torsdag 2 september 2010

Papperslösa skolor

Det papperslösa kontoret var ett omdiskuterat begrepp för cirka 15 år sedan när datorer började på allvar bli en självklar del av arbetslivet. Trots datorisering valde dock de flesta av oss att fortsätta skriva ut alla dokument och de flesta arbetsplatser idag har fortfarande hyllmeter med pärmar och utskrifter.

Men nu provar en del skolor och högskolor att arbeta papperslöst av miljömässiga skäl och för effektiviseringsvinster. En skola i Skottland ger alla studenter en iPad där de har all sin kurslitteratur och de kommunicerar via skolans trådlösa nätverk (se artikeln i The Register, Scottish iSchool goes 100% iPad)

Studenter på projektledningskursen vid Notre Dame University i USA kommer i år att studera helt papperslöst via iPads (se artikeln Notre Dame enbarks on a paperless course with iPads). All kurslitteratur finns tillgängligt digitalt och kursen kommer att följas av forskare som vill se hur studenterna samarbetar digitalt och hur de integrerar sina nätbaserade studier med andra delar av sitt liv.  Efterkursen kommer alla iPads att samlas in och delas ut till nästa grupp som läser projektledning. Därmed kommer forskarna att ha ett bredare underlag att studera.

- Corey Angst, the course professor, makes the important point that the iPad will not be considered a thing unto itself, but rather one piece of of an ever increasing toolkit of resources that students will add to throughout their coursework and their lives. 

Denna film visar mer om projektet:

1 kommentar:

Mjömark sa...

Det här är väldigt spännande. Tack för läsningen! Det är en glimt av (den inte alltför avlägsna) framtiden som vi ser här. Det är jag övertygad om.