lördag 12 december 2009

Horizon report 2010

Varje år skriver NMC (New Media Consortium) den välrespekterade Horizon Report om kommande IKT-trender inom högre utbildning. 2010-utgåvan är inte klar än men de har nyligen släppt en sammanfattning (2010 Horizon Report Preview) som aptitretare.

Som vanligt tar de fram fenomen som kommer att påverka högre utbildning inom 3 tidsramar; inom 1 år, 2-3 år, 4-5 år. Rapporten ger belägg för sina spaningar samt många bra exempel på projekt och forskning inom dessa områden.
  • Inom 1 år: mobila applikationer och öppna lärresurser.
  • 2-3 år: e-böcker och augmented reality (dvs peka en kameramobil mot ett objekt och se länkar till information på skärmen)
  • 4-5 år: att styra datorn med gester (gesture-based computing) och möjligheten att presentera väldigt komplexa dataanalyser i nya grafiska former för att bättre förstå relationer och mönster (visual data analysis)
Läs en längre sammanfattning på LearningNet.

Inga kommentarer: