fredag 13 januari 2012

Snart lättare att jämföra högre utbildningar i Norden

Bild: CC BY Koyos 
Hur jämför man olika utbildningar eller hittar universitet med en viss forskningsinriktning inom Norden? Idag krävs en hel del detektivarbete men ett nytt nordiskt projekt kommer snart att lösa problemet. Projektet heter U-map, ett EU-kartläggningsprojekt där Nordiska ministerrådet initierat det nordiska deltagandet. Cirka 150 universitet och högskolor i de nordiska länderna kommer att bidra till kartläggningen som kommer till slut att omfatta hela Europa.

- Nordiska ministerrådet anser att ökad transparens inom fältet för högre utbildning är viktig både för internationella jämförelser och när det gäller att synliggöra nordiska utbildningar internationellt. Därför uppmanar vi alla berörda institutioner att delta i kartläggningen, säger Halldór Ásgrímsson, generalsekreterare för Nordiska ministerrådet.

Du ska kunna söka mellan alla lärosäten och hitta dem som arbetar inom ett visst område, har en särskild forskningsprofil eller är stark inom ett visst område och kunna jämföra de olika aktörerna. Varje lärosäte skapar en egen profil i U-map och till september i år ska du kunna söka i databasen på adressen www.u-map.eu.

Projektet U-map inleddes 2005 och har senare omformats för att matcha de policyer som skapats inom det europeiska forskningsområdet ERA och det europeiska området för högre utbildning EHEA, bl.a. Bolognaprocessen. Hittills har U-map-kartläggningarna omfattat ca 250 institutioner.

Inga kommentarer: