fredag 13 januari 2012

Förändra din undervisning - ett steg i taget

Många lärare är väl medvetna om digitala verktyg, lärresurser och kollaborativt lärande men vet inte hur man kommer igång. Det finns ju så många verktyg, så många nya metoder och så mycket att hålla reda på. Och tiden räcker inte till.

En kort artikel på Mind/Shift (en av de bästa bloggarna inom IT och lärande enligt min mening), Shifting the Classroom, One Step at a Time, ger förslag på hur du kan komma igång med förändringsarbetet.

"Teachers who are interested in shifting their classrooms often don’t know where to start. It can be overwhelming, frightening, and even discouraging, especially when no one else around you seems to think the system is broken."

Artikeln ger fyra tips:
  • Ta en sak i taget. Prova ett nytt verktyg, testa en ny typ av uppgift men inte allt med en gång. Håll en dialog om förändringarna med studenterna - de har oftast goda råd. Vissa saker fungerar men var beredd på att en del saker floppar. 
  • Prata om lärande. Diskutera varför digital kompetens är viktig och varför gamla klassrumsmetoder inte alltid är bra. Våga prata pedagogik och gör studenterna delaktiga i processen.
  • Se till att tekniken bäddas in i uppgiften. Man använder ett verktyg för att underlätta kommunikationsprocessen och främja samarbete. Verktygen ska kännas som naturliga inslag i lärandeprocessen.
  • Förändring är en känslig process. Ibland blir man frustrerad, ibland sker missförstånd. Det ingår!

Inga kommentarer: