onsdag 25 januari 2012

Open Education Week

Open Education Week 2012 hålls 5-10 mars och är en global virtuell konferens där olika organisationer, universitet och skolor visar exempel på hur de använder öppna lärresurser och delar med sig av sitt eget material. Under veckan kommer det att finnas lokala seminarier runt om i världen samt webbseminarier eller diskussioner via forum. Det är fortfarande möjligt att arrangera något själv och få in det i programmet. Spela in en presentation om hur ni arbetar med öppenhet, erbjud ett webbseminarium, visa ett bildspel eller lägg upp en intressant rapport eller studie.


Som bakgrund titta på denna film av David Wiley (Brigham Young University, USA), en av förgrundsfigurerna inom öppen utbildning.

Inga kommentarer: