måndag 21 november 2011

Webbseminarium - kvalitet i e-lärande

Hur kan man säkra kvalitet i utbildning när man använder öppna sociala medier i kursen? Dagens nätbaserade utbildningar blir allt öppnare och traditionella metoder för att mäta utbildningskvaliteten är inte längre relevanta. Hur kan vi intergrera sociala medier i högre utbildning och samtidigt säkra bra kvalitet?

Dessa frågor tas upp i ett öppet webbseminarium, Ensuring high-quality in e-Learning 2.0 training, den 16 december (10.00 - 11.30) med Professor Ulf Ehlers (Vice-President Quality and Academic Affairs, Baden-Württemberg Cooperative State University, Vice-President, EFQUEL – European Foundation for Quality in e-Learning).

Seminariet, som är gratis och hålls på engelska, arrangeras av SVEA Consortium med hjälp av European Commission.

Till anmälan.

Inga kommentarer: