fredag 27 januari 2012

Karlstads universitet satsar på blended learning

Karlstads universitet satsar stort på att vidareutveckla distansutbildningen i form av så kallad "blended learning", en blandning mellan campus- och distansundervisning. Särskild vikt läggs vid lärarutbildningen. Vid Karlstads universitet uppgår idag andelen distansstudenter till 45% av samtliga studerande. En bidragande orsak är de lyckade satsningar som lärarutbildningen gjort. För tio år sedan började 47 studenter sin lärarutbildningen vid Karlstads universitet på distans. Idag är det 1 000.

Från och med hösten 2012 kommer ämneslärarutbildningen vid Karlstads universitet att ges i form av "blended learning". Det innebär att presumtiva studenter söker antingen till campus eller distans, men en samläsning mellan utbildningsformerna förekommer.

Karlstads universitet satsar nu 4 miljoner kronor på att utveckla "blended learning". 2,9 miljoner kronor kommer att gå till teknikinvesteringar och resten till kompetensförstärkning och utvecklingsarbete. Teknikinvesteringarna är avsedda för hela universitetets distansutbildning. Genom implementeringen av ämneslärarutbildningen drivs ett utvecklingsarbete som kommer hela universitet till godo.

- Att träffas fysiskt är nödvändigt för vissa inslag, medan digitala möten över nätet fungerar lika bra eller bättre för andra. Vi hoppas att utvecklingsarbetet kan komma båda distributionsformerna till godo. I framtiden kanske gränserna mellan campus- och distansstudier suddas ut, säger Kenneth Nordgren, dekan för Lärarutbildningen vid Karlstads universitet. 

Karlstad är det första lärosäte i landet som startar en så bred ämneslärarutbildning med "blended learning".

- Att vi lyckas bibehålla den goda kvaliteten är helt avgörande för att satsningen ska gå bra. Om den nätburna undervisningen ska fungera krävs till att börja med att den digitala kompetensen är tillräcklig och att det finns tillfredsställande lärplattformar och teknisk support. Med denna satsning kan vi bygga upp en god grund att stå på. Karlstads universitet kommer att stå väl rustat för framtidens utbildningsbehov, säger Kenneth Nordgren.

Källa: Pressmeddelande, Karlstads Universitet

Inga kommentarer: