onsdag 28 september 2011

Webbseminarium om öppna lärresurser

Lärarnätverket Dela! i samarbete med Skolforum och SUNET arrangerar ett webbseminarium, Öppna digitala lärresurser - en del av dagens undervisning, 13 oktober 2011 kl 15.30-17.00.   

Vad är egentligen öppna digitala lärresurser? Kort sagt rör det sig om allt material och alla tjänster som är fritt tillgängliga på Internet och kan användas för undervisning och lärande. Ofta är det även tillåtet att förändra och vidareutveckla innehållet. Vilka villkor som gäller brukar anges med en licens från Creative Commons. Till de öppna lärresurserna räknas bland annat texter, inspelade lektioner och föreläsningar, presentationer och simulationer. Tjänster som kan användas för att utveckla, använda eller sprida innehåll, till exempel länksamlingar eller lärgemenskaper, ingår också i begreppet.

Seminariet ingår i en serie om två webbseminarier och en paneldiskussion på Skolforum den 31/10 2011.

Seminariet tar upp följande frågor: Vad ger en lärresurs kvalitet? Vad är användbara lärresurser i skolan? Vem ansvarar för kvaliteten? Hur kan eleverna och andra komma in som medskapare av lärresurser? Är Wikipedia en möjlig form för att skapa lärresurser? Är den kunskapsbyggande aktiviteten mer central än att ha tillgång till lärresurser?

Bland seminariedeltagarna finns pedagoger, forskare, politiker samt representant från Svenska Läromedel.

Hur går det till? 
Seminariet är gratis och webbsänds i mötesverktyget Adobe Connect Pro. Du kan se och höra paneldebatten och delta själv via en chatt. Vi skickar ut länken till webbsändningen, via mail till alla anmälda deltagare dagen, före seminariet.
Maximalt antal deltagare är 200 st, så anmäl dig snarast för att vara säker på att få plats.

Klicka här för att komma till anmälan.

Inga kommentarer: