fredag 5 december 2014

Interaktivt stöd för svenskinlärning

Bild. Komvux Malmö Södervärn (med tillstånd)
Att träna grundläggande färdigheter i svenska via nätet ger nya möjligheter för flyktingar och andra nyanlända att komma igång snabbare med språket. Ett nytt verktyg för svenskinlärning har utvecklats i Malmö och heter hejsvenska.se med målgruppen analfabeter och lågutbildade. Här får man träna vardagsfraser genom bild, text och ljud och hela kursen motsvarar den första grundläggande kursen på SFI. Enligt en artikel i Pedagog Malmö kan verktyget erbjuda extraträning utanför klassrummet för dem som läser SFI eller ett första steg för nyanlända som väntar på SFI-plats.

- Även där man har en riktad undervisning för gruppen är det väldigt svårt för eleverna att arbeta med sitt språk efter lektionstid. De saknar verktyg. Många läs- och skrivträningsprogram som erbjuds idag är begränsade till användning i skolan. Det är bakgrunden till att vi gör en gratis webbplats som ska kunna nås av alla, när som helst, var som helst. Dessutom ger vår plattform stor hjälp till individualisering även i klassrummet.

Läs mer i Sydsvenskan, Hej till svenskan genom övningar på skärmen.

Inga kommentarer: