torsdag 30 juni 2016

Amazon lanserar ny tjänst för öppna lärresurser

Det finns ett enormt globalt utbud av öppna lärresurser på alla utbildningsnivåer i form av filmer, ljud, texter, lektionsplaner, övningar, simuleringar och spel. Dessa finns i olika samlingar och ibland känns det svårt att hitta rätt. Nu kommer giganten Amazon in i bilden med en ny plattform för öppna lärresurser, Amazon Inspire, med alla sorters lärresurser som lärare kan välja, använda och i många fall även bearbeta. Under sommaren kommer Amazon att lansera plattformen och fylla den med material genom avtal med flera förlag. Förhoppningen är att lärare kommer att lägga sitt material på plattformen och dela med andra lärare. Tjänsten ska vara helt gratis men det är klart att Amazons sortiment av läroböcker och förlagsmaterial kommer också att profileras.

Tjänsten ska vara väldigt användarvänlig och Amazons välkända rekommendationsfunktioner kommer att vara tongivande. Väljer du en demonstrationsfilm får du rekommendationer om andra resurser som kan komplettera eller bygga på filmen. Just nu är målgruppen nordamerikanska skolor men det finns förmodligen tankar på vidareutveckling längre fram. Vill du testa Amazon Inspire kan du redan skapa ett konto men tjänsten kommer att lanseras fullt när höstterminen drar igång.

Läs mina reflektioner om detta i en artikel jag skrev för folkbildningens nättidning re:flexSkänk från ovan.

Läs även en artikel om Amazon Inspire i tidningen New York Times: Amazon Unveils Online Education Service for Teachers.

torsdag 23 juni 2016

Se föreläsningar från NU2016

Den stora konferensen om pedagogisk utveckling inom högre utbildning, NU2016 ägde rum i vid Malmö Högskola 15-17 juni. Nu kan du se vissa föreläsningar via högskolans medieportal MAHPlay. Just nu finns det fem inspelade föreläsningar tillgängliga men flera lär komma.
Håll utkick efter flera inspelningar framöver!

onsdag 22 juni 2016

När en MOOC blir ett nätverk - ny artikel

Digitala Skollyftet var en öppen kurs som riktades mot skollärare i Sverige som vill höja sin digital kompetens och utveckla sin förmåga att integrera digitala verktyg i undervisningen. Kursen hölls hösten 2013 som en s. k. cMOOC där kursen bygger på kollaboration i nätverk hellre än en linjär progression.

Nu publiceras en artikel om Digitala Skollyftet i tidskriften Education Sciences av Niklas Karlsson och Anna-Lena Godhe, Göteborgs universitetCreating a Community Rather Than a Course—Possibilities and Dilemmas in an MOOC. Digitala Skollyftet var en innovativ kurs som drevs av lärare för lärare och i kontrast till de allra flesta öppna kurser utan ett lärosäte eller organisation som övergripande anordnare. Forskarna följde kursen och observerade att kursen blev egentligen en community, d v s ett kollaborativt nätverk. Denna utveckling ledde till en del osäkerhet bland deltagare som inte var så digitalt kompetenta eller var vana vid traditionell kursstruktur.

- The social aspects of a community become the focus for the participants in the MOOC rather than the content that it is addressing. The skeletal structure of the MOOC inhibits the participation of those who are unaccustomed to the digital environment where it takes place. Furthermore, the division of labour between participants and organisers is affected by the notion of course and therefore becomes ambiguous and creates tensions for both organisers and participants.

Artikeln diskuterar hur kursdesign i en MOOC påverkar hur den tolkas av deltagarna och att stor flexibilitet kan innebära kollaborativa möjligheter för en del men förvirring för andra.

Här ser du en introduktionsfilm till Digitala Skollyftet (2013).

tisdag 21 juni 2016

Connected Mind - tankekartor från Google

Ytterligare ett verktyg för att skapa tankekartor (mindmaps) är Googles Connected Mind. Den är väldigt flexibel och du kan rita nästan som du vill; t ex många andra verktyg låter dig bara rita raka linjer. Du kan infoga bilder och det finns en inbyggd tal-till-textfunktion så att du kan tala in texten på varje gren i kartan.  Precis som i Google Docs sparas dina kartor automatiskt efter varje ändring. Dina tankekartor lagras hos Google och du kommer åt dem varifrån som helst via din dator, platta eller mobil.

Här kommer en kort introduktionsfilm om Connected Mind.

måndag 20 juni 2016

Smarta knappar

Våra mobiler är ju fantastiska men ändå tar det tid att öppna den och klicka på rätt app när du vill göra något enkelt. En ny trend som är på gång är smarta knappar där en liten knapp kan programmeras att aktivera eller stänga vissa tjänster. Smarta knappar är nämligen månadens tema i det senaste nyhetsbrevet från Futurewise, Smarta knappar.

Här beskrivs flera spännande varianter, bland annat Flic som har utvecklats av KTH-företaget Shortcuts Labs (se nedanstående film). Knappen kopplas till din mobil för att t ex aktivera din spellista på Spotify eller ta en gruppbild eller för att aktivera förinställda belysnings- och värmenivåer i hemmet. Du kan sedan programmera olika funktion för 1-3 knapptryckningar, lång mot korta osv. Andra tillämpningar i nyhetsbrevet är knappar som beställer en viss vara som har tagit slut i hemmet eller för att styra det smarta hemmet. En knapp räcker, i vissa fall!

Prenumerera på Futurewise nyhetsbrev.

torsdag 16 juni 2016

Malmö högskola blir universitet


Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, meddelade idag (torsdag 16 juni) att regeringen påbörjar arbetet för att Malmö högskola ska bli universitet den 1 januari 2018.

- Malmö högskola har en framstående position bland landets högskolor. Högskolans utbildning och forskning fokuserar på att lösa olika samhällsutmaningar, såsom jämlik hälsa, migration, framtidens skola, hållbara och smarta städer. Det är områden regeringen vill stärka. I den här processen har Region Skåne spelat en viktig roll.

Regeringen anser att det nu finns starka skäl för att successivt tillföra resurser för att bygga upp ett nytt universitet i Malmö som en del av en långsiktig utbildnings- och forskningspolitisk satsning. Genom att ge högskolan förutsättningar att utvecklas till universitet kan även tillväxt och utvecklingskraft i den växande Skåneregionen stärkas.

- Det här är en viktig del i regeringens långsiktiga satsning på utbildning och forskning, som vi gör för att möta samhällets utmaningar och utveckla Sverige som ledande kunskapsnation. Genom investeringar i kunskap och kompetens stärker vi samhällsbygget.

Effektivare videokonferenser

Den kanadensiska utbildningsorganisationen Contact North har producerat några korta filmer om hur du kan skapa effektivare videokonferenser med dina studenter, How to Use Videoconferencing for Effective Teaching. Många tips kan verka självklara men det är väldigt lätt att glömma det grundläggande och filmerna är en bra påminnelse för de rutinerade och en bra inledning för dem som inte är vana vid videomöten. Här finns det fyra filmer:
  • Inför mötet
  • Förbereda studenterna
  • Uppmuntra aktivt deltagande
  • Möta studenterna
Dessutom finns det flera textresurser med tips och råd. Här ser du filmen Prepare before class.

onsdag 15 juni 2016

Dags att ifrågasätta det långa sommarlovet?


Skolelever i Sverige har 2 månaders sommarlov och högskolestudenter får hela tre månaders ledighet men är det vettigt att vara ledig så länge idag? Det är frågan som ställs i en krönika av Emma Leijnse i HD, Långt sommarlov - nej tack! För många elever och studenter är sommarlovet ingen skön avkoppling eftersom de inte får bidrag eller busskort, de flesta fritidsaktiviteter tar också ledigt och resultatet kan bli en frustrerande ofrivilligt uppehåll. Det långa lovet betyder också att många tappar farten i sina studier och helt enkelt glömmer mycket av det de gjorde under våren.

Genomsnittsåldern för att ta högskoleexamen i Sverige är mycket högre än i de flesta länderna (29 år) och författaren menar att flera sommarkurser skulle hjälpa studenter komma snabbare fram. Ett kortare sommarlov skulle lösa flera problem menar författaren.

- Låt oss plugga på sommaren istället för att tränga ut arbetslösa unga och nyanlända från arbetsmarknaden, var budskapet i en debattartikel från SSU och Saco studentråd för någon vecka sedan. Många studenter vill plugga också på sommaren menade de (siffran 164 000 ansökningar till årets totalt 351 sommarkurser talar sitt tydliga språk), och efterlyste att Socialdemokraterna gör verklighet av sitt vallöfte om fler och bättre sommarkurser på lärosätena.

tisdag 14 juni 2016

Video i MOOCs


Många nätbaserade kurser, inklusive MOOCs, lägger ut inspelningar på traditionella 45-minuters föreläsningar. Många studier visar att detta format är fel sätt att engagera deltagarna. En artikel av MOOC-konsortiet EdX ger praktiska tips om hur du bäst använder inspelade filmer i MOOCs och andra nätkurser: How MOOC Video Production Affects Student Engagement. Artikeln bygger på en publicerad artikel, How Video Production Affects Student Engagement: An Empirical Study of MOOC Videos, som studerade studentengagemang bland cirka 128 000 studenter på flera EdX MOOCs. Studien visade att korta föreläsningar var effektivast, helst under 10 minuter, och att längre föreläsningar bör delas upp i korta avsnitt.

Bland annat finns det följande tips:

  • Inspelningar av klassrumsföreläsningar är inte effektiva. Bästa att spela in i en studio eller vid eget skrivbord.
  • Inspelningar som växlar mellan läraren och bildspel fungerar bättre än bara bildspel.
  • Gör dina inspelningar mer personliga, gärna i eget rum och prata med studenten som i ett samtal.
  • Rita-och-berätta fungerar bättre än PowerPoint bildspel.
  • Lärarens engagemang och entusiasm är stora framgångsfaktorer.

måndag 13 juni 2016

Konferens - Ledning och styrning i högre utbildning

Konferensen Ledning och styrning i högre utbildning äger rum i Stockholm 25-26 oktober. Här diskuteras de stora utmaningarna som svensk högre utbildning står inför: globalisering, finansiering, digitalisering och nya utbildningsformer.

- Allt fler ställer sig frågan hur framtidens ledarskap kommer att se ut och vilka är villkoren för att verka som ledare inom högre utbildning? Hur påverkas högre utbildning av övergången? Vilka problem och svårigheter kommer vi att stöta på och hur kan vi tackla dem? Delta i en öppen diskussion om högskolans uppdrag. Förutom relevanta föreläsningar medför konferensen också tillfälle till nätverkande med kollegor från andra lärosäten.

Bland talarna på konferensen finns Dick Harrison, Lunds Universitet, Peter Maassen, Oslo Universitet, och Lars Geschwind, KTH. Jag kommer också att bidra till programmet.

söndag 12 juni 2016

MOOCs i Europa - ny rapport

CC BY Some rights reserved by EADTU
Europeiska universitet är mer aktiva i MOOC-utvecklingen än sina motparter i Nordamerika, tvärtemot den bild som presenteras i många tidningar och kanaler. En ny rapport från det nyligen avslutade europeiska projektet HOME (Higher education online MOOCs the European Way) ger en bra lägesrapport på den europeiska MOOC-utvecklingen och visar en mångfald när det gäller modeller och kursdesign.

Rapporten innehåller 31 artiklar från MOOC-experter och artiklarna sorteras in under följande kapitel:

1. Regionala MOOC-initiativ
2. Medietäckning om MOOC-utveckling
3. Stöd för val av MOOC-plattform
4. Europeiska MOOC-affärsmodeller
5 Pedagogiska modeller i europeiska MOOCs
6. Delade tjänster i europeisk kontext

Artiklarna presenterades vid en konferens i Rom i november 2015.

torsdag 9 juni 2016

SuperLame - pratbubblor på dina bilder

Speech bubble 2 by oddsock, on Flickr
"Speech bubble 2" (CC BY 2.0) by oddsock
SuperLame är ett väldigt enkelt verktyg som låter dig lägga pratbubblor på vilken bild som helst. Oftast lägger du till pratbubblor för att skapa en rolig bild men du kan också skapa serier eller använda pratbubblor för att visa en diskussion eller resonemang.

Du laddar upp dina foton i SuperLame och kan sedan skapa pratbubblor i olika stilar. När du är klar kan du spara dina bilder eller serier lokalt eller publicera dem.

Läs mer om verktyget i en bloggpost på TkJ.se, SuperLame sätter dina pratbubblor till bilder.

Tentamen - den sista pappersbastionen


Salstentamen genomförs fortfarande helt traditionellt med papper och penna trots att allt annat har digitaliserats. Men äntligen introduceras digital tentamen på de flesta lärosäten och fördelarna för både lärare och studenter är tydliga enligt en artikel i tidskriften Universitetsläraren, ”Tentor är den sista pappersbastionen”. I artikeln intervjuas Mats Brenner, IKT-pedagog vid Högskolan i Gävle, som har varit ansvarig för ett nationellt projekt kring digital examen under det senaste året. Han menar att Sverige ligger efter många andra europeiska länder när det gäller digital examination men nu behöver vi ta tag i frågan på nationell nivå. I skolan införs nu digitala nationella prov och det är bara naturligt att högre utbildning anpassar sig.

För studenten är det mer naturligt att skriva på dator än för hand och de kan redigera sina texter mycket enklare. Risken för fusk minimeras genom att datorerna inte har tillgång till internet. Läraren sparar tid och energi genom att slippa svårtolkade handskrivna texter, vissa frågetyper kan automaträttas (flervalstester), tester kan anonymiseras och lärare kan enkelt dela på rättningsarbetet.

Mats Brenner ser nu optimistiskt på framtiden även om en hel del arbete återstår.

– Högskolan i Sverige ligger efter länder som Norge, Danmark, Holland och England. Vi behöver komma i kapp. Men jag tror att inom fem till tio år kommer alla tentor att vara digitala även i Sverige.

tisdag 7 juni 2016

UKÄs årsrapport - snedrekrytering till högre utbildning består

Universitetskanslersämbetet (UKÄ) släpper idag sin årsrapport, Universitet och högskolor 2016 och den visar att studenter med arbetarbakgrund eller utländsk bakgrund samt män är klart underrepresenterade. I en intervju med Sveriges Radio, Studenterna återspeglar inte befolkningen (lyssna i nedanstående ruta), berättar universitetskanslern Harrier Wallberg om problemen med att bredda rekryteringen till högre utbildning. Trots att staten finansierar så mycket inom högre utbildning är det svårt att se till att högskolan återspeglar samhällets mångfald.

Ytterligare en faktor som lyfts är svårigheter att rekrytera studenter från glesbygden och studieovana hem. De senaste årens minskning av antalet distanskurser kan ha bidragit här.

- Enligt högskolelagen ska högskolor och universitet främja och bredda rekryteringen så att studenterna återspeglar befolkningens mångfald, men det går trögt att öka andelen studenter från glesbygd, studieovana hem och män.

Ytterligare en trend som lyfts är att endast 14% av svenska studenter åker utomlands som en del av sina studier. Harriet Wallberg kommenterar så här i intervjun:

- Vi lever i en global värld där det är viktigt att ha internationella kontakter och erfarenhet av internationell utbildning och arbetsliv och jag tror att det kommer att ha ett meritvärde för de studenter som har varit ute.

lördag 4 juni 2016

Dags för nästa steg i digitaliseringen - debattartikel


Inom alla professioner ser vi en ökande digitalisering. Lärare, poliser, vårdpersonal m fl måste lära sig hantera en mängd digitala verktyg och system men får väldigt lite stöd under utbildningstiden för att kunna kritiskt granska dessa och kunna välja från ett mer moget perspektiv. Så menar Carola Aili, lektor i pedagogik vid Lunds universitet, i en debattartikel i Sydsvenskan, ”IT-lösningar flyttar fokus från kvalitet till det som är lätt att mäta.”

- Det räcker inte att lärarstudenter lär sig att använda digitala interaktiva skrivtavlor. De behöver lära sig vilka konsekvenser digitala kvalitetssystem får för deras arbete. Blivande lärare måste kunna granska systemen kritiskt utifrån vad de ska användas till, en kompetens de inte får i dagens utbildning.

Det finns en fara att fokusera på häftiga prylar och verktyg och det räcker inte att bara kunna hantera dessa. Man ska kunna välja rätt verktyg eller arena för rätt ändamål och det innebär att även kunna välja bort det digitala om det inte tillför något. Det finns en risk att digitaliseringen inte bidrar till ökad kvalitet.

- Den nya tekniken har stora möjligheter att, rätt använd, bidra till ett positivt och innovativt arbetsliv, men fel använd leder den till ineffektivitet, ohälsa och hög arbetsbelastning. Universiteten skulle kunna göra skillnad genom att utbilda yrkesutövare för alla aspekter av det digitala arbetslivet. Men det kräver att lärosätenas ledningar vågar satsa ordentligt på samarbete över ämnesgränserna.

fredag 3 juni 2016

PrintFriendly - snygga utskrifter av webbsidor

Om du skriver ut en webbsida kan resultatet bli ganska rörigt med reklam, bilder och annat på oväntade ställen. Verktyget PrintFriendly löser problemet så att du kan skapa utskriftsvänliga versioner av en webbsida, minus onödiga inslag. Du skriver in webbadressen och verktyget skapar en utskriftsversion som du kan sedan redigera själv så att du bara skriver ut det viktigaste. Du kan även skapa en pdf-fil som du kan spara eller mejla till en kollega.

Titta på en introduktionsfilm här.

torsdag 2 juni 2016

Bibblix - digitalt bibliotek för barn

CC BY Some rights reserved by Stockholm Stad Bibliotek
Barn i Stockholm, Malmö och Katrineholm får nu ett nytt digitalt bibliotek för 6-12-åringar. Bibblix – appen för läslust, inspiration och e-boksläsning – är helt utformad efter barns behov, önskemål och användarbeteende. Både bokslukaren och den mindre läsvana kan söka utifrån intresseområde, hitta oväntade tips och läsa böcker direkt i surfplattan.

Digitala inspirationsbibliotek finns redan av olika slag, liksom barnböcker i digitalt format. Det nya med Bibblix är att den kombinerar läsinspiration med ett stort, professionellt urval av böcker som kan läsas kostnadsfritt direkt i en surfplatta. I Bibblix presenteras böcker på ett sätt som är anpassat just för barnen, som uppfyller deras behov av information för att hitta och läsa de böcker som intresserar dem.

Bibblix är framtagen av Stockholms stadsbibliotek, i samarbete med Malmö stadsbibliotek och med bidrag från Kulturrådet. Katrineholms bibliotek är också med som testkommun. Alla kan kostnadsfritt ladda ner appen och läsa tre böcker men för att läsa fler krävs lånekort vid antingen Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek.

Appen fungerar i surfplattor och finns tillgänglig i Google Play och App Store. För att kunna läsa fler än tre böcker behövs ett lånekort på Stockholms stadsbibliotek, Malmö stadsbibliotek eller Katrineholms bibliotek.

Källa: Pressmeddelande på myNewsdesk.

Läs mer om Bibblix i en artikel i Biblioteksbladet, Ett bok-Netflix för barn.

onsdag 1 juni 2016

HEInnovate - innovationsbarometer för universitet

Alla universitet lyfter gärna fram ordet innovation i sina strategidokument och marknadsföring men hur innovativt är ditt lärosäte egentligen? EU-kommissionen och OECD har tillsammans tagit fram HEInnovate, ett självvärderingsverktyg som alla får använda för att mäta sitt innovationsklimat. Verktyget innehåller 7 självvärderingsområden med kriterier i entreprenörskap, samverkan, ledarskap, internationalisering, kunskapsutbyte osv.

- HEInnovate is a free self-assessment tool for all types of higher education institution. It allows you to assess your institution using a number of statements related to its entrepreneurial activities, including leadership, staffing and links with business. 

Förutom självvärderingsverktyg finns det en resursbank med utbildningsmaterial, goda exempel och rapporter. För att se alla resurser och för att komma åt själva verktyget får du registrera dig. HEInnovate har funnits i tre år nu och har används av hundratals lärosäten i hela Europa.