torsdag 3 november 2011

Paneldiskussion om öppna digitala lärresurser i skolan

Här ser du en intressant paneldiskussion från konferensen Skolforum, 31 oktober, som handlar om  användningen av digitala lärresurser i undervisningen. Diskussionen var del 2 i en serie som arrangeras av Skolforum och nätverket Dela.

Frågorna som diskuterades är:
  • Är det tillgången till digitala lärresurser som är viktigast, eller finns det andra frågeställningar som borde komma i förgrunden? 
  • Är det nödvändigt att reflektera kring synen på kunskap, lärande och hur undervisningen ska gå till? 
  • Är elevernas möjligheter till medskapande en avgörande fråga? 
  • Kan till exempel Wikipedia användas som en öppen digital lärresurs? 
Följande personer var med i panelen: Ann-Charlotte Keiller (IKT-utvecklare inom förskolan, Göteborgs stad), Björn Kindenberg (grundskolelärare, Stockholms stad), Karin Aaseby (gymnasielärare, Värmdö kommun), Margareta Hellström (lärarutbildare och pedagogisk konsult, KTH), Fredrik Paulsson (forskare, Umeå universitet), Mats Pertoft (riksdagspolitiker, Miljöpartiet), Mikael Damberg (riksdagspolitiker, Socialdemokraterna), Marie Carlsson (förlagschef för Libers skolutgivning). Moderatorn var Stefan Pålsson (frilansskribent, analytiker).Del 3 av serien är ett webbseminarium, 22 november, 15.00. Information om den kommer på Delas hemsida inom kort.


Inga kommentarer: