fredag 6 januari 2012

Webbaserad introduktionskurs för internationella studenter


Många internationella studenter kommer till ett nytt lärosäte i ett nytt land utan att veta särskilt mycket om utbildningskulturen. Många har helt andra erfarenheter av studier och undervisning och har svårt att förstå lärosätets förväntningar och rutiner. Detta skapar ibland missförstånd och förvirring men kan undvikas med tydlig information och support i förhand.

Prepare for success är ett brittiskt initiativ som försöker förbereda internationella studenter till studier i Storbritannien. Här finns många moduler med självstudiematerial som presenterar frågor kring studieteknik, undervisningsmetoder, nätbaserade studier, akademiskt skrivande, presentationsteknik, examination mm.  Prepare for success riktas mot internationella studenter som inte har engelska som modersmål. Många studenter är inte så vana vid att använda engelska och rädslan att göra bort sig kan betyda att de inte vågar delta i diskussioner. Avsnittet innehåller andra studenters erfarenheter och goda råd om hur man anpassar sig. Studenten tar sig genom de avsnitt som verkar lämpliga och det finns en hel del filmer och ljudinspelningar med praktiska tips.


Inga kommentarer: