onsdag 16 november 2011

Hur väcks studenternas intresse på nätbaserade kurser?


Ett vanligt problem på många nätkurser är att studenterna är ganska passiva och gör bara det som krävs av dem. Lisa Nielsen är en lärare som har skrivit flera böcker och guider om hur man undervisar dagens ungdomar (se boken Teaching Generation Text till exempel) och på hennes blogg, The Innovative Educator, finns det en ny post som heter Five Things Students Want Their Teachers to Know about Online Learning.

Här ger hon konkreta förslag som kan skapa bättre gemenskap på en nätkurs och vilka verktyg som kan användas.
  • Studenterna vill vara sociala på nätet. Ge dem möjligheter att lära känna varandra via olika verktyg som Skype, Google+ eller Facebook. 
  • De vill kunna se varandra. Låt de presentera sig via korta filmer, lämna in filmredovisningar i stället för skriftliga osv.
  • De vill se dig. Spela gärna in en kort videopresentation om dig, lämna återkoppling på inlämningsuppgifter som kort filmer osv.
  • De vill att du ska lära känna dem. Ge möjligheter till enskild konsultation/handledning. Ge de möjligheter att lägga upp mer personliga presentationer på kurswebben mm.
  • Visa nyttan för varje uppgift. Kanske en kort film av en tidigare student som förklarar nyttan med en viss övning, bjud in en extern expert som kan berätta om kursens relevans.