måndag 9 januari 2012

Brittisk tidning startar kampanj för bättre digital kompetens inom utbildning

Laptops Are Just Another Tool by Pesky Library, on Flickr
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 2.0 Generic License  by  Pesky Library

I Storbritannien har det kommit flera rapporter från näringslivet att dagens studenter saknar den digitala kompetensen som krävs i en alltmer nätdriven ekonomi. Därför startar den brittiska tidningen The Guardian idag en kampanj för att höja den digitala kompetensen i brittiska skolor och universitet. Kampanjen heter Digital Literacy och tidningen bjuder in lärare, skolledare och politiker att diskutera hur framtidens digitala nyckelkompetenser ska tränas och hur lärarna kan uppdatera sin kompetens för att skapa framtidens skola/universitet. Idag finns det en brist på studenter som vill läsa programmering och IT och många tycker att skolornas och även universitetens IT-utbildningar inte räcker till. Tidningen väcker frågan hur man kan få fram flera IT-specialister framöver.

Under veckan kommer tidningen att publicera en rad längre artiklar, blogginlägg och diskussionsgrupper för att belysa dagens situation plus sätta fokus på innovativa lösningar och vägen framåt.

Läs mer om initiativet i en artikel av Stefan PålssonOmvärldsbloggen, Digital kompetens lyfts fram i brittisk skoldebatt.

Inga kommentarer: