söndag 6 november 2011

Sociala medier i skolan - diskutera hellre än blockera

Locks by Leo Reynolds, on Flickr
Många skolor (och även företag, kommuner och landsting) här och utomlands blockerar vissa sociala medier som YouTube och Facebook. Detta skapar en katt-och-mus lek mellan lärarna och eleverna och är helt kontraproduktiv enligt en bloggpost av Michael Fisher, Ditch internet filters. Han menar att allmänna förbud bara ökar elevernas nyfikenhet. Allmänna förbud gör lärarna lika hjälplösa som eleverna. Det finns många väldigt bra filmer på YouTube precis som det finns fördelar med att skapa diskussionsgrupper i, till exempel, Facebook. Det borde vara upp till läraren vilka resurser som ska kunna användas.

Han ger en lång rad argument mot blockering av vissa nättjänster och efterlyser i ställer mer dialog med eleverna om hur man använder nätet för lärande och samarbete. Att inte använda de verktyg och resurser som används i samhället idag kan leda till att skolan blir mindre relevant framöver.

"Schools are supposed to be places of learning, not prisons of content. Content and information live everywhere now and the impetus is upon us to create opportunities to connect that content, not continue to limit it."

Även om vi kan blockera vissa sidor i skolans nät har de flesta egna mobiler med tillgång till allt. Det går inte att "skydda" eleverna genom förbud. Dags att diskutera nätetik och källkritik mycket mer!

Bild:   
Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.0 Generic Licenseby  Leo Reynolds 

Inga kommentarer: