söndag 27 november 2011

Umeå universitet lanserar nätbaserat apotekarprogram

apoteket_UNN_Harstad_270111-web by Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), on Flickr Umeå Universitet lanserar nu landets första apotekarprogram på distans enligt ett pressmeddelande på Newsdesk. Det femåriga programmet körs i samarbete med norska Tromsö Universitet och ska starta hösten 2012.
Utbildningen blir till största delen nätburen och studenterna träffar lärare via e-mötesprogram en till två gånger per vecka för gruppdiskussioner, frågestunder eller obligatoriska moment. Två till fem gånger per termin ordnas träffar i Umeå för exempelvis laborativa moment.

Apotekarprogrammet ges i samarbete med universitet i Tromsö, som är Umeå universitets strategiska samarbetspartner. Tack vare detta kommer studenterna även att få ta del av forskarkompetens från Tromsö. Laborationer inom kursen Läkemedelsformulering sker vid universitetet i Tromsö.

Färdigutbildade apotekare arbetar på apotek eller sjukhusapotek och kan också arbeta nära vården för att förbättra läkemedelsanvändningen (klinisk farmaci). Apotekare kan också arbeta exempelvis som forskare vid universitet eller inom läkemedelsindustrin.

Bild:
Creative Commons Attribution-No Derivative Works 2.0 Generic Licenseby  Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) 

Inga kommentarer: