tisdag 10 januari 2012

Studentexamen kritiseras i debattartikel

Day 23 - Exam hall by jackhynes, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic License  by  jackhynes 

Förslaget att återinföra studentexamen i Sverige har skapat mycket diskussion. Det senaste utspelet är en debattartikel i Sydsvenskan, Studentexamen urholkar lärandet, där tio forskare och utbildare uttrycker sig klart emot förslaget. De medger att det finns ett stort behov av nytänkande inom svensk utbildning men standardiserade kunskapsprov är inte vägen framåt. Det som behövs i arbetslivet framöver är kompetenser som samarbetsförmåga, analys, syntes och eget tänkande och dessa främjas inte av standardiserade prov. Sådana tester är bra på att kontrollera minneskunskaper men duger inte om vi vill skapa flera entreprenörer och innovativa medarbetare eller företagare.

- Sverige vill självklart kunna visa upp en skola i världsklass. Med den tradition av respekt för unga vi har i landet och med de finansiella resurser som står till vårt förfogande är det naturligtvis pinsamt att vi hamnar så långt ner i alla mätningar.
Men det kan aldrig vara en lösning värdig en kunskapsnation att gå bakåt och återanvända metoder som utvecklades för en skola som inte längre är relevant för samhället.

2 kommentarer:

charlotta wasteson sa...

Vad tycker du själv om detta? Går det till exempel endast att göra standardiserade test som testar minneskunskaper? Jag tror inte det. Naturligtvis blir tester där man begär av eleven att den ska tänka självständigt, svårare att rätta, men sådana prov gör vi ju hela tiden i skolan. Varför skulle inte skolverket kunna göra dem? Det kan de så klart. Nationella provet i svenska på gymnasiet är ett exempel. Visst ger den typen av uppgifter tolkningsutrymme för bedömaren, men omöjligt är det inte och hur bra bedömaren lyckas beror på hur bra stödmaterial som skolverket tar fram inför rättningen, i form av till exempel elevexempel med skolverkets kommentarer och bedömningar.

Vad jag vill komma fram till är att debatten är svart-vit. Om man plockar fram någon metod som vi använt förr, måste vi ju inte utföra den exakt som förr? Jag gillar att de standardiserade proven sätter en tumme i ögat på oss lärare. Betygskriterierna för de olika kurserna ger mycket stort tolkningsutrymme, men konkreta elevtexter med kommentarer och bedömningar gör det inte i alls samma utsträckning.

Vänliga hälsningar
Charlotta

Alastair Creelman sa...

På denna blogg försöker jag mest att bara plocka fram intressanta nyheter hellre än diskutera dem. Men visst är det lite svart-vit i debattartikeln. Jag håller med artikeln för det mesta för att många centraliserade tester är väldigt begränsade i vad de kan få fram när det gäller elevens kompetens. Samtidigt har du flera bra punkter här.
Vi ser idag att bedömning är en komplex fråga som inte kan lösas på bara ett sätt och att vi behöver flera verktyg och olika typer kriterier. Det kräver dock mer tid att hantera denna komplexitet och tid är dyr inom utbildning. Nationella prov kan lösa vissa frågor men skapar andra.
Men det är farligt att gå tillbaka till gamla begrepp som är laddade med gamla värderingar. Skapa nya modeller i stället som utgår från dagens samhälle. Vi ska inte backa in i framtiden.