leder till komplicerade och tidskrävande rutiner med nuvarande system för inlämningsuppgifter och rättning.

Hittills har appen använts i kurser vid universitetet, men enligt uppfinnaren kommer man att undersöka om den kan användas även i barn- och ungdomsskolan.

Läs mer i en artikel i The Australian, iPad hits the mark at Edith Cowan

torsdag 26 januari 2012

Norsk guide för nätlärare

En reviderad version av den norska Nettlærerguiden har kommit ut. Guiden har producerats av Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) och är riktad till alla lärare som tänker undervisa via nätet. Den innehåller grundläggande riktlinjer och kom-ihåg listor för hur man planerar, genomför och följer upp en distansutbildning. Här finns goda råd för alla.

Klicka på bilden nedan för att läsa guiden eller hämta den som pdf.

onsdag 25 januari 2012

Open Education Week

Open Education Week 2012 hålls 5-10 mars och är en global virtuell konferens där olika organisationer, universitet och skolor visar exempel på hur de använder öppna lärresurser och delar med sig av sitt eget material. Under veckan kommer det att finnas lokala seminarier runt om i världen samt webbseminarier eller diskussioner via forum. Det är fortfarande möjligt att arrangera något själv och få in det i programmet. Spela in en presentation om hur ni arbetar med öppenhet, erbjud ett webbseminarium, visa ett bildspel eller lägg upp en intressant rapport eller studie.


Som bakgrund titta på denna film av David Wiley (Brigham Young University, USA), en av förgrundsfigurerna inom öppen utbildning.

måndag 23 januari 2012

Stor efterfråga på Apples digitala kursböcker

iPad’s iBooks Library View by GlennFleishman, on Flickr
 En liten uppföljning till en post från förra veckan ...

Bara tre dagar efter Apple släppte sin nya iBooks kanal för kursböcker har 350 000 böcker laddads ner enligt en artikel i nättidningen All things D, 350,000 Textbooks Downloaded From Apple’s iBooks in Three Days.

Författarverktyget iBooks Author har hämtats av 90 000 användare och efterfrågan väntas bara öka.

Bild: CC BY by  GlennFleishman

Forskning om IT i skolanSkolverket har lagt upp en bra summering av all aktuell forskning om användning av IT i skolan, Forskning om IT i skolan. Där hittar du löpande nyhetsbevakning inom området, avhandlingar, rapporter, reportage, internationella samlingar och en referenslista. Bevakningen görs av Malmö Högskola på uppdrag av Skolverket och initiativet ingår i Skolverkets satsning IT i skolan

Tips och kompletteringar kan skickas till kontaktpersoner vid Skolverket.

söndag 22 januari 2012

Framtidens student

Jag har skrivit en kort rapport, Framtidens student: livslängt lärande i det digitala samhället, som summerar de största trenderna inom högre utbildning och vilka krav de kommer att ställa på framtidens studenter. Rapporten fokuserar på bibliotekets roll att stödja framtidens studenter, i synnerhet folkbibliotek. Klicka på bilden nedan för att se rapporten i helskärm.

fredag 20 januari 2012

Apple utmanar läromedelsindustrin

Apple utmanar nu hela läromedelsbranschen genom att lansera en uppdaterad version av sin iBooks app och lansera en särskild satsning på digitala läromedel. Ett omfattande bibliotek av interaktiva kursböcker för skolan i första hand och senare även på högskolenivå lanseras nu (fast endast i USA i början). Dessa e-kursböcker kan laddas ner för $14.99 eller billigare och du kommer åt dem via din iPhone, iPad eller dator. Apple tar därmed upp kampen om att bli den självklara distributionsformen för kursböcker när flera länder i världen och delar av USA satsar på att gå över till helt digitala läromedel inom de närmaste 3 åren. För skolor som redan har investerat i iPads är detta förstås en stor möjlighet.

Kanske ännu mer intressant är Apples nya iBooks Author, ett gratis författarverktyg som hjälper lärare och studenter att skapa sina egna interaktiva läroböcker, projektredovisningar osv och göra dem tillgängliga. Lärare kan därmed skapa och publicera sina egna kursböcker och ändra dem vid behov.

När Apple lanserade musiktjänsten iTunes blev det startsignalen för en revolution inom musikindustrin. Vi får se hur Apples konkurrenter reagerar.

Se Apples officiella video om Apple textbooks

Läs mer
Bild: CC BY-NC-SA Some rights reserved by Alfred Hermida

torsdag 19 januari 2012

Mobiler i klassrummet - praktiska tips

Visst kan mobiler väcka irritation i klassrummet när de används vid fel tillfälle men det finns idag många pedagogiska tillämpningar där elevernas mobiler kan integreras i undervisningen. Jackie Gerstein har skrivit denna e-bok med praktiska klassrumstips om hur elevernas mobiler kan utnyttjas för lärande. Boken är en samling av bloggposter med lektionsplaner och resonemang om mobilt lärande.

Klicka bara på bilden för att läsa boken.

onsdag 18 januari 2012

Webbseminarium - Sociala medier som resurs för lärande

Torsdag den 26 januari (kl 12:15-13:00) hålls ett öppet webbseminarium, Sociala medier som resurs för lärande, med gästföreläsare Jörgen Holmberg, universitetsadjunkt i Didaktik, Högskolan i Gävle. Seminariet sänds via e-mötesverktyget Adobe Connect som betyder att du kan delta från din egen dator.

Seminariet ingår i en serie, eLunch inom IK, med återkommande seminarier där lärare och IKT-personal presenterar hur de praktiskt använder IKT i sin undervisning. Seminariet 26 januari kommer att handla om teori och praktik kring sociala medier som resurs för lärande. Konkreta exempel på användning av bloggar, wikis och sociala nätverkstjänster i gymnasieskola och högre utbildning presenteras och diskuteras.

Tid: 26 januari, 12.15 - 13.00
Plats: https://connect.sunet.se/elunchomikt/ (När du följer länken markera "Enter as a guest" - fyll i ditt namn och Lärosäte -> klicka på "Enter room")
Arrangör: Svenska användargruppen för Blackboard. Sänds denna gång från Högskolan i Gävle.

tisdag 17 januari 2012

Bibliotek och e-böcker - svårare än man tror


Idén med e-böcker är att många kan läsa dem samtidigt. Man skulle kunna läsa e-böcker som man lyssnar på musik via t ex Spotify. Du äger inte boken - du bara har tillgång till den. Det låter bra i teori men biblioteken har växande problem med e-böcker på grund av ett regelverk som är mer baserad på hur man hanterar tryckta böcker.
Många bibliotek "lånar" ut e-böcker idag. För varje utlån måste biblioteket betala 20 kr till förlaget och det är inte svårt att inse att kostnaderna kan skjuta i höjden. En annan modell är att de betalar för varje simulerat exemplar, d v s man låtsas att boken finns i ett exemplar och när den är utlånad så kan ingen annan låna den. Detta blir lätt absurt eftersom e-boken finns faktiskt kvar på nätet, bara spärrad för alla utom låntagaren.
Komplicerat? Läs mer i en intressant artikel på bloggen Copyriot om problemet som alla bibliotek brottas med idag, Biblioteken och e-böckerna: två modeller, lika orimliga. Ska varje bibliotek ha ett eget sortiment e-böcker över huvud taget eller ska det finnas en central nationell tjänst. En e-bok ligger egentligen på nätet och inte på en hylla i själva biblioteket.
Kanske är detta ytterligare ett exempel på en affärsmodell som är mer anpassad för den analoga än den digitala modellen. Digitala böcker, lärresurser, filmer, musik och så vidare kräver helt nya spelregler.

måndag 16 januari 2012

Digital kompetens med Google

Google har skapat en resursbank med filmer, aktiviteter och kursmaterial för lärare som vill diskutera digital kompetens, nätsäkerhet och nätetikett med sina elever. Resurssidan heter Google Digital Literacy Tour och är riktad mest mot skollärare men materialet kan väl vara intressant för vem som helst.

Det finns 3 workshops med allt material du behöver som lärare - lärarhandledning, material för eleverna och länkar till filmer och annat relevant material. Dessa workshops heter Detecting Lies & Staying True, Playing and Staying Safe Online och Steering Clear of Cyber Tricks. Allt material får man printa och dela ut till eleverna. Också på sajten finns länkar till bland annat ett nätverk för lärare samt information om initiativet Google Teacher Academy.

Här ser du en av filmerna om säkerthet på nätet som smakprov.

 

lördag 14 januari 2012

Lärare och Facebook

Vi vet att studenterna och eleverna använder sociala medier i stor utsträckning men hur är det med lärarna? Denna bild visar hur åtminstone amerikanska lärare använder sociala nätverk. Undrar om samma tendensen finns i Sverige.

Reading professors like an open facebook, or how teachers use social media
Courtesy of: Schools.com

fredag 13 januari 2012

Förändra din undervisning - ett steg i taget

Många lärare är väl medvetna om digitala verktyg, lärresurser och kollaborativt lärande men vet inte hur man kommer igång. Det finns ju så många verktyg, så många nya metoder och så mycket att hålla reda på. Och tiden räcker inte till.

En kort artikel på Mind/Shift (en av de bästa bloggarna inom IT och lärande enligt min mening), Shifting the Classroom, One Step at a Time, ger förslag på hur du kan komma igång med förändringsarbetet.

"Teachers who are interested in shifting their classrooms often don’t know where to start. It can be overwhelming, frightening, and even discouraging, especially when no one else around you seems to think the system is broken."

Artikeln ger fyra tips:
  • Ta en sak i taget. Prova ett nytt verktyg, testa en ny typ av uppgift men inte allt med en gång. Håll en dialog om förändringarna med studenterna - de har oftast goda råd. Vissa saker fungerar men var beredd på att en del saker floppar. 
  • Prata om lärande. Diskutera varför digital kompetens är viktig och varför gamla klassrumsmetoder inte alltid är bra. Våga prata pedagogik och gör studenterna delaktiga i processen.
  • Se till att tekniken bäddas in i uppgiften. Man använder ett verktyg för att underlätta kommunikationsprocessen och främja samarbete. Verktygen ska kännas som naturliga inslag i lärandeprocessen.
  • Förändring är en känslig process. Ibland blir man frustrerad, ibland sker missförstånd. Det ingår!

Snart lättare att jämföra högre utbildningar i Norden

Bild: CC BY Koyos 
Hur jämför man olika utbildningar eller hittar universitet med en viss forskningsinriktning inom Norden? Idag krävs en hel del detektivarbete men ett nytt nordiskt projekt kommer snart att lösa problemet. Projektet heter U-map, ett EU-kartläggningsprojekt där Nordiska ministerrådet initierat det nordiska deltagandet. Cirka 150 universitet och högskolor i de nordiska länderna kommer att bidra till kartläggningen som kommer till slut att omfatta hela Europa.

- Nordiska ministerrådet anser att ökad transparens inom fältet för högre utbildning är viktig både för internationella jämförelser och när det gäller att synliggöra nordiska utbildningar internationellt. Därför uppmanar vi alla berörda institutioner att delta i kartläggningen, säger Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Du ska kunna söka mellan alla lärosäten och hitta dem som arbetar inom ett visst område, har en särskild forskningsprofil eller är stark inom ett visst område och kunna jämföra de olika aktörerna. Varje lärosäte skapar en egen profil i U-map och till september i år ska du kunna söka i databasen på adressen www.u-map.eu.

Projektet U-map inleddes 2005 och har senare omformats för att matcha de policyer som skapats inom det europeiska forskningsområdet ERA och det europeiska området för högre utbildning EHEA, bl.a. Bolognaprocessen. Hittills har U-map-kartläggningarna omfattat ca 250 institutioner.

onsdag 11 januari 2012

Didaktikens verktyg

Hur ska man utnyttja dagens internet med ljud, bild, film och stora möjligheter till interaktivitet inom utbildning? Hur kopplar vi ihop teknik, pedagogik och didaktik? Detta är bakgrunden till en ny satsning av UR, Didaktikens verktyg vars syfte är att stärka lärares multimodala kunskap och didaktiska kompetens genom ett webbaserat utbildningspaket för blivande och verksamma lärare. Trots att webbens möjligheter har funnits i över 15 år är det långt ifrån självklart att nätet används i undervisning, varken i skolan eller högskolan och UR vill genom denna satsning sätta fokus på bra pedagogisk användning av digitala resurser.

- Blixtsnabb webb, samarbete i sociala nätverk och flera medier på en skärm – det är teknik som ger helt nya förutsättningar i skolan. Men få lärare tar vara på möjligheterna. Didaktikens verktyg beskriver hur teknisk utveckling påverkar lärande och undervisning, både historiskt och i nutid. Dessutom är webbplatsen i sig ett konkret exempel på hur man kan kombinera medier för ett pedagogiskt syfte. 

Webbplatsen bygger på två texter – Teknik och lärande av professor Ulf P Lundgren, samt Didaktisk design av professor Staffan Selander. Samtidigt kopplas in många filmer och andra resurser som kan användas av lärare som fortbildning eller diskussionsunderlag.

Här presenterar URs VD Erik Fichtelius bakgrunden till satsningen Didaktikens verktyg:Se också filmen, Röster om IKT och lärande, med inlägg från flera ledande forskare och utbildare.


tisdag 10 januari 2012

Studentexamen kritiseras i debattartikel

Day 23 - Exam hall by jackhynes, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  jackhynes 

Förslaget att återinföra studentexamen i Sverige har skapat mycket diskussion. Det senaste utspelet är en debattartikel i Sydsvenskan, Studentexamen urholkar lärandet, där tio forskare och utbildare uttrycker sig klart emot förslaget. De medger att det finns ett stort behov av nytänkande inom svensk utbildning men standardiserade kunskapsprov är inte vägen framåt. Det som behövs i arbetslivet framöver är kompetenser som samarbetsförmåga, analys, syntes och eget tänkande och dessa främjas inte av standardiserade prov. Sådana tester är bra på att kontrollera minneskunskaper men duger inte om vi vill skapa flera entreprenörer och innovativa medarbetare eller företagare.

- Sverige vill självklart kunna visa upp en skola i världsklass. Med den tradition av respekt för unga vi har i landet och med de finansiella resurser som står till vårt förfogande är det naturligtvis pinsamt att vi hamnar så långt ner i alla mätningar.
Men det kan aldrig vara en lösning värdig en kunskapsnation att gå bakåt och återanvända metoder som utvecklades för en skola som inte längre är relevant för samhället.

måndag 9 januari 2012

Brittisk tidning startar kampanj för bättre digital kompetens inom utbildning

Laptops Are Just Another Tool by Pesky Library, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Pesky Library

I Storbritannien har det kommit flera rapporter från näringslivet att dagens studenter saknar den digitala kompetensen som krävs i en alltmer nätdriven ekonomi. Därför startar den brittiska tidningen The Guardian idag en kampanj för att höja den digitala kompetensen i brittiska skolor och universitet. Kampanjen heter Digital Literacy och tidningen bjuder in lärare, skolledare och politiker att diskutera hur framtidens digitala nyckelkompetenser ska tränas och hur lärarna kan uppdatera sin kompetens för att skapa framtidens skola/universitet. Idag finns det en brist på studenter som vill läsa programmering och IT och många tycker att skolornas och även universitetens IT-utbildningar inte räcker till. Tidningen väcker frågan hur man kan få fram flera IT-specialister framöver.

Under veckan kommer tidningen att publicera en rad längre artiklar, blogginlägg och diskussionsgrupper för att belysa dagens situation plus sätta fokus på innovativa lösningar och vägen framåt.

Läs mer om initiativet i en artikel av Stefan PålssonOmvärldsbloggen, Digital kompetens lyfts fram i brittisk skoldebatt.

fredag 6 januari 2012

Tre rektorer efterlyser satsning på nätbaserade studier

_K6R9436 by UGA College of Ag, on FlickrTre rektorer har skrivit en debattartikel på Teknikdebatt.se (Satsa mer på utbildning via nätet) där de efterlyser en nationell strategi för hur svensk högre utbildning utnyttjar nätet inom utbildning och forskning.

Marita Hilliges (rektor Högskolan Dalarna), Jörgen Tholin (rektor Högskolan på Gotland) och Anders Söderholm (rektor Mittuniversitetet) skriver att när samhället blir allt mer digitaliserat är det bara naturligt att högre utbildning går i spetsen. I stället halkar Sverige efter medan många andra länder satsar stort på utbyggnaden av nätbaserad utbildning. Den digitala agendan som IT-ministern Anna-Karin Hatt har föreslagit innehåller många viktiga delar men saknar en plan för högre utbildning.

- Sverige behöver en plan för hur högre utbildning, nätbaserad pedagogik och modern teknik ska främja varandra, speciellt när internationella exempel visar att dessa områden knyts allt tätare ihop. Många andra länder har redan nationella strategier för digitalisering och nätbaserad utbildning. Sverige riskerar att bli frånsprunget om vi inte agerar snabbt. Vi föreslår att regeringen kompletterar den digitala agendan genom att lyfta in högre utbildning.

Bild:
Creative Commons Attribution-Noncommercial 2.0 Generic License  by  UGA College of Ag 

Webbaserad introduktionskurs för internationella studenter


Många internationella studenter kommer till ett nytt lärosäte i ett nytt land utan att veta särskilt mycket om utbildningskulturen. Många har helt andra erfarenheter av studier och undervisning och har svårt att förstå lärosätets förväntningar och rutiner. Detta skapar ibland missförstånd och förvirring men kan undvikas med tydlig information och support i förhand.

Prepare for success är ett brittiskt initiativ som försöker förbereda internationella studenter till studier i Storbritannien. Här finns många moduler med självstudiematerial som presenterar frågor kring studieteknik, undervisningsmetoder, nätbaserade studier, akademiskt skrivande, presentationsteknik, examination mm.  Prepare for success riktas mot internationella studenter som inte har engelska som modersmål. Många studenter är inte så vana vid att använda engelska och rädslan att göra bort sig kan betyda att de inte vågar delta i diskussioner. Avsnittet innehåller andra studenters erfarenheter och goda råd om hur man anpassar sig. Studenten tar sig genom de avsnitt som verkar lämpliga och det finns en hel del filmer och ljudinspelningar med praktiska tips.