fredag 27 januari 2012

Rättning av studentarbete via iPad


Med en ny app till iPad ska en stor del av rutinarbetet med att rätta studenters arbeten elimineras. Det hoppas uppfinnaren, Alistair Campbell vid Edith Cowan University i Australien. Appen ska göra rättningen både snabbare och bättre. Digitaliseringen innebär också att studenter enkelt ska kunna få resultaten via e-post. Drivkraften bakom utvecklingen är ökande antal studenter och deras krav på mer återkoppling. Detta leder till komplicerade och tidskrävande rutiner med nuvarande system för inlämningsuppgifter och rättning.

Hittills har appen använts i kurser vid universitetet, men enligt uppfinnaren kommer man att undersöka om den kan användas även i barn- och ungdomsskolan.

Läs mer i en artikel i The Australian, iPad hits the mark at Edith Cowan

Inga kommentarer: