fredag 30 november 2012

Norsk utbildningsminister - digital kompetens nödvändig i skolan

Stortinget - Parlamento by Cebete, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  Stortinget by  Cebete

Norge var det första landet i världen att erkänna digital kompetens som nyckelkompetens och integrera det i den nationella läroplanen. I en riksdagsdebatt denna vecka betonade utbildningsministern Kristin Halvorsen vikten av kvalitet i användningen av IT inom utbildning enligt en artikel från IKT Senteret, Kunnskapsministeren mener digitale verktøy er avgjørende for å ruste elevene for fremtiden.

I sitt tal framhävde ministern att dagens IT-verktyg ger stora möjligheter för aktivering, konkretisering, motivation och ger mer variationsrik och relevant utbildning. Skolor och högskolor måste se till att utnyttja dessa nya möjligheter. Det handlar inte bara om antalet datorer i klassrummet men om hur man tillämpar teknik och kvaliteten på undervisningen.

- Kunnskapsminister mener at det også finnes utfordringer og uttaler at lærere og skoler ikke har tatt nok innover seg at elvene skal lykkes med å bruke IKT. Hun mener det er viktig med kvalitativ god bruk av IKT for å motvirke nye digitale skiller. Dessuten understreker hun at digitale medier kan distrahere elevene, noe som fordrer tydelige ledere – med bevissthet relatert til klasseledelse.

Ministern avslutade med att konstatera
- ... at Norge har et svært sterkt virkemiddel ved at digitale verktøy er innført som en basisferdighet i læreplanverket. Hun understreker at digitale ferdigheter er avgjørende for å ruste elevene for fremtiden.

torsdag 29 november 2012

En ny syn på utbildning

Den europeiska kommissionen lanserar nu en ny utbildningsstrategi En ny syn på utbildning. Strategin uppmanar alla EU-länder att radikalt förändra sina utbildningsstrukturer för att se till att ungdomar lär sig de färdigheter som kommer att krävas på framtidens arbetsmarknad, i synnerhet digital kompetens. Färdigheter som matematik och läskunnighet betonas men framför allt behövs entreprenörskap och initiativförmåga. Större koppling mellan utbildning och praktik i arbetslivet behövs och IT måste utnyttjas mycket bättre på alla utbildningsnivåer.

Särskild vikt sätts på användningen av öppna lärresurser och de efterlyser:
- ... en konsekvensanalys på EU-nivå för att undersöka hur IT och öppna utbildningsresurser kan användas för att bana väg för nya initiativ under 2013 med öppna utbildningssystem med målet att maximera potentialen av IT för lärande.
Strategin kan sammanfattas med följande rubriker:
 • Det behövs ett mycket starkare fokus på att utveckla grundläggande och övergripande färdigheter på alla nivåer. Detta gäller särskilt för entreprenörs- och IT-kunskaper.
 • Det finns ett nytt riktmärke för andraspråksinlärning. År 2020 ska minst 50 % av femtonåringarna kunna ett första främmande språk (42 % i dag) i dag och minst 75 % ska studera ett andra främmande språk (61 % i dag).
 • Det behövs investeringar för att etablera yrkesutbildningar i världsklass och öka nivån av arbetsbaserat lärande.
 • EU-länderna måste förbättra erkännandet av meriter och kompetens, inklusive dem som har införskaffats utanför det formella utbildningssystemet.
 • Teknik i allmänhet och internet i synnerhet måste utnyttjas till fullo. Skolor, universitet och yrkesutbildningar måste öka tillgängligheten till utbildning via öppna utbildningsresurser.
 • Reformerna måste stödjas av välutbildade, motiverade och entreprenörsinriktade lärare.
 • Finansieringen måste riktas för att maximera investeringarnas lönsamhet. Det behövs mer debatt på både nationell nivå och EU-nivåutbildningars finansiering – speciellt för yrkesutbildningar och högre utbildningar.
 • Det är viktigt att ha en partnerskapsmodell. Både offentlig och privat finansiering behövs för att gynna innovation och öka idéutbyte mellan den akademiska världen och företag.
Läs mer: 

onsdag 28 november 2012

Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem?

Tisdag 4 december är det dags för det 4:e webbseminariet i projektet OER - öppna möjligheter för lärande. Denna gång handlar det om hur man hittar öppna lärresurser.

Vad är öppna lärresurser och hur hittar jag dem?
Tid: 4 december 2012, kl 14-15
Plats: Virtuellt mötesrum i Adobe Connect.
Kostnadsfritt.
Föranmälan krävs (adressen till rummet skickas till alla anmälda).

Detta seminarium kommer att handlar om frågor kring vad öppna digitala lärresurser är och hur man hittar dem via olika söktjänster på nätet. Seminariet kommer att ta upp följande:

Söktjänsten Spindeln

Fredrik Paulsson, TEL-forskare (Technology Enhanced Learning), Umeå universitet

Söktjänsten Länkskafferiet
Alma Taawo, Fristående konsult, bibliotekarie och samordnare för söktjänsten Länkskafferiet

Resursguide för öppna lärresurser
Åsa Forsberg, Bibliotekarie, Universitetsbiblioteket, Lunds Universitet

Dina Frågor samt lärare-/ studentperspektivet
Margaretha Hellström, pedagogisk konsult vid Learning Lab IKT, Kungliga Tekniska högskolan
Läs mer och anmäl dig.

Se inspelningen av det senaste seminariet om digitala rättigheter, Hur får jag använda digitalt material i min undervisning?

tisdag 27 november 2012

Europeisk kraftsamling kring framtidens kurslitteratur

Kurslitteratur digitaliseras och utvecklingen går fort. Sydkorea, till exempel, har redan målet att digitalisera all kurslitteratur i landets skolor till 2015 och flera andra länder går åt samma håll. Det är främst Asien och Nordamerika som leder denna utveckling medan Europa ligger lite efter.

Ett nytt Europeiskt initiativ eTernity vill samla alla intressenter, utbildningsanordnare och förlag, till en kraftsamling kring digital kurslitteratur. Även om det finns en kraftig utveckling inom öppna lärresurser producerade av lärare själva så fins det samtidigt ett behov av mer påkostat material som förlagen kan leverera. eTernity kommer att undersöka en standardisering av digitala läromedel så att vi undviker inkompatibla system. Målet är ett integrerat och transparent infrastruktur för digital kurslitteratur där resurserna fungerar över olika plattformar och via olika datorer, surfplattor och mobiler.

- The goal of the eTernity initiative is to provide neutral guidance based on an agreed framework allowing us to move away from the many closed and vertical solutions flourishing in today’s digital content markets. Creation, inter-mediation (also called “curation”), distribution and use of textbooks need to be based on open architectural and technical standards which will make the marketplace more interoperable and scalable, in an ecosystem of multiple players and actors.

måndag 26 november 2012

Elever publicerar egna e-böcker

Årstaskolan i Stockholm har skapat en webbplats där elever kan lägga ut sina egna e-böcker, Bibblis.se. Enligt ett pressmeddelande på NewsdeskÅrstaskolans e-böcker gör succé:

Årstaskolans e-bibliotek Bibblis har blivit en succé sedan starten i somras. På sajten publiceras elevernas egna e-böcker och vem som helst kan läsa dem.
– För att göra skolarbetet meningsfullt tror vi att elever behöver få skapa material som når en riktig publik, säger Mikael Kring, IT-pedagog på skolan.

Idén till Bibblis föddes när skolan började arbeta med surfplattor. Plötsligt öppnades nya möjligheter att arbeta digitalt med de skrivprojekt som redan fanns på skolan.
– Eleverna skapade otroligt bra, välskrivna och genomarbetade böcker, som de lagt ner mycket tid och kraft på. Vi tänkte att fler borde få ta del av dessa, berättar Mikael Kring, som var den som skapade Bibblis. Så fort sajten kvar klar började elever skicka in sina böcker, omslagsbilder och baksidestexter.

Respons har kommit från lärare och elever från hela Sverige, som har laddat ner och läst böcker från Bibblis. Böckerna kan läsas på både mobila enheter och datorer. Vissa av dem är även inlästa.

– Eleverna är superstolta över sina arbeten och att deras böcker läses över hela Sverige. De har tagit bokskrivandet på största allvar, berättar Mikael Kring, som då och då får uppdatera böckerna.
– Många elever rättar stavning eller ändrar sådant de inte varit nöjda med, helt enkelt för att de märker att andra människor ser och läser deras böcker.

Med ett eget e-bibliotek följer nya pedagogiska möjligheter. Eleverna får öva sig i ett ge respons på varandras böcker och kan skapa ytterligare material och aktiviteter kring böckerna, till exempel videointervjuer med varandra eller högläsning för yngre elever på skolan.
– Pedagogerna på skolan hittar fler användningsområden och Bibblis kommer att vidareutvecklas, precis som allt annat på webben, säger Mikael Kring.

söndag 25 november 2012

Tips om hur man studerar på en öppen kurs

studying proctor by joguldi, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  joguldi

Om du vill läsa en öppen nätbaserad utbildning (s.k. MOOC från t ex edX, Coursera, Udacity m fl) kan det vara bra med goda råd. När du läser en kurs tillsammans med hudratals andra från hela världen är det viktigt att ha bra studieteknik och självdisciplin.

En artikel på Edudemic40 Useful Tips For Anyone Taking A MOOC, ger en lång rad konkreta tips till alla som tänker delta i en MOOC. Visst är kursen gratis men det kräver en stor insats av dig om du vill få någon behållning. Det handlar mest om att delta på allvar, läsa på, våga fråga, skapa studiegrupper och skapa tid för dina studier. En MOOC kräver tid som alla utbildningar och det finns inga enkla genvägar om man ska verkligen lära sig något. Välj en kurs som du verkligen brinner för och som du har konkret nytta av i ditt arbete eller i fritiden.

Var hittar jag öppna lärresurser?

Det finns miljoner öppna lärresurser (OER) som lärare får använda, kopiera och bearbeta men det är inte alltid så lätt att hitta dem. Det finns mängder av resurssamlingar runt om i världen med resurser i många olika språk. Javiera Atenas (Twitter @jatenas) forskar i just användningen av OER och håller på att samla en lista över världens OER samlingar: Directory of OER repositories.

I Sverige finns det Kursnavet, Digiref och Skolresurser. Om du kan bidra till listan kan du lägga in en kommentar på bloggposten eller kontakta Javiera via Twitter, @jatenas.

lördag 24 november 2012

EDEN 2013 i Oslo

Det europeiska nätverket för distans- och nätbaserat lärande, EDEN, håller sin årliga konferens 2013 i Oslo12-15 juni. Konferensens titel är The Joy of Learning och fokusområden är:
 • skapa studentengagemang
 • kollaborativt lärande
 • ansvar för eget lärande
 • kvalitetsfrågor
Konferensens Call for contributions är redan ute och man har fram till 5 februari att skicka in bidrag till konferensen.

How can we do our best to make learning a thrilling experience for learners, including providing a sense of joy in the virtual classroom?The question is an exciting one and discussion and debate will provide a range of innovative theories and approaches, and help to determine the tools necessary to achieve our goals. Should they be about the smart use of ICT tools, new methodologies for enhanced learning experience, content management systems, or about fascinating inter-disciplinary solutions supported by e.g. game based learning, immersive environments, multimedia, etc. The answers we will find may be dynamic and or even provoking.

Läs mer på konferensens webbplats.

fredag 23 november 2012

OERopoly - sällskapsspel om öppen utbildning

Vid konferensen NU2012 höll jag och kollegan Ebba Ossiannilsson (Lunds Universitet) i en workshop om öppna lärresurser (OER). Workshopen skulle presentera de viktigaste begreppen och aktörerna inom OER genom ett sällskapsspel, OERopoly. Spelet kom ursprungligen från Open University (OERopoly: Learning about OER communities, collaboration and contexts: Teresa Connolly, Tina Wilson, Elpida Makriyannis, Anna De Liddo, Andy Lane) men vi hade anpassat det till svenska förhållanden med upphovsmännens tillstånd.

Genom att spela spelet kunde deltagarna dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter av öppna lärresurser samt söka mer information på nätet. Nu kan du ladda ner spelplan, spelkort och instruktioner från SVERD. Du får trycka upp allt och spela med kollegor eller arrangera egna workshops.

torsdag 22 november 2012

Mentimeter - direkt återkoppling i klassrummet

Vill du bygga in lite interaktivitet i en föreläsning utan inloggning och med snabba resultat? Mentimeter kan vara lösningen i så fall. Verktyget låter dig ställa frågor till publiken och de kan svara från valfri mobil, surfplatta eller bärbar dator utan att behöva logga in. Resultaten visas i realtid direkt på din skärm. Du kan integrera Mentimeter i PowerPoint och kan skriva en ny fråga på stående fot om du vill.

Här kommer en kort introduktionsfilm och vill du få mer tips om hur du kan använda verktyget i klassrummet kan du läsa Nik Peacheys artikel Instant Opinion Polls in the Classroom.

onsdag 21 november 2012

MOOC - årets utbildningsbegrepp

MOOC! by AJC1, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  by  AJC1

Jag har skrivit en artikel på Folkbildningsrådets nättidning Re:flex om utvecklingen inom öppna, gratis nätbaserade högskoleutbildningar, också kallade MOOC. Artikeln heter MOOC - den nya folkbildningen? men gäller även för andra utbildningsnivåer.

- Årets begrepp inom nätbaserad utbildning är MOOC (Massive Open Online course). Det handlar om avgiftsfria kurser, oftast på högskolenivå, som läggs ut helt öppet på nätet till ett obegränsat antal studenter varifrån som helst i världen. Idag finns det tusentals sådana kurser från flera av världens mest prestigefyllda universitet som Harvard, MIT, Stanford och Princeton. Du får ett intyg för dessa utbildningar men inga högskolepoäng. Frågan är förstås om akademiska poäng är så viktiga för många som läser på detta sätt eftersom det handlar oftast om fortbildning och livslångt lärande. Andra aktörer erbjuder öppna nätutbildningar på andra nivåer och utbudet och variationsrikedomen växer månad för månad. Än så länge saknas det kurser på svenska men det verkar vara bara en tidsfråga innan någon svensk aktör tar sig in i marknaden. I denna artikel tittar vi lite närmare på fenomenet MOOC och hur det kan påverka svensk folkbildning.

tisdag 20 november 2012

Filmer från NU2012 på Kunskapskanalen

Flera presentationer vid konferensen NU2012 i Göteborg i oktober spelades in av UR och kommer snart att sändas på Kunskapskanalen i serien UR Samtiden. Den övergripande rubriken för föreläsningarna är Gränslöst Lärande. Min presentation om kvalitet inom e-lärande sänds 28 november kl 17.20.

Föreläsningarna sänds enligt följande tablå men om du missar dem så läggs dem senare ute på UR Play.

Tisdag 27 november

17.05-17.50 Förnya med mobil teknik
Vår relation ändrar sig radikalt med de digitala teknikernas utveckling, och våra sätt att lära ut måste också förändras. Om detta föreläser William Rankin, chef för pedagogisk utveckling på Abilene Christian University i USA. Idag bär elever runt på gratis teknologi i fickan, som för fem år sedan skulle kostat flera miljoner, säger han.

17.50-18.25 Pedagogisk design
Elsebeth Korsgaard Sorensen, professor i IT och lärande vid Aarhus universitet, föreläser om en modell för att designa framtidens pedagogik. Hon menar att konceptet lärande kan förändras i framtiden och att vi behöver tänka annorlunda om forskning och lärande.

18.25-19.00 Tvärkulturell forskarhandledning
Gina Wisker, chef för centrum för lärande vid University of Brighton, berättar om vad man bör tänka på när man handleder doktorander från andra kulturer.

Onsdag 28 november

16.55-17.20 Lärares IT-användning i högre utbildning
På de flesta högskolor idag finns det en idé om att använda IT för att bland annat öka tillgängligheten och utbildningskvaliteten. Det säger Johan Lundin, forskare i tillämpad IT. Han föreläser tillsammans med Lars Svensson, forskare i informatik, om studier de gjort om högskolelärares användning av IT.

17.20-17.35 Kvalitet inom nätbaserat lärande
Om vi fortsätter att använda dagens metoder och verktyg så blir vi snart ointressanta för våra studenter. Det säger Alastair Creelman, projektledare på Linnéuniversitetet. Han föreläser om vikten av att förbättra kvaliteten på e-lärande.

17.35-17.55 Datavetenskapens didaktik
Anders Berglund, forskare i datavetenskapens didaktik, berättar om Uppsala universitets utbildning i detta ämne. De har valt att göra studenterna till forskare vilket Anders Berglund anser har fördelar.

17.55-18.15 Hur ser lärare på undervisning och lärande?
Hur ser lärare på lärande, utbildning, sin egen roll och sina studenter? Maja Elmgren, forskare i universitetspedagogik, och Staffan Andersson, forskare i fysikens didaktik, berättar om fyra olika typer av lärare som de hittade.

18.15-18.30 Bedömning av pedagogisk skicklighet
Katarina Winka, pedagogisk utvecklare, håller i en kurs för pedagogiskt sakkunniga, för att få fler personer att involvera sig i bedömningsuppdragen och öka kvaliteten på bedömningarna. Här delar hon och hennes kollegor med sig av erfarenheterna.

18.30-19.00 Att utveckla högskolepedagogik
Silwa Claesson, forskare i didaktik, berättar om sina undersökningar av universitetslärares förmåga att utveckla egna teorier om undervisning. Hon ser tendenser att denna förmåga skiljer sig mellan lärare inom olika ämnesinriktningar.

fredag 16 november 2012

Nytt nummer av Synkron

Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF) har gett ut höstnumret av sin e-tidskriften Synkron. I detta nummer hittar du följande artikler:
  • Disrupsjon igang ved universitetene - Matthew Fraser (Amerikanska universitet, Paris)
  • MOOCs inntar USA - Solveig Mikkelsen
  • Studentene lærer også å bli nettlærere - Torhild Slåtto
  • En markedsplass for nettstudier
Läs tidskriften genom att klicka på nedanstående bild. Du kan även se det i helskärm. Verktyget som används för att publicera så här heter Issuu och är gratis. Du kan publicera din egen tidskrift på ett snyggt sätt.

torsdag 15 november 2012

Campus NooA

Campus NooA (Nordic online academy) är en ny aktör inom nordisk nätbaserad utbildning. Mannen bakom initiativet är den norska professorn i nätbaserat lärande, Morten Flate Paulsen, som har varit grundare av NKI Nettstudier i Norge samt president av EDEN (European Distance and E-learning Network).

Campus NooA ska fungera som en marknadsplats för nätbaserade utbildningar där olika utbildningsanordnare eller enskilda lärare kan lägga ut sina kurser. Campus NooA erbjuder kvalitetssäkring, stöd till utbildarna och en plattform (Moodle) för alla kurser. Målgruppen är främst vuxna som

NooAs misjon er å tilby fleksibel nettbasert utdanning med høy kvalitet, varig verdi og synlige spor.
NooAs mål er å bli et internasjonalt storsenter for nettkurs som:

 • er en attraktiv partner for mennesker og bedrifter som vil lage, oversette og selge nettkurs
 • gir kursdeltakerne stor fleksibilitet og mye læring for pengene
 • er akkreditert i flere land
 • rekrutterer studenter i mange land
 • leverer kurs på flere språk, i første omgang: engelsk, tysk, portugisisk, spansk, fransk, norsk, svensk og dansk
 • er blant Nordens største leverandører av nettkurs
Du kan redan nu skapa ett testkonto och titta på dagens utbud. Än så länge är verksamheten i uppbyggnadsfasen men det blir intressant att se om NooA kan skaka om den nordiska utbildningssektorn.

onsdag 14 november 2012

Automatisk översättning blir verklighet

Att kunna automatiskt simultantolka ett tal till ett främmande språk är inte längre något men ser i Star Trek. Microsoft har sedan länge arbetat med olika tekniker för att omvandla tal till text och tvärtom och nu börjar man se mycket lovande resultat. Titta på denna presentation av Microsofts forskningschef Rick Rashid där han först visar hur hans tal textas automatiskt på engelska, sedan översätts till kinesisk textning och till slut tolkas på kinesiska med Ricks egen röst. Inte felfritt förstås men i de flesta fall bra nog för situationen. Imponerande och framtiden kan komma snabbare än man anar.tisdag 13 november 2012

Utbildning bör inspireras av datorspel

Skolan bör lära sig av datorspelens pedagogik när det gäller att skapa engagemang och väcka nyfikenhet. Det menar Tomas Kroksmark, professor i pedagogiskt arbete vid Högskolan i Jönköping, i en artikel och radioreportage av SR P4 Jönköping, Dataspel kan hjälpa i skolan. Forskare vid högskolan undersöker hur datorspel lyckas fånga vår uppmärksamhet oftast i stark kontrast mot skolarbete.

- I studien som gjorts visar det sig att spelen byggs på en tydlig berättelse, du som spelare får snabbt en idé om vad spelet går ut på. Där är skolan inte alls lika bra på att förklara varför en elev exempelvis ska lära sig matematik. En annan skillnad är tävlingsmomentet som är väldigt tydlig i dataspelen.

Spelet anpassar sig efter dina förutsättningar och ger regelbundna belöningar och uppmuntran. Om du lär dig snabbt får du allt mer utmanande uppdrag att lösa medan om du har problem så får du prova dig fram i små steg. Det viktigaste är att du känner att du lyckas allt efter egna förutsättningar.

Lyssna på radioreportaget här:

Lyssna: Dataspel kan ge skolan ett nytt sätt att arbeta

måndag 12 november 2012

Europeiskt ministermöte om öppen utbildning

Winter solstice 2010 by Bernt Rostad, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  Oslo by  Bernt Rostad

Ett möte av europeiska utbildningsministrar äger rum i Oslo 9-12 december. Mötets rubrik är Opening up education through technologies: Towards a more systemic use for a smart, social and sustainable growth in Europe och under 3 dagar kommer ministrarna att fokusera på hur medlemsländer kan bidra till hållbar utveckling och ökad sysselsättning genom att använda IT på ett smartare sätt inom utbildning. Bland annat ska de diskutera hur användningen av öppna lärresurser (OER - Open Educational Resources) kan stimuleras och hur distansutbildning/e-lärande kan utvecklas vidare.

Inbjudan menar att både skolan eller högskolan har en alldeles för försiktig inställning till IT och hänger inte med i samhällsutvecklingen. Nu finns det ett växande utbud av öppna nätbaserade utbildningar och många innovativa utbildningsmöjligheter men Europa halkar efter både Nordamerika och Asien i denna utveckling. De kräver bland annat samordnade nationella kompetensutvecklingsinsatser för att hjälpa lärare att möta framtidens krav.

- Today access and use of ICT is taking place mostly outside school and through informal learning. These new learning ways are not being exploited within the educational institutions. Open educational resources and digital media in society has changed considerably the context for education and the boundaries between learning, working and living became blurred. A tsunami of open educational resources and an 'open education' movement across the world are triggering education to open up teaching, increasing personalised learning, collaboration networks, etc. As an example, the Open Coursware Consortium, has more than 21 thousand courses freely open online. Three projects alone offering Massive Online Open Courses (MOOCs) are  reporting around 2 million students engaged. Furthermore this kind of informal learning is also not being recognised neither validated, is not part of any formal assessment system and has no link with formal education.
curricula.

Konferensen kan även ses som inledningen till ett stort EU initiativ, Opening up education, som kommer igång till sommaren 2013. Läs mer i en artikel hos ICDEEuropean Ministerial Level Conference on Opening up Education.

De bortkopplade i fokus

Idag finns det fortfarande cirka 1,2 miljoner svenskar som inte använder internet. UR uppmärksammar detta genom en dokumentärfilm, De bortkopplade, som visades på SVT2 i söndags. Enligt ett pressmeddelande på Newsdesk:

I programmet gestaltas några personer som av olika anledningar inte använder Internet av radio- och tvprofilen Kjell “Kjelleman” Eriksson.

Bakgrunden till filmen är dagens digitalisering. Med Internet som verktyg har vi nya förutsättningar för att sprida budskap, göra affärer och erbjuda tjänster. Vi i Sverige har ett väl utbyggt nät med många användare Just därför anpassar sig också företag och myndigheter för att möta tillfrågan av en ökad digital närvaro. Men i Sverige är 1,2 miljoner vuxna inte med på nätet enligt rapporten Svenskarna och Internet 2012.

Största orsaken till att inte vara på nätet är ett ointresse. Djupanalysen Ickeanvändarna visar dessutom att allt fler yngre pensionärer skaffar sig dator/Internet. Därför är tillgång till Internet steg ett och kunskap om hur Internet används nästa viktiga fråga.

Utbildningsradion vill med programmet De bortkopplade synliggöra de som inte använder Internet och visa på demokratiaspekten.

- I De bortkopplade kan vi höra en kvinna ge uttryck för känslan att Internet är en diktatur. Tanken är ju att det ska vara tvärtom. Men att stå utanför Internet innebär att man inte kan vara lika delaktig i det demokratiska samhället, säger Anna Holmlin Nilsson, mediepedagog på UR.

Hur påverkas vardgen för alla de personer som inte kan boka bord på restaurang online, ta del av politikernas motioner eller vars Internetkunnige man gått bort?

Se filmen De bortkoppladeUR Play.

söndag 11 november 2012

Skriv interaktiva berättelser

Inklewriter är ett nytt gratis verktyg som hjälper dig att skriva interaktiva berättelser. Det finns ett växande intresse för skönlitteratur där författaren skriver en berättelse med flera alternativa händelseförlopp och läsaren tvingas välja flera gånger under historien. Det betyder att läsarens val styr berättelsen och man kan läsa gärna om boken för att se vad som händer om man väljer annorlunda.

Inklewriter låter dig skriva sådana berättelser, håller reda på alla parallella spår och ser till att du knyter ihop säcken till slut. Du kan importera bilder och skriva i olika mall och när du är klar kan du även ladda upp den i Kindleformat som färdig e-bok. Du kan också dela med dig av ditt verk via Facebook, Tumblr, Blogger, Google+ osv. En mycket kreativ utmaning för alla som vill utveckla sin skrivförmåga.fredag 9 november 2012

Schoology - ny lärplattform i molnet

Nu kommer ännu en ny aktör in i lärplattformsmarknaden för att utmana Moodle, Blackboard och de andra. Schoology är en molnbaserad lärplattform och det betyder att du inte behöver sköta driften och alla uppdateringar. Plattformen är gratis men om en skola, universitet eller företag ska använda den med egen profil och större frihet blir det förstås avgifter.

Alla vanliga lärplattformstjänster ingår i Schoology som diskussionsforum, quizzar, betygshantering, inlämningsuppgifter mm. Utseendemässigt ser diskussionsforum ut som Facebook och hela plattformen påminner om vanliga sociala medier. Man kan koppla in till exempel Google Docs för att studenter ska enkelt kunna samarbeta och det finns en inbyggd Dropbox. För tidigare Moodleanvändare finns en funktion som tillåter direktimportering av Moodlekurser.

Titta på en kort introduktionsfilm:

torsdag 8 november 2012

Hitta distansutbildningar i hela Europa

Study Portals är en tjänst för att kunna hitta högskoleutbildningar i hela Europa. Tjänsten har byggts upp under de senaste 3 åren och idag omfattar över 950 lärosäten. Meningen är att underlätta för studenter att hitta rätt utbildning även i andra länder. Tjänsten är uppdelad i 6 underliggande söktjänster: Batchelors, Masters, PhD, Scholarships och nu även Distance Learning.

När det gäller Distansutbildning kan du söka bland 1351 distansprogram på olika nivåer i Europa. Bara program är med i tjänsten, inte fristående kurser. Dessutom finns det en webbplats med namn Distance Learning Centre där du hittar bra guider till hur man läser på distans, finansiering, tips från erfarna distansstudenter mm.

Här kommer en kort introduktionsfilm.
måndag 5 november 2012

Handbok om podcasting

Podcasting handlar om att göra ljud- eller videoinspelningar som publiceras på nätet och som studenter kan ladda ner och ta del av när det passar. Man kan även prenumerera på en serie podcasts och de kommer att laddas ner automatiskt. Många lärare använder tekniken för att spela in föreläsningar, instruktioner eller återkoppling och gör de lättillgängliga.

Norgesuniversitet har tagit fram en utmärkt guide för alla lärare som vill prova podcasting, Podcast handboka. Den innehåller information, guider och tips om hur du kommer igång, vad du bör tänka på, olika tekniker och verktyg och upphovsrättsliga frågor. Just nu pågår en nationell konferens i Tromsø, Ja takk, begge deler, som fokuserar på just podcasting och inspelning av föreläsningar.

I Sverige har vi en bra guide till podcasting i den utmärkta videoserien Verktyg för lärande. Introduktionen ser du här:Film: Verktyg för lärande by audiola is licensed under a Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 3.0 Unported License.

Varför Open Access?

Open Access är principen att forskningsresultat (som oftast finansieras av statliga medel) ska vara fritt tillgängligt för alla och inte låses in av dyra prenumerationsbundna tidskrifter. Idag betalar universitetsbibliotek miljoner kronor i prenumerationer varje år för att få tillgång till artiklar skrivna av sina egna forskare. Dessutom arbetar tusentals professorer och lektorer gratis åt tidskrifterna för att granska kvaliteten på nya artiklar. Nu finns det tusentals openaccess-tidskrifter där artiklar kan publiceras och är tillgängliga för alla.

Här kommer en bra film som förklarar begreppen bakom open access på ett pedagogiskt sätt.Film: CC BY by 

lördag 3 november 2012

Hur använder jag Creative Commons?

Du kanske vill börja använda bilder, filmer eller texter som har Creative Commons licens och undrar hur du ska göra för att ange källan och följa villkoren för kopiering och bearbetning på rätt sätt. Kristina Alexanderson från .SE Webbstjärnan har skapat en ny film som visar just detta på ett tydligt och pedagogiskt sätt.

Vill du veta mer grundläggande om vad Creative Commons är och gör ska du först titta på den första filmen i serien, Vad är Creative Commons? innan du tittar på filmen härnere.

Film: CC BY-NC-SA by .SE Webbstjärnan

fredag 2 november 2012

Språkundervisning i Second Life

Den virtuella världen Second Life blev väldigt aktuell som lärmiljö för flera år sedan och många universitet och skolor etablerade sig där för att undersöka möjligheterna. Det stora medieintresset har nu svalnat men många utbildare är kvar och utvecklar spännande och innovativa projekt inte minst inom språkutbildning. Fördelen med Second Life är att man kan träffa folk från hela världen i nya fantasifulla miljöer. I synnerhet rollspel kan utövas i Second Life på ett mer övertygande sätt än i ett klassrum.

Språkutbildare från hela världen samlades 28-30 september för  konferensen 6th SLanguages 2012 med presentationer, workshops och diskussioner. Alla sessioner ägde rum i Second Life och spelades in via Adobe Connect och inspelningarna är nu tillgängliga från konferensens webbplats. Sverige var med i konferensen genom David Richardson, Linnéuniversitetet, som presenterade sina erfarenheter från flera års framgångsrika kurser i Second Life: Normalising the use of SL: the design and preparation of Linnaeus University's 'Teaching in English' course.

torsdag 1 november 2012

Lärarens guide till Facebook

facebook by English106, on Flickr
Creative Commons Attribution 2.0 Generic License  by  English106

Facebook kan användas till stor fördel med studenter om man kan de grundläggande spelreglerna och förklarar syften med dem i förväg. En artikel på sajten Mashable, The teacher's guide to Facebook, innehåller många konkreta tips om fördelarna med att skapa en grupp i Facebook för din kurs.

Man ska helst inte blanda privatlivet med arbete och därför ska man skapa en Facebookgrupp för din klass som kan vara öppen för omvärlden men oftast blir bara för dem som du godkänner som medlemmar. Här kan man dela intressanta länkar kring kursen, diskutera, planera kommande aktiviteter och informera. Genom att använda Facebook som arbetsredskap kan man även få möjligheter att diskutera frågor kring nätidentitet, säkerhet och källkritik.

Om du tänker kombinera en Facebookgrupp med en lärplattform är det viktigt att tydligt definiera skillnaden mellan dem och varför:

“If a professor uses a course management system and also interacts with the student on Facebook, the student may perceive that it is fine to conduct school business on Facebook, too. This can get a professor and student into hot water. I would never want a student asking me a question about grades or other school business on Facebook. That information needs to be documented via an official school channel — that is, school email or through the course management system.”

Se även Mashables Beginner's guide to Facebook för flera nyttiga tips, även för de mer erfarna.

Bibliotek som kontor

Lys by angermann, on Flickr
Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License  Gentofte Hovedbibliotek by  angermann

Det finns många spännande idéer inom biblioteksvärlden om vilka roller biblioteket kommer att få framöver. Böcker och tidskrifter digitaliseras i ökande takt och bibliotekets ytor används allt mer som mötesplats och även arbetsplats. Gentofte Hovedbibliotek i Danmark lanserar sig själv som kontor för folk på tjänsteresa som behöver plats för ett möte eller för att kunna arbeta med tillgång till datorer, kopiering och support.

Enligt bibliotekschefen Pia Hansen:

”Hvad enten du er forretningsmand, iværksætter eller studerende, kan du tit have brug for ro, og for hurtigt at komme til en computer og printer eller et sted at holde møde. Derfor er det en rigtig god og brugbar service at tilbyde for bibliotekerne”