måndag 16 januari 2012

Digital kompetens med Google

Google har skapat en resursbank med filmer, aktiviteter och kursmaterial för lärare som vill diskutera digital kompetens, nätsäkerhet och nätetikett med sina elever. Resurssidan heter Google Digital Literacy Tour och är riktad mest mot skollärare men materialet kan väl vara intressant för vem som helst.

Det finns 3 workshops med allt material du behöver som lärare - lärarhandledning, material för eleverna och länkar till filmer och annat relevant material. Dessa workshops heter Detecting Lies & Staying True, Playing and Staying Safe Online och Steering Clear of Cyber Tricks. Allt material får man printa och dela ut till eleverna. Också på sajten finns länkar till bland annat ett nätverk för lärare samt information om initiativet Google Teacher Academy.

Här ser du en av filmerna om säkerthet på nätet som smakprov.

 

Inga kommentarer: